Neoporezive premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja

Prema propisima o porezu na dohodak, pored ostalih neoporezivih primitaka koje mogu omogućiti svojim radnicima, poslodavci mogu za svoje radnike...

Plaćanje članarine turističkoj zajednici na području na kojem nema osnovane turističke zajednice

Prihodi od obavljanja ugostiteljskih, ali i drugih djelatnosti, ostvareni na područjima na kojima nema osnovane turističke zajednice, ne podliježu...

Radna nedjelja u trgovini i tjedni odmor

Sukladno Zakonu o trgovini prodajni objekti zatvoreni su nedjeljom, ali trgovac može samostalno odrediti 16 nedjelja u godini kao radne. Isto tako,...

Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike? Pogledajte snimku!

Ukoliko ste propustili neki od TEB-ovih webinara koje smo pripremili za proračune i proračunske korisnike, pogledajte snimku webinara u vrijeme koje...

Stope poreza na dohodak od 1.1.2024.

Sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 114/23), jedinice lokalne samouprave su nadležne za utvrđivanje poreznih stopa godišnjih...

Usluge pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača – obračun PDV-a

PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi...

Obračun PDV-a kod privatnih iznajmljivača

Privatni iznajmljivači soba, apartmana i kuća za odmor u RH obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a i obračunavati PDV na agencijsku proviziju....

Troškovi službenih putovanja zaposlenika u državnim i javnim službama

Pravo na troškove putovanja službenika i namještenika zaposlenih u državnim i javnim službama uređeno je kolektivnim ugovorima i oni su pravni izvori...

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 39/24 - 51/24

Fond sati, kalendar, blagdani i neradni dani za 2024.

Pregledajte na jednom mjestu fond sati, blagdane i neradne dane te kalendar (sa oznakama izvješća za Obrazac JOPPD) za cijelu 2024.

Rashodi u neprofitnom računovodstvu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Rashodi u neprofitnom računovodstvu". Autorica članka je Nikolina...

Evidentiranje predujmova

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Evidentiranje predujmova". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Načelo razdvajanja dužnosti

Člankom 17. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21; u nastavku: Zakon) utvrđeno je da su izvršno tijelo JLP(R)S-a (općinski načelnik,...

Aktualne izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Aktualne izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u". Autorica članka je mr....

Izobrazba čelnika iz područja fiskalne odgovornosti

Prethodnih mjeseci intenzivno se radilo na pripremi izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. u instutucijama čiji čelnici su bili obveznci predaje tih...

Odluka o proširenoj primjeni Kolektivnog ugovora ugostiteljstva

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donio je 23.4.2024. Odluku o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora...

Uračunavanje poreza na dobit plaćenog u inozemstvu

Priznavanje poreza na dobit plaćenog u inozemstvu omogućeno je uračunavanjem u tuzemnu poreznu obvezu temeljem potvrde ino-poreznog tijela. Porez na...

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...