Izmjene poreznih pravilnika za 2021.

U Nar. nov., br. 1 od 4. siječnja 2021., nastavno na izmjene poreznih zakona, objavljene su izmjene i dopune poreznih pravilnika koje stupaju na snagu...

Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih...

Obračun naknade OKFŠ-a za 2020. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Obračun naknade OKFŠ-a za 2020. godinu". Autor članka je mr. sc. Vlado...

Članarina turističkim zajednicama, rente i doprinosi za 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Članarina turističkim zajednicama, rente i doprinosi za 2020." Autori...

Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2020." Autor članka je...

Sastavljanje bilance za 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Sastavljanje bilance za 2020." Autori članka su mr. sc. Mladen Štahan i...

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2020." Autori članka su mr. sc....

Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2020." Autor članka je...

Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2020. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2020....

Carinska tarifa – promjene u 2021. u odnosu na 2020. godinu

U carinskoj tarifi Europske unije (EU) za 2021. napravljene su minimalne promjene (nikada manje do sad) u odnosu na carinsku tarifu za 2020. godinu.

INTRASTAT – novosti u izvještavanju od 1.1.2021.

Novi pragovi uključivanja u Intrastat sustav za 2021.: • za trgovinski tok PRIMITAK prag uključivanja je 2.500.000,00 kn, • za trgovinski tok...

Nova definicija značajnog od 1.1.2020. prema izmijenjenom MRS-u 1

Uredbom Komisije (EU) 2019/2104 оd 29. studenoga 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 izmijenjeni su određeni zahtjevi MRS-a 1 – Prezentiranje...

Inventura - odgovornost menadžera!

Bliži se kraj 2020. godine i vrijeme je za planiranje, organiziranje i provedbu još jednog godišnjeg popisa. Inventurom se usuglašavaju stanja (i...

Ovlašteni revizori - druga godišnja prijava stalnog stručnog usavršavanja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Ovlašteni revizori - druga godišnja prijava stalnog stručnog...

Evidentiranje isporuka putem aplikacija Glovo, Wolt, Pauza

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Evidentiranje isporuka putem aplikacija Glovo, Wolt, Pauza". Autorica...

Računovodstvo ulaganja u investicijske fondove

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Računovodstvo ulaganja u investicijske fondove" Autorica članka je mr....

Obračun amortizacije za 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Obračun amortizacije za 2020." Autor članka je Domagoj Zaloker.

Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja poduzetnika za 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja poduzetnika za 2020."...