Što je izmijenjeno u objavljenom Pravilniku o porezu na dohodak u odnosu na Prijedlog?

U Nar. nov., br. 1/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (s primjenom od 3.1.2020.) koji se, u odnosu na...

Zatezne kamate od 1.1.2020.

U Nar. nov., br. 1/20 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

INTRASTAT – novosti u izvještavanju od 1.1.2020.

Detaljnije o svim novostima i primjerima iz prakse u području Intrastat izvještavanja za 2020. pisat ćemo u časopisu "Financije, pravo i porezi" br....

Podsjećamo – uvećani osnovni osobni odbitak od 4.000,00 kn treba primijeniti na sve plaće koje isplaćujete u siječnju 2020

Novi osnovni osobni odbitak od 4.000,00 kn primjenjuje se pri isplati plaća u siječnju 2020., bez obzira za koje razdoblje isplaćujete plaću. To znači...

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2020. više nije mjera aktivne politike zapošljavanja

Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine na svojim stranicama objavljuje Mjere aktivne politike zapošljavanja iz njegove nadležnosti. Tako je i za...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec siječanj 2020.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec siječanj 2020. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke.

Sretan Božić i uspješna 2020. godina!

Sretan Božić i uspješnu 2020. godinu svim kolegicama i kolegama te puno uspjeha u budućem radu želi Vam TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.!

Potpisan Sporazum o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (u nastavku: Vlada RH), sa sjednice održane 18.12.2019. pod toč. 14. dnevnog reda, prihvaćen je Prijedlog...

Upis stvarnog vlasnika u Registar - obveza menadžera!

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika i Zakon o sprječavanju pranja novca propisuju da je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe (ili...

Potpisan Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

Dodatkom Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama koga su 5.12.2019. zaključili Vlada Republike Hrvatske i...

Izmjene i dopune Zakona o obrtu

Hrvatski sabor donio je 13.12.2019. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu kojim je izmijenjen i dopunjen Zakon o obrtu koji...

Objavljene izmjene poreznih propisa od 1.1.2020.!

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljene su izmjene poreznih zakona u okviru IV. kruga porezne reforme. Za Vas smo pripremili pregled...

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Izmjene Zakona o porezu na dobit

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom čije odredbe stupaju na snagu...

Izmjene Općeg poreznog zakona

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Izmjene Zakona o trošarinama

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama koji stupa na snagu dana 1.1.2020.