Iznosi trošarina/posebnog poreza od 1.4.2020.

Od 1.4.2020. primjenjuju se novi iznosi trošarina, odnosno posebnih poreza, a zbog činjenice da su na snazi od navedenog datuma Uredba o visini...

Potpora za očuvanje radnih mjesta kod obrtnika

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Potpora za očuvanje radnih mjesta kod obrtnika". Autorica članka je...

Obrada poreznih prijava obrtnika na obrascima DOH i DOH-Z za 2019. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Obrada poreznih prijava obrtnika na obrascima DOH i DOH-Z za 2019....

Odgađanje/oslobođenje od plaćanja određenih obveza

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Odgađanje/oslobođenje od plaćanja određenih obveza". Autorica članka je...

E-nadzor u sklopu poreznog nadzora

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "E-nadzor u sklopu poreznog nadzora". Autor članka je Davor Burić.

Prijenos poreznih gubitaka kod statusnih promjena

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Prijenos poreznih gubitaka kod statusnih promjena". Autor članka je...

Oporezivanje autorskog djela

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Oporezivanje autorskog djela". Autor članka je Dinko Lukač.

Duhanske prerađevine i duhanski proizvodi, etilni alkohol te bezalkoholna pića i kava – novine u oporezivanjue

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Duhanske prerađevine i duhanski proizvodi, etilni alkohol te...

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - izmjene od 20.3.2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s...

Sezonski rad u poljoprivredi – tko može raditi i kako obračunati poreze i doprinose

Zakonom o tržištu rada propisan je, pored ostalog, i način zapošljavanja na privremenim/povremenim poslovima u poljoprivredi.

eRačun i eOdobrenje

Obveza izdavanja računa propisana je odredbama Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16 - 121/19), kao i posebnim poreznim propisima. Prema čl....

Uputa o odgodi i plaćanju PDV-a za vrijeme posebnih okolnosti

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je Uputa o odgodi i plaćanju PDV-a za vrijeme posebnih okolnosti koju prenosimo u cijelosti.

NOVE MJERE ZA PROVEDBU PLAĆANJA POREZA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA!

U Nar. nov., br. 43/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koji stupa na snagu danas...

BESPLATAN WEBINAR: Naknade troškova prijevoza na posao i s posla u vrijeme posebnih okolnosti

Pogledajte besplatan TEB-ov webinar na temu poreznog tretmana naknada troškova prijevoza na posao i s posla u vrijeme posebnih okolnosti koji je za...

BESPLATAN WEBINAR: Novosti kod zapošljavanja osoba s invaliditetom od 20.3.2020.

Pogledajte besplatan TEB-ov webinar na temu novosti kod zapošljavanja osoba s invaliditetom od 2020. koji je za Vas pripremio TEB-ov viši savjetnik...

Pomoć radnicima zbog otklanjanja šteta od potresa

S obzirom na veliki broj upita poslodavaca koji žele pomoći svojim radnicima u saniranju šteta koje su nastale uslijed potresa u Gradu Zagrebu,...

Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente (Nar. nov., br. 37/20)

Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente (Nar. nov., br. 37/20) donesen je na temelju čl. 114. c st. 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih...

Najniža osnovica za obračun doprinosa - primjena za radnike

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Najniža osnovica za obračun doprinosa - primjena za radnike". Autorica...