Uzdržavane osobe u 2018. i 2019.

Zakonom o porezu na dohodak propisani su koeficijenti povećanja osnovnog osobnog odbitka za porezne obveznike koji uzdržavaju djecu i druge članove...

Stjecanje dobara u drugim državama članicama

Kada tuzemni porezni obveznici nabavljaju dobra/robu unutar EU-a često se događa da se kupljena roba doprema u neku drugu državu članicu, a ne u...

Koji prihodi ulaze u cenzus za ulazak u sustav PDV-a?

Zakonom o PDV-u propisan je posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike. Malim poreznim obveznikom smatra se tuzemna pravna ili fizička...

Kako postupiti kod isplata primitaka nerezidentima?

Na isplate fizičkim osobama nerezidentima primjenjuju se tuzemni propisi, pa tako i propisi o oporezivanju dohotka te propisi o doprinosima za obvezna...

Obrtnici mogu sami sebi isplatiti neoporezivu nagradu za rezultate rada - obavijest Porezne uprave

Obavijest o neoporezivoj isplati nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (12.12.2018.) Dana 1. prosinca 2018....

Promjena načina oporezivanja kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti

Fizička osoba, koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti odnosno drugu samostalnu djelatnost, može biti obveznik poreza na...

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja

Procjena umanjenja vrijednosti potraživanja Na kraju svake poslovne godine, poduzetnik je dužan procijeniti postoje li objektivni dokazi o umanjenju...

Kako se plaćaju doprinosi ako ste zaposleni i istovremeno obavljate obrt?

U svakodnevnom su životu česti slučajevi obavljanja samostalne djelatnosti uz radni odnos, pri čemu za plaćanje doprinosa i poreza na dohodak nije...

VAŽNA OBAVIJEST – IZMJENE POREZNIH PROPISA OD 1.1.2019.

Vlada Republike Hrvatske je u petak, 9.11.2018. donijela konačne prijedloge izmjena i dopuna poreznih propisa, koji će tijekom narednih 10-15 dana,...

Promjena poreznog razdoblja

Porezno razdoblje za utvrđivanje poreza na dobit je kalendarska godina, osim ako Porezna uprava na zahtjev poreznog obveznika odobri da se poslovna i...

Isplata zaostale plaće i zatezne kamate

Plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada, a datum isplate iste može biti ili na zadnji radni dan u mjesecu za rad u tekućem mjesecu ili najkasnije do...

Obračun amortizacije

Amortizacija je trošak poslovanja koji nastaje uporabom dugotrajne imovine koja ima ograničeni vijek trajanja i raspoređuje (obračunava) se sustavno...

Izmjene Zakona o doprinosima – prijedlog

Jedan od zakona čiji se prijedlog izmjena bio na sjednici Vlade RH je i Zakon o doprinosima. Od predloženih izmjena, čije se stupanje na snagu očekuje...

Najavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak od 1.1.2019.

S 1.1.2019. planirana je primjena trećeg kruga porezne reforme, čiji je sastavni dio i izmjena važećeg Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br....

Koliko je manja plaća na bolovanju?

Tijekom bolovanja ili privremene nesposobnosti za rad, osiguranik i dalje ima pravo na naknadu plaće, no plaća se može smanjiti tijekom određenih...

Što se smatra sredstvima osobnog prijevoza u svrhu odbitka pretporeza?

Sredstva za osobni prijevoz, a uglavnom su to osobni automobili, česta su dugotrajna materijalna imovina poduzetnika, ali i imovina koja se vrlo često...

Iznajmljivači nerezidenti

Osim iznajmljivača državljana Republike Hrvatske, usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor kojih je vlasnik, može pružati i državljanin...

Taxi prijevoz na službenom putu

Kada govorimo o poreznom tretmanu taxi prijevoza na službenom putu u obzir moramo uzeti tri porezna propisa - Zakon o porezu na dohodak, Zakon o...