Prijava obveze konsolidacije

Društva koja imaju status matice (matična društva) obvezna su Registru godišnjih financijskih izvještaja prijaviti obvezu konsolidacije najkasnije do...

Nova Uputa Porezne uprave u vezi oporezivanja osobnih automobila

Predmetna Uputa Porezne uprave na ponešto drugačiji način određuje porezni tretman i obračune korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za...

Novine u kupoprodajnim odnosima između sudionika lanca opskrbe hranom od 1.4.2018.

U cilju sprječavanja nepoštenih trgovačkih praksi, odnosno uspostave i osiguranja poštenih trgovačkih praksi među sudionicima u lancu opskrbe hranom...

Novine u turističkoj djelatnosti u 2018.

Dana 1.1.2018. stupio je na snagu novi Zakon o pružanju usluga u turizmu, osim odredbi koje uređuju paket aranžmane i povezane paket aranžmane koje...

Zaštita osobnih podataka - GDPR

Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ – GDPR ( u nastavku:...

Važna obavijest za TEB-ove pretplatnike - PROMJENA PIN-a!

Za pristup telefonskom savjetničkom servisu i on-line pretplati na sva naša izdanja od dana 1. ožujka 2018. (četvrtak) koristi se isključivo novi...

Novi Zakon o pružanju usluga u turizmu od 1.1.2018.

Dana 1.1.2018. stupio je na snagu novi Zakon o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 130/17), osim odredbi koje se odnose na ugovore o putovanju u...

Zaštita osobnih podataka prema Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća

Zaštita pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka temeljno je pravo, stoji u preambuli Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta I Vijeća (u...

Nova ograničenja od ovrhe na isplate plaće od 3.8.2017.

Novela Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 73/17; u nastavku: Novela OZ-a) stupila je na snagu 3.8.2017., a jedno od najčešćih pitanja u vezi njene...

Što se mijenja u naplati HRT-ove pristojbe od 1.1.2018.?

Dugo najavljivane promjena u naplati mjesečne pristojbe HRT-a objavljene su u Narodnim novinama, br. 46/17. Međutim, spomenute dopune Zakona o HRT-u...

Pokazatelji siromaštva za RH u 2015. nepovoljniji nego 2010. i na začelju je u zemljama EU

Od 2010. DZS provodi Anketu o dohotku stanovništva, istraživanje je na kojem se temelji izračun pokazatelja siromaštva i socijalne uključenosti za...

Godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u 2017.

Objavljena je Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017. ...

Predložene izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Sastavni dio paketa porezne reforme je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji ...

Prijedlog novog Zakona o upravnim pristojbama

Izmjene i terminološka usklađenja s važećim zakonskim propisima ...

Lokalni porezi - prijedlog novog Zakona

Propisani su određeni porezi kao jedan od izvora financiranja ...

Novosti koje donosi Prijedlog novog OPZ-a

U okviru aktualne porezne reforme predloženo je donošenje novog Općeg poreznog zakona ...

Predložene novine u osobnim odbicima te poreznim stopama od 1.1.2017.

Predviđene su značajne promjene u osobnim odbicima poreznih obveznika ...

Postepeni rast inflacije u većini zemalja EU a u Hrvatskoj se nastavlja deflacija

Deflacija započeta u srpnju prošle godine, nastavlja se i u kolovozu ove godine ...