Novi Pravilnik o javnoj nabavi male vrijednosti za postupke obnove od potresa – od 11.3.2023.

U Nar. nov., br. 28/23 od 10. ožujka 2023. objavljen je Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, koji je stupio...

U kojim slučajevima je poslodavac dužan tražiti od zaposlenika izjavu o dobrovoljnom pristanku na rad?

Poslodavac je obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama koje poslodavac...

Primljeni predujmovi i ulazak u sustav PDV-a

Predujam (avans) je plaćanje unaprijed određenog novčanog iznosa prije izvršenja isporuke, koji primatelj isporuke plaća isporučitelju kako bi...

Mirovine - elementi za izračun i uvjeti za 2023.

Pregledajte elemente za izračun mirovine te uvjete za odlazak u mirovinu u 2023.

Određivanje inozemnih/tuzemnih dnevnica

Kod službenih putovanja u inozemstvo javljaju se pitanja vezana za određivanje inozemnih dnevnica te dnevnica koje se odnose na dio puta u tuzemstvu....

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Isplata otpremnine pri odlasku u mirovinu i otpremnine prema Zakonu o radu

Ako poslodavac ima utvrđenu obvezu isplate otpremnine pri odlasku u mirovinu nekim od izvora radnoga prava (kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu,...

Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike? Pogledajte snimku!

Ukoliko ste propustili neki od TEB-ovih webinara koje smo pripremili za proračune i proračunske korisnike, pogledajte snimku webinara u vrijeme koje...

Fond sati, kalendar, blagdani i neradni dani za 2023.

Pregledajte na jednom mjestu fond sati, blagdane i neradne dane te kalendar (sa oznakama izvješća za Obrazac JOPPD) za cijelu 2023.

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u ožujku 2023.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec ožujak 2023.

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec ožujak 2023.

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 20/23.

Povrati sredstava u proračun

Zakonom o proračunu koji se primjenjuje od 2022. godine propisane su odredbe o postupanju kada se naknadno utvrdi da je isplata iz proračuna izvršena...

Ukinut obvezni rok za usklađenje temeljnog kapitala za d.o.o., j.d.o.o. i k.d.

Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 18/23) koje stupaju na snagu dana 16.2.2023. ukida se rok za...

Nova tiskanica Potvrde o plaći

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog...

Nova Uputa MFIN - euro i proračunsko računovodstvo

Ministarstvo financija izradilo je i objavilo Uputu knjigovodstvene evidencije na prijelazu godine u procesu prelaska na euro kao službene valute RH...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2023.

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2023.