Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 127/20.

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 115/20 - 127/20.

Plaće

Pri obračunu plaće, kao i ostalih primitaka koji se smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, isplatitelji su obvezni obračunati, obustaviti i uplatiti...

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2020. (Nar. nov., br. 128/20)

U Nar. nov., br. 128 od 20.11.2020. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2020.

Odluke stožera CZ RH (Nar. nov., br. 128/20)

U Nar. nov., br. 128 od 20.11.2020. objavljene su sljedeće odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske:

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 128/20)

U Nar. nov., br. 128 od 20.11.2020. objavljen je Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim...

Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni (Nar. nov., br. 128/20)

U Nar. nov., br. 128 od 20.11.2020. objavljen je Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Nar. nov., br. 124/20)

U Nar. nov., br. 124 od 12. studenoga 2020. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za...

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (Nar. nov., br. 124/20)

U Nar. nov., br. 124 od 12. studenoga objavljene su Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i...

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19« okružujućim mrežama plivaricima – srdelarama (Nar. nov., br. 123/20)

U Nar. nov., br. 123/20 od 11.11.2020. objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni...

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama (Nar. nov., br. 123/20)

U Nar. nov., br. 123/20 od 11.11.2020. objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni...

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju (Nar. nov., br. 122/20)

U Nar. nov., br. 122 od 9.112020. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju koja stupa na snagu 31....

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (Nar. nov., br. 122/20)

U Nar. nov., br. 122 od 9.112020. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija koja stupa na...

Odluka o izmjenama odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija (Nar. nov., br. 122/20)

U Nar. nov., br. 122 od 9.112020. objavljena je Odluka o izmjenama odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih...

Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja (Nar. nov., br. 122/20)

U Nar. nov., br. 122 od 9.112020. objavljena je Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja koja stupa na snagu 31. prosinca 2020.

Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i preporuke sprječavanja prijenosa COVID-19 putem okupljanja (Nar. nov., br. 122/20)

U Nar. nov., br. 122 od 9.112020. objavljena je Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (Nar. nov., br. 122/20)

U Nar. nov., br. 122 od 9.112020. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni...

Odluka o gradskim porezima Grada Trogira (Nar. nov., br. 119/20)

U Nar. nov., br. 119 od 30.10.2020. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Trogira Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Grada...