Najviša godišnja osnovica – tko i kada podnosi zahtjev za povrat doprinosa?

Najviša godišnja osnovica je, prema Zakonu o doprinosima, najviši iznos do kojega je za pojedinog osiguranika u mirovinskom osiguranju za određenu...

Nesposobnost obrtnika za rad u 2021.

Obrtnik je osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, osiguranik je mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, a u slučaju privremene nesposobnosti za rad...

Mlade osobe – olakšica i kod novog poslodavca?

U praksi se događaju situacije da poslodavac zaposli osobu koja se prema propisanim kriterijima smatra mladom osobom (ugovor na neodređeno vrijeme,...

Nabava dugotrajne imovine i troškovi edukacije zaposlenika

Prilikom nabave određenih predmetna dugotrajne materijalne imovine (na primjer strojeva, postrojenja i opreme) dolazi do potrebe za edukacijom...

Mogu li stečajni upravitelji biti obveznici PDV-a?

Nagrađivanje rada i nadoknada troškova stečajnom upravitelju uređeno je Stečajnim zakonom, a poreznim je propisima reguliran način oporezivanja...

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 93/21 - 107/21.

Ovlašteni revizori - novi rok i druge novosti uz prvu trogodišnju prijavu stalnog stručnog usavršavanja

Prema odredbama Zakona o reviziji i Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora, ovlašteni revizori dužni su se stručno usavršavati...

Globalni poremećaj na tržištima građevinskih materijala i proizvoda kao nepredvidiva okolnost koja opravdava izmjene ugovora o javnoj nabavi

Na sjednici Vlade RH održanoj 30. rujna 2021. donesen je Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala...

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u listopadu 2021.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 101/21.

Pregled kretanja zaposlenosti i nezaposlenosti u Hrvatskoj i zemljama EU-a

Nakon šestogodišnjeg pada iz 2009., hrvatsko je gospodarstvo na putu oporavka od 2015. Ali, stanje na tržištu rada je ipak još uvijek daleko od...

Procedure za neke poslovne procese iz Upitnika o samoprocjeni

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/21 objavljen je članak "Procedure za neke poslovne procese iz Upitnika o samoprocjeni"....

Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2021.

U TEB-ovom časopisu "Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2021.". Autorica članka je Mladenka Karačić.

Europski fondovi i kako do EU sredstava?

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/21 objavljen je članak "Europski fondovi i kako do EU sredstava?" Autorica članka je Dražana...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec listopad 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec listopad 2021. Kao i u svim prethodnim brojevima časopisa, ovaj...

Neznatne ("de minimis") izmjene ugovora o javnoj nabavi koje su dopuštene uvijek

Ugovor o javnoj nabavi može se izmijeniti tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. –...

Što čelnici proračuna/proračunskih korisnika trebaju znati o proračunskom računovodstvu

U TEB-ovom Poslovnom infu 7/2017 pisali smo o odgovornosti čelnika proračuna/proračunskog korisnika za proračunsko računovodstvo