Obračunski PDV kod uvoza

Opće pravilo je da se PDV-om oporezuje uvoz dobara tj. svaki unos dobara u Europsku uniju (EU) koja nisu u slobodnom prometu na području EU u skladu s...

Nagrađivanje menadžera/članova uprave dodjelom vlastitih dionica

Ako se vlastite dionice dodjeljuju osobama koje su ujedno i zaposlenici toga društva taj će se primitak smatrati dohotkom od nesamostalnog rada ...

Evidentiranje podataka o nabavi i korištenju automobila na Obrascu PDV

Zadnjim izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koje se primjenjuju od 1.1.2018., izmijenjena je odredba čl. 178. st. 1. toč. 1. Pravilnika...

Nova Uputa Porezne uprave u vezi oporezivanja osobnih automobila

Predmetna Uputa Porezne uprave na ponešto drugačiji način određuje porezni tretman i obračune korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za...

Članovi uprave – obveza doprinosa

Članovi uprave, izvršni direktori trgovačkih društava te upravitelji zadruga su, prema čl. 12. Zakona o mirovinskom osiguranju, obvezno osigurani ako...

Novo oslobođenje od doprinosa na plaću

Radi se o oslobođenju od doprinosa za zdravstveno osiguranje, zaštitu zdravlja te zapošljavanje  koji se obračunavaju na bruto plaću (ukupno...

Obavljanje druge djelatnosti i obračun doprinosa

Druga djelatnost je samostalna djelatnost (npr. obrt, slobodno zanimanje, poljoprivreda i šumarstvo, ostale djelatnosti) koju nositelj djelatnosti...

Prijenos poreznog gubitka

Ukoliko se u postupku utvrđivanja osnovice poreza na dobit utvrdi negativna osnovica, porezni obveznik ima iskazan porezni gubitak, koji se prenosi i...

Minimalna plaća - smanjenje osnovice za obračun doprinosa

Olakšicu mogu primijeniti poslodavci na zatečene radnike koji su u prosincu 2017. imali ugovorenu minimalnu plaću ili do iznosa minimalne plaće koja...

Osigurana prehrana i umanjenje dnevnica

Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su neoporezivi iznosi dnevnica za službena putovanja ...

Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom za 2018.

U slučaju neispunjavanja obveze zapošljavanja osoba s invaliditetom poslodavci moraju platiti novčanu naknadu ...

Nezakonita uporaba motornih vozila na području RH

Kada se utvrdi da je motorno vozilo nezakonito upotrebljavano na području RH, tada nastaje obveza ...

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2018. godini

Objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba ...

Porezni tretman nabave i korištenja automobila od 1.1.2018.

Od 1.1.2018. promijenio se način priznavanja prava na odbitak pretporeza prilikom nabave i korištenja osobnih automobila ...

Plaćanje u gotovom novcu od 1. 1. 2018.

Snižen je prag (iznos) do kojeg se u Republici Hrvatskoj mogu obavljati plaćanja i naplate u gotovom novcu ...

Otvarate obrt - kolike će biti vaše obveze?

Za otvaranje obrta fizička osoba mora ispunjavati određene uvjete (da joj nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja...

Potvrda o visini dohotka

Na kraju 2017. godine isplatitelj primitka od kojeg se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugi dohodak obvezan je fizičkoj...

Otpis materijalne imovine

Onog trenutka kada poduzetnik procijeni da od korištenja materijalne imovine više neće ostvarivati nikakve buduće ekonomske koristi, imovina bi se...