Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec studeni 2018.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec studeni 2018.

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 96/18)

U Nar. nov., br. 96/18 od 31.10.2018. objavljen je Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (u nastavku: Zakon).

Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 96/18)

U Nar. nov., br. 96/18 od 31.10.2018. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (u nastavku: Pravilnik)...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 96/18)

U Nar. nov., br. 96/18 od 31.10.2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (u nastavku: Zakon) koji...

Zakon o obavljanju studentskih poslova (Nar. nov., br. 96/18)

U Nar. nov., br. 96/18 od 31.10.2018. objavljen je Zakon o obavljanju studentskih poslova (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu osmoga dana od dana...

Nastavlja se rast prometa trgovine na malo u Hrvatskoj od 2015. godine

Rast gospodarstva Hrvatske determinira i rast osobne potrošnje, a to pokazuju i podaci prometa u trgovini na malo u Hrvatskoj u posljednjih pet...

Ukinut Zakon o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Nar. nov., br. 94/18)

U Nar. nov., br. 94/18 od 24. listopada 2018. objavljena je Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-I-3197/2017, U-I-3949/2017 od 16. listopada...

Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH izravnom pogodbom (Nar. nov., br. 94/18)

U Nar. nov., br. 94/18 od 24. listopada 2018. objavljen je Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu...

Izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 94/18)

U Nar. nov., br. 94/18 od 24. listopada 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu koji stupa na snagu 1. studenoga...

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Nar. nov., br. 94/18)

U Nar. nov., br. 94/18 od 24. listopada 2018. objavljen je Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi koji stupa na snagu 1. studenoga...

Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 92/18)

Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 92/18) donesen je...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu (Nar. nov., br. 91/18)

U Nar. nov., br. 91 od 12. listopada 2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Nar. nov., br. 91/18)

U Nar. nov., br. 91 od 12. listopada 2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za...

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dvor (Nar. nov., br. 91/18)

U Nar. nov., br. 91 od 12. listopada 2018. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dvor...

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2018. (Nar. nov., br. 91/18)

U Nar. nov., br. 91 od 12. listopada 2018. objavljen je indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2018....

Odluka o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Nar. nov., br. 91/18)

U Nar. nov., br. 91 od 12. listopada 2018. objavljena je Odluka o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim...

Ukida se licenciranje računovođa

Na sastanku Radne skupine u svezi analize tržišta računovodstvenih usluga u RH održanom u Ministarstvu financija dana 12.10.2018., predstavnici...

Izmjene i dopune Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 90/18)

U Nar. nov., br. 90/18 od 10. listopada 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji stupa na...