NOVI TEB-ov PRIRUČNIK: Popis imovine i obveza - Inventura

Priručnik je namijenjen poduzetnicima, obrtnicima, proračunskim korisnicima, neprofitnim organizacijama i drugim osobama.

NOVI TEB-ov PRIRUČNIK: Porez na dodanu vrijednost

Iz tiska je izašao TEB-ov priručnik "Porez na dodanu vrijednost" u kojem na više od 1.000 stranica detaljno pojašnjavamo primjenu svih odredbi Zakona...

NOVI TEB-ov priručnik: Registar stvarnih vlasnika

Iz tiska je izašao TEB-ov priručnik "Registar stvarnih vlasnika".

Od kada u mirovinu od 1.1.2020.?

Hrvatski sabor je u mjesecu listopadu, uvažavajući volju hrvatskih građana, prihvatio izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 102/19)...

Vanjskotrgovinska razmjena Hrvatske u 2019. godini

Hrvatska je u drugoj polovini 2013. pristupila Europskoj Uniji i od tada je zabilježen kontinuirani rast gospodarske aktivnosti, rast...

Ostvarivanje prednost pri zapošljavanju

Pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju ostvaruje se prilikom prijama i zapošljavanja u državnoj ili javnoj službi. Da bi pojedina osoba...

Troškovi programa Erasmus+ kod proračunskih korisnika

Program Erasmus+ koji provodi Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) odvija se kroz razdoblje od 2014. do 2020. i obuhvaća pet...

Nova Uredba o fiskalnoj odgovornosti

Novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti stupio je na snagu 1. siječnja ove godine. Nacrt nove Uredbe o fiskalnoj odgovornosti bio je u javnoj raspravi do...

Tko se u poreznom smislu smatra povezanim osobama?

Ugovori i poslovni odnosi između povezanih osoba bit će porezno priznati samo onda ako bi i druge osobe, koje nisu u takvom međusobnom odnosu, pod...

Nastanak obveze PDV-a i njegov odbitak

Uopćeno rečeno PDV se može obračunavati i plaćati ili temeljem izdanih računa ili temeljem naplaćenih računa (naknada) za obavljene isporuke. Pritom...

Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar EU

Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar EU utvrđuje se temeljem istih elemenata koji se koriste za određivanje porezne osnovice za isporuke istih...

Rad kod dva ili više poslodavaca – izjave za isplatu neoporezivih primitaka

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 80/19) propisana je mogućnost isplate nekoliko novih neoporezivih primitaka,...

Koje se neoporezive naknade radnicima moraju isplatiti na račun?

Zakonom o porezu na dohodak, čl. 86., za isplate primitaka fizičkim osobama, kako onih oporezivih tako i neoporezivih, načelno je propisana obveza...

Smanjenje PDV-a kod odobrenja i ispravka računa

Nakon što je za obavljenu isporuku dobara ili usluga izdan račun, nerijetko dolazi do naknadnog odobravanja popusta, cassa sconta i sl. ili...

Donesena je nova Uredba o fiskalnoj odgovornosti

Vlada RH je na sjednici 3. listopada 2019. godine, donijela novu Uredbu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o...

Vrste planova

Brojni aspekti planiranja zahtijevaju različite vrste planova, koje se mogu kalsificirati prema različitim kriterijima. Tako npr. H. Weihrich i H....

Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, pror. i izvanpror. korisnika za I-IX 2019.

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i...