Evidentiranje troška testiranja zaposlenika na virus SARS-CoV-2

Vezano za primjenu Odluke Stožera civilne zaštite RH od 12. studenoga 2021. o uvođenju posebne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih...

Od 30.10.2021. - Izmjene i dopune Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom ... (Nar. nov., br. 117/21)

U Nar. nov., br. 117 od 29.10.2021. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba,...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec studeni 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec studeni 2021. Kao i u svim prethodnim brojevima časopisa, ovaj...

Korištenje paušalnih obrta protivno svrsi zakona (prikriveni nesamostalni rad)

Na internet stranicama Porezne prave objavljena je informacija u vezi korištenja paušalnih obrta protivno svrsi zakona (prikriveni nesamostalni rad)...

Ovlašteni revizori - novi rok i druge novosti uz prvu trogodišnju prijavu stalnog stručnog usavršavanja

Prema odredbama Zakona o reviziji i Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora, ovlašteni revizori dužni su se stručno usavršavati...

Globalni poremećaj na tržištima građevinskih materijala i proizvoda kao nepredvidiva okolnost koja opravdava izmjene ugovora o javnoj nabavi

Na sjednici Vlade RH održanoj 30. rujna 2021. donesen je Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec listopad 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec listopad 2021. Kao i u svim prethodnim brojevima časopisa, ovaj...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2021. Kao i u svim prethodnim brojevima časopisa, ovaj broj...

Novi TEB-ov priručnik: Računovodstvo i porezi za poduzetnike

TEB-ov priručnik "Računovodstvo i porezi za poduzetnike" izašao je iz tiska u srpnju 2021. Opseg priručnika je 930 stranica, a njegova cijena iznosi...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 83/21)

U Nar. nov. br. 83 od 21. srpnja 2021. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec kolovoz 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec kolovoz 2021. Kao i u svim prethodnim brojevima časopisa, ovaj...

Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnog računovodstva

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. sastaviti polugodišnji financijski...

Zatezne i ugovorne kamate od 1.7.2021.

U Nar. nov., br. 74/21 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

Polugodišnji financijski izvještaji proračunskog računovodstva i druge aktualnosti

Ministarstvo financija objavilo je Okružnicu o sastavljanju i predaji polugodišnjih financijskih izvještaja za 2021. za proračune, proračunske i...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2021. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke

Izmjene Zakona o pružanju usluga u turizmu

Dana 26. lipnja 2021. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov. br. 70/21) kojim je, pored...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2021. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke

Izbori - naknade članovima izbornih tijela

Sukladno čl. 39. Zakona o porezu na dohodak, primici koje ostvaruju osobe za rad u izbornim tijelima (budući su obuhvaćeni ostalim posebno nenavedenim...