Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Hrvatske javnobilježničke komore (Nar. nov., br. 64/21)

U Nar. nov., br. 64/21 od 9.6.2021. objavljena su Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Hrvatske javnobilježničke komore (u nastavku: Pravila)...

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom u javnobilježničkim uredima (Nar. nov., br. 64/21)

U Nar. nov., br. 64/21 od 9.6.2021. objavljena su Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom u javnobilježničkim uredima (u nastavku: Pravila) koja...

Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje borave na plovilu koje nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari) (Nar. nov., br. 64/21)

U Nar. nov., br. 64/21 od 9.6.2021. objavljen je Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje borave na plovilu koje nije...

Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (Nar. nov., br. 64/21)

U Nar. nov., br. 64/21 od 9.6.2021. objavljen je Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (u nastavku: Pravilnik) koji...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine... (Nar. nov., br. 64/21)

U Nar. nov., br. 64/19 od 9.6.2021. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju...

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Odluka o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 61/21)

U Nar. nov., br. 61 od 1.6.2021. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza...

Popis Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklapaju se u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja do kojeg bi došlo u slučajevima međunarodnih...

Plaće

Pri obračunu plaće, kao i ostalih primitaka koji se smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, isplatitelji su obvezni obračunati, obustaviti i uplatiti...

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 42/21 - 54/21.

Zastara povišenih iznosa naknade neimovinske štete temeljem novih Orijentacijskih kriterija Vrhovnog suda RH

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/21 objavljen je članak "Zastara povišenih iznosa naknade neimovinske štete temeljem novih...

Odgovori na pitanja veletrgovaca o obavljanju trgovine na malo i internet trgovine

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/21 objavljen je članak "Odgovori na pitanja veletrgovaca o obavljanju trgovine na malo i...

Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu ProcurCompEU

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/21 objavljen je članak "Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu...

Ponovno određivanje mirovine

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/21 objavljen je članak "Ponovno određivanje mirovine". Autorica članka je Ljiljana Marušić

Radno vrijeme i nejednaki raspored

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/21 objavljen je članak "Radno vrijeme i nejednaki raspored". Autor članka je Vedran...

Pravo na godišnji odmor i regres u 2021.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/21 objavljen je članak "Pravo na godišnji odmor i regres u 2021.". Autorica članka je Ljubica...

Registrirani izvoznici

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/21 objavljen je članak "Registrirani izvoznici". Autorica članka je mr. sc. Branka Tuđen

Postupanja kod uvoza robe

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/21 objavljen je članak "Postupanja kod uvoza robe". Autorica članka je mr. sc. Melita Buljan