Bezalkoholna pića i kava - oporezivanje posebnim porezom

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Bezalkoholna pića i kava - oporezivanje posebnim porezom". Autorica...

Prijelaz s paušalnog oporezivanja na oporezivanje temeljem poslovnih knjiga

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Prijelaz s paušalnog oporezivanja na oporezivanje temeljem poslovnih...

Drugi dohodak za umjetnička djela

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Drugi dohodak za umjetnička djela". Autorica članka je Jasminka...

Porezni tretman isplaćene otpremnine

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Porezni tretman isplaćene otpremnine". Autor članka je Dinko Lukač

Kapitalni dobici od prodaje udjela ostvareni u inozemstvu i isplate nerezidentima

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Kapitalni dobici od prodaje udjela ostvareni u inozemstvu i isplate...

Utvrđivanje i izmjena predujmova poreza na dobit za 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Utvrđivanje i izmjena predujmova poreza na dobit za 2020." Autorica...

Oporezivanje isporuka u nizu od 1.1.2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Oporezivanje isporuka u nizu od 1.1.2020." Autor članka je Domagoj...

PDV kod isporuka bez naknade

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "PDV kod isporuka bez naknade". Autorica članka je mr. sc. Ida Dojčić

ePorezna - Jedinstveni ulaz, nadogradnja sustava ovlaštenja i proširenje korisničkog pretinca

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "ePorezna - Jedinstveni ulaz, nadogradnja sustava ovlaštenja i proširenje...

Članovi uprave i mirovanje obveze doprinosa

Članovi uprave (kojim razumijevamo i izvršne direktore trgovačkih društava, likvidatore i upravitelje zadruga) obvezno su osigurani na mirovinsko...

Oporezivanje ulaganja u tuđu imovinu kod raskida (prestanka) govora o zakupu

Pod uvjetom da je zakupnik obavio ulaganja u poslovni prostor u zakupu koja nije zaračunavao zakupodavcu, u trenutku prestanka ugovora o zakupu dolazi...

Isplata regresa u 2020.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora u 2020. radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili...

Potpore radnicima zbog posljedica potresa

Nakon nedavnog potresa koji je zadesio područje Grada Zagreba i druga područja u okolici, postavilo se pitanje i poreznog tretmana pomoći odnosno...

Obročna otplata odgođenih poreznih obveza

Sa 20. lipnja 2020. završilo je 3-mjesečno razdoblje u kojem su porezni obveznici mogli zatražiti odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza, sukladno...

Ulazak obrtnika u sustav PDV-a

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Ulazak obrtnika u sustav PDV-a". Autorica članka je Irena Slovinac.

Praćenje i nadzor aktivnosti e-trgovine i digitalne ekonomije u Poreznoj upravi RH

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Praćenje i nadzor aktivnosti e-trgovine i digitalne ekonomije u Poreznoj...

Oslobođenje/odgoda od plaćanja poreznih obveza (COVID-19) - pitanja i odgovori

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Oslobođenje/odgoda od plaćanja poreznih obveza (COVID-19) - pitanja i...

Porez na dobit - obveza za 2019. i predujmovi u 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Porez na dobit - obveza za 2019. i predujmovi u 2020.". Autorica članka...