Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Knjige iz područja proračunskog računovodstva

Pregledajte i naručite najnovija izdanja priručnika (knjiga) iz područja računovodstva proračuna i proračunskih korisnika.

TEB-ov priručnik za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike - Sustav državne riznice (SDR)

Pretplatite se na TEB-ov priručnik Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR) i ostvarite pravo na telefonsko savjetovanje...

Treba li izmirenje svih nepodmirenih obveza iz ranijih razdoblja biti planirano ovogodišnjim planskim aktima?

Od 1. siječnja ove godine primjenjuje se novi Zakon o proračunu . Taj Zakon više ne sadrži odredbu da se u proračunu planiraju sredstva za pokriće...

Planiranje i evidentiranje EU sredstava kod JLP(R)S-a i korisnika iz nadležnosti

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Planiranje i evidentiranje EU sredstava kod JLP(R)S-a i korisnika iz...

Zaduživanje proračunskih korisnika državnog proračuna

Novost od 1. siječnja ove godine, od kada je u primjeni novi Zakon o proračunu, je da je sada tim Zakonom propisano pod kojim uvjetima se mogu...

Nova web aplikacija Ministarstva financija

Poslove prikupljanja i obrada financijskih izvještaja obveznika proračunskog računovodstva kao i vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih...

Donesena je Uputa o provođenju izobrazbe iz područja fiskalne odgovornosti

Za čelnike proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (i drugih obveznika primjene Zakona ), Zakonom je propisana obveza predaje godišnje...

Uredsko poslovanje - obveza usklađivanja

obveznici primjene Uredbe o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 75/21; u nastavku: Uredba), izvješćujemo vas da je ministar pravosuđa i uprave donio...

Evidentiranje troška testiranja zaposlenika na virus SARS-CoV-2

Vezano za primjenu Odluke Stožera civilne zaštite RH od 12. studenoga 2021. o uvođenju posebne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih...

Usuglašavanje salda potraživanja (i obveza) – 31. listopada i/ili 31. prosinca?

Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti pitanjem pod red. br. 50 provjerava se jesu li s dužnicima usklađeni podaci o potraživanjima na datum 31....

Godišnji popis imovine i obveza

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/21 objavljen je članak "Godišnji popis imovine i obveza". Autorice članka su Mladenka Karačić i...

Posljedice „neurednog“ knjigovodstva - neiskazana dugotrajna imovina u poslovnim knjigama po vrsti, količini i vrijednosti

Nije rijetko pitanje koje primamo putem telefonskog servisa: „Kako doći do podataka o vrsti, količini i vrijednosti neevidentirane dugotrajne...

Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2021.

U TEB-ovom časopisu "Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2021.". Autorica članka je Mladenka Karačić.

Europski fondovi i kako do EU sredstava?

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/21 objavljen je članak "Europski fondovi i kako do EU sredstava?" Autorica članka je Dražana...

Što čelnici proračuna/proračunskih korisnika trebaju znati o proračunskom računovodstvu

U TEB-ovom Poslovnom infu 7/2017 pisali smo o odgovornosti čelnika proračuna/proračunskog korisnika za proračunsko računovodstvo

Izjave o fiskalnoj odgovornosti u postupku primopredaje dužnosti

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Izjave o fiskalnoj odgovornosti u postupku primopredaje dužnosti"....

Planiranje za razdoblje od 2022. do 2024. godine

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Planiranje za razdoblje od 2022. do 2024. godine". Autorica članka je...