Direktor koji ujedno obavlja i određene poslove iz djelatnosti društva

Prema Zakonu o trgovačkim društvima uprava vodi poslove društva i zastupa društvo. Te poslove član uprave može obavljati u radnom odnosu ili van...

Obvezna poslovna izvješća d.o.o.-a, j.d.o.o.-a i d.d.-a prema ZTD-u

Prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), direktori d.o.o.-a i j.d.o.o.-a, te uprave d.d.-a, dužni su svake godine sastavljati poslovna...

Što su revizori dužni revidirati i o čemu sve trebaju izdati revizorsko mišljenje?

Revizija u Hrvatskoj uređena je Zakonom o reviziji (Zrev), Zakonom o računovodstvu (ZOR), Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD), direktivama EU i dr....

Državljani trećih zemalja - uvjeti za ključno osoblje ili samozapošljavanje

Uvjeti pod kojima državljani trećih zemalja smiju raditi u RH propisani su Zakonom o strancima (u nastavku: Zakon). Državljanin treće zemlje je osoba...

Smjernice za rad nadzornih i revizijskih odbora

S ciljem boljeg upravljanja državnom imovinom u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu, a u skladu s Nacionalnim programom reformi za 2020....

Otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona?

Radi obavljanja svojih djelatnosti poduzetnici otvaraju nove poslovne jedinice (radionice, pogone ili poslovne prostore), neovisno od toga obavlja li...

Isplata predujma dobiti

Predujam dobiti (dividende) za tekuću godinu može se isplatiti u skladu i pod uvjetima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima te poreznim...

Financijski rezultat, računovodstvene politike i podjela dobiti

Pod financijskim rezultatom obično se razumijeva bruto dobit (dobit prije oporezivanja) ostvarena u poslovnoj godini i neto dobit, a ponekad i dobit...

Izbor i obveza imenovanja revizora

Prema odredbama Zakona o reviziji, obveznici revizije dužni su izabrati i imenovati revizora (revizorsko društvo) za zakonsku reviziju svojih...

Obvezna izvješća poduzetnika prema ZTD-u

Uz ZOR, financijskim izvještavanjem bavi se i Zakon o trgovačkim društvima (dalje: ZTD). Prema ZTD-u, uprava svakog d.d.-a, d.o.o.-a i j.d.o.o.-a...

Zašto menadžeri trebaju pozorno pratiti odstupanja od plana?

Da bi plan uspješnosti bio doista koristan menadžerima, nakon izrade plana potrebno je redovito i učestalo pratiti njegovo ostvarenje i utvrđivati...

Podjela dobiti i pokriće gubitka za 2019. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Podjela dobiti i pokriće gubitka za 2019. godinu". Autor članka je mr....

Plan uspješnosti

U prethodnim brojevima Infa pisali smo o važnosti i vrstama planova i kako planiranje može utjecati na ostvarivanje poslovnih ciljeva. U ovom Infu...

Kamate prema poreznim propisima u 2020. godini

Poreznim su propisima utvrđeni posebni kriteriji kada trgovačka društva, koja nisu banka ili druga financijska institucija, odobravaju pozajmice...

Radno vrijeme i organizacija radnog vremena

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Radno vrijeme i organizacija radnog vremena". Autorica članka je Ljubica...

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO za...

Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije - obveze financijskog izvještavanja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije - obveze...

Godišnje izvješće za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Godišnje izvješće za 2019.". Autor članka je mr. sc. Mladen Štahan.