Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2024.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" u godini 2024., za mjesec lipanj.

Ošasna imovina

Zakonom o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 48/03 do 14/19; u nastavku: Zakon) utvrđeno je da umrlu fizičku osobu (u nastavku: ostavitelj) nasljeđuje onaj...

Prekogranična zdravstvena zaštita

Prvo korištenja zdravstvene zaštite u drugim državama članicama Europske unije (u nastavku: EU) i državama koje nisu članice EU (u nastavku: treće...

Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike? Pogledajte snimku!

Ukoliko ste propustili neki od TEB-ovih webinara koje smo pripremili za proračune i proračunske korisnike, pogledajte snimku webinara u vrijeme koje...

Fond sati, kalendar, blagdani i neradni dani za 2024.

Pregledajte na jednom mjestu fond sati, blagdane i neradne dane te kalendar (sa oznakama izvješća za Obrazac JOPPD) za cijelu 2024.

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Korištenje plastične vrećice

U Republici Hrvatskoj, od 1.1.2022., zabranjeno je stavljanje na tržište laganih plastičnih vrećica za nošenje, osim vrlo laganih plastičnih vrećica....

Utvrđivanje primitka u naravi kod korištenja službenih automobila u privatne svrhe

Korištenje službenih osobnih automobila u privatne svrhe smatra se primitkom u naravi. Primici u naravi koje po toj osnovi poslodavac omogućuje svojim...

Produžen rok čuvanja nekih knjigovodstvenih isprava

30. prosinca 2023. stupio je na snagu novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 158/23; u nastavku novi...

Neoporezive premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja

Prema propisima o porezu na dohodak, pored ostalih neoporezivih primitaka koje mogu omogućiti svojim radnicima, poslodavci mogu za svoje radnike...

Plaćanje članarine turističkoj zajednici na području na kojem nema osnovane turističke zajednice

Prihodi od obavljanja ugostiteljskih, ali i drugih djelatnosti, ostvareni na područjima na kojima nema osnovane turističke zajednice, ne podliježu...

Stope poreza na dohodak od 1.1.2024.

Sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 114/23), jedinice lokalne samouprave su nadležne za utvrđivanje poreznih stopa godišnjih...

Radna nedjelja u trgovini i tjedni odmor

Sukladno Zakonu o trgovini prodajni objekti zatvoreni su nedjeljom, ali trgovac može samostalno odrediti 16 nedjelja u godini kao radne. Isto tako,...

Usluge pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača – obračun PDV-a

PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi...

Obračun PDV-a kod privatnih iznajmljivača

Privatni iznajmljivači soba, apartmana i kuća za odmor u RH obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a i obračunavati PDV na agencijsku proviziju....

Troškovi službenih putovanja zaposlenika u državnim i javnim službama

Pravo na troškove putovanja službenika i namještenika zaposlenih u državnim i javnim službama uređeno je kolektivnim ugovorima i oni su pravni izvori...

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 39/24 - 51/24

Rashodi u neprofitnom računovodstvu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Rashodi u neprofitnom računovodstvu". Autorica članka je Nikolina...