"Financije, pravo i porezi" je TEB-ov stručni časopis u kojem se na praktičan način obrađuju aktualne teme iz područja praktične ekonomije i prava, a izlazi jednom mjesečno. Poglavito je namijenjen ekonomistima i pravnicima – osobito financijašima i računovođama, kao i onima koji se bave pravnim, općim i kadrovskim poslovima te javnom nabavom kod poduzetnika,  proračunskih, izvanproračunskih i neprofitnih organizacija, obrtnika i dr. Časopis je također namijenjen direktorima i ravnateljima, kojima je uz članke posebno usmjeren podlistak - TEB-ov poslovni info, u kojem se objavljuju sažete, aktualne poslovne i druge korisne informacije.

Autori članaka su: TEB-ovi savjetnici, koji se putem telefonskog servisa svakodnevno susreću sa problemima iz prakse, ali i stručnjaci iz Ministarstva financija i Porezne uprave, suci, inspektori, profesori i brojni drugi specijalisti za pojedina područja. Svi ovi autori na konkretnim primjerima daju rješenja problema s kojima se svakodnevno susreće hrvatska praksa, a eventualna dodatna pitanja mogu se brzo riješiti pomoću besplatnog TEB-ovog telefonskog servisa koji je na raspolaganju pretplatnicima časopisa.      

O čemu konkretno pišemo? Teme naših članaka obuhvaćaju sva ekonomska, pravna i s njima povezana područja, odnosno upute za: primjenu računovodstvenih standarda sa primjerima knjiženja poslovnih događaja i izradu financijskih izvještaja, obračune PDV-a, poreza na dohodak i dobit, popunjavanje poreznih prijava i raznih obrazaca propisanih poreznim i drugim propisima, obračun plaće i drugog dohotka, primjenu Zakona o radu, popunjavanje propisanih evidencija radnika, obračun naknade za vrijeme bolovanja, popunjavanje tiskanica prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, primjenu Zakona o javnoj nabavi, primjenu trgovačkog i obveznog prava, itd.

Kako smo počeli? Naš časopis datira još od davne 1952. godine, kada je TEB za članove servisa privrednog savjetovanja u obliku biltena počeo tiskati časopis pod nazivom “Obavijesti i uputstva”. Časopis 1954. mijenja ime u „TEB BULLETIN“, a sve od 1955. pa do 90 – tih godina poznat je pod nazivom TEB-ov “Privredni vjesnik”. Koncem 80-ih časopis mijenja naziv u “Slobodno poduzetništvo”, od 2001. u “Suvremeno poduzetništvo” te od 2011.  u “Financije, pravo i porezi”. Časopis 2012. dobiva i svoj podlistak za menadžere i ravnatelje - TEB-ov poslovni info.

      

Pretplatom na TEB-ov časopis dobivate:

 • 12 brojeva časopisa,
 • 12 brojeva TEB-ovog “Poslovnog infa” za menadžere i ravnatelje (samo uz pretplatu na tiskano izdanje),
 • neograničene besplatne telefonske savjete uz PIN s TEB-ovim savjetnicima, svaki radni dan od 8,00 - 14,00 sati,
  (PIN je tajni broj, namijenjen isključivo konkretnom pretplatniku, a izdaje ga i prema potrebi mijenja TEB, o čemu pretplatnika izvješćuje mailom.  Svaki pretplatnik dužan je svoj PIN pažljivo čuvati i ne smije ga obznaniti drugima. U suprotnom pretplatnik će odmah izgubiti pravo na besplatne telefonske konzultacije.)
 • besplatan pisani odgovor - mišljenje na vaše jedno pitanje (samo uz godišnju pretplatu),
 • 50% popusta na ostala pisana mišljenja,
 • stručne i poslovne obavijesti putem TEB-ovog e-mail servisa,
 • popuste na TEB-ovim seminarima (koje TEB izvodi bez vanjskih suradnika),
 • brzo informiranje o aktualnostima putem newslettera i
 • ostale pogodnosti.