Što je izmijenjeno u objavljenom Pravilniku o porezu na dohodak u odnosu na Prijedlog?

U Nar. nov., br. 1/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (s primjenom od 3.1.2020.) koji se, u odnosu na...

INTRASTAT – novosti u izvještavanju od 1.1.2020.

Detaljnije o svim novostima i primjerima iz prakse u području Intrastat izvještavanja za 2020. pisat ćemo u časopisu "Financije, pravo i porezi" br....

Podsjećamo – uvećani osnovni osobni odbitak od 4.000,00 kn treba primijeniti na sve plaće koje isplaćujete u siječnju 2020

Novi osnovni osobni odbitak od 4.000,00 kn primjenjuje se pri isplati plaća u siječnju 2020., bez obzira za koje razdoblje isplaćujete plaću. To znači...

Objavljene izmjene poreznih propisa od 1.1.2020.!

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljene su izmjene poreznih zakona u okviru IV. kruga porezne reforme. Za Vas smo pripremili pregled...

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Izmjene Zakona o porezu na dobit

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom čije odredbe stupaju na snagu...

Izmjene Općeg poreznog zakona

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Izmjene Zakona o trošarinama

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Izmjene Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila koji stupa na snagu dana...

Izmjene Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića koji stupa na snagu...

Uputa o dostavi podataka u elektroničkom obliku u standardiziranom obliku na zahtjev Porezne uprave

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je Uputa o dostavi podataka u elektroničkom obliku u standardiziranom obliku na zahtjev Porezne...

Tko se u poreznom smislu smatra povezanim osobama?

Ugovori i poslovni odnosi između povezanih osoba bit će porezno priznati samo onda ako bi i druge osobe, koje nisu u takvom međusobnom odnosu, pod...

Nastanak obveze PDV-a i njegov odbitak

Uopćeno rečeno PDV se može obračunavati i plaćati ili temeljem izdanih računa ili temeljem naplaćenih računa (naknada) za obavljene isporuke. Pritom...

Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar EU

Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar EU utvrđuje se temeljem istih elemenata koji se koriste za određivanje porezne osnovice za isporuke istih...

Rad kod dva ili više poslodavaca – izjave za isplatu neoporezivih primitaka

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 80/19) propisana je mogućnost isplate nekoliko novih neoporezivih primitaka,...

Koje se neoporezive naknade radnicima moraju isplatiti na račun?

Zakonom o porezu na dohodak, čl. 86., za isplate primitaka fizičkim osobama, kako onih oporezivih tako i neoporezivih, načelno je propisana obveza...