Izmjene Zakona o pružanju usluga u turizmu

Dana 26. lipnja 2021. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov. br. 70/21) kojim je, pored...

Izmjene Zakona o deviznom poslovanju

U Nar. nov., br. 52/21 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju koji stupa na snagu 3. lipnja 2021. godine.

Pregled kretanja neto i bruto plaća u RH u posljednih 20 godina

U promatranom razdoblju (2000. - 2020.), hrvatsko gospodarstvo se nalazi u uvjetima globalne svjetske gospodarske krize od 2009. do 2014.

Obvezno postupanje s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem

Guverner HNB-a donio je Odluku o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem (Nar. nov., br. 30/21) koja stupa na snagu od 3.4.2021., a koja...

Prema fizičkim pokazateljima turizma Hvatska je u 2020. godini na razini 1976. i 2001.

Nakon šestogodišnjeg (2014. – 2019.) dinamičnog rasta dolazaka (+49,0%), domaćih i stranih turista te noćenja (+37,0%) domaćih i stranih turista u...

Ocjena radne sposobnosti radnika

Radna sposobnost je sposobnost osobe za obavljanje određenog posla. U svakodnevnoj praksi učestala su pitanja koja se odnose na radnu sposobnost...

Visina sredstava za uzdržavanje državljana trećih zemalja

Vlada Republike Hrvatske je temeljem ovlaštenja iz Zakona o strancima 21.veljače 2021. donijela Uredbu o načinu izračuna i visini sredstava za...

MRMS o prenošenju godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu

Institut prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu uređen je člankom 84. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14 – 98/19). U nastavku...

Izmjene Ovršnog zakona – smanjenje troškova postupka - zaštita dostojanstva dužnika

Posljednjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 131/20) u hrvatski ovršni sustav uvedeno je načelo opomene, bolje reći nakon osam...

Carinska tarifa – promjene u 2021. u odnosu na 2020. godinu

U carinskoj tarifi Europske unije (EU) za 2021. napravljene su minimalne promjene (nikada manje do sad) u odnosu na carinsku tarifu za 2020. godinu.

INTRASTAT – novosti u izvještavanju od 1.1.2021.

Novi pragovi uključivanja u Intrastat sustav za 2021.: • za trgovinski tok PRIMITAK prag uključivanja je 2.500.000,00 kn, • za trgovinski tok...

Fizički pokazatelja turizma Hrvatske u 2020. godini na razini 2001. godine

Nakon šestogodišnjeg rasta dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u Hrvatskoj uzastopce, uslijed pandemije bolesti COVID-19 u 2020. godini već...

Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti

Pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti nezaposlena osoba ostvaruje u postupku i pod uvjetima...

Proizvodnja i prodaja božićnih drvaca

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Proizvodnja i prodaja božićnih drvaca". Autor članka je Darko...

Povrat ili otpust carinskog duga

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Povrat ili otpust carinskog duga". Autorica članka je mr. sc. Melita...

Izmjene i dopune Ovršnog zakona – od 28.11.2020. nova izuzeća od ovrhe

U Nar. nov., br. 131/20 od 27. studenoga 2020. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona.

Značajan pad prometa trgovine na malo u Hrvatskoj i u zemljama EU-a zbog bolesti COVID-19

Nakon kontinuiranog rasta realnog prometa od trgovine na malo u Hrvatskoj na godišnjoj razini od rujna 2014., ukupan realni promet u trgovini na malo...

Potres - rizik od kojeg nas štiti država ili se štitimo sami?

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak " Potres - rizik od kojeg nas štiti država ili se štitimo sami?"...