Nova mobilna aplikacija “Stop COVID-19”

Na jučerašnjoj (27.7.2020.) konferenciji za medije u Ministarstvu zdravstva predstavljena je mobilna aplikacija “Stop COVID-19”. Aplikaciju su...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec kolovoz 2020.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec kolovoz 2020. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke.

Produžen rok trajanja posebnih okolnosti

Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o produženju roka trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br. 83/20)

Zatezne kamate od 1.7.2020.

U Nar. nov., br. 75/20 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

Nove potpore – skraćivanje radnog vremena uz posebno iskazivanje u JOPPD i potpora mikropoduzetnicima za srpanj

Nakon potpora za očuvanje radnih mjesta u iznosu od 3.250,00/4.000,00 kn, HZZ je prihvatio i objavio novu mjeru za očuvanje radnih mjesta –...

Dostava obračunske isprave za plaću zaposlenicima u javnom sektoru putem Osobnog korisničkog pretinca

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Dostava obračunske isprave za plaću zaposlenicima u javnom sektoru putem...

Oporezivanje dobiti u uvjetima posebnih okolnosti

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Oporezivanje dobiti u uvjetima posebnih okolnosti". Autorica članka je...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2020.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2020. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke.

Potpore za lipanj – izmijenjeni i dopunjeni kriteriji

Upravno vijeće HZZ-a je potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za lipanj izmijenilo i dopunilo na...

Osnovica za izračun plaće u državnim i javnim službama ostaje ista i nakon 1.6.2020.

Vlada Republike Hrvatske i sindikati državnih i javnih službenika i namještenika potpisali su Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike...

Ukinuta pauza za dezinfekciju trgovina

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 7. lipnja 2020. Odluku o izmjeni Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za...

Potpora za očuvanje radnih mjesta – raskid ugovora/odustajanje

HZZ je na svojim internetskim stranicama objavio upute o načinu raskida ugovora o korištenju mjere potpore za očuvanje radnih mjesta te povratu...

Nove mjere HZZ-a za lipanj i dopuna kriterija za svibanj 2020.

Na sjednici održanoj 29.5.2020. Upravno vijeće HZZ-a uvelo je Potporu za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) za lipanj 2020. te izmijenilo i dopunilo...

Naplata potraživanja i ovršni postupci za vrijeme epidemije

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Naplata potraživanja i ovršni postupci za vrijeme epidemije". Autor...

Novi rokovi za predaju GFI-a i računovodstvene dokumentacije za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Novi rokovi za predaju GFI-a i računovodstvene dokumentacije za 2019."....

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2020.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2020. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke.

Radno vrijeme u trgovini

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je dana 26.5.2020. Odluku o izmjeni Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine...

HZJZ - upute za COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda

Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svojoj web stranici objavio je 20.5.2020. Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 vezano za rad...