Korištenje paušalnih obrta protivno svrsi zakona (prikriveni nesamostalni rad)

Na internet stranicama Porezne prave objavljena je informacija u vezi korištenja paušalnih obrta protivno svrsi zakona (prikriveni nesamostalni rad)...

Najviša godišnja osnovica – tko i kada podnosi zahtjev za povrat doprinosa?

Najviša godišnja osnovica je, prema Zakonu o doprinosima, najviši iznos do kojega je za pojedinog osiguranika u mirovinskom osiguranju za određenu...

Nesposobnost obrtnika za rad u 2021.

Obrtnik je osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, osiguranik je mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, a u slučaju privremene nesposobnosti za rad...

Mlade osobe – olakšica i kod novog poslodavca?

U praksi se događaju situacije da poslodavac zaposli osobu koja se prema propisanim kriterijima smatra mladom osobom (ugovor na neodređeno vrijeme,...

Nabava dugotrajne imovine i troškovi edukacije zaposlenika

Prilikom nabave određenih predmetna dugotrajne materijalne imovine (na primjer strojeva, postrojenja i opreme) dolazi do potrebe za edukacijom...

Mogu li stečajni upravitelji biti obveznici PDV-a?

Nagrađivanje rada i nadoknada troškova stečajnom upravitelju uređeno je Stečajnim zakonom, a poreznim je propisima reguliran način oporezivanja...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 101/21.

Možemo li naknadno smanjiti poreznu obvezu?

U praksi se kupcima odobravaju naknadni popusti (cassa sconta, rabati i sl.), dolazi do nemogućnosti naplate potraživanja od kupca, povrata robe od...

Oporezivanje dohotka trenera

Fizičke osobe u sustavu sporta jesu sportaši, treneri, menadžeri i osobe koje sudjeluju u organiziranju i vođenju sportskog natjecanja (sportski...

NOVO - TEB-ova mišljenja na portalu POREZI

Obavještavamo vas da je sadržaj TEB-ovog portala POREZI dopunjen novom (petom) razinom koja se sastoji od TEB-ovih pisanih mišljenja. Trenutno se na...

Nagrade učenicima na praksi – moraju li se isplatiti i koliko?

Način organizacije praktične nastave i vježbi u strukovnim školama propisan je Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim...

Određivanje dnevnica kod službenog puta u inozemstvo

Kod službenih putovanja koja uključuju i inozemstvo, javljaju se pitanja vezana za utvrđivanje broja inozemnih dnevnica kao i dnevnica koje se odnose...

Ugovorna kazna za kašnjenje u isporuci i obračun PDV-a

U praksi se često događa da isporučitelji (npr. izvođači građevinskih radova) kasne sa svojim isporukama prema primateljima isporuke odnosno...

Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu

Priznavanje poreza na dobit plaćenog u inozemstvu, uračunavanjem u tuzemnu poreznu obvezu temeljem potvrde ino-poreznog tijela, regulirano je čl. 30....

TEB-ov portal POREZI - obavijest o dopuni sadržaja

Sadržaj portala POREZI dopunili smo poveznicama na članke objavljene u TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 te na novo mišljenje...

Novi TEB-ov priručnik: Računovodstvo i porezi za poduzetnike

TEB-ov priručnik "Računovodstvo i porezi za poduzetnike" izašao je iz tiska u srpnju 2021. Opseg priručnika je 930 stranica, a njegova cijena iznosi...

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/21)

U Nar. nov., br. 73/21 od dana 30. lipnja 2021. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji stupa na snagu dana...

Naknade i članarine za 2021.

Obveza plaćanja naknade za članarine, općekorisne funkcije šuma i renti uređena je posebnim propisima o članarinama turističkim zajednicama, o šumama...