Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike? Pogledajte snimku!

Ukoliko ste propustili neki od TEB-ovih webinara koje smo pripremili za proračune i proračunske korisnike, pogledajte snimku webinara u vrijeme koje...

Evidentiranje EU prijenosa

Ministarstvo financija objavilo je Okružnicu o sastavljanju i predaji prvih ovogodišnjih financijskih (tromjesečnih) izvještaja proračuna,...

Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Povrati sredstava u proračun

Zakonom o proračunu koji se primjenjuje od 2022. godine propisane su odredbe o postupanju kada se naknadno utvrdi da je isplata iz proračuna izvršena...

Nova Uputa MFIN - euro i proračunsko računovodstvo

Ministarstvo financija izradilo je i objavilo Uputu knjigovodstvene evidencije na prijelazu godine u procesu prelaska na euro kao službene valute RH...

TEB-ov priručnik za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike - Sustav državne riznice (SDR)

Pretplatite se na TEB-ov priručnik Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR) i ostvarite pravo na telefonsko savjetovanje...

Knjige iz područja proračunskog računovodstva

Pregledajte i naručite najnovija izdanja priručnika (knjiga) iz područja računovodstva proračuna i proračunskih korisnika.

Uputa o načinu evidentiranja rashoda za električnu i toplinsku energiju sukladno Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Ministarstvo financija objavilo je Uputu o načinu evidentiranja rashoda za električnu i toplinsku energiju sukladno Uredbi o otklanjanju poremećaja na...

Sklopljen Dodatak I. kolektivnim ugovorima za državne i javne službenike i namještenike

Vlada Republike Hrvatske i Sindikat policije Hrvatske i Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova zaključili su 31.10.2022....

Novost: usvajanje prijedloga financijskog plana od strane upravljačkih tijela - prije slanja nadležnim institucijama

Zakonom o proračunu koji se primjenjuje od ove godine propisane su odredbe koje detaljno uređuju postupak predlaganja i donošenja financijskog plana...

Jedan (žiro) račun za poslovanje proračuna (i proračunskog korisnika)

Zakonom o proračunu koji se primjenjuje od ove godine propisano je da proračuni i proračunski korisnici mogu imati samo jedan (žiro) račun za svoje...

Planiranje proračunskih sredstava za vijeća nacionalnih manjina

U našem časopisu FIP br. 8/2022 objavljen je članak u kojem je pojašnjen status vijeća nacionalnih manjina, njihove obveze te obveze jedinica lokalne...

Treba li izmirenje svih nepodmirenih obveza iz ranijih razdoblja biti planirano ovogodišnjim planskim aktima?

Od 1. siječnja ove godine primjenjuje se novi Zakon o proračunu . Taj Zakon više ne sadrži odredbu da se u proračunu planiraju sredstva za pokriće...

Planiranje i evidentiranje EU sredstava kod JLP(R)S-a i korisnika iz nadležnosti

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Planiranje i evidentiranje EU sredstava kod JLP(R)S-a i korisnika iz...

Zaduživanje proračunskih korisnika državnog proračuna

Novost od 1. siječnja ove godine, od kada je u primjeni novi Zakon o proračunu, je da je sada tim Zakonom propisano pod kojim uvjetima se mogu...

Nova web aplikacija Ministarstva financija

Poslove prikupljanja i obrada financijskih izvještaja obveznika proračunskog računovodstva kao i vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih...

Donesena je Uputa o provođenju izobrazbe iz područja fiskalne odgovornosti

Za čelnike proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (i drugih obveznika primjene Zakona ), Zakonom je propisana obveza predaje godišnje...

Uredsko poslovanje - obveza usklađivanja

obveznici primjene Uredbe o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 75/21; u nastavku: Uredba), izvješćujemo vas da je ministar pravosuđa i uprave donio...