Revolut Bank - primici se od 1.6.2022. mogu isplatiti i na račune otvorene u toj banci

Hrvatska narodna banka je Revolut Bank izdala odobrenje, od 1.6.2022., o proširenju pružanja usluga na području RH na način da će, osim dosadašnjih...

Metodologija utvrđivanja razlike u cijeni kod ugovora o javnoj nabavi radova - Zaključak Vlade RH od 21.6.2022.

Radi ublažavanja posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda na sjednici Vlade RH održanoj 21. lipnja 2022....

Iznajmljivači – gubitak prava isticanja kategorije (zvjezdice)

Iznajmljivači koji su na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov. br. 42/20) odnosno...

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u srpnju 2022.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 71/22.

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 48/22 - 60/22

Odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada - zaposlenicima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, u djelatnosti socijalne skrbi i zaposlenicima u ustanovama kulture

Odlukama o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, u djelatnosti...

Novi Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Novim Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (u nastavku: Pravilnik) propisani su uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i...

Proširena primjena Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva

U Nar. nov., br. 58 objavljena je Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva. Time je KU ugostiteljstva koji je zaključen...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2022.

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2022.

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Novi Zakon o zaštiti potrošača

Dana 28.5.2022. godine stupa na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 19/22). Zakon donosi niz novina u području zaštite potrošača, a...

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

U Narodnim novinama br. 57 od 20.5.2022. objavljen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Ovim se Zakonom uređuje...

Novi kolektivni ugovori - za državne i javne zaposlenike

Sindikati državnih i javnih službenika i namještenika i Vlada Republike Hrvatske sklopili su 6.5.2022. na određeno vrijeme od četiri godine Kolektivni...

Pravo na smještaj uz dijete na bolničkom liječenju

Uvjeti i način ostvarivanja i financiranja prava iz obveznog zdravstveno zdravstvenog osiguranja uređeni su Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju...

Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti

Pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti nezaposlena osoba ostvaruje u postupku i pod uvjetima...

Treba li izmirenje svih nepodmirenih obveza iz ranijih razdoblja biti planirano ovogodišnjim planskim aktima?

Od 1. siječnja ove godine primjenjuje se novi Zakon o proračunu . Taj Zakon više ne sadrži odredbu da se u proračunu planiraju sredstva za pokriće...

Neoporezivi smještaj radnika

Znate li da kao poslodavac možete svojem radniku osigurati smještaj, a da se pritom ne obračunava nikakav porez niti doprinosi, a ujedno je porezno...