Ulaganja u nekretnine

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "Ulaganja u nekretnine". Autorica članka je mr. sc. Silvija Pretnar...

Prestanak društva po skraćenom postupku

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "Prestanak društva po skraćenom postupku". Autorica članka je Irena...

GFI poduzetnika u slučajevima stečaja, likvidacije, statusne promjene, postupka prestanka društva bez likvidacije te podružnica inozemnih osnivača

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "GFI poduzetnika u slučajevima stečaja, likvidacije, statusne promjene,...

Bliži se rok za imenovanje revizora

Skupština obveznika revizije je dužna imenovati revizorsko društvo ili samostalnog revizora za odnosnu godinu najkasnije do 30.9. te godine. To znači...

MSFI 15 - Prodaja s pravom povrata

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "MSFI 15 - Prodaja s pravom povrata". Autorica članka je mr. sc. Silvija...

Plaćanje karticama – računovodstveni i porezni aspekt

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Plaćanje karticama – računovodstveni i porezni aspekt". Autorica članka...

Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2019". Autorica...

Ulaganja na tuđoj imovini u zakupu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Ulaganja na tuđoj imovini u zakupu". Autor članka je Domagoj Zaloker.

Putničke agencije - računovodstveni i porezni aspekt poslovanja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Putničke agencije - računovodstveni i porezni aspekt poslovanja"....

Ponovna procjena obveze i modifikacije najma

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Ponovna procjena obveze i modifikacije najma". Autorica članka je mr....

Prijeboj (kompenzacija)

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Prijeboj (kompenzacija)". Autor članka je Domagoj Zaloker

Internet trgovina - porezni i računovodstveni aspekt

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Internet trgovina - porezni i računovodstveni aspekt". Autorica članka...

Izmjene i dopune Pravilnika o Registru GFI

Izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i...

Štete na imovini - evidentiranje i porezni tretman

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Štete na imovini - evidentiranje i porezni tretman". Autorica članka je...

Asignacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Asignacija". Autor članka je Domagoj Zaloker.

Potpora za očuvanje radnih mjesta - računovodstveni i porezni tretman

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Potpora za očuvanje radnih mjesta - računovodstveni i porezni tretman"....

Zašto menadžeri trebaju pozorno pratiti odstupanja od plana?

Da bi plan uspješnosti bio doista koristan menadžerima, nakon izrade plana potrebno je redovito i učestalo pratiti njegovo ostvarenje i utvrđivati...

Novi rokovi za predaju GFI za 2019. godinu

Prema Zakonu o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 42/20) i novom Pravilniku o rokovima predaje financijskih izvještaja i...