Prosječna kamatna stopa na stanja kredita... i Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (Nar. nov., br. 75/20)

U Nar. nov., br. 75 od 1. 7. 2020. objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim...

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Nar. nov., br. 75/20)

U Nar. nov., br. 75 od 1. 7. 2020. objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2020.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2020. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke.

Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (Nar. nov., br. 69/20)

U Nar. nov., br. 69/20 od 17.6.2020. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja...

Odluka o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (Nar. nov., br. 69/20)

U Nar. nov., br. 69/20 od 17.6.2020. objavljena je Odluka o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti...

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2020. (Nar. nov., br. 68/20)

U Nar. nov., br. 68/20 od 12.6.2020. objavljen je Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2020.

Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 68/20)

U Nar. nov., br. 68/20 od 12.6.2020. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u...

Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 66/20)

U Nar. nov., br. 66 od 5. 6. 2020. objavljen je Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Dodatak...

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Valpova (Nar. nov., br. 66/20)

U Nar. nov., br. 66 od 5. 6. 2020. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Valpova kojim prestaje važiti Odluka o gradskim...

Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. (Nar. nov., br. 66/20)

U Nar. nov., br. 66 od 5. 6. 2020. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih...

Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 66/20)

U Nar. nov., br. 66 od 5. 6. 2020. objavljena je Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku...

Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 66/20)

U Nar. nov., br. 66 od 5. 6. 2020. objavljena je Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj...

Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti) (Nar. nov., br. 65/20)

U Nar. nov., br. 65 od 3.6.2020. objavljena je Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima...

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna (Nar. nov., br. 65/20)

U Nar. nov., br. 65 od 3.6.2020. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije...

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona (Nar. nov., br. 65/20)

U Nar. nov., br. 65 od 3.6.2020. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona koja stupa na snagu 1. srpnja...

Odluka o izmjeni Odluke o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija) (Nar. nov., br. 65/20)

U Nar. nov., br. 65 od 3.6.2020. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom...

Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente (Nar. nov., br. 65/20)

U Nar. nov., br. 65 od 3.6.2020. objavljena je Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente koja je stupila na snagu 20. svibnja 2020.

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2020.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2020. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke.