Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2024.

iz tiska je izašao prvi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" u godini 2024., za mjesec veljaču.

Obavijest o prestanku dvojnog iskazivanja cijena

Odredbom članka 5. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 57/22 i 88/22-ispr., nastavku: Zakon) i točkom 2....

Osnovica za određivanje naknade plaće

Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14 - 151/22; u nastavku: ZR) je opći radnopravni propis kojim su uređeni radni odnosi u Republici Hrvatskoj (u...

Dnevnice u inozemstvu – službena putovanja i rad na terenu

Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov., br. 8/06)...

Jednostavno knjigovodstvo kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Jednostavno knjigovodstvo kod neprofitnih organizacija". Autorica članka...

Obračun poreza na dobit za 2023. kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Obračun poreza na dobit za 2023. kod neprofitnih organizacija". Autorica...

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i...

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu". Autorice članka su Ana...

Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike? Pogledajte snimku!

Ukoliko ste propustili neki od TEB-ovih webinara koje smo pripremili za proračune i proračunske korisnike, pogledajte snimku webinara u vrijeme koje...

Popis Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklapaju se u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja do kojeg bi došlo u slučajevima međunarodnih...

Plaće

Pri obračunu plaće, kao i ostalih primitaka koji se smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, isplatitelji su obvezni obračunati, obustaviti i uplatiti...

Vanjskotrgovačka razmjena Hrvatske u prvom polugodištu 2023. godine

Stopa rasta izvoza Hrvatske u prvom polugodištu 2023. (+3,1%) i uvoza (+1,1%), a vanjskotrgovački deficit manji je za 1,4% ili 117,0 mil. eura nego u...

Ukinuta zabrana provedbe ovrhe radi ispražnjenja i predaje nekretnine u zimsko vrijeme (Nar. nov., br. 6/24)

U Nar. nov., br. 6/24 od 15. siječnja 2024. objavljena je Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-331/2021 i dr. od 19. prosinca...

Zaduživanje JLP(R)S – planiranje i evidentiranje

Zaduživanje JLP(R)S-a uređeno je člancima 118. do 125. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/20; u nastavku: Zakon). Iako je Zakonom jasno propisana...

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Nar. nov., br. 4/24)

U Narodnim novinama broj 4 od 10. siječnja 2024. objavljen je Pravilnik o proračunskim klasifikacijama koji stupa na snagu dana 1.1.2025. i čijim...

Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2024. do 30.6.2024.

U Nar. nov., br. 156/23 objavljena je je kamatna stopa koju je Europska središnja banka (u nastavku: ESB) primijenila na svoje posljednje glavne...

Namjenski prihodi

Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici ostvaruju prihode obavljanjem svoje djelatnosti – one osnovne (radi koje su i osnovani) te ostale,...

Inozemni dohodak

Dohodak koji ostvari rezident u tuzemstvu i inozemstvu oporezuje se po načelu svjetskog dohotka. Oporezivi dohodak čini: • dohodak od nesamostalnog...