Proljetna akcija TEB-ovih priručnika

Iskoristite velike popuste na aktualne, praktične i kvalitetne TEB-ove priručnike. Akcijske cijene primjenjuju se isključivo na uplate od 28.4.2021....

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2021. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke

Očuvanje radnih mjesta – produženje mjera za ožujak 2021.

Potpore za očuvanje radnih mjesta produžene su i za mjesec ožujak 2021. Mjera se može koristiti za radnike zaposlene do 28.2.2021. i to samo za one...

Porez na potrošnju u 2021. i predaja PP-MI-PO – Obavijest PU

Ako neka jedinica lokalne samouprave odluči uvesti porez na potrošnju sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima, predstavničko tijelo jedinice...

Primici od donacija ne ulaze u cenzus za uzdržavanog člana (15.000,00 kn)

Pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju u obzir primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi donacija odnosno...

Produžen rok za oslobođenje od plaćanja PDV-a i carine kod uvoza (COVID-19)

u Narodnim novinama br. 26 od 12. ožujka 2021. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojim se, između ostaloga,...

Prijava poreza na dobit za 2020. – produženje roka i druge novosti

U Narodnim novinama br. 26 od 12. ožujka 2021. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojim se, između ostaloga,...

POREZI – sve na jednom mjestu!

Na novom TEB-ovom portalu "POREZI" možete besplatno i bez registracije pregledati međusobno povezane pročišćene tekstove svih poreznih zakona i...

Šifre osobnih primanja od 1.3.2021.

Od 1.3.2021. primjenjuju se nove šifre osobnih primanja pri popunjavanju naloga za plaćanje od strane poslodavca prilikom isplate plaće i neoporezivih...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec ožujak 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec ožujak 2021. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke

Doplatak za djecu u 2021.

Roditelj koji želi ostvariti doplatak za djecu treba podnijeti zahtjev ustrojstvenoj jedinici HZMO-a i dokazati da ispunjava uvjete propisane Zakonom...

Grad Petrinja – prirez porezu na dohodak se ukida 1.3.2021.

Sukladno Zakonu o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom, pored ostalih...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2021. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke

Novi Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2021. - 2022.)

Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum i Sindikat pomoraca Hrvatske zaključili su 30. prosinca 2020. Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce...

Iskazivanje otpisanih doprinosa kod obrtnika - korisnika mjere potpore za ORM

Porezni obveznici koji su za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ostvarili mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta sufinanciranja plaće oslobođeni su...

Obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020.

Kako smo već i naveli u TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21, financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za...

TEB pomaže stradalnicima potresa!

BEZ PLAĆANJA KOTIZACIJE na webinarima „u živo“ koje TEB organizira i održava samostalno (osim licenciranih programa) mogu sudjelovati predstavnici...

Obavijest o rokovima i načinu podnošenja propisanih izvješća za poduzetnike i računovodstvene servise s područja pogođenih potresom

Na internet strancama Porezne uprave dana 7.1.2021. objavljena je Obavijest o rokovima i načinu podnošenja propisanih izvješća za poduzetnike i...