NOVI TEB-ov PRIRUČNIK: Porez na dodanu vrijednost

Iz tiska je izašao TEB-ov priručnik "Porez na dodanu vrijednost" u kojem na više od 1.000 stranica detaljno pojašnjavamo primjenu svih odredbi Zakona...

NOVI TEB-ov priručnik: Registar stvarnih vlasnika

Iz tiska je izašao TEB-ov priručnik "Registar stvarnih vlasnika".

Rad kod dva ili više poslodavaca – izjave za isplatu neoporezivih primitaka

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 80/19) propisana je mogućnost isplate nekoliko novih neoporezivih primitaka,...

Koje se neoporezive naknade radnicima moraju isplatiti na račun?

Zakonom o porezu na dohodak, čl. 86., za isplate primitaka fizičkim osobama, kako onih oporezivih tako i neoporezivih, načelno je propisana obveza...

Smanjenje PDV-a kod odobrenja i ispravka računa

Nakon što je za obavljenu isporuku dobara ili usluga izdan račun, nerijetko dolazi do naknadnog odobravanja popusta, cassa sconta i sl. ili...

Donesena je nova Uredba o fiskalnoj odgovornosti

Vlada RH je na sjednici 3. listopada 2019. godine, donijela novu Uredbu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o...

Vrste planova

Brojni aspekti planiranja zahtijevaju različite vrste planova, koje se mogu kalsificirati prema različitim kriterijima. Tako npr. H. Weihrich i H....

Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, pror. i izvanpror. korisnika za I-IX 2019.

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec listopad 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec listopad 2019. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke.

Rast prometa trgovine na malo u Hrvatskoj i u zemljama EU-a

Nastavlja se kontinuirani rast realnog prometa od trgovine na malo u Hrvatskoj na godišnjoj razini već 55. mjesec zaredom, od rujna 2014. Takav trend...

Najavljene izmjene poreznih propisa od 1. siječnja 2020.

Dana 17. rujna 2019. otvoreno je savjetovanje o Nacrtima prijedloga zakona o izmjenama i dopunama: Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o...

Poništenje postupka javne nabave temeljem odluke naručitelja

Poništenje postupka jedan je od dva načina završetka postupka javne nabave od strane naručitelja. Prema Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16;...

Prestanak postojanja i likvidacija udruge

Prestanak postojanja, likvidacija i brisanju udruge iz Registra udruga RH, prema Zakonu o udrugama (Nar. nov., br. 74/14 i 70/17.; u nastavku: Zakon)...

Humanitarne pomoći

Zakon o humanitarnoj pomoći propisuje uvjete prikupljanja i pružanja humanitarne pomoć u Republici Hrvatskoj. Prema Zakonu organizator prikupljanja i...

Proračunsko planiranje - za razdoblje 2020.-2022.

Rujan i mjeseci koji slijede jesu razdoblje, koje, prema proračunskom kalendaru, obilježavaju priprema i donošenje planskih akata za naredno...

Isplata nagrade za radne rezultate

Od 1. prosinca 2018. godine poslodavcima je omogućeno da svoje radnike nagrade za radne rezultate u obliku novčane nagrade ili kao dodatak uz mjesečnu...

Mirovanje obveze doprinosa članova uprave

Članovi uprave koji nisu osigurani po toj osnovi već po nekoj od drugih osnova osiguranja (npr. po osnovi radnog odnosa, obavljanja samostalne...