Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predmetima opće uporabe (Nar. nov., br. 53/22)

U Nar. nov., br. 53/22 od 6.5.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predmetima opće uporabe (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu...

Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica (Nar. nov., br. 53/22)

U Nar. nov., br. 53/22 od 6.5.2022. objavljen je Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica (u nastavku: Zakon) koji...

Kolektivni ugovor ugostiteljstva (Nar. nov., br. 50/22)

U Nar. nov., br. 50 od 27.4.2022. objavljen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva, koji je stupio na snagu 11. travnja 2022. godine, a primjenjuje se od...

Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini (Nar. nov., br. 50/22)

U Nar. nov., br. 50 od 27.4.2022. objavljen je Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te...

Rast bruto domaćeg proizvoda RH i svih zemalja članica EU-a u 2021.

U razdoblju od 2015. do početka 2020. godine, bruto domaći proizvod Hrvatske je bilježio kontinuirani rast. Početkom 2020. i uslijed izbijanja...

Načelo nenanošenja bitne štete okolišu u kontekstu EU projekata

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Načelo nenanošenja bitne štete okolišu u kontekstu EU projekata"....

Pregled važnijih izmjena i dopuna Stečajnog zakona i Zakona o stečaju potrošača

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Pregled važnijih izmjena i dopuna Stečajnog zakona i Zakona o stečaju...

Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom...

Isticanje cijena i zaštita potrošača – pitanja i odgovori

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Isticanje cijena i zaštita potrošača – pitanja i odgovori". Autor...

Uloga specijalista javne nabave u pripremi projektnih zadataka

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Uloga specijalista javne nabave u pripremi projektnih zadataka". Autor...

Rodiljni i roditeljski dopust s inozemnim elementom

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Rodiljni i roditeljski dopust s inozemnim elementom". Autorica članka je...

Pravo na godišnji odmor i regres u 2022.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Pravo na godišnji odmor i regres u 2022.". Autorica članka je Ljubica...

Stalni sezonski radnici – isplata plaća i neoporezivih primitaka

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Stalni sezonski radnici – isplata plaća i neoporezivih primitaka"....

Obračun plaće HRVI-a

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Obračun plaće HRVI-a". Autorica članka je Gordana Lončar.

Oporezivanje plaća koje se isplaćuju temeljem izvansudske nagodbe

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Oporezivanje plaća koje se isplaćuju temeljem izvansudske nagodbe"....

Status i ovlaštenja tajnika neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Status i ovlaštenja tajnika neprofitnih organizacija". Autor članka je...

Planiranje i evidentiranje EU sredstava kod JLP(R)S-a i korisnika iz nadležnosti

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Planiranje i evidentiranje EU sredstava kod JLP(R)S-a i korisnika iz...

Uvoz i unos trošarinskih i duhanskih proizvoda u RH za osobne potrebe u putničkom prometu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Uvoz i unos trošarinskih i duhanskih proizvoda u RH za osobne potrebe u...