Ovlašteni revizori - novi rok i druge novosti uz prvu trogodišnju prijavu stalnog stručnog usavršavanja

Prema odredbama Zakona o reviziji i Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora, ovlašteni revizori dužni su se stručno usavršavati...

Globalni poremećaj na tržištima građevinskih materijala i proizvoda kao nepredvidiva okolnost koja opravdava izmjene ugovora o javnoj nabavi

Na sjednici Vlade RH održanoj 30. rujna 2021. donesen je Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala...

Pregled kretanja zaposlenosti i nezaposlenosti u Hrvatskoj i zemljama EU-a

Nakon šestogodišnjeg pada iz 2009., hrvatsko je gospodarstvo na putu oporavka od 2015. Ali, stanje na tržištu rada je ipak još uvijek daleko od...

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 93/21 - 107/21.

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u listopadu 2021.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 101/21.

Procedure za neke poslovne procese iz Upitnika o samoprocjeni

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/21 objavljen je članak "Procedure za neke poslovne procese iz Upitnika o samoprocjeni"....

Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2021.

U TEB-ovom časopisu "Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2021.". Autorica članka je Mladenka Karačić.

Europski fondovi i kako do EU sredstava?

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/21 objavljen je članak "Europski fondovi i kako do EU sredstava?" Autorica članka je Dražana...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec listopad 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec listopad 2021. Kao i u svim prethodnim brojevima časopisa, ovaj...

Neznatne ("de minimis") izmjene ugovora o javnoj nabavi koje su dopuštene uvijek

Ugovor o javnoj nabavi može se izmijeniti tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. –...

Što čelnici proračuna/proračunskih korisnika trebaju znati o proračunskom računovodstvu

U TEB-ovom Poslovnom infu 7/2017 pisali smo o odgovornosti čelnika proračuna/proračunskog korisnika za proračunsko računovodstvo

Nepuno radno vrijeme prema Zakonu o radu

Nepuno radno vrijeme propisano je čl. 62. Zakona o radu (Nar. nov. br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR) kao svako radno vrijeme kraće od...

Možemo li naknadno smanjiti poreznu obvezu?

U praksi se kupcima odobravaju naknadni popusti (cassa sconta, rabati i sl.), dolazi do nemogućnosti naplate potraživanja od kupca, povrata robe od...

Oporezivanje dohotka trenera

Fizičke osobe u sustavu sporta jesu sportaši, treneri, menadžeri i osobe koje sudjeluju u organiziranju i vođenju sportskog natjecanja (sportski...

NOVO - TEB-ova mišljenja na portalu POREZI

Obavještavamo vas da je sadržaj TEB-ovog portala POREZI dopunjen novom (petom) razinom koja se sastoji od TEB-ovih pisanih mišljenja. Trenutno se na...

Nagrade učenicima na praksi – moraju li se isplatiti i koliko?

Način organizacije praktične nastave i vježbi u strukovnim školama propisan je Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim...