Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Knjige iz područja proračunskog računovodstva

Pregledajte i naručite najnovija izdanja priručnika (knjiga) iz područja računovodstva proračuna i proračunskih korisnika.

TEB-ov priručnik za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike - Sustav državne riznice (SDR)

Pretplatite se na TEB-ov priručnik Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR) i ostvarite pravo na telefonsko savjetovanje...

Obavijest o novim propisima koji su stupili na snagu 1.1.2020. i drugim aktualnostima za proračune i proračunske korisnike

U nastavku ukratko o aktualnostima za proračune i proračunske korisnike.

Potpisan Sporazum o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (u nastavku: Vlada RH), sa sjednice održane 18.12.2019. pod toč. 14. dnevnog reda, prihvaćen je Prijedlog...

Potpisan Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

Dodatkom Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama koga su 5.12.2019. zaključili Vlada Republike Hrvatske i...

Sklopljen Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Vlada Republike Hrvatske i Sindikat policije Hrvatske, Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova i Sindikat državnih i lokalnih...

Usaglašavanje salda potraživanja i obveza s vjerovnicima i dužnicima krajem godine

U izvješćima Državnog ureda za reviziju o obavljenim revizijama financijskih izvještaja i poslovanja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih...

Sitni inventar i dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti

S promjenama propisa o proračunskom računovodstvu mijenjala su se pravila postupanja s dugotrajnom imovinom male vrijednosti i sitnim inventarom, a...

Troškovi programa Erasmus+ kod proračunskih korisnika

Program Erasmus+ koji provodi Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) odvija se kroz razdoblje od 2014. do 2020. i obuhvaća pet...

Nova Uredba o fiskalnoj odgovornosti

Novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti stupio je na snagu 1. siječnja ove godine. Nacrt nove Uredbe o fiskalnoj odgovornosti bio je u javnoj raspravi do...

Donesena je nova Uredba o fiskalnoj odgovornosti

Vlada RH je na sjednici 3. listopada 2019. godine, donijela novu Uredbu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o...

Proračunsko planiranje - za razdoblje 2020.-2022.

Rujan i mjeseci koji slijede jesu razdoblje, koje, prema proračunskom kalendaru, obilježavaju priprema i donošenje planskih akata za naredno...

Na koju dnevnicu za službeni put i rad na terenu imate pravo od 1.9.2019.?

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1.9.2019. (Nar. nov., br. 80/19) povećan je neoporezivi iznos dnevnice za...

Neka pitanja nabave i prodaje osobnih automobila kod proračuna i proračunskih korisnika

Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici radi obavljanja svoje djelatnosti mogu nabavljati i koristiti osobne automobile. Kupiti ih mogu...

Nadzor nad radom udruge

Zakonom o udrugama (u nastavku: Zakon) propisuje se između ostalog i nadzor nad radom i poslovanjem udruge. Nadzor može biti unutarnji, inspekcijski,...

Može li postupak financiranja udruga biti jednostavniji?

Udrugama se godišnje dodijeli više od 1,7 mlrd. kn iz javnih izvora . To su značajna sredstva, i još od 2015., dodjeljivanje sredstava udrugama iz...

Osobe za nepravilnosti u javnom sektoru

S obzirom na donošenje novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti i novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, česti upiti proračunskih korisnika...