Povrat ili otpust carinskog duga

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Povrat ili otpust carinskog duga". Autorica članka je mr. sc. Melita...

Izdaci reprezentacije, reklame i darovanja kod obrtnika

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Izdaci reprezentacije, reklame i darovanja kod obrtnika". Autor članka...

Paušalno oporezivanje - podnošenje novih izvješća za 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Paušalno oporezivanje - podnošenje novih izvješća za 2020." Autorica...

Oporezivanje rada studenata i učenika

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Oporezivanje rada studenata i učenika". Autor članka je Dinko Lukač.

Donošenje odluke jedinica lokalne samouprave o plaćanju lokalnih poreza

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Donošenje odluke jedinica lokalne samouprave o plaćanju lokalnih...

Godišnje usklađenje PDV-a za 2020. kod poduzetnika i proračunskih korisnika

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Godišnje usklađenje PDV-a za 2020. kod poduzetnika i proračunskih...

Posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge i sustav Mini-One-Stop-Shop (MOSS)

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge...

Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja u 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja u 2020." Autorica...

Ulazak i izlazak iz registra obveznika PDV-a

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Ulazak i izlazak iz registra obveznika PDV-a". Autor članka je...

Plaćanje i naplata gotovim novcem

Plaćanje i naplata u gotovom novcu u Republici Hrvatskoj temeljno je uređena Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Prema ovom...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 127/20.

Ugovorna zabrana natjecanja i obračun javnih davanja

Poslodavac i radnik mogu ugovoriti da se određeno vrijeme nakon prestanka ugovora o radu, radnik ne smije zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnom...

Oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću pri zapošljavanju mladih osoba

Razmišljate li o zapošljavanju novih radnika podsjećamo vas da je za određene kategorije radnika zakonodavac propisao oslobođenja od plaćanja...

Darivanje poslovnih partnera

Poslovnim partnerima smatraju se osobe s kojima postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti. Prigodno darivanje ili...

Prodaja poslovnih udjela – oporezivanje i izvješćivanje

Oporezivanje kapitalnih dobitaka, odnosno razlike između ugovorene prodajne cijene financijske imovine koja se otuđuje i njene nabavne vrijednosti, u...

Neoporezivi primici, naknade, nagrade i stipendije

Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti neoporezivo, ako su to utvrdili izvorom radnoga prava, naknade, potpore i nagrade te druge primitke koji se...

Evidencija dugotrajne imovine samostalnih djelatnosti

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Evidencija dugotrajne imovine samostalnih djelatnosti". Autorica članka...

Mirovanje obveze doprinosa obveznika doprinosa za osobno osiguranje

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Mirovanje obveze doprinosa obveznika doprinosa za osobno osiguranje"....