Statističko praćenje razmjene usluga s inozemstvom

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Statističko praćenje razmjene usluga s inozemstvom". Autor članka je...

Odgođena porezna imovina i obveze za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Odgođena porezna imovina i obveze za 2019."...

Izvještaj o novčanim tokovima za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Izvještaj o novčanim tokovima za 2019.". Autor članka je Domagoj...

Izvještaj o promjenama kapitala za 2019. godinu

U TEB-ovom časopisu "Fanancije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Izvještaj o promjenama kapitala za 2019. godinu". Autorica članka je...

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu". Autorice članka su...

Pregled stopa zateznih i ugovornih kamata od 1.1.2020. do 30.6.2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Pregled stopa zateznih i ugovornih kamata od 1.1.2020. do 30.6.2020."....

Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom". Autorica članka je...

Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2019.". Autor članka je...

Sastavljanje bilance za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Sastavljanje bilance za 2019.". Autori članka su mr. sc. Mladen Štahan i...

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2019. ".

Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih...

Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2019.". Autor članka je...

Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2019. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2019....

Što je izmijenjeno u objavljenom Pravilniku o porezu na dohodak u odnosu na Prijedlog?

U Nar. nov., br. 1/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (s primjenom od 3.1.2020.) koji se, u odnosu na...

INTRASTAT – novosti u izvještavanju od 1.1.2020.

Detaljnije o svim novostima i primjerima iz prakse u području Intrastat izvještavanja za 2020. pisat ćemo u časopisu "Financije, pravo i porezi" br....

Utjecaj odgođene porezne imovine na neto dobit razdoblja

Priznavanje odgođene porezne imovine u poslovnim knjigama ima poseban efekt na visinu dobiti ili gubitka nakon oporezivanja koji proizlazi iz...

Promjene u carinskoj tarifi Europske unije

Europska unija (EU) svake godine propisuje novu carinsku tarifu. Nova tarifa za 2020. godinu objavljena je u Provedbenoj uredbi Komisije (EU)...

NOVI TEB-ov PRIRUČNIK: Popis imovine i obveza - Inventura

Priručnik je namijenjen poduzetnicima, obrtnicima, proračunskim korisnicima, neprofitnim organizacijama i drugim osobama.