Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike? Pogledajte snimku!

Ukoliko ste propustili neki od TEB-ovih webinara koje smo pripremili za proračune i proračunske korisnike, pogledajte snimku webinara u vrijeme koje...

Proračunska zaliha – planiranje, izvršavanje, izvještavanje

Planiranje proračunske zalihe, odlučivanje o njenom korištenju, utrošak sredstava te izvještavanje utvrđeni su odredbama Zakona o proračunu (Nar....

Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Velika ljetna akcija TEB-a - priručnici po nižim cijenama do 80%!

VELIKA ljetna akcija TEB-a! Do 80% niže cijene na aktualne, praktične i kvalitetne TEB-ove priručnike

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/24 objavljen je članak "Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana". Autorica članka...

Polugodišnji financijski izvještaji za 2024. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/24 objavljen je članak "Polugodišnji financijski izvještaji za 2024. godinu". Autorica članka je...

Prodaja nefinancijske imovine

O pribavljanju i prodaji, prenošenju prava korištenja, rashodovanju, davanju ili uzimanju u zakup nefinancijske imovine sukladno čl. 102. Zakona o...

Posljedice ukidanja razgraničavanja „kontinuiranih rashoda“

30. prosinca 2023. stupio je na snagu novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 158/23; u nastavku novi...

Evidentiranje oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/24 objavljen je članak "Evidentiranje oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne...

Dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti i sitni inventar

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/24 objavljen je članak "Dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti i sitni inventar"....

Ošasna imovina

Zakonom o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 48/03 do 14/19; u nastavku: Zakon) utvrđeno je da umrlu fizičku osobu (u nastavku: ostavitelj) nasljeđuje onaj...

Produžen rok čuvanja nekih knjigovodstvenih isprava

30. prosinca 2023. stupio je na snagu novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 158/23; u nastavku novi...

Troškovi službenih putovanja zaposlenika u državnim i javnim službama

Pravo na troškove putovanja službenika i namještenika zaposlenih u državnim i javnim službama uređeno je kolektivnim ugovorima i oni su pravni izvori...

Evidentiranje predujmova

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Evidentiranje predujmova". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Načelo razdvajanja dužnosti

Člankom 17. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21; u nastavku: Zakon) utvrđeno je da su izvršno tijelo JLP(R)S-a (općinski načelnik,...

Aktualne izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Aktualne izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u". Autorica članka je mr....

Izobrazba čelnika iz područja fiskalne odgovornosti

Prethodnih mjeseci intenzivno se radilo na pripremi izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. u instutucijama čiji čelnici su bili obveznci predaje tih...

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika

Proračunski i izvanproračunski korisnici do 31. ožujka 2024. po prvi put sastavljaju godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za prethodnu...