Pravilnik o sadržaju revizije u investicijskim društvima (Nar. nov., br. 83/18)

U Nar. nov., br. 83 od 19. rujna 2018. objavljen je Pravilnik o sadržaju revizije u investicijskim društvima...

Pravilnik o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga (Nar. nov., br. 83/18)

U Nar. nov., br. 83 od 19. rujna 2018. objavljen je Pravilnik o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga...

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Benkovca (Nar. nov., br. 83/18)

U Nar. nov., br. 83 od 19. rujna 2018. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Benkovca...

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2018. (Nar. nov., br. 83/18)

U Nar. nov., br. 83 od 19. rujna 2018. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2018....

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Nar. nov., br. 83/18)

U Nar. nov., br. 83 od 19. rujna 2018. objavljen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju...

Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe (Nar. nov., br. 80/18)

U Nar. nov., br. 80/18 od 7.9.2018. objavljen je Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe (u...

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Nar. nov., br. 80/18)

U Nar. nov., br. 80/18 od 7.9.2018. objavljen je Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog...

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (Nar. nov., br. 80/18)

U Nar. nov., br. 80/18 od 7.9.2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (u nastavku:...

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2018

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2018

Kako otvoriti j.d.o.o.?

J.d.o.o. predstavlja jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Radi se o obliku trgovačkog društva kod kojeg najniži iznos temeljnog kapitala...

Pravilnik o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta (Nar. nov., br. 76/18)

Pravilnik o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta (Nar. nov., br. 76/18) donesen je temeljem Zakona o strateškim investicijskim projektima...

Kako otvoriti obrt?

Obzirom na sve manje mogućnosti zaposlenja u privatnim i javnim sektorima, sve se više pojedinaca odlučuje na otvaranje obrta i pokretanje vlastitog...

Koliko je manja plaća na bolovanju?

Tijekom bolovanja ili privremene nesposobnosti za rad, osiguranik i dalje ima pravo na naknadu plaće, no plaća se može smanjiti tijekom određenih...

Odluka o porezima Općine Veliko Trgovišće (Nar. nov., br. 72/18)

U Nar. nov., br. 72/18 od 8.8.2018. objavljena je Odluka o porezima Općine Veliko Trgovišće (u nastavku: Odluka), a stupa na snagu os¬moga dana od...

Odluka o lokalnim porezima Općine Jelenje (Nar. nov., br. 72/18)

U Nar. nov., br. 72/18 od 8.8.2018. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Općine Jelenje (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od...

Odluka o porezima Grada Benkovca (Nar. nov., br. 72/18)

U Nar. nov., br. 72/18 od 8.8.2018. objavljena je Odluka o porezima Grada Benkovca (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave...

Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (Nar. nov., br. 71/18)

U Nar. nov., br. 71 od 4.8.2018. objavljen je Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja koji stupa na snagu...

Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika (Nar. nov., br. 71/18)

U Nar. nov., br. 71 od 4.8.2018. objavljen je Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika koji stupa na snagu 12.8.2018.