Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2018.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2018.

Sezonski radnici – neoporezivi smještaj i prehrana

Dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 128/17) dopunjen je, pored ostalog, čl. 7. st. 35. kojim je omogućeno poslodavcima da...

Obveze iznajmljivača u 2018.

Hrvatski građani, vlasnici soba, apartmana, kuća za odmor i zemljišta za kamp mogu pružati usluge smještaja u ovim objektima bez registriranja...

Ukidanje izvješćivanja na JOPPD-u o naknadi za nezapošljavanje invalida

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika obvezni su...

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2018.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2018.

Privola vs druge osnove za obradu osobnih podataka prema GDPR-u

Stigao je i taj trenutak, Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (u nastavku: GDPR ) stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine. Možda i najčešća...

Pozajmice pravnim i fizičkim osobama – koju kamatnu stopu primijeniti?

Posuđivanje novca između pravnih osoba, koje nisu banka ili druga financijska institucija, te između pravnih i fizičkih osoba predmet je ugovora o...

Prijava obveze konsolidacije

Društva koja imaju status matice (matična društva) obvezna su Registru godišnjih financijskih izvještaja prijaviti obvezu konsolidacije najkasnije do...

Nova Uputa Porezne uprave u vezi oporezivanja osobnih automobila

Predmetna Uputa Porezne uprave na ponešto drugačiji način određuje porezni tretman i obračune korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za...

Novine u kupoprodajnim odnosima između sudionika lanca opskrbe hranom od 1.4.2018.

U cilju sprječavanja nepoštenih trgovačkih praksi, odnosno uspostave i osiguranja poštenih trgovačkih praksi među sudionicima u lancu opskrbe hranom...

Novine u turističkoj djelatnosti u 2018.

Dana 1.1.2018. stupio je na snagu novi Zakon o pružanju usluga u turizmu, osim odredbi koje uređuju paket aranžmane i povezane paket aranžmane koje...

Zaštita osobnih podataka - GDPR

Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ – GDPR ( u nastavku:...

Važna obavijest za TEB-ove pretplatnike - PROMJENA PIN-a!

Za pristup telefonskom savjetničkom servisu i on-line pretplati na sva naša izdanja od dana 1. ožujka 2018. (četvrtak) koristi se isključivo novi...

Novi Zakon o pružanju usluga u turizmu od 1.1.2018.

Dana 1.1.2018. stupio je na snagu novi Zakon o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 130/17), osim odredbi koje se odnose na ugovore o putovanju u...

Zaštita osobnih podataka prema Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća

Zaštita pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka temeljno je pravo, stoji u preambuli Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta I Vijeća (u...

Nova ograničenja od ovrhe na isplate plaće od 3.8.2017.

Novela Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 73/17; u nastavku: Novela OZ-a) stupila je na snagu 3.8.2017., a jedno od najčešćih pitanja u vezi njene...

Što se mijenja u naplati HRT-ove pristojbe od 1.1.2018.?

Dugo najavljivane promjena u naplati mjesečne pristojbe HRT-a objavljene su u Narodnim novinama, br. 46/17. Međutim, spomenute dopune Zakona o HRT-u...

Pokazatelji siromaštva za RH u 2015. nepovoljniji nego 2010. i na začelju je u zemljama EU

Od 2010. DZS provodi Anketu o dohotku stanovništva, istraživanje je na kojem se temelji izračun pokazatelja siromaštva i socijalne uključenosti za...