Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika

Proračunski i izvanproračunski korisnici do 31. ožujka 2024. po prvi put sastavljaju godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za prethodnu...

Pregled obveznika tromjesečnog financijskog izvještavanja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/24 objavljen je članak "Pregled obveznika tromjesečnog financijskog izvještavanja". Autorica...

Evidentiranje raspodjele rezultata u 2024. godini

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/24 objavljen je članak "Evidentiranje raspodjele rezultata u 2024. godini". Autorica članka je...

Naplata platnim karticama

JLP(R)S-i, proračunski i izvanproračunski korisnici prilikom obavljanja svoje djelatnosti odnosno naplate usluga koju pružaju i/ili robe/proizvoda...

Velika akcija TEB-a - knjige na popustu do 80!

VELIKA akcija TEB-a! Do 80% niže cijene na aktualne, praktične i kvalitetne TEB-ove priručnike

Prevođenje radnih mjesta u državnoj i javnim službama

Iako je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Nar. nov., br. 155/23; u nastavku: Zakon) stupio na snagu 1.1.2024. godine, od...

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i...

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu". Autorice članka su Ana...

Zaduživanje JLP(R)S – planiranje i evidentiranje

Zaduživanje JLP(R)S-a uređeno je člancima 118. do 125. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/20; u nastavku: Zakon). Iako je Zakonom jasno propisana...

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Nar. nov., br. 4/24)

U Narodnim novinama broj 4 od 10. siječnja 2024. objavljen je Pravilnik o proračunskim klasifikacijama koji stupa na snagu dana 1.1.2025. i čijim...

Namjenski prihodi

Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici ostvaruju prihode obavljanjem svoje djelatnosti – one osnovne (radi koje su i osnovani) te ostale,...

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Nar. nov., br. 155/23)

U Nar. nov., br. 155/23 od 22. prosinca 2023. objavljen je Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, koji stupa na snagu 1.1.2024.

Zakon o državnim službenicima (Nar. nov., br. 155/23)

U Nar. nov., br. 155/23 od 22. prosinca 2023. objavljen je Zakon o državnim službenicima, koji stupa na snagu 1. siječnja 2024., osim članaka 60. i...

Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/23 objavljen je članak "Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2023....

Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom

Sukladno odredbama čl. 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13), poslodavci koji...

Primjena Zakona o proračunu - koje još podzakonske propise očekujemo?

Zakonom o proračunu koji je u primjeni od 1. siječnja prošle godine propisano je da će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu toga Zakona...

Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu (Nar. nov., br. 131/23)

U Nar. nov., br. 131/23 od 3. studenoga 2023. objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom...