Osobe za nepravilnosti u javnom sektoru

S obzirom na donošenje novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti i novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, česti upiti proračunskih korisnika...

Pravo na godišnji odmor

Iz tiska je upravo izašao novi TEB-ov priručnik "Pravo na godišnji odmor". U priručniku autori pišu o primjeni prava na godišnji odmor sukladno...

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma – akontacije

Konačni obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2018. godinu izvršen je prema novom Zakonu o šumama (Nar. nov., br. 68/18), ali na...

Tko podnosi Obrazac PD-IPO za 2018.?

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama na Obrascu PD-IPO se dostavlja samo ukoliko su u poslovnim knjigama poduzetnika tijekom poreznog...

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2019.

Isplaćujete dividendu? Ne zaboravite porez i JOPPD!

Primiče se vrijeme utvrđivanja rezultata za prethodnu godinu, održavanja skupština i donošenja odluka, pored ostalog, i o raspodjeli dobiti. Svi su...

Što mislite jesu li programi identični?

Narodne novine prepisale od TEB-a program seminara o porezu na dobit...

Objavljena prosječna bruto i neto plaća za 2018.

U Nar. nov., br. 25 od dana 13.3.2019. objavljena je Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike...

Znate li?

Tko donosi odluku o podjeli dobiti i koji je uopće redoslijed podjele dobiti? Kako pokriti gubitak poslovanja? Koja potraživanja možete otpisati bez...

Kraj zimskog sezonskog sniženja!

Ukoliko trgovac nije prodao sve proizvode iz zimske kolekcije, može nastaviti s prodajom tih proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha,...

Trgovci i proizvođači ne zaboravite do 1.3.2019. dostaviti godišnje izvješće!

Trgovci i proizvođači, tj. sve pravne i fizičke osobe-obrtnici koji na profesionalnoj osnovi proizvode, prerađuju, prodaju, unose iz druge države...

AKCIJA: ne propustite knjige po sniženim cijenama iz TEB-ove biblioteke sa popustima i do 50%*

Ne propustite knjige po sniženim cijenama iz TEB-ove biblioteke sa popustima i do 50%*

Podnošenje obrasca U-RA putem sustava ePorezna

Radi velikog broja pitanja naših pretplatnika u svezi podnošenja evidencije o primljenim računima (knjiga U-RA) uz Obrazac PDV za siječanj 2019., svim...

Uvjeti za mirovinu u 2019. i ostale izmjene od 1.1.2019.

Izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 115/18) izmijenjeni su, pored ostalog, i uvjeti za odlazak u mirovinu. Tako je propisano da...

Novi iznos naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom

Novčana naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom plaća se mjesečno u visini od 30% od iznosa propisane minimalne plaće. S obzirom da je od 1....

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2019.

Članovi uprave u sustavu osiguranja

Sukladno čl. 187.c Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj...

Zatezne kamate od 1.1.2019.

U Nar. nov., br. 1/19 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...