Mlade osobe – za povrat poreza na dohodak ne podnosi se poseban zahtjev

Od 1. siječnja 2020., a temeljem izmijenjenog Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 121/19), primjenjuje se propisano umanjenje obveze poreza na...

Doplatak za djecu u 2021.

Roditelj koji želi ostvariti doplatak za djecu treba podnijeti zahtjev ustrojstvenoj jedinici HZMO-a i dokazati da ispunjava uvjete propisane Zakonom...

Mjerenje odgođenih poreza u bilanci za 2020.

Odgođena porezna imovina i obveze mjere se uz primjenu poreznih stopa čija se primjena očekuje u razdoblju kada je imovina ostvarena ili obveza...

Grad Petrinja – prirez porezu na dohodak se ukida 1.3.2021.

Sukladno Zakonu o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom, pored ostalih...

O potporama za očuvanje radnih mjesta u 2021.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "O potporama za očuvanje radnih mjesta u 2021.". Autor članka je Dinko...

Podnošenje porezne prijave obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "Podnošenje porezne prijave obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020....

COVID-19: najava novih poreznih oslobođenja na razini EU

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "COVID-19: najava novih poreznih oslobođenja na razini EU". Autor članka...

Ukapljeni naftni plin - predmet trošarinskog oporezivanja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "Ukapljeni naftni plin - predmet trošarinskog oporezivanja". Autor članka...

Korištenje osobnog odbitka za djecu i uzdržavane osobe

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "Korištenje osobnog odbitka za djecu i uzdržavane osobe". Autorica članka...

Novosti u pravilnicima o paušalnom oporezivanju - samostalne djelatnosti i turizam

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "Novosti u pravilnicima o paušalnom oporezivanju - samostalne djelatnosti...

Obračun i plaćanje PPMV-a u 2021.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "Obračun i plaćanje PPMV-a u 2021.". Autorica članka je mr. sc. Marina...

Darovanja – porezni tretman

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "Darovanja – porezni tretman". Autorica članka je Sandra Pezo

Prijava poreza na dobit za 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "Prijava poreza na dobit za 2020.". Autorica članka je mr. sc. Ida...

Iskazivanje otpisanih doprinosa kod obrtnika - korisnika mjere potpore za ORM

Porezni obveznici koji su za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ostvarili mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta sufinanciranja plaće oslobođeni su...

Carinska tarifa – promjene u 2021. u odnosu na 2020. godinu

Provedbenom uredbom Komisije br. 2020/1577 objavljenom u Službenom listu EU-a serije L br. 361/2020 donijeta je nova carinska i statistička tarifa...

Obavijest o rokovima i načinu podnošenja propisanih izvješća za poduzetnike i računovodstvene servise s područja pogođenih potresom

Na internet strancama Porezne uprave dana 7.1.2021. objavljena je Obavijest o rokovima i načinu podnošenja propisanih izvješća za poduzetnike i...

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a i obveza ispravka pretporeza

Poduzetnik koji ulazi ili izlazi iz sustava PDV-a obvezan je ispraviti pretporez za gospodarska dobra, ako za njih nije isteklo razdoblje ispravka, te...

Porezni tretman donacija za ublažavanje posljedica potresa

U Nar. nov. br. 2/21 objavljene su i dopune Pravilnika o provedbi OPZ-a (stupio na snagu 8.1.2021.), a vezano uz darovanja koja se daju uz otklanjanje...