Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Knjige iz područja proračunskog računovodstva

Pregledajte i naručite najnovija izdanja priručnika (knjiga) iz područja računovodstva proračuna i proračunskih korisnika.

TEB-ov priručnik za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike - Sustav državne riznice (SDR)

Pretplatite se na TEB-ov priručnik Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR) i ostvarite pravo na telefonsko savjetovanje...

Posljedice „neurednog“ knjigovodstva - neiskazana dugotrajna imovina u poslovnim knjigama po vrsti, količini i vrijednosti

Nije rijetko pitanje koje primamo putem telefonskog servisa: „Kako doći do podataka o vrsti, količini i vrijednosti neevidentirane dugotrajne...

Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2021.

U TEB-ovom časopisu "Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2021.". Autorica članka je Mladenka Karačić.

Europski fondovi i kako do EU sredstava?

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/21 objavljen je članak "Europski fondovi i kako do EU sredstava?" Autorica članka je Dražana...

Što čelnici proračuna/proračunskih korisnika trebaju znati o proračunskom računovodstvu

U TEB-ovom Poslovnom infu 7/2017 pisali smo o odgovornosti čelnika proračuna/proračunskog korisnika za proračunsko računovodstvo

Izjave o fiskalnoj odgovornosti u postupku primopredaje dužnosti

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Izjave o fiskalnoj odgovornosti u postupku primopredaje dužnosti"....

Planiranje za razdoblje od 2022. do 2024. godine

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Planiranje za razdoblje od 2022. do 2024. godine". Autorica članka je...

Novi TEB-ov priručnik: Proračunsko računovodstvo - Primjena Računskog plana s primjerima knjiženja

TEB-ov priručnik "Proračunsko računovodstvo - Primjena Računskog plana s primjerima knjiženja" izašao je iz tiska u kolovozu 2021. Opseg priručnika je...

Polugodišnji financijski izvještaji proračunskog računovodstva i druge aktualnosti

Ministarstvo financija objavilo je Okružnicu o sastavljanju i predaji polugodišnjih financijskih izvještaja za 2021. za proračune, proračunske i...

Donacije udrugama bez javnog natječaja i poziva

Zakonom o udrugama propisano je da nadležna državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S/JLPS) i druge...

Izjave o fiskalnoj odgovornosti kod primopredaje dužnosti tijekom godine

Pred nama su redovni lokalni izbori - izbori članova predstavničkih tijela JLP(R)S-a te izbori općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te...

Aktualnosti u proračunskom računovodstvu od 1.1.2021.

Računovodstveni postupci u proračunskom računovodstvu uređeni su Zakonom proračunu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu .

Novi Zakon o proračunu – najesen?

Nacrt prijedloga zakona o proračunu Ministarstvo financija uputilo je u javnu raspravu još 13.3.2020. Očekivalo se da će biti upućen u proceduru...

Okružnica - Predaja godišnjih izvještaja proračunskog računovodstva

Ministarstvo financija objavilo je Okružnicu o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i...

Predaja godišnjih izvještaja za neke obveznike iznimno i nakon proteka propisanog roka

Propisani rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja

Preuzimanje obveza na teret proračuna budućeg razdoblja – samo uz suglasnost

Proračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama neovisno o izvoru...