Uputa o dostavi podataka u elektroničkom obliku u standardiziranom obliku na zahtjev Porezne uprave

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je Uputa o dostavi podataka u elektroničkom obliku u standardiziranom obliku na zahtjev Porezne...

Novosti iz OPZ-a – korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona

Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 115/16 i 106/18), kao temeljni porezni propis, uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela, koja...

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Dana 16. listopada 2019. zatvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na...

Tko se u poreznom smislu smatra povezanim osobama?

Ugovori i poslovni odnosi između povezanih osoba bit će porezno priznati samo onda ako bi i druge osobe, koje nisu u takvom međusobnom odnosu, pod...

Nastanak obveze PDV-a i njegov odbitak

Uopćeno rečeno PDV se može obračunavati i plaćati ili temeljem izdanih računa ili temeljem naplaćenih računa (naknada) za obavljene isporuke. Pritom...

Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar EU

Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar EU utvrđuje se temeljem istih elemenata koji se koriste za određivanje porezne osnovice za isporuke istih...

Rad kod dva ili više poslodavaca – izjave za isplatu neoporezivih primitaka

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 80/19) propisana je mogućnost isplate nekoliko novih neoporezivih primitaka,...

Koje se neoporezive naknade radnicima moraju isplatiti na račun?

Zakonom o porezu na dohodak, čl. 86., za isplate primitaka fizičkim osobama, kako onih oporezivih tako i neoporezivih, načelno je propisana obveza...

Smanjenje PDV-a kod odobrenja i ispravka računa

Nakon što je za obavljenu isporuku dobara ili usluga izdan račun, nerijetko dolazi do naknadnog odobravanja popusta, cassa sconta i sl. ili...

Najavljene izmjene poreznih propisa od 1. siječnja 2020.

Dana 17. rujna 2019. otvoreno je savjetovanje o Nacrtima prijedloga zakona o izmjenama i dopunama: Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o...

NOVI TEB-ov PRIRUČNIK: Porez na dodanu vrijednost

Iz tiska je izašao TEB-ov priručnik "Porez na dodanu vrijednost" u kojem na više od 1.000 stranica detaljno pojašnjavamo primjenu svih odredbi Zakona...

Isplata nagrade za radne rezultate

Od 1. prosinca 2018. godine poslodavcima je omogućeno da svoje radnike nagrade za radne rezultate u obliku novčane nagrade ili kao dodatak uz mjesečnu...

Mirovanje obveze doprinosa članova uprave

Članovi uprave koji nisu osigurani po toj osnovi već po nekoj od drugih osnova osiguranja (npr. po osnovi radnog odnosa, obavljanja samostalne...

Mjesto stjecanja dobara unutar EU

Prilikom stjecanja dobara unutar EU-a jedna od ključnih stvari je određivanje mjesto samog stjecanja dobara kako bi se odredilo mjesto (država) u...

Pretvaranje knjigovodstvenih isprava u elektronički zapis

Opći poreznim zakonom je propisano (čl. 66. st. 3.) da se knjigovodstvene isprave, primjerice računi, koje su izrađene na papiru mogu pretvoriti u...

Oporezivanje dohotka sportaša

Sportašica/sportaš osoba je koja se priprema i sudjeluje u sportskim natjecanjima. Ista može biti član pravne osobe (sportskog kluba) koja obavlja...

Kratki vodič za oporezivanje nekretnina

Na promet nekretnina plaća se porez na promet nekretnina po stopi 3% ili porez na dodanu vrijednost po stopi 25%. PNP plaća se ako se na nekretnine ne...

Objavljena uputa Porezne uprave u vezi izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak od 1.9.2019.

Porezna uprava je na svojim internet stranicama objavila uputu u vezi primjene izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak objavljenima u Nar....