Rizici i SWOT analiza

O temeljnim menadžerskim funkcijama i brojnim zadaćama menadžera pisali smo više puta u TEB-ovom poslovnom infu. Jedna od najvažnijih menadžerskih...

Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva

Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije i Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga ugostiteljstva i turizma, sklopili su...

Ispravak Odluke HOK-a o dopuštenom manjku u ugostiteljstvu

U Nar. nov., br. 39 od 3.4.2024. objavljen je Ispravak Odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu koja je objavljena u...

Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike? Pogledajte snimku!

Ukoliko ste propustili neki od TEB-ovih webinara koje smo pripremili za proračune i proračunske korisnike, pogledajte snimku webinara u vrijeme koje...

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u travnju 2024.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...

Pravo na otpremninu kod prestanka ugovora o radu

Ugovor o radu može prestati na način propisan čl. 112. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23; u nastavku: ZR), a jedan od...

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika

Proračunski i izvanproračunski korisnici do 31. ožujka 2024. po prvi put sastavljaju godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za prethodnu...

Tko može raditi za uskrsne blagdane u djelatnosti trgovine?

Odredbom čl. 57. st. 3. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 87/08 - 33/23; u nastavku: Zakon) propisano je da su prodajni objektu zatvoreni u dane...

Fond sati, kalendar, blagdani i neradni dani za 2024.

Pregledajte na jednom mjestu fond sati, blagdane i neradne dane te kalendar (sa oznakama izvješća za Obrazac JOPPD) za cijelu 2024.

Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije (Nar. nov., br. 37/24)

U Nar. nov., br. 37/24 od 27. ožujka 2024. objavljena je Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije,...

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Prihodi kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/24 objavljen je članak "Prihodi kod neprofitnih organizacija". Autorica članka je Mladenka...

Pregled obveznika tromjesečnog financijskog izvještavanja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/24 objavljen je članak "Pregled obveznika tromjesečnog financijskog izvještavanja". Autorica...

Evidentiranje raspodjele rezultata u 2024. godini

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/24 objavljen je članak "Evidentiranje raspodjele rezultata u 2024. godini". Autorica članka je...

Naplata platnim karticama

JLP(R)S-i, proračunski i izvanproračunski korisnici prilikom obavljanja svoje djelatnosti odnosno naplate usluga koju pružaju i/ili robe/proizvoda...

Plaćanje naknade za OKFŠ – novosti od 2.4.2024.

Obveznik plaćanja naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma (OKFŠ) je pravna i fizička osoba koja je obveznik poreza na dobit te fizička osoba...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2024.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" u godini 2024., za mjesec travanj.

Bolovanje obrtnika u 2024. godini

Pravo na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad radi korištenja zdravstvene zaštite, odnosno drugih okolnosti iz...