Zatezne kamate od 1.1.2021.

U Nar. nov., br. 1/21 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 146/20.

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (Nar. nov., br. 1/21)

U Nar. nov., br. 1 od 4. siječnja 2021. objavljene su Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita na dan 31....

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 1/21)

U Nar. nov., br. 1 od 4. siječnja 2021. objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana...

Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (Nar. nov., br. 1/21)

U Nar. nov., br. 1 od 4. siječnja 2021. objavljena je Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom koja je stupila na snagu dana 4....

Zatezne kamate od 1.1.2021.

U Nar. nov., br. 1/21 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 128/20 - 146/20.

Plaće

Pri obračunu plaće, kao i ostalih primitaka koji se smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, isplatitelji su obvezni obračunati, obustaviti i uplatiti...

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu (Nar. nov., br. 147/20)

U Nar. nov., br. 147 od 30.12.2020. objavljen je Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor...

Odluka o općinskim porezima Općine Visoko (Nar. nov., br. 147/20)

U Nar. nov., br. 147 od 30.12.2020. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Visoko

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Novske (Nar. nov., br. 147/20)

U Nar. nov., br. 147 od 30.12.2020. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Novske koja stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca (Nar. nov., br. 147/20)

U Nar. nov., br. 147 od 30.12.2020. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca.

Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 147/20)

U Nar. nov., br. 147 od 30.12.2020. objavljene su sljedeće Odluke stožera civilne zaštite Republike Hrvatske:

Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom (Nar. nov., br. 147/20)

U Nar. nov., br. 147/20 od 30.12.2020. objavljen je Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u...

Odluka o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava u akciji »Pomoć za obnovu nakon potresa« (Nar. nov., br. 147/20)

U Nar. nov., br. 147/20 od 30.12.2020. objavljena je Odluka o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava u akciji »Pomoć za obnovu nakon...

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Pule - Pola (Nar. nov., br. 148/20)

U Nar. nov., br. 148/20 od 31.12.2020. objavljena je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Pule - Pola (u nastavku: Odluka)...

Pravilnik o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa (Nar. nov., br. 148/20)

U Nar. nov., br. 148/20 od 31.12.2020. objavljen je Pravilnik o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (Nar. nov., br. 148/20)

U Nar. nov., br. 148/20 od 31.12.2020. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana...