Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Knjige iz područja proračunskog računovodstva

Pregledajte i naručite najnovija izdanja priručnika (knjiga) iz područja računovodstva proračuna i proračunskih korisnika.

TEB-ov priručnik za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike - Sustav državne riznice (SDR)

Pretplatite se na TEB-ov priručnik Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR) i ostvarite pravo na telefonsko savjetovanje...

Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom...

Planiranje za razdoblje od 2021. do 2023. godine

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Planiranje za razdoblje od 2021. do 2023. godine". Autorica članka je...

Blagajničko poslovanje

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/20 objavljen je članak "Blagajničko poslovanje". Autorice članka su Nikolina Bičanić i Irena...

Jesu li sredstva utrošena u skladu s proračunom odnosno financijskim planom?

Zakon o proračunu i Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna obvezuju proračune i izvanproračunske korisnike na...

Podsjetnik na polugodišnje financijsko izvještavanje i upute iz okružnice

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Podsjetnik na polugodišnje financijsko izvještavanje i upute iz...

Knjigovodstveno evidentiranje komunalnog doprinosa i komunalne naknade

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Knjigovodstveno evidentiranje komunalnog doprinosa i komunalne naknade"....

Objavljena je Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna ... ... za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.

Objavljena je Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te...

„EV“ nalozi i nova EVT aplikacija za unos podataka

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak " „EV“ nalozi i nova EVT aplikacija za unos podataka". Autorice članka...

eRačuni u odnosima s inozemstvom

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "eRačuni u odnosima s inozemstvom". Autor članka je Vedran Jelinović.

PDV kod zdravstvenih djelatnosti

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "PDV kod zdravstvenih djelatnosti". Autorice članka su: mr. sc. Ida...

Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika za 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim...

BESPLATAN WEBINAR: Aktualnosti za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

Pogledajte besplatan TEB-ov webinar na temu tromjesečnog financijskog izvještavanja, te dugotrajne proizvedene nefinancijske imovine male vrijednosti...

Dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti i sitni inventar od 2020. godine

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti i sitni inventar od...

Obveza tromjesečnog financijskog izvještavanja u proračunskom računovodstvu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Obveza tromjesečnog financijskog izvještavanja u proračunskom...

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave za 2019. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave za...