NOVI TEB-ov PRIRUČNIK: Popis imovine i obveza - Inventura

Priručnik je namijenjen poduzetnicima, obrtnicima, proračunskim korisnicima, neprofitnim organizacijama i drugim osobama.

NOVI TEB-ov PRIRUČNIK: Porez na dodanu vrijednost

Iz tiska je izašao TEB-ov priručnik "Porez na dodanu vrijednost" u kojem na više od 1.000 stranica detaljno pojašnjavamo primjenu svih odredbi Zakona...

NOVI TEB-ov priručnik: Sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Iz tiska je izašao TEB-ov priručnik "Sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti".

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu (Nar. nov., br. 7/20)

U Nar. nov., br. 7 od 17.1.2020. obavljena je Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u...

Okružnica Ministarstva financija

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo financija objavilo okružnicu: Uputu za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za...

Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Obavijest pretplatnicima TEB-ovog priručnika Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR)

Obavještavamo pretplatnike TEB-ovog priručnika Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR) da je od ove godine omogućen...

Zatezne kamate od 1.1.2020.

U Nar. nov., br. 1/20 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

INTRASTAT – novosti u izvještavanju od 1.1.2020.

Detaljnije o svim novostima i primjerima iz prakse u području Intrastat izvještavanja za 2020. pisat ćemo u časopisu "Financije, pravo i porezi" br....

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2020. više nije mjera aktivne politike zapošljavanja

Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine na svojim stranicama objavljuje Mjere aktivne politike zapošljavanja iz njegove nadležnosti. Tako je i za...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec siječanj 2020.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec siječanj 2020. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke.

Nove vrijednosti EU pragova od 1.1.2020.

Europska komisija donijela je 30. listopada 2019. delegirane uredbe kojima se od 1. siječnja 2020. mijenjaju vrijednosti odgovarajućih pragova iz...

Sretan Božić i uspješna 2020. godina!

Sretan Božić i uspješnu 2020. godinu svim kolegicama i kolegama te puno uspjeha u budućem radu želi Vam TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.!

Utjecaj odgođene porezne imovine na neto dobit razdoblja

Priznavanje odgođene porezne imovine u poslovnim knjigama ima poseban efekt na visinu dobiti ili gubitka nakon oporezivanja koji proizlazi iz...

Prestanak društva bez likvidacije

Prema zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima od 20.4.2019., društvo može prestati po skraćenom postupku bez likvidacije ako svi...

Potpisan Sporazum o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (u nastavku: Vlada RH), sa sjednice održane 18.12.2019. pod toč. 14. dnevnog reda, prihvaćen je Prijedlog...

Upis stvarnog vlasnika u Registar - obveza menadžera!

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika i Zakon o sprječavanju pranja novca propisuju da je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe (ili...

Potpisan Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

Dodatkom Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama koga su 5.12.2019. zaključili Vlada Republike Hrvatske i...