arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Snimke webinara

SNIMKA WEBINARA: Primici (dohotci) rezidenata iz inozemstva i oporezivanje

SNIMKA WEBINARA: Primici (dohotci) rezidenata iz inozemstva i oporezivanje

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Načelo svjetskog dohotka; Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja; Primjena Uredbi o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; Porezni tretman primitaka iz inozemstva; Obveza doprinosa i podnošenje Obrasca JOPPD; Autorski honorar ostvaren iz inozemstva; Primitak iz inozemstva po osnovi ugovora o djelu; Primitak od dividendi i udjela u dobiti iz inozemstva; Kada i kako se izvješćuje HNB o primljenoj dividendi?; Primici od kamata iz inozemstva; Podnošenje Obrasca INO-DOH; Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za 2020.; Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu

Predavač: TEB-ov viši savjetnik, Dinko Lukač, dipl. oec.

Trajanje webinara: 1 sat i 47 minuta

Webinar je snimljen 16.10.2020.

Cijena 600,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Nastavak ovrha i tijeka kamata od 18.10.2020.

SNIMKA WEBINARA: Nastavak ovrha i tijeka kamata od 18.10.2020.

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Utjecaj prestanka zastoja ovrha na ugovorne i druge odnose; Nastavak ovrhe na plaći i ovrhe na novčanim sredstvima; Način isplate plaće i drugih primanja radnicima čija su plaća i/ili računi pod ovrhom – s prikazom na primjerima isplate primanja za rujan i listopad; Postupanje poslodavca sa suglasnostima o zapljeni; Utvrđivanje prednosnog reda kod ovrhe na plaći; Uvjeti za provedbu ovrhe na plaći u korist novog vjerovnika; Isplate materijalnih prava radnicima pod ovrhama; Postupanje poslodavca s ovršnim isprava u slučaju prestanka radnog odnosa; Utjecaj prestanka zastoja tijeka zateznih kamata na ugovorne i druge odnose; Dospijeće i računanje rokova plaćanja s obzirom na zastoj zateznih kamata; Stope zateznih i ugovornih kamata od 1.7.2020.

Predavač: TEB-ov viši savjetnik, Vedran Jelinović, dipl. iur.

Trajanje webinara: 1 sat i 25 minuta

Webinar je snimljen 14.10.2020.

Cijena 300,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: PDV kod isporuka bez naknade kod poduzetnika i proračunskih korisnika

SNIMKA WEBINARA: PDV kod isporuka bez naknade kod poduzetnika i proračunskih korisnika

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Isporuke dobara i obavljanje usluga kao predmet oporezivanja PDV-om; Isporuke bez naknade; Isporuke dobara i obavljene usluge bez naknade kod proračunskih korisnika

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić

Trajanje webinara: 1 sat i 50 minuta

Webinar je snimljen 13.10.2020.

Cijena 350,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Primici radnika za zdravstvene potrebe

SNIMKA WEBINARA: Primici radnika za zdravstvene potrebe

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Darovanja za zdravstvene potrebe; Sistematski pregledi radnika i ostali neoporezivi troškovi

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Sanja Živko, dipl.oec.

Trajanje webinara: 46 minuta

Webinar je snimljen 12.10.2020.

Cijena 300,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: PDV kod stjecanja dobara, trostranih poslova i isporuka u nizu unutar EU

SNIMKA WEBINARA: PDV kod stjecanja dobara, trostranih poslova i isporuka u nizu unutar EU

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Stjecanje dobara unutar EU; Trostrani poslovi; Oporezivanje isporuka u nizu na području EU od 1.1.2020.

Predavač: TEB-ov savjetnik: Domagoj Zaloker

Trajanje webinara: 2 sata

Webinar je snimljen 8.10.2020.

Cijena 400,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Ugovori o djelu, autorske naknade i ostali drugi dohodak – obračunavanje i izvješćivanje

SNIMKA WEBINARA: Ugovori o djelu, autorske naknade i ostali drugi dohodak – obračunavanje i izvješćivanje

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Koje se sve isplate smatraju drugim dohotkom?; Koji primici se mogu radnicima isplatiti kao drugi dohodak?; Obračun poreza i doprinosa na drugi dohodak; Izvješćivanje na JOPPD obrascu; Isplate po ugovorima o djelu; Ugovor o djelu umirovljenika; Isplate autorskih naknada; Naknade za umjetnička djela; Naknade članovima uprave, prokuristima i sl. kao drugi dohodak; Drugi dohodak i obveznici PDV-a; Primici u naravi kao drugi dohodak; Putni troškovi nezaposlenih članova uprave i vanjskih suradnika; Koji drugi dohodak ne podliježe obvezi doprinosa?; Naknade za praksu studenata; Najavljene izmjene u oporezivanju od 1.1.2021.

