Izmjene Zakona o porezu na dohodak

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Izmjene Zakona o porezu na dobit

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom čije odredbe stupaju na snagu...

Izmjene Općeg poreznog zakona

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Izmjene Zakona o trošarinama

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Izmjene Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila koji stupa na snagu dana...

Izmjene Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića koji stupa na snagu...

Ograničenja od ovrhe na plaći u 2020. godini

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće,...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec prosinac 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec prosinac 2019. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke.

Promjene u carinskoj tarifi Europske unije

Europska unija (EU) svake godine propisuje novu carinsku tarifu. Nova tarifa za 2020. godinu objavljena je u Provedbenoj uredbi Komisije (EU)...

Uputa o dostavi podataka u elektroničkom obliku u standardiziranom obliku na zahtjev Porezne uprave

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je Uputa o dostavi podataka u elektroničkom obliku u standardiziranom obliku na zahtjev Porezne...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec studeni 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec studeni 2019. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke.

Od kada u mirovinu od 1.1.2020.?

Hrvatski sabor je u mjesecu listopadu, uvažavajući volju hrvatskih građana, prihvatio izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 102/19)...

Ostvarite poklon bon u vrijednosti 200,00 kn!

Uplatom pretplate do 30.11.2019. godine ostvarujete Poklon bon od 200,00 kn! Poklon bon možete iskoristiti kod kupnje bilo koje TEB-ove knjige ili...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec listopad 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec listopad 2019. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke.

Najavljene izmjene poreznih propisa od 1. siječnja 2020.

Dana 17. rujna 2019. otvoreno je savjetovanje o Nacrtima prijedloga zakona o izmjenama i dopunama: Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o...

NOVI TEB-ov priručnik: Registar stvarnih vlasnika

Iz tiska je izašao TEB-ov priručnik "Registar stvarnih vlasnika".