Izjava o neaktivnosti - ne predaje se u roku propisanom za predaju polugodišnjih izvještaja

Često pitanje koje primamo putem TEB-ovog telefonskog servisa u vrijeme predaje polugodišnjih izvještaja neprofitnih organizacija je i pitanje: Mora...

Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

U Nar. nov., br. 85 od 22. srpnja 2022. objavljena je Odluka o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koja je stupila na snagu...

Zdravstveno osiguranje - pregled visina osnovica i naknada po vrstama bolovanja i isplatiteljima

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti (u nastavku: bolovanje) zbog korištenja zdravstvene zaštite/drugih okolnosti određuje se od...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec kolovoz 2022.

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec kolovoz 2022.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Rodiljne i roditeljske potpore ostvaruju se od 1.8.2022. na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i...

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu objavljen je dana 12.7.2022. na eSavjetovanju i pušten u javnu raspravu koja će trajati do 11....

Fond sati, kalendar, blagdani i neradni dani za 2022.

Pregledajte na jednom mjestu fond sati, blagdane i neradne dane te kalendar (sa oznakama izvješća za Obrazac JOPPD) za cijelu 2022.

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u kolovozu 2022.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 85/22.

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Direktor koji ujedno obavlja i određene poslove iz djelatnosti društva

Prema Zakonu o trgovačkim društvima uprava vodi poslove društva i zastupa društvo. Te poslove član uprave može obavljati u radnom odnosu ili van...

Zatezne i ugovorne kamate od 1.7.2022.

U Nar. nov., br. 75/22 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 75/22 - 87/22

Oslobođenje od plaćanja PDV-a u pogledu obrambenih napora koji se poduzimaju u okviru EU stupilo na snagu 1.7.2022.

Direktivom 2019/2235, koja je implementirana u Zakon o PDV-u (čl. 48.), omogućeno je izjednačavanje primjene oslobođenja od plaćanja PDV-a u pogledu...

Oslobođenje od plaćanja trošarine za oružane snage države članice NATO saveza od 1.7.2022.

Od 1.7.2022. na snazi su odredbe čl. 35. st. 1. toč. 6. i 7. Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 106/18 – 144/21) koje propisuju oslobođenje od...

Metodologija utvrđivanja razlike u cijeni kod ugovora o javnoj nabavi radova - Zaključak Vlade RH od 21.6.2022.

Radi ublažavanja posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda na sjednici Vlade RH održanoj 21. lipnja 2022....

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2022.

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2022.

Revolut Bank - primici se od 1.6.2022. mogu isplatiti i na račune otvorene u toj banci

Hrvatska narodna banka je Revolut Bank izdala odobrenje, od 1.6.2022., o proširenju pružanja usluga na području RH na način da će, osim dosadašnjih...