Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

Prosječne plaće po zaposlenom u pravnim osobama RH

Pregled stopa poreza na dohodak od 1995. do 31.12.2015.

(Pri isplati plaća po sudskim presudama utuženih u bruto iznosu propisane obveze obračunavaju se primjenom propisa koji su bili na snazi u razdoblju za koje se plaće isplaćuju.
U tablici dajemo pregled stopa poreza na dohodak važećih od 1995. do 31.12.2015.)

Osnovice doprinosa 2011. – 2023.

Stope doprinosa na dan 31.12.2002.

 

 

Natrag