Rad nedjeljom i blagdanima prodajnih objekata u djelatnosti trgovine nakon 1.7.2023.

Zakonom o trgovini uređuju se uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine, radno vrijeme u djelatnosti trgovine, mjere zabrane nepoštenog trgovanja te...

Odluka o visini izuzetih novčanih sredstava od ovrhe za 2023. godinu (Nar. nov., br. 58/23)

U Narodnim novinama br. 58 od 31. svibnja 2023. objavljena je Odluka o visini izuzetih novčanih sredstava od ovrhe za 2023. godinu koja stupa na...

Ugovor o djelu

Ugovor o djelu je institut obveznog prava, koji je uređen čl. 590. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 – 156/22; u nastavku: ZOO), a to...

Trend rasta izvoza i uvoza Hrvatske nastavlja se i u polugodištu 2022. (2. dio)

Izvoz i uvoz Hrvatske prema ekonomskim grupacijama u Tablici 2. pokazuje da Hrvatska najviše izvozi, a još više uvozi iz zemalja EU-a, potom iz...

Rokovi ispunjenja novčanih obveza

Rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog...

Trend rasta izvoza i uvoza Hrvatske nastavlja se i u polugodištu 2022.

Pristupanjem Hrvatske u članstvo EU sredinom 2013. i potpunim otvaranjem zajedničkog tržišta započelo je razdoblje dinamičnog rasta robnog izvoza na...

Stopa inflacije na razini zemalja EU-a u srpnju 2022. dosegla 9,8%, u zemljama euro područja +8,9% i Hrvatskoj 12,7%.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, u Hrvatskoj u srpnju 2022. u odnosu na lipanj 2022. u prosjeku su više za 0,4%. U odnosu na srpanj 2021.,...

Kontinuirani rast domaćih proizvođačkih cijena industrije i inflacije u zemljama EU-a i Hrvatske u prvoj polovini 2022.

Trend rasta proizvođačkih cijena industrije u Hrvatskoj i u zemljama EU-a na domaćem tržištu od srpnja 2021. kontinuirano bilježe dvoznamenkasti rast...

Rast bruto domaćeg proizvoda RH i svih zemalja članica EU-a u 2021.

U razdoblju od 2015. do početka 2020. godine, bruto domaći proizvod Hrvatske je bilježio kontinuirani rast. Početkom 2020. i uslijed izbijanja...

Kretanje fizičkih pokazatelja turizma Hrvatske od 2020. do 2021.

Od prve godine članstva Hrvatske u EU turizam kontinuirano bilježi visoke stope rasta dolazaka i noćenja stranih turista. Nakon šestogodišnjeg...

Od 17.2.2022. viša naknada javnim bilježnicima u ovršnim postupcima „male vrijednosti“ (Nar. nov., br. 18/22)

U Nar. nov., br. 18/22 od 9. veljače 2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom...

Godišnja prijava prihoda i rashoda od razmjene usluga s inozemstvom

Tuzemne pravne i fizičke osobe, koje ispunjavaju propisane uvjete, obvezne su Hrvatskoj narodnoj banci do 31. siječnja 2022. dostaviti Godišnju...

Tumačenje ugovora

Odredbe ugovora, prema čl. 319. Zakona o obveznim odnosima ( Nar. nov., br. 35/05 – 29/18; u nastavku: ZOO) primjenjuju se onako kako glase, a pravila...

Uredsko poslovanje - obveza usklađivanja

obveznici primjene Uredbe o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 75/21; u nastavku: Uredba), izvješćujemo vas da je ministar pravosuđa i uprave donio...

Analiza pokazatelja siromaštva po zemljama EU-a i Hrvatske za 2020. godinu

Državni zavod za statistiku Hrvatske provodi svake godine Anketu o dohotku stanovništva, tj. istraživanje na kojem se temelji izračun pokazatelja...

Upućivanje radnika u Republiku Hrvatsku

Upućivanje radnika u Republiku Hrvatsku u okviru privremenog i povremenog prekograničnog pružanju usluga uređeno je Zakonom o upućivanju radnika u...

Naplate i plaćanja u stranim sredstvima plaćanja

Samo za poslove koji su propisani Odlukom o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji (u nastavku: Odluka) moguće je u Republici...

Kretanje cijena novih stanova u Hrvatskoj od 2016. do 2021.

U 2016. godini započinje oporavak gospodarstva u Hrvatskoj, a time i rast cijena stambenih nekretnina i novosagrađenih stanova.