Oporezivi primici za koje ne postoji obveza plaćanja doprinosa

Iako postoji niz nagrada, naknada i ostalih sličnih primitaka koje poslodavac isplaćuje bez obveze obračuna poreza na dohodak i doprinosa za obvezna...

Naknada za odvojeni život od obitelji

Izvorom radnog prava (npr. ugovorom o radu ili pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom) kojeg primjenjuje poslodavac treba urediti pravo radnika...

Službeni put studenata

U praksi ima i slučajeva da se, osim radnika, na službeni put upućuju i studenti koji kod poduzetnika obavljaju određeni posao prema ugovoru o...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 112/22.

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Odluka o predopskrbi i posrednoj predopskrbi gotovim novcem eura

U Narodnim novinama br. 105 od 12.9.2022. objavljena je Odluka o predopskrbi i posrednoj predopskrbi gotovim novcem eura, koja donesena je na temelju...

Službeni put u inozemstvo i povrat PDV-a

Za nastale troškove noćenja na službenom putu te troškove goriva i cestarine, koji sadrže PDV druge države članice EU-a, hrvatski porezni obveznik...

Planiranje proračunskih sredstava za vijeća nacionalnih manjina

U našem časopisu FIP br. 8/2022 objavljen je članak u kojem je pojašnjen status vijeća nacionalnih manjina, njihove obveze te obveze jedinica lokalne...

Skenirani računi i primjena Zakona o PDV-u

Prema odredbama Zakona o PDV-u, računi se mogu izdavati i slati na papiru ili u elektroničkom obliku ako postoji suglasnost primatelja za prihvat...

Dopune Pravilnika o porezu na dohodak – očinski dopust i iskazivanje plaće temeljem sudske presude

Pravilnikom o dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 102/22), a zbog uvođenja korištenja očinskog dopusta temeljem Zakona o izmjenama...

Najavljene izmjene Zakona o računovodstvu

Već smo pisali da uvođenje eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku zahtijeva prilagodbu pravnog okvira, što će rezultirati izmjenama brojnih...

Mirovine - elementi za izračun i uvjeti za 2022.

Pregledajte elemente za izračun mirovine te uvjete za odlazak u mirovinu u 2021.

Jeste li spremni za dvojno iskazivanje?

U ponedjeljak (5.9.2022.) počinje dvojno iskazivanje cijena robe, usluga i drugih novčanih iskaza vrijednosti sukladno odredbama Zakona o uvođenju...

Fond sati, kalendar, blagdani i neradni dani za 2022.

Pregledajte na jednom mjestu fond sati, blagdane i neradne dane te kalendar (sa oznakama izvješća za Obrazac JOPPD) za cijelu 2022.

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u rujnu 2022.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 88/22 - 99/22

Kontinuirani rast domaćih proizvođačkih cijena industrije i inflacije u zemljama EU-a i Hrvatske u prvoj polovini 2022.

Trend rasta proizvođačkih cijena industrije u Hrvatskoj i u zemljama EU-a na domaćem tržištu od srpnja 2021. kontinuirano bilježe dvoznamenkasti rast...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2022.

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2022.