Zatezne i ugovorne kamate od 1.7.2024. do 31.12.2024.

U Nar. nov., br. 77/24 od 28.6.2024. objavljena je Kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije...

Novi Pravilnik o načinu obračunavanja i isplati novčane naknade radi njege djeteta s teškoćama u razvoju

Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 152/22; u nastavku: Zakon) propisano je pravo roditelja i njemu izjednačene osobe na...

Aktualne promjene Zakona o reviziji - stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora

Obveza stalnog stučnog usavršavanja ovlaštenih revizora propisana je Zakonom o reviziji i Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju, još od 2018....

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/1114 o tržištima kriptoimovine (Nar. nov., br. 85/24)

U Nar. nov., br. 85/24 od 19. srpnja 2024. objavljen je Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, koji stupa na snagu 27....

Novi Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 85/24)

U Nar. nov., br. 85/24 od 19. srpnja 2024. objavljen je Zakon o računovodstvu, koji stupa na snagu 27. srpnja 2024. godine.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji (Nar. nov., br. 85/24)

U Nar. nov., br. 85/24 od 19. srpnja 2024. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o reviziji, koji stupa na snagu 27. srpnja 2024., osim čl....

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 85/24)

U Nar. nov., br. 85/24 od 19. srpnja 2024. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, koji stupa na snagu 27. srpnja 2024....

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 85/24)

U Nar. nov., br. 85/24 od 19. srpnja 2024. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koji stupa na snagu 20. srpnja...

Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike? Pogledajte snimku!

Ukoliko ste propustili neki od TEB-ovih webinara koje smo pripremili za proračune i proračunske korisnike, pogledajte snimku webinara u vrijeme koje...

Rast plaća u Hrvatskoj u prvom kvartalu 2024.

Prosječna neto plaća u ožujku ove godine u Hrvatskoj je iznosila 1.326 eura i veća je za 196 eura, nominalno za 17,3% i realno za 12,7% više nego u...

Troškovi žalbenog postupka u javnoj nabavi

Stranke žalbenog postupka u postupcima javne nabave su žalitelj, naručitelj, odabrani natjecatelj i odabrani ponuditelj. Podnošenjem žalbe u...

Uskrata isplate dijela plaće

Prijeboj potraživanja koje poslodavac ima prema radniku moguć je pod uvjetom propisanim čl. 96. Zakona o radu (Nar. nov., br. 14/93 - 64/23; u...

Propisane nove poslovne knjige

Krajem prošle godine stupio je na snagu novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (u nastavku novi Pravilnik), a prestao je...

Proračunska zaliha – planiranje, izvršavanje, izvještavanje

Planiranje proračunske zalihe, odlučivanje o njenom korištenju, utrošak sredstava te izvještavanje utvrđeni su odredbama Zakona o proračunu (Nar....

PDV na elektronički obavljene usluge

Direktiva Vijeća 2006/112/EZ-a propisuje, a sukladno njoj i naš Zakon o PDV-u, mjesto obavljanja / oporezivanja usluga. Prema općim načelima,...

Akcije, sniženja i popusti

Sezonsko sniženje, akcijska prodaja, rasprodaja, prodaja robe s greškom i prodaja robe kojoj istječe rok smatraju se posebnim oblicima prodaje pri...

Oporezivanje primitaka iz inozemstva

Fizička osoba građanin može ostvarivati različite vrste dohodaka kako u Republici Hrvatskoj (RH) tako i u inozemstvu, a tako ostvareni dohodak...

Prodaja poslovnih udjela – porezne obveze

Fizičke osobe koje su vlasnici poslovnih udjela u trgovačkim društvima mogu odlučiti prodati svoje udjele drugim fizičkim ili pravnim osobama. U...