Štete na imovini - evidentiranje i porezni tretman

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Štete na imovini - evidentiranje i porezni tretman". Autorica članka je...

Asignacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Asignacija". Autor članka je Domagoj Zaloker.

Potpora za očuvanje radnih mjesta - računovodstveni i porezni tretman

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Potpora za očuvanje radnih mjesta - računovodstveni i porezni tretman"....

Zašto menadžeri trebaju pozorno pratiti odstupanja od plana?

Da bi plan uspješnosti bio doista koristan menadžerima, nakon izrade plana potrebno je redovito i učestalo pratiti njegovo ostvarenje i utvrđivati...

Novi rokovi za predaju GFI za 2019. godinu

Prema Zakonu o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 42/20) i novom Pravilniku o rokovima predaje financijskih izvještaja i...

NOVI ROKOVI ZA PODNOŠENJE GFI-a!

U Nar. nov., br. 43 od 8. travnja 2020. objavljen je Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim...

Prijevremeni raskid ugovora o financijskom leasingu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Prijevremeni raskid ugovora o financijskom leasingu". Autorica članka je...

Otpis obveza

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Otpis obveza". Autorica članka je Irena Slovinac.

Evidentiranje državnih potpora kod obveznika poreza na dobit

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Evidentiranje državnih potpora kod obveznika poreza na dobit". Autor...

Podjela dobiti i pokriće gubitka za 2019. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Podjela dobiti i pokriće gubitka za 2019. godinu". Autor članka je mr....

Obavijest obveznicima fiskalizacije kod prijave podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je obavijest obveznicima fiskalizacije o postupanju kod prijave podataka o privremenom zatvaranju...

Plan uspješnosti

U prethodnim brojevima Infa pisali smo o važnosti i vrstama planova i kako planiranje može utjecati na ostvarivanje poslovnih ciljeva. U ovom Infu...

Obavijest o promjeni stope za Obrazac TZ 1

Ministarstvo financija, Porezna uprava obavijestilo je putem sustava e-Porezna obveznike plaćanja članarine turističkim zajednicama da je od...

Nekretnine - izgradnja, najam i prodaja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Nekretnine - izgradnja, najam i prodaja". Autorica članka je Irena...

Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca". Autor članka je...

Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije - obveze financijskog izvještavanja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije - obveze...

Dodatni podaci kod predaje GFI-a za statističke i druge potrebe za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Dodatni podaci kod predaje GFI-a za statističke i druge potrebe za...

Sastavljanje i podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Sastavljanje i podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za 2019."....