Novi TEB-ov priručnik: Računovodstvo i porezi za poduzetnike

TEB-ov priručnik "Računovodstvo i porezi za poduzetnike" izašao je iz tiska u srpnju 2021. Opseg priručnika je 930 stranica, a njegova cijena iznosi...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 83/21)

U Nar. nov. br. 83 od 21. srpnja 2021. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec kolovoz 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec kolovoz 2021. Kao i u svim prethodnim brojevima časopisa, ovaj...

Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnog računovodstva

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. sastaviti polugodišnji financijski...

Zatezne i ugovorne kamate od 1.7.2021.

U Nar. nov., br. 74/21 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

Polugodišnji financijski izvještaji proračunskog računovodstva i druge aktualnosti

Ministarstvo financija objavilo je Okružnicu o sastavljanju i predaji polugodišnjih financijskih izvještaja za 2021. za proračune, proračunske i...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2021. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke

Izmjene Zakona o pružanju usluga u turizmu

Dana 26. lipnja 2021. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov. br. 70/21) kojim je, pored...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2021. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke

Izbori - naknade članovima izbornih tijela

Sukladno čl. 39. Zakona o porezu na dohodak, primici koje ostvaruju osobe za rad u izbornim tijelima (budući su obuhvaćeni ostalim posebno nenavedenim...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec svibanj 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec svibanj 2021. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2021. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke

Očuvanje radnih mjesta – produženje mjera za ožujak 2021.

Potpore za očuvanje radnih mjesta produžene su i za mjesec ožujak 2021. Mjera se može koristiti za radnike zaposlene do 28.2.2021. i to samo za one...

Porez na potrošnju u 2021. i predaja PP-MI-PO – Obavijest PU

Ako neka jedinica lokalne samouprave odluči uvesti porez na potrošnju sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima, predstavničko tijelo jedinice...

Primici od donacija ne ulaze u cenzus za uzdržavanog člana (15.000,00 kn)

Pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju u obzir primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi donacija odnosno...

Produžen rok za oslobođenje od plaćanja PDV-a i carine kod uvoza (COVID-19)

u Narodnim novinama br. 26 od 12. ožujka 2021. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojim se, između ostaloga,...

Prijava poreza na dobit za 2020. – produženje roka i druge novosti

U Narodnim novinama br. 26 od 12. ožujka 2021. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojim se, između ostaloga,...

POREZI – sve na jednom mjestu!

Na novom TEB-ovom portalu "POREZI" možete besplatno i bez registracije pregledati međusobno povezane pročišćene tekstove svih poreznih zakona i...