Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike? Pogledajte snimku!

Ukoliko ste propustili neki od TEB-ovih webinara koje smo pripremili za proračune i proračunske korisnike, pogledajte snimku webinara u vrijeme koje...

Primjena Zakona o proračunu - koje još podzakonske propise očekujemo?

Zakonom o proračunu koji je u primjeni od 1. siječnja prošle godine propisano je da će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu toga Zakona...

Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu (Nar. nov., br. 131/23)

U Nar. nov., br. 131/23 od 3. studenoga 2023. objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom...

Izmjene i dopune proračuna i financijskog plana

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/23 objavljen je članak "Izmjene i dopune proračuna i financijskog plana". Autorica članka je...

Godišnji popis imovine i obveza

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/23 objavljen je članak "Godišnji popis imovine i obveza". Autorice članka su Nikolina Bičanić i...

Pravilnik o načinu i uvjetima otvaranja računa za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika (Nar. nov., br. 123/23)

U Nar. nov., br. 123/23 od 23. listopada 2023. objavljen je Pravilnik o načinu i uvjetima otvaranja računa za provedbu specifičnih transakcija...

Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Ostvarenje i trošenje prihoda i primitaka izuzetih od uplate u državni proračun

Zakonom o proračunu (u nastavku: Zakon) utvrđeno je da se u proračunu i financijskim planovima proračunskih i izvanproračunskih korisnika svi prihodi...

Javna objava podataka o isplatama iz proračuna

Zakon o proračunu propisuje obveznu primjenu načela transparentnosti, što podrazumijeva pravodobno objavljivanje vjerodostojnih dokumenata, podataka...

Prirodne nepogode – pomoći iz proračuna

Preduvjet za dodjelu pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda je proglašenje prirodne nepogode. Podaci o svim...

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana za 2023.

Na temelju čl. 76. st. 3. i čl. 81. st. 3. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21; u nastavku: Zakon) ministar financija je donio Pravilnik o...

Informacijski sustav za evidencijske temeljnice proračunskih korisnika državnog proračuna (EVT aplikacija)

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/23 objavljen je članak "Informacijski sustav za evidencijske temeljnice proračunskih korisnika...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 83/23)

U Nar. nov., br. 83/23 od 21. srpnja 2023. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti koji stupa na snagu 29. srpnja...

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika ... (I-VI 2023)

Poštovani, obavještavamo vas da je Ministarstvo financija objavilo okružnicu o sastavljanju polugodišnjih financijskih izvještaja.

Vlastiti prihodi

Mnogi proračunski korisnici ostvaruju prihode na tržištu obavljanjem svoje djelatnosti, osnovne (radi koje su i osnovani) i ostale (primjerice, zakup...

Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu (Nar. nov., br. 65/23)

U Nar. nov., br. 65/23 od 16.6.2023. objavljena je Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i...

Privremeni dodatak na plaću državnim i javnim službenicima i namještenicima

Vlada Republike Hrvatske je temeljem Memoranduma o razumijevanju sklopljenog između Vlade Republike Hrvatske i reprezentativnih sindikata, 15.6.2023....

Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Nar. nov., br. 58/23)

U Narodnim novinama br. 58 od 31. svibnja 2023. objavljeni su Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.