VELIKA AKCIJA UZ 70. OBLJETNICU TEB-a!

Nabavite aktualne, praktične i kvalitetne TEB-ove priručnike po povoljnim cijenama Akcijske cijene primjenjuju se isključivo na uplate od...

Otpremine

Pravo na otpremninu uređuje se izvorom radnog prava kojeg primjenjuje poslodavac, tj. ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom,...

Osnovice za obračun doprinosa za obrtnike i slobodna zanimanja za 2020.

Osnovica za obračun doprinosa za 2020. utvrđena je kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta za konkretnu osnovu osiguranja. Pojam ''prosječna...

Neoporezivi primici, naknade i nagrade u 2020.

Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti neoporezivo, ako su to utvrdili izvorom radnoga prava, naknade, potpore i nagrade te druge primitke koji se...

INTRASTAT - modernizacija sustava i novosti za 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "INTRASTAT - modernizacija sustava i novo sti za 2020.". Autorica članka...

Carinski postupci 42 i 63

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Carinski postupci 42 i 63". Autorica članka je mr.sc. Melita Buljan.

Neisplata plaće radnicima i članovima uprave i obveza obračuna poreza i doprinosa

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Neisplata plaće radnicima i članovima uprave i obveza obračuna poreza i...

Poduzetnička plaća za 2020. godinu i obračun propisanih obveza

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Poduzetnička plaća za 2020. godinu i obračun propisanih obveza"....

Prijelaz obveznika poreza na dobit na oporezivanje porezom na dohodak

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Prijelaz obveznika poreza na dobit na oporezivanje porezom na dohodak"....

Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2019.". Autor članka je...

Obračun poreza na dobit za 2019. kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Obračun poreza na dobit za 2019. kod neprofitnih organizacija". Autorica...

Novčana nagrada za radne rezultate

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Novčana nagrada za radne rezultate". Autorica članka je mr.sc. Mirjana...

Porezni tretman dohotka isplaćenog nasljednicima i obveza plaćanja doprinosa

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Porezni tretman dohotka isplaćenog nasljednicima i obveza plaćanja...

Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2019. godinu – obveznici poreza na dohodak

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2019. godinu – obveznici...

Prijava poreza na dobit za 2019.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Prijava poreza na dobit za 2019.". Autorica članka je mr.sc. Ida...

Novosti o paušalnom oporezivanju

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Novosti o paušalnom oporezivanju". Autorica članka je Sandra Pezo.

Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom". Autorica članka je...

Izmjene Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Izmjene Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza". Autorice...