NOVI TEB-ov PRIRUČNIK: Porez na dodanu vrijednost

Iz tiska je izašao TEB-ov priručnik "Porez na dodanu vrijednost" u kojem na više od 1.000 stranica detaljno pojašnjavamo primjenu svih odredbi Zakona...

NOVI TEB-ov priručnik: Registar stvarnih vlasnika

Iz tiska je izašao TEB-ov priručnik "Registar stvarnih vlasnika".

Isplata nagrade za radne rezultate

Od 1. prosinca 2018. godine poslodavcima je omogućeno da svoje radnike nagrade za radne rezultate u obliku novčane nagrade ili kao dodatak uz mjesečnu...

Mirovanje obveze doprinosa članova uprave

Članovi uprave koji nisu osigurani po toj osnovi već po nekoj od drugih osnova osiguranja (npr. po osnovi radnog odnosa, obavljanja samostalne...

Mjesto stjecanja dobara unutar EU

Prilikom stjecanja dobara unutar EU-a jedna od ključnih stvari je određivanje mjesto samog stjecanja dobara kako bi se odredilo mjesto (država) u...

Pretvaranje knjigovodstvenih isprava u elektronički zapis

Opći poreznim zakonom je propisano (čl. 66. st. 3.) da se knjigovodstvene isprave, primjerice računi, koje su izrađene na papiru mogu pretvoriti u...

Ovršni tretman paušalne naknade za prehranu, troškova smještaja radnika te troškova jaslica i vrtića?

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1.9.2019. (Nar. nov., br. 80/19) proširena je lista neoporezivih...

Oporezivanje dohotka sportaša

Sportašica/sportaš osoba je koja se priprema i sudjeluje u sportskim natjecanjima. Ista može biti član pravne osobe (sportskog kluba) koja obavlja...

Kratki vodič za oporezivanje nekretnina

Na promet nekretnina plaća se porez na promet nekretnina po stopi 3% ili porez na dodanu vrijednost po stopi 25%. PNP plaća se ako se na nekretnine ne...

Što je plan, tko mora planirati i zašto?

Brojni su razlozi radi kojih je planiranje (i izrada formalnog planskog dokumenta) potrebno, pa i nužno svim poduzetnicima, bez obzira na njihov...

Objavljena uputa Porezne uprave u vezi izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak od 1.9.2019.

Porezna uprava je na svojim internet stranicama objavila uputu u vezi primjene izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak objavljenima u Nar....

Na koju dnevnicu za službeni put i rad na terenu imate pravo od 1.9.2019.?

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1.9.2019. (Nar. nov., br. 80/19) povećan je neoporezivi iznos dnevnice za...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2019. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke.

NOVI neoporezivi primici od 1.9.2019. i nove oznake u JOPPD

U Nar. nov., br. 80/19 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak čije su odredbe stupile na snagu 1.9.2019. Što nam...

Kako pomoći radnicima vezano uz zdravstvene potrebe?

Kako bi se radnicima, ali i svim ostalim građanima, pomoglo pri kupnji lijekova, ortopedskih pomagala ili plaćanju zdravstvenih usluga, zakonodavac je...

Neka pitanja nabave i prodaje osobnih automobila kod proračuna i proračunskih korisnika

Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici radi obavljanja svoje djelatnosti mogu nabavljati i koristiti osobne automobile. Kupiti ih mogu...

Na kojem dokumentu mora pisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“?

Posljednje izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom donijele su, između ostalog, uvođenje obveze isticanja obavijesti na pratećem...

Osobni odbitak zaposlenog umirovljenika

Umirovljenik koji je nastavio raditi kod poslodavca nakon umirovljenja ili se ponovo zaposlio, time je ponovno, osim umirovljenika, stekao i status...