Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva

Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije i Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga ugostiteljstva i turizma, sklopili su...

Ispravak Odluke HOK-a o dopuštenom manjku u ugostiteljstvu

U Nar. nov., br. 39 od 3.4.2024. objavljen je Ispravak Odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu koja je objavljena u...

Tko može raditi za uskrsne blagdane u djelatnosti trgovine?

Odredbom čl. 57. st. 3. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 87/08 - 33/23; u nastavku: Zakon) propisano je da su prodajni objektu zatvoreni u dane...

Plaćanje naknade za OKFŠ – novosti od 2.4.2024.

Obveznik plaćanja naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma (OKFŠ) je pravna i fizička osoba koja je obveznik poreza na dobit te fizička osoba...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2024.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" u godini 2024., za mjesec travanj.

Rad na dan izbora 17.4.2024.?

Sve je više upita u vezi mogućnosti rada na dan izbora za Hrvatski sabor koji će se održati 17. travnja 2024. u srijedu. Činjenica je da je...

Kolektivni ugovor za graditeljstvo – sedme izmjene i dopune

HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) i Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) sklopili su dana 20.2.2024. Kolektivni ugovor o izmjenama i...

Nemogućnost izvršavanja međubankovnih transakcija na Veliki petak!

Kako je Veliki petak neradni dan platnog sustava TARGET-HR, a u Hrvatskoj je radni dan, skrećemo pozornost na to da se na dan Velikog petka, 29....

Nova Odluka o dopuštenom manjku kod obrtnika ugostitelja

Hrvatska obrtnička komora donijela je novu Odluku o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu (u nastavku: Odluka) za fizičke i...

Prevođenje radnih mjesta u državnoj i javnim službama

Iako je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Nar. nov., br. 155/23; u nastavku: Zakon) stupio na snagu 1.1.2024. godine, od...

WEBINAR: Nove uredbe o plaćama u državnoj i javnim službama

Vrijeme održavanja: 8.3.2024. (petak)

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec ožujak 2024.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" u godini 2024., za mjesec ožujak.

Objavljene uredbe o koeficijentima za obračun plaće u javnim i državnim službama

U Nar. nov. br. 22 od 26. veljače 2024. godine objavljene su nove uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun...

Novi iznosi dnevnica za službena putovanja u inozemstvo

U Nar. nov., br. 16/24 od 9. veljače 2024., objavljena je nova Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se...

Zapošljavamo savjetnika-urednika za područje poreza i računovodstva!

Nudimo rad u ugodnom i poticajnom okružju uz mogućnost povremenog rada od kuće, priliku za osobni napredak uz usavršavanje i učenje, sudjelovanje u...

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov., br. 16/24)

U Nar. nov., br. 16/24 od 9. veljače 2024., objavljena je Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2024.

iz tiska je izašao prvi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" u godini 2024., za mjesec veljaču.

Obavijest o prestanku dvojnog iskazivanja cijena

Odredbom članka 5. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 57/22 i 88/22-ispr., nastavku: Zakon) i točkom 2....