Plaća i druga materijalna prava za rad u nepunom radnom vremenu

Pravo na plaću i druga materijalna prava radnika koji radi u nepunom radnom vremenu uređeni su čl. 62. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17,...

Ostvarenje i trošenje prihoda i primitaka izuzetih od uplate u državni proračun

Zakonom o proračunu (u nastavku: Zakon) utvrđeno je da se u proračunu i financijskim planovima proračunskih i izvanproračunskih korisnika svi prihodi...

Javna objava podataka o isplatama iz proračuna

Zakon o proračunu propisuje obveznu primjenu načela transparentnosti, što podrazumijeva pravodobno objavljivanje vjerodostojnih dokumenata, podataka...

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u rujnu 2023.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 96/23.

Mirovine - elementi za izračun i uvjeti za 2023.

Pregledajte elemente za izračun mirovine te uvjete za odlazak u mirovinu u 2023.

Šeste izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Nar. nov., br. 94/23) – Proširena primjena od 1.9.2023. (Nar. nov., br. 100/23)

U Nar. nov., br. 94/23 od 14. kolovoza 2023. objavljen je Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna...

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 89/23 - 100/23

Fond sati, kalendar, blagdani i neradni dani za 2023.

Pregledajte na jednom mjestu fond sati, blagdane i neradne dane te kalendar (sa oznakama izvješća za Obrazac JOPPD) za cijelu 2023.

Hrvatska turistička kartica

Poslodavci mogu svojim radnicima, ali i obrtnici sami sebi, nadoknaditi troškove ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih njihovom...

Bolovanje obrtnika u 2023. godini

Obrtnik je osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, osiguranik je mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, a u slučaju bolovanja ima pravo na naknadu...

Troškovi sporta i rekreacije radnika

Jedan od sve češćih oblika nagrađivanja radnika je i omogućavanje radnicima korištenje raznih sportskih i rekreacijskih sadržaja (teretane, teniski...

Najam i zakup nekretnina - kada se obračunava PDV?

Usluge najma i zakupa nekretnina u poslovne svrhe, uključujući i iznajmljivanje u turističke svrhe, oporezuju se PDV-om, a najam stambenog prostora...

Nabava dobara od fizičkih osoba iz drugih država članica

Tuzemni porezni obveznici za potrebe svog poslovanja ponekad nabavljaju dobra (strojeve, opremu i sl.) i od fizičkih osoba (građana) iz drugih država...

Što ulazi u nabavnu vrijednost dugotrajne materijalne imovine?

Računovodstveno postupanje, pa i utvrđivanje nabavne vrijednosti po kojoj će imovina biti evidentirana u poslovnim knjigama uređeno je...

Izmjene ZOR-a za mikro i male poduzetnike

Iako ovim izmjenama nisu obuhvaćene sve potrebne promjene, ZOR je u ovom koraku dopunjen zahtjevima izmijenjenih Direktiva (EU) vezano za obveznike...

Početak i dužina trajanja privremene nesposobnosti za rad

Početak i dužinu trajanja privremene nesposobnosti utvrđuje izabrani doktor ovisno o vrsti bolesti koja utječe na privremenu nesposobnost osiguranika...

Prirodne nepogode – pomoći iz proračuna

Preduvjet za dodjelu pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda je proglašenje prirodne nepogode. Podaci o svim...