Mogu li revizori otkriti/spriječiti prijevaru?

Revizore možemo podijeliti na interne - unutarnje revizore koji su sastavni dio SIK-a, i vanjske – komercijalne revizore, koji nisu dio tog sustava. I...

Agencija - strukturne gospodarske slabosti, privatna zaduženost

Hrvatska je suočena s dugogodišnjim problemom demografskog  zaostajanja. Teče  već deseta  godina  da se gospodarstvo ne može izvući iz minusa koji je...

Podnošenje GFI-a za statističke i druge potrebe

Polako se bliži i 30. travnja 2018. odnosno konačni rok za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za statističke i druge potrebe koje su...

Članovi uprave – obveza doprinosa

Članovi uprave, izvršni direktori trgovačkih društava te upravitelji zadruga su, prema čl. 12. Zakona o mirovinskom osiguranju, obvezno osigurani ako...

Sprječavanje prijevara u financijskim izvještajima i sustav internih kontrola

Već smo istaknuli da je spretne prijevare, osobito ako su u njih uključeni menadžeri i/ili računovođe, ponekad teško uočiti i još teže spriječiti. Za...

Prijevare u uspješnom računu i bilanci

Prijevare u računu dobiti i gubitka i bilanci odnose se na namjerno netočno prikazane prihode i/ili rashode ...

Prijevare u financijskim izvještajima

Nastavno na članak u prethodnom broju TEB-ovog poslovnog infa, u ovom članku pokušat ćemo objasniti što su prijevare u financijskim izvještajima....

Tko je odgovoran za prijevare u financijskim izvještajima?

Objava revizorskog izvješća o financijskim izvještajima koncerna Agrokor ponovo je skrenula pažnju široke javnosti na važnost financijskih izvještaja,...

Unos nekretnine u kapital društva

Unos nekretnina u trgovačko društvo kao osnivački ulog ili povećanje kapitala ne podliježe plaćanju poreza na promet nekretnina. Prema propisima o...

Davanje automobila članu uprave na 24-satno korištenje

Kada govorimo o poreznom tretmanu korištenja službenih osobnih automobila od strane članova uprave društva, a u pravilu se radi o tzv. 24-satnom...

Nacrt prijedloga novog Zakona o reviziji

Na internetskim stranicama Vlade RH, u dijelu e-savjetovanja, objavljen je Nacrt prijedloga novog Zakona o reviziji (u nastavku: Nacrt ZR-a). Neke od...

Menadžerske funkcije i izvještavanje menadžera

Moderno računovodstvo, uz propisane zahtjeve, ujedno treba biti pouzdana, ažurna i kvalitetna podrška menadžerima u odlučivanju i upravljanju. Stoga,...

Bruto domaći proizvod (BDP) RH u 2016. i u prvom kvartalu 2017. manji nego 2008. godine

Bruto domaći proizvod Hrvatske od 2008. do 2016. prema tekućim cijenama manji je za 2,5 mlrd. kuna ili 0,7% i u odnosu na prvi kvartal 2017. za 0,2%...

Različiti financijski izvještaji - za različite korisnike i namjene

Menadžeri su odgovorni za sve financijske i druge izvještaje poduzetnika (osim internih). Svi ti izvještaji se, u ovisnosti o korisnicima kojima su...

Dodjela vlastitih dionica članovima uprave

U slučaju kada se vlastite dionice društva dodjeljuju članovima uprave bez naknade ili uz povoljniju naknadu, za stjecatelja je potrebno utvrditi...

Isplate određenih primitaka članovima uprave

Članovi uprave društva ostvaruju određene primitke od društva u kojem su zaposleni, ili samo obavljaju funkciju člana društva, o čemu i ovisi jesu li...

Obavezni redoslijed podijele dobiti trgovačkog društva

Nakon što trgovačka društva utvrde iznos neto dobiti prethodne poslovne godine (nakon oporezivanja), taj iznos spreman je za podjelu ostvarene...

10 načela financijskog izvještavanja i prevaga biti nad formom

Menadžeri mogu razumjeti financijske izvještaje samo ako poznaju važne računovodstvene pojmove, kategorije, pretpostavke, pravila i načela. O...