Financijski rezultat, računovodstvene politike i podjela dobiti

Pod financijskim rezultatom obično se razumijeva bruto dobit (dobit prije oporezivanja) ostvarena u poslovnoj godini i neto dobit, a ponekad i dobit...

Izbor i obveza imenovanja revizora

Prema odredbama Zakona o reviziji, obveznici revizije dužni su izabrati i imenovati revizora (revizorsko društvo) za zakonsku reviziju svojih...

Obvezna izvješća poduzetnika prema ZTD-u

Uz ZOR, financijskim izvještavanjem bavi se i Zakon o trgovačkim društvima (dalje: ZTD). Prema ZTD-u, uprava svakog d.d.-a, d.o.o.-a i j.d.o.o.-a...

Zašto menadžeri trebaju pozorno pratiti odstupanja od plana?

Da bi plan uspješnosti bio doista koristan menadžerima, nakon izrade plana potrebno je redovito i učestalo pratiti njegovo ostvarenje i utvrđivati...

Podjela dobiti i pokriće gubitka za 2019. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Podjela dobiti i pokriće gubitka za 2019. godinu". Autor članka je mr....

Plan uspješnosti

U prethodnim brojevima Infa pisali smo o važnosti i vrstama planova i kako planiranje može utjecati na ostvarivanje poslovnih ciljeva. U ovom Infu...

Kamate prema poreznim propisima u 2020. godini

Poreznim su propisima utvrđeni posebni kriteriji kada trgovačka društva, koja nisu banka ili druga financijska institucija, odobravaju pozajmice...

Radno vrijeme i organizacija radnog vremena

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Radno vrijeme i organizacija radnog vremena". Autorica članka je Ljubica...

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO za...

Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije - obveze financijskog izvještavanja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije - obveze...

Godišnje izvješće za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Godišnje izvješće za 2019.". Autor članka je mr. sc. Mladen Štahan.

Novčana nagrada za radne rezultate

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Novčana nagrada za radne rezultate". Autorica članka je mr.sc. Mirjana...

Pregled stopa zateznih i ugovornih kamata od 1.1.2020. do 30.6.2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Pregled stopa zateznih i ugovornih kamata od 1.1.2020. do 30.6.2020."....

Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2019.". Autor članka je...

Prestanak društva bez likvidacije

Prema zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima od 20.4.2019., društvo može prestati po skraćenom postupku bez likvidacije ako svi...

Upis stvarnog vlasnika u Registar - obveza menadžera!

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika i Zakon o sprječavanju pranja novca propisuju da je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe (ili...

Vrste planova

Brojni aspekti planiranja zahtijevaju različite vrste planova, koje se mogu kalsificirati prema različitim kriterijima. Tako npr. H. Weihrich i H....

Provjerite ovlaštenje revizora – prije imenovanja!

Prema Zakonu o reviziji, obveznici revizije dužni su odabrati i imenovati revizorsko društvo najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog...