Do 19.7.2023. – Obveza pristupa sustavu E-komunikacija svim fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici, liječnici i dr.)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koje su stupile na snagu 19.7.2022. (Nar. nov. ,br. 80/22; u nastavku: ZIDZPP) propisana je...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2023.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2023.

Obveza dodatnog poreza na dobit za 2022. godinu

Dodatni porez na dobit uveden je Zakonom o dodatnom porezu na dobit (Nar. nov., br. 151/22 i 9/23-ispr.), kao jednokratna mjera za fiskalnu 2022....

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec svibanj 2023.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec svibanj 2023.

Izašlo iz tiska! | Novi TEB-ov priručnik za bilanciranje financijskih instrumenata

Iz tiska je izašao novi TEB-ov priručnik za bilanciranje financijskih instrumenata. „Bilanciranje financijskih instrumenata“ novo je djelo dokazanih...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2023.

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2023.

Izašao iz tiska! | Novi TEB-ov priručnik za porez na dobit

Iz tiska je izašao novi TEB-ov priručnik za obračun poreza na dobit za za 2022. i naredne godine, s detaljnim uputama po stavkama i primjerima iz...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec ožujak 2023.

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec ožujak 2023.

Ukinut obvezni rok za usklađenje temeljnog kapitala za d.o.o., j.d.o.o. i k.d.

Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 18/23) koje stupaju na snagu dana 16.2.2023. ukida se rok za...

Nova tiskanica Potvrde o plaći

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog...

Nova Uputa MFIN - euro i proračunsko računovodstvo

Ministarstvo financija izradilo je i objavilo Uputu knjigovodstvene evidencije na prijelazu godine u procesu prelaska na euro kao službene valute RH...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2023.

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2023.

Odbitak pretporeza po ulaznim računima izdanim od poreznih obveznika koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi

Na internet stranicama Porezne uprave objavljeno je mišljenje o odbitku pretporeza po ulaznim računima od poreznih obveznika koji PDV obračunavaju...

Izmjena u računu za uplatu poreza na dobit

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je informacija o izmjeni u računu za uplatu poreza na dobit koju prenosimo u cijelosti.

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu (Nar. nov., br. 1/23)

U Nar. nov., br. 1/23 od 2.1.2023. objavljena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu (u nastavku:...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 1/23)

U Nar. nov., br. 1/23 od 2.1.2023. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 156/22)

U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1.1.2023.

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 156/22)

U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti koji stupa...