Uvođenje eura i vrijednost temeljnog kapitala

Bliži se 1.1.2023., dan s kojim očekujemo uvođenje eura i prestanak postojanja sadašnje hrvatske valute - kune. U preostalom vremenu do konca ove...

Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva

Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Sindikat Istre, Kvarnera I Dalmacije i Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga ugostiteljstva i turizma sklopili su...

Privremena zaštita raseljenih osoba iz Ukrajine

Radi zaštite interesa raseljenih osoba i drugih osoba koje traže zaštitu čl. 78. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (u nastavku: Zakon)...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec svibanj 2022.

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec svibanj 2022.

Prijava poreza na dobit za 2021. godinu - uputa Porezne uprave

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza...

Dopuna Smjernice o zabrani primitka dodatne naknade

Povjerenstvo za odlučivanju o sukobu interesa dalo je DOPUNU SMJERNICE O ZABRANI PRIMITKA DODATNE NAKNADE u kojoj su navedeni novčani primici koje...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2022.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2022. Kao i u svim prethodnim brojevima časopisa, ovaj...

Nova Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u državnim i javnim službama

Vlada Republike Hrvatske je na 108. sjednici održanoj 17.3.2022. donijela Odluku o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u...

GFI za 2021. podnose se prema starim (kraćim) rokovima!

Radi prestanka važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima, godišnji...

Uputa – godišnja prijava poreza na dohodak i poseban postupak za 2021.

Ministarstvo financija – Porezna uprava je objavila Uputu za godišnju prijavu poreza na dohodak i provedbu posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec ožujak 2022.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec ožujak 2022. Kao i u svim prethodnim brojevima časopisa, ovaj...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2022.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2022. Kao i u svim prethodnim brojevima časopisa, ovaj...

Podnošenje imovinskih kartica

Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Nar. nov., br. 143/21; u nastavku: Zakon) na novi način uređuje sprječavanje sukoba između privatnog i javnog...

HGK u 2022. – financiranje i oslobođenja od plaćanja članarine

U Nar. nov., br. 5/22 objavljeno je nekoliko odluka koje se odnose na financiranje HGK te dajemo kratki osvrt na način financiranja HGK u 2022. te...

Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka

Svi građani, rezidenti RH, obvezni su prijaviti Poreznoj upravi sve primitke (plaću, mirovinu, drugi dohodak, dohodak od kapitala i dr.) koje su...

Potvrda vanjskim suradnicima o isplaćenom drugom dohotku

Podsjećemo sve isplatitelje drugog dohotka koji se ne smatraju konačnim (npr. naknade temeljem ugovora o djelu, autorskih honorara) da su obvezni do...

Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2022.

U Nar. nov., br. 1/22 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

Isplata plaće u 2022.

Budući se nisu mijenjali zakonski propisi vezani uz porez na dohodak i doprinose, pri obračunu plaća u 2022. godini primjenjuju se iste stope poreza...