U pretplati jeftinije! | Novi TEB-ov priručnik za porez na dobit

U pretplati jeftinije! Novi TEB-ov priručnik za porez na dobit u RH za 2022. i naredne godine Kroz 10-tak dana iz tiska izlazi novi TEB-ov...

Nova Uputa MFIN - euro i proračunsko računovodstvo

Ministarstvo financija izradilo je i objavilo Uputu knjigovodstvene evidencije na prijelazu godine u procesu prelaska na euro kao službene valute RH...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2023.

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2023.

Odbitak pretporeza po ulaznim računima izdanim od poreznih obveznika koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi

Na internet stranicama Porezne uprave objavljeno je mišljenje o odbitku pretporeza po ulaznim računima od poreznih obveznika koji PDV obračunavaju...

Izmjena u računu za uplatu poreza na dobit

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je informacija o izmjeni u računu za uplatu poreza na dobit koju prenosimo u cijelosti.

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu (Nar. nov., br. 1/23)

U Nar. nov., br. 1/23 od 2.1.2023. objavljena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu (u nastavku:...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 1/23)

U Nar. nov., br. 1/23 od 2.1.2023. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 156/22)

U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1.1.2023.

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 156/22)

U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti koji stupa...

Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2023.

Temeljem izmjena i dopuna Zakona o obveznim odnosima, te Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, koje su stupile na snagu 1.1.2023....

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec siječanj 2023.

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec siječanj 2023.

Zakon o dodatnom porezu na dobit

U Narodnim novinama br. 151 od 22.12.2022. objavljen je Zakon o dodatnom porezu na dobit, sa stupanjem na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim...

Zakon o dodatnom porezu na dobit (Nar. nov., br. 151/22)

Zakonom o dodatnom porezu na dobit (Nar. nov., br. 151/22) osigurava se provedba Poglavlja III. Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 od 6. listopada 2022. o...

Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (Nar. nov., br. 151/22)

Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (Nar. nov., br. 151/22) donesena je na temelju čl. 14. st. 3. Zakona o porezu na dobit...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Nar. nov., br. 151/22)

Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza (Nar. nov., br. 115/16 - 151/22) uređuje administrativnu suradnju u području poreza između...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 151/22)

U Nar. nov., br. 151/22 od 22.12.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji...

Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 151/22)

U Nar. nov., br. 151/22 od 22.12.2022. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (Nar. nov. ,br. 151/22)

U Nar. nov., br. 151/22 od 22.12.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima koji stupa na snagu danom stupanja na snagu...