Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Knjige iz područja proračunskog računovodstva

Pregledajte i naručite najnovija izdanja priručnika (knjiga) iz područja računovodstva proračuna i proračunskih korisnika.

TEB-ov priručnik za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike - Sustav državne riznice (SDR)

Pretplatite se na TEB-ov priručnik Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR) i ostvarite pravo na telefonsko savjetovanje...

Dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti i sitni inventar od 2020. godine

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti i sitni inventar od...

Obveza tromjesečnog financijskog izvještavanja u proračunskom računovodstvu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Obveza tromjesečnog financijskog izvještavanja u proračunskom...

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave za 2019. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave za...

Odgoda predaje financijskih izvještaja i druge važne obavijesti

Poštovani pretplatnici, u nastavku donosimo najvažnije obavijesti za proračune i proračunske korisnike.

Neka pitanja nabave i prodaje osobnih automobila kod proračuna i proračunskih korisnika

Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici radi obavljanja svoje djelatnosti mogu nabavljati i koristiti osobne automobile.

Preneseni viškovi i manjkovi prihoda iz 2019. i njihovo uključenje u ovogodišnji planski akt

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Preneseni viškovi i manjkovi prihoda iz 2019. i njihovo uključenje u...

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu". Autorice članka su Ana...

Konsolidirani financijski izvještaji za 2019. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Konsolidirani financijski izvještaji za 2019. godinu". Autorica članka...

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2019. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2019. godinu"....

Utvrđivanje rezultata za 2019. i druga knjiženja na kraju proračunske godine

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Utvrđivanje rezultata za 2019. i druga knjiženja na kraju proračunske...

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020....

Obavijest o novim propisima koji su stupili na snagu 1.1.2020. i drugim aktualnostima za proračune i proračunske korisnike

U nastavku ukratko o aktualnostima za proračune i proračunske korisnike.

Potpisan Sporazum o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (u nastavku: Vlada RH), sa sjednice održane 18.12.2019. pod toč. 14. dnevnog reda, prihvaćen je Prijedlog...

Potpisan Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

Dodatkom Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama koga su 5.12.2019. zaključili Vlada Republike Hrvatske i...

Sklopljen Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Vlada Republike Hrvatske i Sindikat policije Hrvatske, Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova i Sindikat državnih i lokalnih...