Dopune Pravilnika o porezu na dohodak – očinski dopust i iskazivanje plaće temeljem sudske presude

Pravilnikom o dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 102/22), a zbog uvođenja korištenja očinskog dopusta temeljem Zakona o izmjenama...

Najavljene izmjene Zakona o računovodstvu

Već smo pisali da uvođenje eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku zahtijeva prilagodbu pravnog okvira, što će rezultirati izmjenama brojnih...

Jeste li spremni za dvojno iskazivanje?

U ponedjeljak (5.9.2022.) počinje dvojno iskazivanje cijena robe, usluga i drugih novčanih iskaza vrijednosti sukladno odredbama Zakona o uvođenju...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2022.

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2022.

Odluka o sadržaju obavijesti o bitnim elementima preračunavanja

U Narodnim novinama br. 97 od 22.5.2022. objavljena je Odluka o sadržaju obavijesti o bitnim elementima preračunavanja, koja donesena je na temelju...

Kolektivni ugovor za graditeljstvo – četvrte izmjene i dopune

HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) i Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) sklopili su dana 13.7.2022. četvrte izmjene i dopune...

Uvođenje eura i putni nalozi

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 57/22), u razdoblju od 5.9.2022. do 31.12.2023., propisana je obveza...

Izjava o neaktivnosti - ne predaje se u roku propisanom za predaju polugodišnjih izvještaja

Često pitanje koje primamo putem TEB-ovog telefonskog servisa u vrijeme predaje polugodišnjih izvještaja neprofitnih organizacija je i pitanje: Mora...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec kolovoz 2022.

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec kolovoz 2022.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Rodiljne i roditeljske potpore ostvaruju se od 1.8.2022. na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i...

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu objavljen je dana 12.7.2022. na eSavjetovanju i pušten u javnu raspravu koja će trajati do 11....

Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

U Nar. nov., br. 85 od 22. srpnja 2022. objavljena je Odluka o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koja je stupila na snagu...

Zatezne i ugovorne kamate od 1.7.2022.

U Nar. nov., br. 75/22 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2022.

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2022.

Revolut Bank - primici se od 1.6.2022. mogu isplatiti i na račune otvorene u toj banci

Hrvatska narodna banka je Revolut Bank izdala odobrenje, od 1.6.2022., o proširenju pružanja usluga na području RH na način da će, osim dosadašnjih...

Odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada - zaposlenicima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, u djelatnosti socijalne skrbi i zaposlenicima u ustanovama kulture

Odlukama o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, u djelatnosti...

Iznajmljivači – gubitak prava isticanja kategorije (zvjezdice)

Iznajmljivači koji su na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov. br. 42/20) odnosno...

Novi Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Novim Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (u nastavku: Pravilnik) propisani su uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i...