Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Knjige iz područja proračunskog računovodstva

Pregledajte i naručite najnovija izdanja priručnika (knjiga) iz područja računovodstva proračuna i proračunskih korisnika.

TEB-ov priručnik za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike - Sustav državne riznice (SDR)

Pretplatite se na TEB-ov priručnik Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR) i ostvarite pravo na telefonsko savjetovanje...

Planiranje proračunskih sredstava za vijeća nacionalnih manjina

U našem časopisu FIP br. 8/2022 objavljen je članak u kojem je pojašnjen status vijeća nacionalnih manjina, njihove obveze te obveze jedinica lokalne...

Treba li izmirenje svih nepodmirenih obveza iz ranijih razdoblja biti planirano ovogodišnjim planskim aktima?

Od 1. siječnja ove godine primjenjuje se novi Zakon o proračunu . Taj Zakon više ne sadrži odredbu da se u proračunu planiraju sredstva za pokriće...

Planiranje i evidentiranje EU sredstava kod JLP(R)S-a i korisnika iz nadležnosti

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Planiranje i evidentiranje EU sredstava kod JLP(R)S-a i korisnika iz...

Zaduživanje proračunskih korisnika državnog proračuna

Novost od 1. siječnja ove godine, od kada je u primjeni novi Zakon o proračunu, je da je sada tim Zakonom propisano pod kojim uvjetima se mogu...

Nova web aplikacija Ministarstva financija

Poslove prikupljanja i obrada financijskih izvještaja obveznika proračunskog računovodstva kao i vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih...

Donesena je Uputa o provođenju izobrazbe iz područja fiskalne odgovornosti

Za čelnike proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (i drugih obveznika primjene Zakona ), Zakonom je propisana obveza predaje godišnje...

Uredsko poslovanje - obveza usklađivanja

obveznici primjene Uredbe o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 75/21; u nastavku: Uredba), izvješćujemo vas da je ministar pravosuđa i uprave donio...

Evidentiranje troška testiranja zaposlenika na virus SARS-CoV-2

Vezano za primjenu Odluke Stožera civilne zaštite RH od 12. studenoga 2021. o uvođenju posebne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih...

Usuglašavanje salda potraživanja (i obveza) – 31. listopada i/ili 31. prosinca?

Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti pitanjem pod red. br. 50 provjerava se jesu li s dužnicima usklađeni podaci o potraživanjima na datum 31....

Godišnji popis imovine i obveza

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/21 objavljen je članak "Godišnji popis imovine i obveza". Autorice članka su Mladenka Karačić i...

Posljedice „neurednog“ knjigovodstva - neiskazana dugotrajna imovina u poslovnim knjigama po vrsti, količini i vrijednosti

Nije rijetko pitanje koje primamo putem telefonskog servisa: „Kako doći do podataka o vrsti, količini i vrijednosti neevidentirane dugotrajne...

Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2021.

U TEB-ovom časopisu "Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2021.". Autorica članka je Mladenka Karačić.

Europski fondovi i kako do EU sredstava?

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/21 objavljen je članak "Europski fondovi i kako do EU sredstava?" Autorica članka je Dražana...

Što čelnici proračuna/proračunskih korisnika trebaju znati o proračunskom računovodstvu

U TEB-ovom Poslovnom infu 7/2017 pisali smo o odgovornosti čelnika proračuna/proračunskog korisnika za proračunsko računovodstvo

Izjave o fiskalnoj odgovornosti u postupku primopredaje dužnosti

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Izjave o fiskalnoj odgovornosti u postupku primopredaje dužnosti"....