Poništenje postupka javne nabave temeljem odluke naručitelja

Poništenje postupka jedan je od dva načina završetka postupka javne nabave od strane naručitelja. Prema Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16;...

Ustavni sud RH odbio zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom čl. 434. i 435. ZJN 2016

Na sjednici održanoj 5. veljače 2019. Ustavni sud Republike Hrvatske donio je Odluku br. U-I-2911/2017 kojom se odbija zahtjev za ocjenu suglasnosti s...

Jeste li spremni za eRačune u javnoj nabavi?

1. srpnja 2019. završava prijelazno razdoblje za implementaciju elektroničkih računa sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi...

NOVE VRIJEDNOSTI EU PRAGOVA OD 1.1.2018.

Riječ je o tzv. europskim pragovima kojima se u smislu ZJN 2016 razgraničuje nabava male vrijednosti od nabave velike vrijednosti ...

Od 1.1.2018. elektronička žalba u postupcima javne nabave

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u postupcima javne nabave (Nar. nov., br. 101/17; u nastavku: Pravilnik) stupio je na snagu 20.10.2017., međutim same...

Ukratko o planu nabave za 2018.

U Nar. nov., br. 101/17 od 12.10.2017. objavljen je Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj...

Je li potrebno provoditi savjetovanje za opći akt o jednostavnoj nabavi?

Budući da je prema Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/12) akt naručitelja o jednostavnoj nabavi po svojoj pravnoj prirodi opći akt, postavlja...

Novi Zakon o javnoj nabavi

U Nar. nov., br. 120/16 od 21. prosinca 2016. objavljen je Zakon o javnoj nabavi koji stupa na snagu 1. siječnja 2017., izuzev odredaba kojima se...

Primjena Naputka o postupanju u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave

Dana 8.10.2016. na snagu je stupio Naputak o postupanju u postupcima javne nabave ...

O izravnom učinku novih direktiva u području javne nabave nakon 18.4.2016.

Rok od dvije godine za implementaciju u nacionalno zakonodavstvo novih direktiva u području javne nabave ...

Mišljenje Ministarstva gospodarstva o izravnom učinku novih Direktiva u području javne nabave

Mišljenje u pogledu izravnog učinka Direktive 2014/24/EU (javni naručitelji) i Direktive 2014/25/EU (sektorski naručitelji) u postupcima velike...

Pojašnjenje neuobičajeno niske cijene – pravo ili obveza naručitelja?

Hrvatski Zakon o javnoj nabavi usklađen je s direktivama Europskog parlamenta i Vijeća ...

Nove vrijednosti EU pragova od 1.1.2016.

Europska komisija donijela je tijekom studenoga i prosinca 2015. šest novih uredbi kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova ...

Podaci iz izvješća o radu Državne komisije za 2014. godinu

Državna komisija obvezna je jednom godišnje, a najkasnije do 30. lipnja za prethodnu kalendarsku godinu podnijeti Hrvatskome saboru izvješće o svom...

Pravo na žalbu kroz faze otvorenog postupka

Pravo na žalbu uređeno je u čl. 141. Zakona o javnoj nabavi i sastoji se od dva elementa koji moraju biti ispunjeni ...

Promjene u izobrazbi u području javne nabave

Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave

Trošak sastavljanja žalbe u predmetima javne nabave

Dana 26.6.2014. stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Ugovori o bagatelnoj nabavi su javna informacija!

Posljednje izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi (Nar. Nov., br. 143/13) stupile su na snagu 10. prosinca 2013. Svakako najznačajnija novost tiče se...