NOVI TEB-ov PRIRUČNIK: Popis imovine i obveza - Inventura

Priručnik je namijenjen poduzetnicima, obrtnicima, proračunskim korisnicima, neprofitnim organizacijama i drugim osobama.

NOVI TEB-ov PRIRUČNIK: Porez na dodanu vrijednost

Iz tiska je izašao TEB-ov priručnik "Porez na dodanu vrijednost" u kojem na više od 1.000 stranica detaljno pojašnjavamo primjenu svih odredbi Zakona...

NOVI TEB-ov priručnik: Registar stvarnih vlasnika

Iz tiska je izašao TEB-ov priručnik "Registar stvarnih vlasnika".

Vanjskotrgovinska razmjena Hrvatske u 2019. godini

U Tablici 1. podaci o kretanju izvoza i uvoza pokazuju strukturu izvoza i uvoza Hrvatske u 2018.: dvije trećine izvoza i tri četvrtine uvoza otpada na...

Sitni inventar i dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti

S promjenama propisa o proračunskom računovodstvu mijenjala su se pravila postupanja s dugotrajnom imovinom male vrijednosti i sitnim inventarom, a...

Novosti od 1.1.2020. u trošarinskom propisu i propisima o posebnim porezima

U četvrtom krugu porezne reforme između ostalog planira se smanjenje ukupnog poreznog opterećenja, postizanje jednostavnijeg i socijalno pravednijeg...

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2020.

Najavljeni ciljevi IV. kruga porezne reforme temeljem prijedloga Vlade RH predviđaju smanjenje ukupnog poreznog opterećenja, stabilan, održiv,...

Predložene izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Pored ostalih poreznih propisa čija se izmjena očekuje početkom sljedeće godine, izmjene su predviđene i za Zakon o fiskalizaciji u prometu...

Predložene izmjene u oporezivanju dobiti od 1.1.2020.

Dio paketa IV. kruga porezne reforme je i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, a čije odredbe će se primjenjivati u...

Uputa o dostavi podataka u elektroničkom obliku u standardiziranom obliku na zahtjev Porezne uprave

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je Uputa o dostavi podataka u elektroničkom obliku u standardiziranom obliku na zahtjev Porezne...

Novosti iz OPZ-a – korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona

Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 115/16 i 106/18), kao temeljni porezni propis, uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela, koja...

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Dana 16. listopada 2019. zatvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na...

Od kada u mirovinu od 1.1.2020.?

Hrvatski sabor je u mjesecu listopadu, uvažavajući volju hrvatskih građana, prihvatio izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 102/19)...

Vanjskotrgovinska razmjena Hrvatske u 2019. godini

Hrvatska je u drugoj polovini 2013. pristupila Europskoj Uniji i od tada je zabilježen kontinuirani rast gospodarske aktivnosti, rast...

Ostvarivanje prednost pri zapošljavanju

Pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju ostvaruje se prilikom prijama i zapošljavanja u državnoj ili javnoj službi. Da bi pojedina osoba...

Troškovi programa Erasmus+ kod proračunskih korisnika

Program Erasmus+ koji provodi Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) odvija se kroz razdoblje od 2014. do 2020. i obuhvaća pet...

Nova Uredba o fiskalnoj odgovornosti

Novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti stupio je na snagu 1. siječnja ove godine. Nacrt nove Uredbe o fiskalnoj odgovornosti bio je u javnoj raspravi do...

Tko se u poreznom smislu smatra povezanim osobama?

Ugovori i poslovni odnosi između povezanih osoba bit će porezno priznati samo onda ako bi i druge osobe, koje nisu u takvom međusobnom odnosu, pod...