Isplata nagrade za radne rezultate

Od 1. prosinca 2018. godine poslodavcima je omogućeno da svoje radnike nagrade za radne rezultate u obliku novčane nagrade ili kao dodatak uz mjesečnu...

Mirovanje obveze doprinosa članova uprave

Članovi uprave koji nisu osigurani po toj osnovi već po nekoj od drugih osnova osiguranja (npr. po osnovi radnog odnosa, obavljanja samostalne...

Mjesto stjecanja dobara unutar EU

Prilikom stjecanja dobara unutar EU-a jedna od ključnih stvari je određivanje mjesto samog stjecanja dobara kako bi se odredilo mjesto (država) u...

Pretvaranje knjigovodstvenih isprava u elektronički zapis

Opći poreznim zakonom je propisano (čl. 66. st. 3.) da se knjigovodstvene isprave, primjerice računi, koje su izrađene na papiru mogu pretvoriti u...

Oporezivanje dohotka sportaša

Sportašica/sportaš osoba je koja se priprema i sudjeluje u sportskim natjecanjima. Ista može biti član pravne osobe (sportskog kluba) koja obavlja...

Kratki vodič za oporezivanje nekretnina

Na promet nekretnina plaća se porez na promet nekretnina po stopi 3% ili porez na dodanu vrijednost po stopi 25%. PNP plaća se ako se na nekretnine ne...

Objavljena uputa Porezne uprave u vezi izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak od 1.9.2019.

Porezna uprava je na svojim internet stranicama objavila uputu u vezi primjene izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak objavljenima u Nar....

Na koju dnevnicu za službeni put i rad na terenu imate pravo od 1.9.2019.?

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1.9.2019. (Nar. nov., br. 80/19) povećan je neoporezivi iznos dnevnice za...

NOVI neoporezivi primici od 1.9.2019. i nove oznake u JOPPD

U Nar. nov., br. 80/19 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak čije su odredbe stupile na snagu 1.9.2019. Što nam...

Kako pomoći radnicima vezano uz zdravstvene potrebe?

Kako bi se radnicima, ali i svim ostalim građanima, pomoglo pri kupnji lijekova, ortopedskih pomagala ili plaćanju zdravstvenih usluga, zakonodavac je...

Na kojem dokumentu mora pisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“?

Posljednje izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom donijele su, između ostalog, uvođenje obveze isticanja obavijesti na pratećem...

Osobni odbitak zaposlenog umirovljenika

Umirovljenik koji je nastavio raditi kod poslodavca nakon umirovljenja ili se ponovo zaposlio, time je ponovno, osim umirovljenika, stekao i status...

Neoporezive potpore u slučaju smrti

Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su neoporezivi iznosi potpora za slučaj smrti članova uže obitelji te u slučaju smrti samog radnika.

Odvojeni život od obitelji i isplata naknade

Ugovor o radu ili pravilnik o radu ili kolektivni ugovor ili odluka izvor je radnog prava kojim poslodavac uređuje ostvarivanje prava iz radnog odnosa...

Poslovno uvjetovani otkaz – obveza isplate otpremnine

Ako kao poslodavac otkazujete ugovor o radu, a pritom otkaz nije uvjetovan ponašanjem radnika, obvezni ste radniku isplatiti otpremninu propisanu čl....

Nastanak obveze PDV-a kod primljenih usluga iz inozemstva

Primjenom sustava obrnutog oporezivanja veliki broj isporuka dobara i usluga koje inozemni porezni obveznici obavljaju tuzemnim poreznim obveznicima...

Vrijednosni kuponi – kada se plaća PDV?

U poslovnoj praksi često se koriste različiti oblici vrijednosnih kupona, a najčešće se radi o prepaid telekomunikacijskim karticama, poklon karticama...

Obrtnik ste i koristite bolovanje? Obrazac JOPPD…

Trebate podnijeti vodeći računa da i razdoblje bolovanja morate iskazati na JOPPD-u, a posebno treba paziti na izračun osnovice za plaćanje doprinosa...