Naknada za pokretanje žalbenog postupka

U javnoj nabavi žalba se podnosi pod fazama postupka uz pravilo da žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne...

Sporazumi o namještanju ponuda (bid-rigging) i sukob interesa u javnoj nabavi sufinanciranoj iz EU fondova

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Sporazumi o namještanju ponuda (bid-rigging) i sukob interesa u javnoj...

Dokazivanje „nekažnjavanosti“ stranaca u postupcima javne nabave

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Dokazivanje „nekažnjavanosti“ stranaca u postupcima javne nabave"....

Sukob interesa prema Zakonu o javnoj nabavi

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "Sukob interesa prema Zakonu o javnoj nabavi". Autor članka je Ante...

Poništenje postupka javne nabave zbog epidemije uzrokovane koronavirusom

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Poništenje postupka javne nabave zbog epidemije uzrokovane...

Kako dokazati/osporiti tvrdnje o pogodovanju određenom gospodarskom subjektu?

Žalbeni navodi o pogodovanju određenom gospodarskom subjektu ili proizvođaču prilikom određivanja predmeta nabave i izrade tehničkih specifikacija...

Sklapanje, izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Sklapanje, izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi". Autor članka je...

Javna nabava u uvjetima pandemije uzrokovane koronavirusom

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Javna nabava u uvjetima pandemije uzrokovane koronavirusom". Autor...

Od 4.4.2020. dozvoljene su samo nužne nabave za proračunske i izvanproračunske korisnike Državnog proračuna

Odlukom Vlade RH o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih...

Smjernice Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19

U Službenom listu Europske unije, CI/108/1 od 1.4.2020. objavljene su Smjernice Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj...

Obveznici primjene ZJN 2016 kroz mišljenja Uprave za politiku javne nabave

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Obveznici primjene ZJN 2016 kroz mišljenja Uprave za politiku javne...

Pravni interes za podnošenje žalbe u postupcima javne nabave

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Pravni interes za podnošenje žalbe u postupcima javne nabave". Autor...

MRMS o ustupanju radnika u povezano društvo radi sudjelovanja u postupcima javne nabave

Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava Klasa: 110-01/20-01/21 Urbroj: 524-03-01/1-20-2 10. veljače 2020.

Prigovor na Odluku o nepravilnosti i financijske korekcije

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Prigovor na Odluku o nepravilnosti i financijske korekcije". Autorica...

Nove vrijednosti EU pragova od 1.1.2020.

Europska komisija donijela je 30. listopada 2019. delegirane uredbe kojima se od 1. siječnja 2020. mijenjaju vrijednosti odgovarajućih pragova iz...

Poništenje postupka javne nabave temeljem odluke naručitelja

Poništenje postupka jedan je od dva načina završetka postupka javne nabave od strane naručitelja. Prema Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16;...

Ustavni sud RH odbio zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom čl. 434. i 435. ZJN 2016

Na sjednici održanoj 5. veljače 2019. Ustavni sud Republike Hrvatske donio je Odluku br. U-I-2911/2017 kojom se odbija zahtjev za ocjenu suglasnosti s...

Jeste li spremni za eRačune u javnoj nabavi?

1. srpnja 2019. završava prijelazno razdoblje za implementaciju elektroničkih računa sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi...