Ukinuta zabrana provedbe ovrhe radi ispražnjenja i predaje nekretnine u zimsko vrijeme (Nar. nov., br. 6/24)

U Nar. nov., br. 6/24 od 15. siječnja 2024. objavljena je Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-331/2021 i dr. od 19. prosinca...

Odluka o visini izuzetih novčanih sredstava od ovrhe za 2024. godinu (Nar. nov., br. 155/23)

U Nar. nov., br. 155/23 od 22. prosinca 2023. objavljena je Odluka o visini izuzetih novčanih sredstava od ovrhe za 2024. godinu, koja stupa na snagu...

Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 155/23)

U Nar. nov., br. 155/23 od 22. prosinca 2023. objavljen je Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, koji stupa...

Zakon o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja (Nar. nov., br. 155/23)

U Nar. nov., br. 155/23 od 22. prosinca 2023. objavljen je Zakon o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja, koji stupa na...

Zaposlenost i nezaposlenost u Hrvatskoj, zemljama EU-a i europodručju početkom 2023.

Trend rasta stopa zaposlenosti i pad nezaposlenosti u Hrvatskoj kontinuirano se nastavlja od 2013. godine od ulaska u Europsku uniju. Prema...

Stopa inflacije u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatske u veljači i ožujku 2023.

Inflacija se iskazuje u valuti svake zemlje kao povećanje cijena. Međutim, uzroci inflacije su različiti, a izviru iz srukture razvoja...

Rad nedjeljom i blagdanima prodajnih objekata u djelatnosti trgovine nakon 1.7.2023.

Zakonom o trgovini uređuju se uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine, radno vrijeme u djelatnosti trgovine, mjere zabrane nepoštenog trgovanja te...

Odluka o visini izuzetih novčanih sredstava od ovrhe za 2023. godinu (Nar. nov., br. 58/23)

U Narodnim novinama br. 58 od 31. svibnja 2023. objavljena je Odluka o visini izuzetih novčanih sredstava od ovrhe za 2023. godinu koja stupa na...

Ugovor o djelu

Ugovor o djelu je institut obveznog prava, koji je uređen čl. 590. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 – 156/22; u nastavku: ZOO), a to...

Trend rasta izvoza i uvoza Hrvatske nastavlja se i u polugodištu 2022. (2. dio)

Izvoz i uvoz Hrvatske prema ekonomskim grupacijama u Tablici 2. pokazuje da Hrvatska najviše izvozi, a još više uvozi iz zemalja EU-a, potom iz...

Rokovi ispunjenja novčanih obveza

Rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog...

Trend rasta izvoza i uvoza Hrvatske nastavlja se i u polugodištu 2022.

Pristupanjem Hrvatske u članstvo EU sredinom 2013. i potpunim otvaranjem zajedničkog tržišta započelo je razdoblje dinamičnog rasta robnog izvoza na...

Stopa inflacije na razini zemalja EU-a u srpnju 2022. dosegla 9,8%, u zemljama euro područja +8,9% i Hrvatskoj 12,7%.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, u Hrvatskoj u srpnju 2022. u odnosu na lipanj 2022. u prosjeku su više za 0,4%. U odnosu na srpanj 2021.,...

Kontinuirani rast domaćih proizvođačkih cijena industrije i inflacije u zemljama EU-a i Hrvatske u prvoj polovini 2022.

Trend rasta proizvođačkih cijena industrije u Hrvatskoj i u zemljama EU-a na domaćem tržištu od srpnja 2021. kontinuirano bilježe dvoznamenkasti rast...

Rast bruto domaćeg proizvoda RH i svih zemalja članica EU-a u 2021.

U razdoblju od 2015. do početka 2020. godine, bruto domaći proizvod Hrvatske je bilježio kontinuirani rast. Početkom 2020. i uslijed izbijanja...

Kretanje fizičkih pokazatelja turizma Hrvatske od 2020. do 2021.

Od prve godine članstva Hrvatske u EU turizam kontinuirano bilježi visoke stope rasta dolazaka i noćenja stranih turista. Nakon šestogodišnjeg...

Od 17.2.2022. viša naknada javnim bilježnicima u ovršnim postupcima „male vrijednosti“ (Nar. nov., br. 18/22)

U Nar. nov., br. 18/22 od 9. veljače 2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom...

Godišnja prijava prihoda i rashoda od razmjene usluga s inozemstvom

Tuzemne pravne i fizičke osobe, koje ispunjavaju propisane uvjete, obvezne su Hrvatskoj narodnoj banci do 31. siječnja 2022. dostaviti Godišnju...