Kretanje cijena novih stanova u Hrvatskoj od 2016. do 2021.

U 2016. godini započinje oporavak gospodarstva u Hrvatskoj, a time i rast cijena stambenih nekretnina i novosagrađenih stanova.

Ovlašteni revizori - novi rok i druge novosti uz prvu trogodišnju prijavu stalnog stručnog usavršavanja

Prema odredbama Zakona o reviziji i Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora, ovlašteni revizori dužni su se stručno usavršavati...

Pregled kretanja zaposlenosti i nezaposlenosti u Hrvatskoj i zemljama EU-a

Nakon šestogodišnjeg pada iz 2009., hrvatsko je gospodarstvo na putu oporavka od 2015. Ali, stanje na tržištu rada je ipak još uvijek daleko od...

Utjecaj bolesti COVID-19 na pad robne razmjene s inozemstvom u Hrvatskoj za 2020. godinu

Trend rasta ukupne vanjskotrgovinske aktivnosti Hrvatske započeo je pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji te izvoz pokazuje brži rast od uvoza i...

Izmjene Zakona o pružanju usluga u turizmu

Dana 26. lipnja 2021. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov. br. 70/21) kojim je, pored...

Izmjene Zakona o deviznom poslovanju

U Nar. nov., br. 52/21 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju koji stupa na snagu 3. lipnja 2021. godine.

Pregled kretanja neto i bruto plaća u RH u posljednih 20 godina

U promatranom razdoblju (2000. - 2020.), hrvatsko gospodarstvo se nalazi u uvjetima globalne svjetske gospodarske krize od 2009. do 2014.

Obvezno postupanje s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem

Guverner HNB-a donio je Odluku o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem (Nar. nov., br. 30/21) koja stupa na snagu od 3.4.2021., a koja...

Prema fizičkim pokazateljima turizma Hvatska je u 2020. godini na razini 1976. i 2001.

Nakon šestogodišnjeg (2014. – 2019.) dinamičnog rasta dolazaka (+49,0%), domaćih i stranih turista te noćenja (+37,0%) domaćih i stranih turista u...

Ocjena radne sposobnosti radnika

Radna sposobnost je sposobnost osobe za obavljanje određenog posla. U svakodnevnoj praksi učestala su pitanja koja se odnose na radnu sposobnost...

Visina sredstava za uzdržavanje državljana trećih zemalja

Vlada Republike Hrvatske je temeljem ovlaštenja iz Zakona o strancima 21.veljače 2021. donijela Uredbu o načinu izračuna i visini sredstava za...

MRMS o prenošenju godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu

Institut prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu uređen je člankom 84. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14 – 98/19). U nastavku...

Izmjene Ovršnog zakona – smanjenje troškova postupka - zaštita dostojanstva dužnika

Posljednjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 131/20) u hrvatski ovršni sustav uvedeno je načelo opomene, bolje reći nakon osam...

Carinska tarifa – promjene u 2021. u odnosu na 2020. godinu

U carinskoj tarifi Europske unije (EU) za 2021. napravljene su minimalne promjene (nikada manje do sad) u odnosu na carinsku tarifu za 2020. godinu.

INTRASTAT – novosti u izvještavanju od 1.1.2021.

Novi pragovi uključivanja u Intrastat sustav za 2021.: • za trgovinski tok PRIMITAK prag uključivanja je 2.500.000,00 kn, • za trgovinski tok...

Fizički pokazatelja turizma Hrvatske u 2020. godini na razini 2001. godine

Nakon šestogodišnjeg rasta dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u Hrvatskoj uzastopce, uslijed pandemije bolesti COVID-19 u 2020. godini već...

Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti

Pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti nezaposlena osoba ostvaruje u postupku i pod uvjetima...

Proizvodnja i prodaja božićnih drvaca

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Proizvodnja i prodaja božićnih drvaca". Autor članka je Darko...