Godišnja pretplata na tiskano izdanje časopisa uključuje:

 • 12 brojeva časopisa,
 • TEB-ov “Poslovni info” za menadžere - dodatak s poslovnim informacijama uz svaki broj časopisa,
 • neograničene besplatne telefonske savjete uz PIN s TEB-ovim savjetnicima, svaki radni dan od 8,00 - 14,00 sati,
 • besplatan pisani odgovor - mišljenje na vaše jedno pitanje
 • stručne i poslovne obavijesti putem TEB-ovog e-mail servisa,
 • popusti na velikom broju seminara/praktikuma tijekom godine,
 • kalendar za računovođe s datumima podnošenja propisanih izvješća (samo uz tiskano izdanje),
 • brzo informiranje o aktualnostima putem newslettera i
 • ostale pogodnosti.

Godišnja pretplata na internet izdanje časopisa uključuje:

 • online pregled svih brojeva časopisa objavljenih od 2005. godine do danas
 • TEB-ov “Poslovni info” za menadžere - dodatak s poslovnim informacijama,
 • neograničene besplatne telefonske savjete uz PIN s TEB-ovim savjetnicima, svaki radni dan od 8,00 - 14,00 sati,
 • besplatan pisani odgovor - mišljenje na vaše jedno pitanje
 • stručne i poslovne obavijesti putem TEB-ovog e-mail servisa,
 • popusti na velikom broju seminara/praktikuma tijekom godine,
 • brzo informiranje o aktualnostima putem newslettera i
 • ostale pogodnosti.

Godišnja pretplata na tiskano i internet izdanje časopisa uključuje sve gore navedene pogodnosti.

____________________________

TELEFONSKI SAVJETI:

Najkasnije u roku od 48 sati od primitka uplate pretplate, na adresu elektroničke pošte navedenu u postupku narudžbe, pretplatnicima se dostavlja PIN.

PIN je tajni broj, namijenjen isključivo konkretnom pretplatniku, a izdaje ga i prema potrebi mijenja TEB, o čemu pretplatnika izvješćuje elektroničkom poštom.  Svaki pretplatnik dužan je svoj PIN pažljivo čuvati i ne smije ga obznaniti drugima. U suprotnom, pretplatnik će odmah izgubiti pravo na besplatne telefonske konzultacije.

Kako se koristi PIN pročitajte OVDJE.

Za besplatnu telefonsku konzultaciju pretplatnik treba pripremiti  jasna i konkretna pitanja koja se mogu raspraviti telefonom i na koja savjetnik može dati mišljenje na temelju samog pitanja, bez razmatranja brojeva  i izračunavanja. Putem telefona može se dobiti savjet i pojašnjenje konkretnog pitanja iz brojnih područja koja prate TEB-ov savjetnici, ali nije moguće sastavljati financijske izvještaje i porezne prijave, provoditi složena knjiženja i obračune, raditi elaborate, akte i sl. Savjetnik će uz savjet uputiti pretplatnika na članke u FIP-u i drugim izdanjima TEB-a u kojima se obrazlaže postupanje u istim ili sličnim situacijama.

Pretplatnici mogu tražiti telefonske savjete prema stručnim područjima, isključivo na tel.: 
(01) 46 11 211

BESPLATNO PISANO MIŠLJENE:

Pravo na besplatno pisano mišljenje odnosi se na jedno konkretno i jasno pitanje na koje je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom upitu (bez potpitanja, privitaka, pregleda konkretnih iznosa, izračunavanja i sl.). 

Drugo i svako slijedeće pisano mišljenje dodatno se naplaćuje prema cjeniku TEB-a, pri čemu pretplatnici imaju 50% popusta.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene analize, vještačenja, procjene, pregledi poslovne i druge dokumentacije, izrada izvješća, elaborata, akata, procedura i sl., kao niti pisane upute i odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja. Takvi poslovi se u ovisnosti o vremenu i raspoloživosti savjetnika ugovaraju kao posebni projekti i dodatno naplaćuju.

Upiti na koje pretplatnik želi dobiti pisano mišljenje TEB-a dostavljaju se isključivo na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr