Naknada za odvojeni život od obitelji

Izvorom radnog prava (npr. ugovorom o radu ili pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom) kojeg primjenjuje poslodavac treba urediti pravo radnika...

Službeni put studenata

U praksi ima i slučajeva da se, osim radnika, na službeni put upućuju i studenti koji kod poduzetnika obavljaju određeni posao prema ugovoru o...

Službeni put u inozemstvo i povrat PDV-a

Za nastale troškove noćenja na službenom putu te troškove goriva i cestarine, koji sadrže PDV druge države članice EU-a, hrvatski porezni obveznik...

Skenirani računi i primjena Zakona o PDV-u

Prema odredbama Zakona o PDV-u, računi se mogu izdavati i slati na papiru ili u elektroničkom obliku ako postoji suglasnost primatelja za prihvat...

Riješite porezne nedoumice na portalu "POREZI"

Dnevno ažuriranje poreznih propisa i mišljenja Porezne uprave, pouzdanost i stručnost TEB-ovih poreznih mišljenja, članaka i uputa, te međusobna...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 98/22.

Otpremnina zbog otkaza ugovora o radu

Poslodavac je obvezan radniku, u slučaju otkaza ugovora o radu, ako otkaz nije uvjetovan ponašanjem radnika, isplatiti otpremninu, ali samo ako mu...

Porezni tretman isplate kamata i autorskih naknada između povezanih društava različitih država članica EU

Ukoliko se radi o povezanim društvima iz različitih država članica Europske unije (EU) porez po odbitku neće se plaćati na isplate kamata i autorskih...

PDV na usluge oglašavanja na webu i posredovanja pri smještaju

Građani - privatni iznajmljivači soba, postelja, apartmana i kuća za odmor, koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a, smatraju se malim poreznim...

Oslobođenje od plaćanja PDV-a u pogledu obrambenih napora koji se poduzimaju u okviru EU stupilo na snagu 1.7.2022.

Direktivom 2019/2235, koja je implementirana u Zakon o PDV-u (čl. 48.), omogućeno je izjednačavanje primjene oslobođenja od plaćanja PDV-a u pogledu...

Oslobođenje od plaćanja trošarine za oružane snage države članice NATO saveza od 1.7.2022.

Od 1.7.2022. na snazi su odredbe čl. 35. st. 1. toč. 6. i 7. Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 106/18 – 144/21) koje propisuju oslobođenje od...

Neoporezivi smještaj radnika

Znate li da kao poslodavac možete svojem radniku osigurati smještaj, a da se pritom ne obračunava nikakav porez niti doprinosi, a ujedno je porezno...

O poreznoj zastari

Sudionici u porezno-dužničkom odnosu (porezno tijelo; porezni obveznik; porezni jamac) ostvaruju u tom odnosu svoja prava i obveze. Porezno tijelo ima...

Umirovljenici kao članovi uprave

Nema prepreke da članom uprave društva bude imenovan i umirovljenik. Međutim, da se umirovljeniku koji je ujedno i član uprave ne bi obustavilo...

Prolazne stavke na računu

U osnovicu za obračun PDV-a ne ulaze iznosi koje porezni obveznik zaračuna ili primi u ime i za račun druge osobe i koje u svoje porezne evidencije...

Obveze iznajmljivača u 2022.

Građani, vlasnici soba, apartmana, kuća za odmor, zemljišta za kamp, objekta za robinzonski smještaj (u nastavku: iznajmljivači), mogu pružati usluge...

Prijava poreza na dobit za 2021. godinu - uputa Porezne uprave

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza...

Kada i kako prijaviti inozemni dohodak

Za sve osobe, rezidente RH , koje ostvaruju primitke u ili iz inozemstva, bez obzira radi li se o dohotku od nesamostalnog rada, drugom dohotku,...