Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Knjige iz područja proračunskog računovodstva

Pregledajte i naručite najnovija izdanja priručnika (knjiga) iz područja računovodstva proračuna i proračunskih korisnika.

TEB-ov priručnik za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike - Sustav državne riznice (SDR)

Pretplatite se na TEB-ov priručnik Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR) i ostvarite pravo na telefonsko savjetovanje...

Sitni inventar i dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti

S promjenama propisa o proračunskom računovodstvu mijenjala su se pravila postupanja s dugotrajnom imovinom male vrijednosti i sitnim inventarom, a...

Troškovi programa Erasmus+ kod proračunskih korisnika

Program Erasmus+ koji provodi Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) odvija se kroz razdoblje od 2014. do 2020. i obuhvaća pet...

Nova Uredba o fiskalnoj odgovornosti

Novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti stupio je na snagu 1. siječnja ove godine. Nacrt nove Uredbe o fiskalnoj odgovornosti bio je u javnoj raspravi do...

Donesena je nova Uredba o fiskalnoj odgovornosti

Vlada RH je na sjednici 3. listopada 2019. godine, donijela novu Uredbu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o...

Proračunsko planiranje - za razdoblje 2020.-2022.

Rujan i mjeseci koji slijede jesu razdoblje, koje, prema proračunskom kalendaru, obilježavaju priprema i donošenje planskih akata za naredno...

Na koju dnevnicu za službeni put i rad na terenu imate pravo od 1.9.2019.?

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1.9.2019. (Nar. nov., br. 80/19) povećan je neoporezivi iznos dnevnice za...

Neka pitanja nabave i prodaje osobnih automobila kod proračuna i proračunskih korisnika

Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici radi obavljanja svoje djelatnosti mogu nabavljati i koristiti osobne automobile. Kupiti ih mogu...

Nadzor nad radom udruge

Zakonom o udrugama (u nastavku: Zakon) propisuje se između ostalog i nadzor nad radom i poslovanjem udruge. Nadzor može biti unutarnji, inspekcijski,...

Može li postupak financiranja udruga biti jednostavniji?

Udrugama se godišnje dodijeli više od 1,7 mlrd. kn iz javnih izvora . To su značajna sredstva, i još od 2015., dodjeljivanje sredstava udrugama iz...

Osobe za nepravilnosti u javnom sektoru

S obzirom na donošenje novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti i novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, česti upiti proračunskih korisnika...

Stanje sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru

U listopadu prošle godine Vlada RH usvojila je Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2017. godinu (u...

Aktualnosti za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu Obveznici vođenja proračunskog računovodstva godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu...

Godišnji popis imovine i obveza za 2018. godinu

Što se popisuje? Popisati se moraju cjelokupna imovina i sve obveze. Popisuje se i tuđa imovina, na posebnim popisnim listama (kako se ta imovina ne...

Donosi se novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Važeći Zakon o fiskalnoj odgovornosti u primjeni je od 2011. godine. Njime su određena pravila kojima se ograničava državna potrošnja, jača...