Sporazum Vlade Republike Hrvatske i sindikata u djelatnosti obrazovanja i znanosti

Zajedničkom izjavom utvrđenoj između Vlade Republike Hrvatske (u nastavku: Vlada RH) i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Sindikata...

Sklopljen Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Vlada Republike Hrvatske i Sindikat policije Hrvatske, Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova i Sindikat državnih i lokalnih...

Ograničenja od ovrhe na plaći u 2020. godini

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće,...

Promjene u carinskoj tarifi Europske unije

Europska unija (EU) svake godine propisuje novu carinsku tarifu. Nova tarifa za 2020. godinu objavljena je u Provedbenoj uredbi Komisije (EU)...

Vanjskotrgovinska razmjena Hrvatske u 2019. godini

U Tablici 1. podaci o kretanju izvoza i uvoza pokazuju strukturu izvoza i uvoza Hrvatske u 2018.: dvije trećine izvoza i tri četvrtine uvoza otpada na...

Vanjskotrgovinska razmjena Hrvatske u 2019. godini

Hrvatska je u drugoj polovini 2013. pristupila Europskoj Uniji i od tada je zabilježen kontinuirani rast gospodarske aktivnosti, rast...

Ostvarivanje prednost pri zapošljavanju

Pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju ostvaruje se prilikom prijama i zapošljavanja u državnoj ili javnoj službi. Da bi pojedina osoba...

Koje se neoporezive naknade radnicima moraju isplatiti na račun?

Zakonom o porezu na dohodak, čl. 86., za isplate primitaka fizičkim osobama, kako onih oporezivih tako i neoporezivih, načelno je propisana obveza...

Rast prometa trgovine na malo u Hrvatskoj i u zemljama EU-a

Nastavlja se kontinuirani rast realnog prometa od trgovine na malo u Hrvatskoj na godišnjoj razini već 55. mjesec zaredom, od rujna 2014. Takav trend...

Očekivani prihodi od turizma u 2018. u Hrvatskoj

Broj ostvarenih noćenja stranih turista u Tablici 2. pokazuje da grupa od petnaest zemalja u 2017. (od Njemačke do Švicarske), izravno određuje ukupan...

Očekivani prihodi od turizma u 2018. u Hrvatskoj

U Hrvatskoj se petu godinu zaredom nastavlja porast dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista. Tako je 2018. ostvareno čak 89,7 mil. noćenja, što...

Rok zastare komunalne naknade

Zastara (lat. praescriptio) je institut obveznog prave koja je uređena Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov. br. 35/05 – 29/18; u nastavku: ZOO)...

Tko može iznajmljivati apartmane?

Sobe, apartmane, kuće za odmor i objekte za robinzonski smještaj odnosno zemljišta za kamp i kamp-odmorište u RH mogu iznajmljivati: državljani RH,...

Pad industrijske proizvodnje u 2018. nakon četverogodišnjeg rasta

Trend industrijske proizvodnje Hrvatske od 2010. do 2013. godine pokazuje prosječni godišnji pad industrijske proizvodnje od 2,5%. Unutar ukupne...

Označavanje vozila u javnom cestovnom prijevozu

Novim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (Nar. nov., br. 41/18) propisani su uvjeti i način obavljanja djelatnosti javnog prijevoza putnika i...

Naplaćivanje vrećica, izvješćivanje i plaćanje naknade

Trgovci i druge osobe koje nabavljaju vrećice da bi u njih pakirali prodane proizvode obvezni su plaćati naknadu za zbrinjavanje otpadne ambalaže, te...

Kraj zimskog sezonskog sniženja!

Ukoliko trgovac nije prodao sve proizvode iz zimske kolekcije, može nastaviti s prodajom tih proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha,...

Trgovci i proizvođači ne zaboravite do 1.3.2019. dostaviti godišnje izvješće!

Trgovci i proizvođači, tj. sve pravne i fizičke osobe-obrtnici koji na profesionalnoj osnovi proizvode, prerađuju, prodaju, unose iz druge države...