PDV na elektronički obavljene usluge

Direktiva Vijeća 2006/112/EZ-a propisuje, a sukladno njoj i naš Zakon o PDV-u, mjesto obavljanja / oporezivanja usluga. Prema općim načelima,...

Oporezivanje primitaka iz inozemstva

Fizička osoba građanin može ostvarivati različite vrste dohodaka kako u Republici Hrvatskoj (RH) tako i u inozemstvu, a tako ostvareni dohodak...

Prodaja poslovnih udjela – porezne obveze

Fizičke osobe koje su vlasnici poslovnih udjela u trgovačkim društvima mogu odlučiti prodati svoje udjele drugim fizičkim ili pravnim osobama. U...

Isplata dobiti inozemnim pravnim osobama

Isplata dividendi ili udjela u dobiti inozemnim pravnim osobama podliježe plaćanju poreza na dobit po odbitku (eng. withholding tax). Porez po odbitku...

Velika ljetna akcija TEB-a - priručnici po nižim cijenama do 80%!

VELIKA ljetna akcija TEB-a! Do 80% niže cijene na aktualne, praktične i kvalitetne TEB-ove priručnike

Stope poreza na dohodak od 1.1.2024.

Sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 114/23), jedinice lokalne samouprave su nadležne za utvrđivanje poreznih stopa godišnjih...

Nastanak obveze PDV-a i prava na pretporez

Porez na dodanu vrijednost (PDV) obračunava se i plaća ili temeljem izdanih računa ili temeljem naplaćenih računa (naknada) za obavljene isporuke....

Porez na kuće za odmor

Zakon o lokalnim porezima daje mogućnost jedinicama lokalne samouprave da pravnim i fizičkim osobama - vlasnicima kuća za odmor, koje se nalaze na...

Osobni odbitak kod zadnje isplate plaće

Jedno od pitanja iz područja poreza na dohodak je i nadalje pitanje o mogućnosti korištenja osobnog odbitka kod zadnje isplate plaće po prestanku...

U kojem roku treba izdati račun?

U praksi se često događa da, zbog svakakvih razloga, kupci na izdavanje računa od strane dobavljača čekaju i do nekoliko mjeseci, što rezultira često...

Utvrđivanje primitka u naravi kod korištenja službenih automobila u privatne svrhe

Korištenje službenih osobnih automobila u privatne svrhe smatra se primitkom u naravi. Primici u naravi koje po toj osnovi poslodavac omogućuje svojim...

Neoporezive premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja

Prema propisima o porezu na dohodak, pored ostalih neoporezivih primitaka koje mogu omogućiti svojim radnicima, poslodavci mogu za svoje radnike...

Plaćanje članarine turističkoj zajednici na području na kojem nema osnovane turističke zajednice

Prihodi od obavljanja ugostiteljskih, ali i drugih djelatnosti, ostvareni na područjima na kojima nema osnovane turističke zajednice, ne podliježu...

Usluge pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača – obračun PDV-a

PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi...

Obračun PDV-a kod privatnih iznajmljivača

Privatni iznajmljivači soba, apartmana i kuća za odmor u RH obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a i obračunavati PDV na agencijsku proviziju....

Uračunavanje poreza na dobit plaćenog u inozemstvu

Priznavanje poreza na dobit plaćenog u inozemstvu omogućeno je uračunavanjem u tuzemnu poreznu obvezu temeljem potvrde ino-poreznog tijela. Porez na...

Dodatni rad radnika

Radnik koji kod jednog poslodavca radi u punom radnom vremenu odnosno radi u nepunom radnom vremenu kod više matičnih poslodavaca, tako da je njegovo...

Oporezivanje PDV-om elektronički obavljenih usluga

Kako bi porezni obveznici na ispravan način primjenjivali odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u nastavku: Zakon) i Direktive Vijeća...