Prijava obveze konsolidacije

Društva koja imaju status matice (matična društva) obvezna su Registru godišnjih financijskih izvještaja prijaviti obvezu konsolidacije najkasnije do...

Nova Uputa Porezne uprave u vezi oporezivanja osobnih automobila

Predmetna Uputa Porezne uprave na ponešto drugačiji način određuje porezni tretman i obračune korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za...

Podnošenje GFI-a za statističke i druge potrebe

Polako se bliži i 30. travnja 2018. odnosno konačni rok za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za statističke i druge potrebe koje su...

Sprječavanje prijevara u financijskim izvještajima i sustav internih kontrola

Već smo istaknuli da je spretne prijevare, osobito ako su u njih uključeni menadžeri i/ili računovođe, ponekad teško uočiti i još teže spriječiti. Za...

Prijevare u uspješnom računu i bilanci

Prijevare u računu dobiti i gubitka i bilanci odnose se na namjerno netočno prikazane prihode i/ili rashode ...

Plaćanje u gotovom novcu od 1. 1. 2018.

Snižen je prag (iznos) do kojeg se u Republici Hrvatskoj mogu obavljati plaćanja i naplate u gotovom novcu ...

Otpis materijalne imovine

Onog trenutka kada poduzetnik procijeni da od korištenja materijalne imovine više neće ostvarivati nikakve buduće ekonomske koristi, imovina bi se...

Otpisi nenaplativih potraživanja

Kako bi otpis potraživanja bio porezno priznati rashod, porezni obveznik je dužan do trenutka nastupa zastare prava na naplatu postupiti pažnjom...

Prijevare u financijskim izvještajima

Nastavno na članak u prethodnom broju TEB-ovog poslovnog infa, u ovom članku pokušat ćemo objasniti što su prijevare u financijskim izvještajima....

Izlazite iz zakupa – morate platit porez?

Poduzetnici koji djelatnost obavljaju u zakupljenom poslovnom prostoru, nerijetko, u svrhu održavanja prostora ili prilagođavanja prostora svojim...

Tko je odgovoran za prijevare u financijskim izvještajima?

Objava revizorskog izvješća o financijskim izvještajima koncerna Agrokor ponovo je skrenula pažnju široke javnosti na važnost financijskih izvještaja,...

Obveza fiskalizacije kod OPG-a

Smatra li se obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) obveznikom fiskalizacije, te mora li izdavati račune i mora li ih fiskalizirati ovisi o tome...

Nacrt prijedloga novog Zakona o reviziji

Na internetskim stranicama Vlade RH, u dijelu e-savjetovanja, objavljen je Nacrt prijedloga novog Zakona o reviziji (u nastavku: Nacrt ZR-a). Neke od...

Menadžerske funkcije i izvještavanje menadžera

Moderno računovodstvo, uz propisane zahtjeve, ujedno treba biti pouzdana, ažurna i kvalitetna podrška menadžerima u odlučivanju i upravljanju. Stoga,...

Ugostiteljske usluge na OPG-u

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), osim poljoprivredne proizvodnje i prodaje poljoprivrednih proizvoda, u cilju boljeg korištenja...

Različiti financijski izvještaji - za različite korisnike i namjene

Menadžeri su odgovorni za sve financijske i druge izvještaje poduzetnika (osim internih). Svi ti izvještaji se, u ovisnosti o korisnicima kojima su...

Obveze iznajmljivača u 2017.

Hrvatski građani, vlasnici soba, apartmana, kuća za odmor i zemljišta za kamp mogu pružati usluge smještaja u ovim objektima bez registriranja...

10 načela financijskog izvještavanja i prevaga biti nad formom

Menadžeri mogu razumjeti financijske izvještaje samo ako poznaju važne računovodstvene pojmove, kategorije, pretpostavke, pravila i načela. O...