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Jasminka Rakijašić, dipl. oec.

Trajanje webinara: 1 sat i 57 minuta

Webinar je snimljen 7.10.2020.

Cijena 450,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: GDPR i zaštita osobnih podataka za vrijeme posebnih okolnosti

SNIMKA WEBINARA: GDPR i zaštita osobnih podataka za vrijeme posebnih okolnosti

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Što su posebne okolnosti?; Kako i kada Ustavom RH štiti pravo na zdravlje?; Kada je dopuštena obrada osobnih podataka?; Koji osobni podaci se mogu obrađivati za vrijeme posebnih okolnosti?; Kako uskladiti načelo poštene i transparentne obrade i posebne okolnosti?; Kako obrađivati posebne kategorije osobnih podataka i ograničenja?; Da li je za vrijeme posebnih okolnosti zakonita obrada posebnih kategorija osobnih podataka?; Koji uvjeti moraju biti ispunjeni za zakonitu obradu?; Kada se osobni podaci o zdravlje radnika za vrijeme posebnih okolnosti mogu obrađivati?; Kako uskladiti Zakon o zaštiti na radu i obveze poslodavca i radnika u posebnim okolnostima?

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Ljubica Đukanović, mag. iur.

Trajanje webinara: 1 sat i 12 minuta

Webinar je snimljen 6.10.2020.

Cijena 400,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Isplata plaće i neoporezivih naknada i nagrada radnicima

SNIMKA WEBINARA: Isplata plaće i neoporezivih naknada i nagrada radnicima

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Prvo zapošljavanje, zapošljavanje mladih osoba i djece branitelja; Nepuno radno vrijeme i dopunski rad

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Mirjana Paić Ćirić

Trajanje webinara: 1 sat i 14 minuta

Webinar je snimljen 2.10.2020.

Cijena 300,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Prava i obveze poslodavaca i radnika za vrijeme Covida 19

SNIMKA WEBINARA: Prava i obveze poslodavaca i radnika za vrijeme Covida 19

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Koja prava i slobode se moraju štititi i za vrijeme Covida-19?; Koja prava i slobode se mogu a koja ne mogu ograničiti?; Kako urediti radne odnose za vrijeme Covida-19?; Koje su obveze poslodavca za vrijeme trajanja Covida-19?; Obveze radnika prilikom sklapanja ugovora o radu?; Kako urediti rad od kuće?; Kako osigurati uvjete rada i rad na siguran način?; Kako voditi evidenciju radnog vremena za vrijeme rada od kuće?; Kako postupiti u slučaju određivanja samoizolacije?; Naknada plaće za vrijeme samoizolacije s primjerom izračuna

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Ljubica Đukanović, mr. iur.

Trajanje webinara: 1 sat i 9 minuta

Webinar je snimljen 29.9.2020.

Cijena 400,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

SNIMKA WEBINARA: Primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma; Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u RH; Uloga i zadaće Ureda za sprječavanje pranja novca kao financijsko-obavještajne jedinice RH ; Slučajevi sa sumnjom na pranje novca - primjeri iz prakse za revizorska društva i nadzor; Registar stvarnih vlasnika - upis i korištenje podataka ; Procjena rizika i upravljanje rizicima od PN/FT rizika i pristupa temeljen na rizicima (RBA); Mjere dubinske analize i razina PN/FT rizika; Politički izložene osobe; Obveza i program stručnog osposobljavanja i izobrazbe; Vođenje evidencija i čuvanje dokumentacije; Međunarodne mjere ograničavanja i spječavanje financiranja proliferacije; Evaluacija sustava SPN/FT u RH od strane MONEYVAL-a

SVI POLAZNICI dobiti će potvrdu da su za 2020. godinu obavili stručnu izobrazbu propisanu Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Molimo da u prijavnicu svakako unesete točne podatke, kako bi mogli izdati ispravne potvrde o obavljenoj edukaciji.

Predavači:

Ivica Maros, dipl.iur., predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca
Ante Biluš, dipl. iur., pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca

Trajanje webinara: 5 sati i 20 minuta

Webinar je snimljen 24.9.2020.

Cijena 850,00 kn * u sve cijene je uključen PDV