Globalni poremećaj na tržištima građevinskih materijala i proizvoda kao nepredvidiva okolnost koja opravdava izmjene ugovora o javnoj nabavi

Na sjednici Vlade RH održanoj 30. rujna 2021. donesen je Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala...

Neznatne ("de minimis") izmjene ugovora o javnoj nabavi koje su dopuštene uvijek

Ugovor o javnoj nabavi može se izmijeniti tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. –...

Izmjene ugovora o javnoj nabavi koje se moraju objaviti u EOJN-u

Dok privatni subjekti mogu slobodno uređivati svoje obvezne odnose pa tako i mijenjati početne odredbe ugovora, uz jedino ograničenje da to ne čine...

Naknada za pokretanje žalbenog postupka

U javnoj nabavi žalba se podnosi pod fazama postupka uz pravilo da žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne...

Sporazumi o namještanju ponuda (bid-rigging) i sukob interesa u javnoj nabavi sufinanciranoj iz EU fondova

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Sporazumi o namještanju ponuda (bid-rigging) i sukob interesa u javnoj...

Dokazivanje „nekažnjavanosti“ stranaca u postupcima javne nabave

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Dokazivanje „nekažnjavanosti“ stranaca u postupcima javne nabave"....

Sukob interesa prema Zakonu o javnoj nabavi

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "Sukob interesa prema Zakonu o javnoj nabavi". Autor članka je Ante...

Poništenje postupka javne nabave zbog epidemije uzrokovane koronavirusom

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Poništenje postupka javne nabave zbog epidemije uzrokovane...

Kako dokazati/osporiti tvrdnje o pogodovanju određenom gospodarskom subjektu?

Žalbeni navodi o pogodovanju određenom gospodarskom subjektu ili proizvođaču prilikom određivanja predmeta nabave i izrade tehničkih specifikacija...

Sklapanje, izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Sklapanje, izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi". Autor članka je...

Javna nabava u uvjetima pandemije uzrokovane koronavirusom

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Javna nabava u uvjetima pandemije uzrokovane koronavirusom". Autor...

Od 4.4.2020. dozvoljene su samo nužne nabave za proračunske i izvanproračunske korisnike Državnog proračuna

Odlukom Vlade RH o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih...

Smjernice Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19

U Službenom listu Europske unije, CI/108/1 od 1.4.2020. objavljene su Smjernice Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj...

Obveznici primjene ZJN 2016 kroz mišljenja Uprave za politiku javne nabave

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Obveznici primjene ZJN 2016 kroz mišljenja Uprave za politiku javne...

Pravni interes za podnošenje žalbe u postupcima javne nabave

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Pravni interes za podnošenje žalbe u postupcima javne nabave". Autor...

MRMS o ustupanju radnika u povezano društvo radi sudjelovanja u postupcima javne nabave

Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava Klasa: 110-01/20-01/21 Urbroj: 524-03-01/1-20-2 10. veljače 2020.

Prigovor na Odluku o nepravilnosti i financijske korekcije

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Prigovor na Odluku o nepravilnosti i financijske korekcije". Autorica...

Nove vrijednosti EU pragova od 1.1.2020.

Europska komisija donijela je 30. listopada 2019. delegirane uredbe kojima se od 1. siječnja 2020. mijenjaju vrijednosti odgovarajućih pragova iz...