Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Knjige iz područja proračunskog računovodstva

Pregledajte i naručite najnovija izdanja priručnika (knjiga) iz područja računovodstva proračuna i proračunskih korisnika.

TEB-ov priručnik za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike - Sustav državne riznice (SDR)

Pretplatite se na TEB-ov priručnik Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR) i ostvarite pravo na telefonsko savjetovanje...

Aktualnosti u proračunskom računovodstvu od 1.1.2021.

Računovodstveni postupci u proračunskom računovodstvu uređeni su Zakonom proračunu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu .

Novi Zakon o proračunu – najesen?

Nacrt prijedloga zakona o proračunu Ministarstvo financija uputilo je u javnu raspravu još 13.3.2020. Očekivalo se da će biti upućen u proceduru...

Okružnica - Predaja godišnjih izvještaja proračunskog računovodstva

Ministarstvo financija objavilo je Okružnicu o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i...

Predaja godišnjih izvještaja za neke obveznike iznimno i nakon proteka propisanog roka

Propisani rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja

Preuzimanje obveza na teret proračuna budućeg razdoblja – samo uz suglasnost

Proračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama neovisno o izvoru...

Isplata božićnica i dara za djecu za 2020. i povećanje osnovice za izračun plaće u 2021. u državnim i javnim službama

U nastavku podsjećamo na materijalna prava koja se državnim i javnim službenicima i namještenicima isplaćuju u prosincu 2020. (božićnica i dar u...

Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020....

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Nar. nov., br. 124/20)

U Nar. nov., br. 124 od 12. studenoga 2020. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za...

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (Nar. nov., br. 124/20)

U Nar. nov., br. 124 od 12. studenoga objavljene su Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i...

Obveza godišnjeg popisa imovine i obveza

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Obveza godišnjeg popisa imovine i obveza". Autorica članka je Nikolina...

Postupanja po prijavljenim nepravilnostima – novi Pravilnik

U srpnju je stupio na snagu Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima (u nastavku: Pravilnik) koji uređuje:

Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom...

Planiranje za razdoblje od 2021. do 2023. godine

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Planiranje za razdoblje od 2021. do 2023. godine". Autorica članka je...

Blagajničko poslovanje

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/20 objavljen je članak "Blagajničko poslovanje". Autorice članka su Nikolina Bičanić i Irena...

Jesu li sredstva utrošena u skladu s proračunom odnosno financijskim planom?

Zakon o proračunu i Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna obvezuju proračune i izvanproračunske korisnike na...