O poreznoj zastari

Sudionici u porezno-dužničkom odnosu (porezno tijelo; porezni obveznik; porezni jamac) ostvaruju u tom odnosu svoja prava i obveze. Porezno tijelo ima...

Umirovljenici kao članovi uprave

Nema prepreke da članom uprave društva bude imenovan i umirovljenik. Međutim, da se umirovljeniku koji je ujedno i član uprave ne bi obustavilo...

Prolazne stavke na računu

U osnovicu za obračun PDV-a ne ulaze iznosi koje porezni obveznik zaračuna ili primi u ime i za račun druge osobe i koje u svoje porezne evidencije...

Obveze iznajmljivača u 2022.

Građani, vlasnici soba, apartmana, kuća za odmor, zemljišta za kamp, objekta za robinzonski smještaj (u nastavku: iznajmljivači), mogu pružati usluge...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 48/22.

Prijava poreza na dobit za 2021. godinu - uputa Porezne uprave

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza...

Kada i kako prijaviti inozemni dohodak

Za sve osobe, rezidente RH , koje ostvaruju primitke u ili iz inozemstva, bez obzira radi li se o dohotku od nesamostalnog rada, drugom dohotku,...

Nezakonita uporaba motornog vozila

Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila uređen je pojam nezakonite uporabe motornog vozila na području Republike Hrvatske (RH), a pod istom se...

Produljenje korištenja olakšice za mladu osobu

U slučaju zapošljavanja radnika koji se smatra mladom osobom prema Zakonu o doprinosima, poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa za obvezno...

Izmjene i dopune Zakona o PDV-u od 1.4.2022.

U Narodnim novinama br. 39 od 30.3.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, sa stupanjem na snagu od 1....

Otvarate obrt - kolike će biti vaše obveze?

Za otvaranje obrta fizička osoba mora ispunjavati određene uvjete (da joj nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja...

Mirovine iz inozemstva

Osobama koje su tuzemni porezni obveznici odnosno tuzemni rezidenti , oporezivi dohodak, pored onog ostvarenog u tuzemstvu, čini i dohodak kojeg...

Druga djelatnost i obveza doprinosa za 2021. godinu

Drugom djelatnosti smatra se samostalna djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva ili ostala djelatnost koju nositelj te...

Obveza kompenzacijskog usklađenja između povezanih osoba

Od 2021. godine, prema izmijenjenom čl. 13. st. 1. Zakona o porezu na dobit, poreznom obvezniku je propisana obveza redovitog provođenja usklađenja...

Obveza zapošljavanja osoba s invaliditetom

Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji, prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, zapošljavaju...

Oslobođenje od PDV-a kod prodaje službenih automobila

Od 1.1.2018. u primjeni je odredba čl. 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 115/16; u nastavku:...

GFI za 2021. podnose se prema starim (kraćim) rokovima!

Radi prestanka važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima, godišnji...

Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini (Nar. nov., br. 15/22)

U Nar. nov., br. 15/22 od 3. veljače 2022. objavljen je Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje...