Polugodišnji financijski izvještaji proračunskog računovodstva i druge aktualnosti

Ministarstvo financija objavilo je Okružnicu o sastavljanju i predaji polugodišnjih financijskih izvještaja za 2021. za proračune, proračunske i...

Utjecaj bolesti COVID-19 na pad robne razmjene s inozemstvom u Hrvatskoj za 2020. godinu

Trend rasta ukupne vanjskotrgovinske aktivnosti Hrvatske započeo je pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji te izvoz pokazuje brži rast od uvoza i...

Izmjene Zakona o pružanju usluga u turizmu

Dana 26. lipnja 2021. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov. br. 70/21) kojim je, pored...

Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike? Pogledajte snimku!

Ukoliko ste propustili neki od TEB-ovih webinara koje smo pripremili za proračune i proračunske korisnike, pogledajte snimku webinara u vrijeme koje...

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/21)

U Nar. nov., br. 73/21 od dana 30. lipnja 2021. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji stupa na snagu dana...

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u srpnju 2021.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 69/21.

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 55/21 - 66/21.

Donacije udrugama bez javnog natječaja i poziva

Zakonom o udrugama propisano je da nadležna državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S/JLPS) i druge...

Riješite porezne nedoumice na portalu „POREZI“

Kako bismo Vam pomogli u kvalitetnijem, jednostavnijem i bržem praćenju, tumačenju i primjeni važećih poreznih propisa u svakodnevnoj praksi,...

Izmjene ugovora o javnoj nabavi koje se moraju objaviti u EOJN-u

Dok privatni subjekti mogu slobodno uređivati svoje obvezne odnose pa tako i mijenjati početne odredbe ugovora, uz jedino ograničenje da to ne čine...

Mirovanje radnog odnosa

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu kojim se određuju prava i obveze ugovornih strana, s jedne strane radnika, a s druge poslodavca i temelj je...

Porezni tretman testiranja na COVID-19

PDV kod usluga testiranja na COVID-19 Odredbama čl. 39. st. 1. toč. b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 – 138/20)...

Obavljanje obrta u RH od strane stranog državljanina (stranca)

Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više gospodarskih djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih...

Neoporezive potpore za slučaj smrti

Propisima o porezu na dohodak propisani su neoporezivi iznosi potpora za slučaj smrti članova uže obitelji radnika te u slučaju smrti samog radnika.

Mirovine - elementi za izračun i uvjeti za 2021.

Pregledajte elemente za izračun mirovine te uvjete za odlazak u mirovinu u 2021.

Početak obavljanja samostalne djelatnosti u toku godine uz radni odnos

Sukladno Zakonu o doprinosima, druga djelatnost je samostalna djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede...