Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec listopad 2020.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec listopad 2020. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke

Kako dokazati provjeru PDV ID broja svog poslovnog partnera?

PDV identifikacijski broj se u državama članicama Europske unije koristi za potrebe identifikacije obveznika PDV-a. Prije nego što porezni obveznici...

Darovanja za zdravstvene potrebe

Poslodavac može radniku ili drugoj fizičkoj osobi dati darovanje za zdravstvene potrebe, odnosno za potrebe liječenja, operativnog zahvata, nabavku...

Izbor i obveza imenovanja revizora

Prema odredbama Zakona o reviziji, obveznici revizije dužni su izabrati i imenovati revizora (revizorsko društvo) za zakonsku reviziju svojih...

Što poslodavci moraju znati o nastavku ovrha nakon 18.10.2020.?

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 uveden je od 18.4. odnosno od...

Testiranje na COVID-19 na teret poslodavca ipak neoporezivo

Posebne okolnosti koje nas prate od ožujka ove godine uvjetovale su, pored ostaloga, izmjene niza zakonskih propisa čija je primjena omogućila...

Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Mora li se voditi evidencija kod korištenja službenih automobila?

Kada govorimo o evidenciji korištenja službenih osobnih automobila, poduzetnici/porezni obveznici u obzir moraju uzeti odredbe relevantnih poreznih...

Obračunski način podmirenja PDV-a pri uvozu – do 31.12.2020.

U Narodnim novinama, br. 103/20 objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, kojim je produljen rok...

Bliži se rok za imenovanje revizora

Skupština obveznika revizije je dužna imenovati revizorsko društvo ili samostalnog revizora za odnosnu godinu najkasnije do 30.9. te godine. To znači...

Plaće

Pri obračunu plaće, kao i ostalih primitaka koji se smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, isplatitelji su obvezni obračunati, obustaviti i uplatiti...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 94/20.

Novi popusti za TEB-ove pretplatnike

Od 1. rujna 2020. svi pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" te svi potpisnici ugovora o uslugama savjetovanja ostvaruju popuste...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2020.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2020. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke

Upis adrese elektroničke pošte i e-komunikacija sa sudovima

Izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Nar. nov., br. 40/19) koje su stupile na snagu 20.4.2019. uvedena je obveza za subjekte upisa da...

Nova mobilna aplikacija “Stop COVID-19”

Na jučerašnjoj (27.7.2020.) konferenciji za medije u Ministarstvu zdravstva predstavljena je mobilna aplikacija “Stop COVID-19”. Aplikaciju su...

Kategorije radnika zaštićene od otkaza ugovora o radu

Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR), kao osnovni zakon radnog zakonodavstva, uređuje radne odnose kao ugovorne odnose...

Kako dokazati/osporiti tvrdnje o pogodovanju određenom gospodarskom subjektu?

Žalbeni navodi o pogodovanju određenom gospodarskom subjektu ili proizvođaču prilikom određivanja predmeta nabave i izrade tehničkih specifikacija...