Novine u kupoprodajnim odnosima između sudionika lanca opskrbe hranom od 1.4.2018.

U cilju sprječavanja nepoštenih trgovačkih praksi, odnosno uspostave i osiguranja poštenih trgovačkih praksi među sudionicima u lancu opskrbe hranom...

Raskid ugovora zbog neispunjenja – rok bitan sastojak ugovora

Sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu RH, prisilnim propisima i moralu društva ...

Zaštita osobnih podataka - GDPR

Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ – GDPR ( u nastavku:...

Novčane naknade nakon prestanka radnog odnosa

Pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa nezaposlena osoba ostvaruje u postupku propisanim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i...

Zatezne kamate od 1.1.2018.

U Nar. nov., br. 1/18 objavljena je nova Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim...

Ugovorna zabrana natjecanja

Ugovornu zabranu natjecanja uređuje Zakon o radu. Smisao iste ogleda se u činjenici da poslodavac i radnik mogu ugovoriti da se određeno vrijeme nakon...

Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem

Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem (npr. posredovanje pri zapošljavanju, poticanje novog zapošljavanja, itd.) mogu obavljati i pravne osobe kao...

Zatezne kamate od 1.7.2017.

U Nar. nov., br. 64/17 objavljena je nova prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim...

Ništetni i pobojni pravni poslovi

Svrha svakog pravnog posla je da proizvede određene pravne učinke koji se tim pravnim poslom žele postići. Da bi pravni posao proizveo pravne učinke...

Nedostavljanje GFI-a Fini - prekršajni nalog

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu koje su stupile na snagu 1.1.2017. (Nar. nov., br. 120/16) Fini je dodijeljena nova uloga...

Dostava okrivljeniku u prekršajnom postupku

Odluke, podnesci i drugi dopisi u prekršajnom postupku okrivljeniku se u pravilu dostavljaju poštom, vlastitom dostavom tijela koje je odluku...

Zatezne kamate od 1.1.2017.

Objavljena je nova prosječna kamatna stopa na stanja kredita ...

Savjest i poštenje u ispunjavanju obveze

Propisano je da su u zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa sudionici dužni pridržavati se načela savjesnosti i...

Primanja radnika koja se osim plaće uplaćuju na zaštićeni račun

Primanja radnika koja se, osim plaće, uplaćuju na zaštićeni račun ubrajaju se ...

Prednost pri zapošljavanju

Prednost pri zapošljavanju propisana je za određene osobe koja se ostvaruje kod prijma u državnu ili javnu službu ...

Državni dužnosnici i službenici - korištenje automobila, telefona i drugih prava

Odluka se primjenjuje i na djelatne vojne osobe u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama RH, kao i na dužnosnike i zaposlenike u pravnim osobama...

Rokovi plaćanja kod zakupa poslovnog prostora između poduzetnika

U poslovnim transakcijama među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana ...

Pravo na obaviještenost članova d.o.o.

- jedno je od temeljnih osobnih odnosno upravljačkih prava koja, uz imovinska prava odnosno obveze, proizlaze iz sadržaja poslovnog udjela ...