Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (Nar. nov., br. 54/23)

U Nar. nov., br. 54 od 23.5.2023. objavljena je Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koja stupa na snagu 24. svibnja...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2023.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2023.

Kapara i odustatnina

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Kapara i odustatnina". Autor članka je Antonio Marečić.

Roditeljski dopust

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Roditeljski dopust". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Nepoštena poslovna praksa trgovca prema potrošaču (2. dio)

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Nepoštena poslovna praksa trgovca prema potrošaču (2. dio)". Autor...

Usklađenje pravilnika o radu s izmjenama i dopunama Zakona o radu u pogledu plaće, naknade plaće i materijalnih prava

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Usklađenje pravilnika o radu s izmjenama i dopunama Zakona o radu u...

Jednostavna nabava – s primjerom općeg akta naručitelja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Jednostavna nabava – s primjerom općeg akta naručitelja". Autori članka...

Naknade za bolovanje i rodiljne naknade – obračun obveza i iskazivanje na JOPPD obrascu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Naknade za bolovanje i rodiljne naknade – obračun obveza i iskazivanje...

Evidentiranje primitaka od potpora, poticaja, subvencija i pomoći kod obavljanja samostalnih djelatnosti

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Evidentiranje primitaka od potpora, poticaja, subvencija i pomoći kod...

Otvoren javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva u 2023.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Otvoren javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga...

Izvori financiranja u sustavu proračuna

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Izvori financiranja u sustavu proračuna". Autorica članka je Mladenka...

Projekt Fiskalizacija 2.0 u sustavu PDV-a

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Projekt Fiskalizacija 2.0 u sustavu PDV-a". Autor članka je Željko...

Kapitalni dobici – porezni tretnam

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Kapitalni dobici – porezni tretnam". Autorica članka je mr. sc. Iva...

Ugovori o djelu rezidenata i nerezidenata

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Ugovori o djelu rezidenata i nerezidenata". Autor članka je Dinko...

PDV kod e-trgovine i primjena OSS sustava

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "PDV kod e-trgovine i primjena OSS sustava". Autorica članka je mr. sc....

Troškovi prijevoza na posao i s posla - isplata radnicima i porezni tretman

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Troškovi prijevoza na posao i s posla - isplata radnicima i porezni...

Konsolidirani financijski izvještaji za 2022. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Konsolidirani financijski izvještaji za 2022. godinu". Autorica članka...

Putničke agencije – računovodstveni i porezni aspekt poslovanja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Putničke agencije – računovodstveni i porezni aspekt poslovanja"....