Pregled stopa zateznih i ugovornih kamata od 1.1.2020. do 30.6.2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Pregled stopa zateznih i ugovornih kamata od 1.1.2020. do 30.6.2020."....

Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2019.". Autor članka je...

Prestanak društva bez likvidacije

Prema zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima od 20.4.2019., društvo može prestati po skraćenom postupku bez likvidacije ako svi...

Upis stvarnog vlasnika u Registar - obveza menadžera!

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika i Zakon o sprječavanju pranja novca propisuju da je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe (ili...

Vrste planova

Brojni aspekti planiranja zahtijevaju različite vrste planova, koje se mogu kalsificirati prema različitim kriterijima. Tako npr. H. Weihrich i H....

Provjerite ovlaštenje revizora – prije imenovanja!

Prema Zakonu o reviziji, obveznici revizije dužni su odabrati i imenovati revizorsko društvo najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog...

Koliko vjerovati revizorskom izvješću?

Da bi smanjili rizik, poduzetnici provjeravaju i prate poslovanje svojih poslovnih partnera, osobito u slučaju pozajmica, plaćanja predujma ili...

Tko mora imati revizijski odbor?

Koncem 2017. donesen je novi Zakon o reviziji, kojim je od 1.1.2018. godine, na nešto drugačiji način nego do sada, propisana obveza ustroja...

Posljedice skrivanja dobiti

Za razliku od skrivanja gubitka, kada se uz bolji financijski rezultat prikazuju veće porezne obveze od stvarno nastalih, kod skrivanja dobiti u...

Zašto se (i kako) ponekad skriva dobit?

U prethodnim brojevima Infa pisali smo zašto i kako poduzetnici prikrivaju gubitke, te kakve mogu biti posljedice takvog postupanja. Međutim, ponekad...

Izrada poslovnog plana

Poslovni plan predstavlja neophodni alat za učinkovito i kvalitetno poslovanje, odnosno za optimalno korištenje raspoloživih sredstava tijekom cijele...

Kako otvoriti j.d.o.o.?

J.d.o.o. predstavlja jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Radi se o obliku trgovačkog društva kod kojeg najniži iznos temeljnog kapitala...

Kako otkriti skrivene gubitke?

Prikrivanje gubitaka vrlo je opasno, jer može uzrokovati iznenadni stečaj i likvidaciju poduzetnika, ali i nenadane gubitke i nelikvidnost kod...

Sudionici obveznih odnosa

Sudionici obveznih odnosa prema čl. 16. Zakona o obveznim odnosima („Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18; u nastavku: ZOO) su fizičke i...

Skrivanje gubitaka

Nastavno na članke kojima se u Infu već dulje vrijeme bavimo prijevarama u financijskim izvještajima i računovodstvu, u ovom broju ćemo započeti s...

Formiranje zakonskih rezervi j.d.o.o.-a

Posebnosti osnivanja i formiranja zakonskih rezervi jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) u odnosu na društvo s ograničenom...

Mjere za sprječavanje prijevara

Mjere koje poduzetnici poduzimaju radi sprječavanja prijevara mogu biti različite i mnogobrojne. Obuhvaćaju propisane i fakultativne postupke, pa kod...

Nagrađivanje menadžera/članova uprave dodjelom vlastitih dionica

Ako se vlastite dionice dodjeljuju osobama koje su ujedno i zaposlenici toga društva taj će se primitak smatrati dohotkom od nesamostalnog rada ...