Zapošljavamo savjetnika-urednika za područje poreza i računovodstva!

Nudimo rad u ugodnom i poticajnom okružju uz mogućnost povremenog rada od kuće, priliku za osobni napredak uz usavršavanje i učenje, sudjelovanje u...

Novi iznosi dnevnica za službena putovanja u inozemstvo

U Nar. nov., br. 16/24 od 9. veljače 2024., objavljena je nova Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se...

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov., br. 16/24)

U Nar. nov., br. 16/24 od 9. veljače 2024., objavljena je Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju...

Drugi dohodak – autorska i umjetnička djela

Pregledajte koja su obvezna davanja pri isplati autorskih i umjetničkih naknada, primjere obračuna, te koeficijente za preračun i primjere obračuna...

Drugi dohodak - ugovor o djelu

Može se sklopiti za naknade po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih...

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u ožujku 2024.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...

Propisi od značaja za pomorce (Nar. nov., br. 21/24)

U Nar. nov., br. 21/24 od 23. veljače 2024. objavljeni su sljedeći podzakonski propisi na temelju Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04,...

Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike? Pogledajte snimku!

Ukoliko ste propustili neki od TEB-ovih webinara koje smo pripremili za proračune i proračunske korisnike, pogledajte snimku webinara u vrijeme koje...

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Dnevnice u inozemstvu – službena putovanja i rad na terenu

U Nar. nov., br. 16/24 od 9. veljače 2024., objavljena je nova Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se...

Jednostavno knjigovodstvo kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Jednostavno knjigovodstvo kod neprofitnih organizacija". Autorica članka...

Obračun poreza na dobit za 2023. kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Obračun poreza na dobit za 2023. kod neprofitnih organizacija". Autorica...

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i...

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu". Autorice članka su Ana...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2024.

iz tiska je izašao prvi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" u godini 2024., za mjesec veljaču.

Popis Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklapaju se u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja do kojeg bi došlo u slučajevima međunarodnih...

Plaće

Pri obračunu plaće, kao i ostalih primitaka koji se smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, isplatitelji su obvezni obračunati, obustaviti i uplatiti...

Vanjskotrgovačka razmjena Hrvatske u prvom polugodištu 2023. godine

Stopa rasta izvoza Hrvatske u prvom polugodištu 2023. (+3,1%) i uvoza (+1,1%), a vanjskotrgovački deficit manji je za 1,4% ili 117,0 mil. eura nego u...