EU pragovi – za postupke javne nabave pokrenute u 2024. i 2025.

Europska komisija donijela je 15. studenoga 2023. akte kojima će se od 1. siječnja 2024. primjenjivati nove vrijednosti europskih pragova, kojima se...

Primjena novih propisa za obračun plaće – za koje razdoblje i od kada?

Paket poreznih propisa koji je uključen u šesti krug porezne reforme objavljen je u Nar. nov., br. 114/23. U okviru navedenih propisa jesu i izmjene...

Nova osnovica za plaće državnih i javnih službenika i namještenika od 1.10.2023.

Potpisan Dodatak III Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za državne službenike i...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec studeni 2023.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec studeni 2023.

Minimalna plaća za 2024. godinu – je li potrebno mijenjati postojeće ugovore o radu?

Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu (Nar. nov., br. 125/23) utvrđena je minimalna plaće za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024. u bruto...

Objavljene izmjene poreznih zakona - porezna reforma 2024.

U Narodnim novinama br. 114 od 4.10.2023. objavljene su izmjene poreznih zakona u okviru najavljene porezne reforme koja za cilj ima smanjenje ukupnog...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec listopad 2023.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec listopad 2023.

Dnevnice se ne iskazuju na isplatnoj listi

Neoporezive isplate primitaka koje radnik ostvaruje temeljem radnog odnosa, a koji se prema Zakonu o radu ne smatraju plaćom, mogu se iskazati na...

Šeste izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Nar. nov., br. 94/23) – Proširena primjena od 1.9.2023. (Nar. nov., br. 100/23)

U Nar. nov., br. 94/23 od 14. kolovoza 2023. objavljen je Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2023.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2023.

Izmjene ZOR-a za mikro i male poduzetnike

Iako ovim izmjenama nisu obuhvaćene sve potrebne promjene, ZOR je u ovom koraku dopunjen zahtjevima izmijenjenih Direktiva (EU) vezano za obveznike...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec kolovoz 2023.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec kolovoz 2023.

Privremeni dodatak na plaću - Odgovori, pojašnjenja i primjeri obračuna

Ministarstva pravosuđa i uprave je na svojoj web stranici objavilo Odgovore, pojašnjenja i primjere obračuna i isplate privremenog dodatka na plaću...

Fiskalizacija - obavijest Porezne uprave

Obzirom na primjenu novih odredbi Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 87/08 - 33/23) o radnom vremenu u djelatnosti trgovine od 1. srpnja 2023., Porezna...

MROSP o sklapanju ugovora o radu sa strancima

S obzirom na upite iz prakse na koji rok se može sklopiti ugovor o radu sa stranim radnicima – državljanima trećih zemalja (na određeno ili neodređeno...

Vlada prihvatila paket poreznih izmjena

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 28.6.2023. uputila u saborsku proceduru paket poreznih izmjena.

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2023.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2023.

Zatezne i ugovorne kamate od 1.7.2023.

Europska središnja banka (u nastavku: ESB) objavila je 21.6.2023. kamatnu stopu za glavne operacije refinanciranja za naredno 6-tjedno razdoblje, a...