Dodatni radni odnos od 1.1.2023. - pravni i porezni aspekt

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Dodatni radni odnos od 1.1.2023. - pravni i porezni aspekt". Autor...

Pregled izmjena i dopuna Zakona o mobilnim radnicima

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Pregled izmjena i dopuna Zakona o mobilnim radnicima". Autorica članka...

Izmjene ugovora o javnoj nabavi radova tijekom izvršenja u situaciji poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda na tržištu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Izmjene ugovora o javnoj nabavi radova tijekom izvršenja u situaciji...

Intrastat sustav u 2023.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Intrastat sustav u 2023.". Autorica članka je Tamara Babić.

Novine u carinskim postupanjima u 2023. godini

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Novine u carinskim postupanjima u 2023. godini". Autorica članka je mr....

Obračun doprinosa na propisane osnovice za 2023. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Obračun doprinosa na propisane osnovice za 2023. godinu". Autor članka...

Plaća i ostala materijalna prava prema izmjenama i dopunama Zakona o radu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Plaća i ostala materijalna prava prema izmjenama i dopunama Zakona o...

Poduzetnička plaća za 2023. – obračun poreza i doprinosa

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Poduzetnička plaća za 2023. – obračun poreza i doprinosa". Autorica...

Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2022.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2022.". Autor članka je...

Promjene u Zakonima o udrugama i zakladama

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Promjene u Zakonima o udrugama i zakladama". Autorica članka je Vesna...

Obračun poreza na dobit za 2022. kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Obračun poreza na dobit za 2022. kod neprofitnih organizacija". Autorica...

Podsjetnik na obvezu predaje godišnjih izvješća o nepravilnostima

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Podsjetnik na obvezu predaje godišnjih izvješća o nepravilnostima"....

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu". Autorice članka su Ana...

Godišnja porezna prijava i poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2022.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Godišnja porezna prijava i poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza...

Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2022. godinu – obveznici poreza na dohodak

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2022. godinu – obveznici...

Prijava poreza na dobit za 2022.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Prijava poreza na dobit za 2022.". Autorica članka je mr. sc. Ida...

Naknadno mjerenje nekretnina po fer vrijednosti

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Naknadno mjerenje nekretnina po fer vrijednosti". Autorica članka je mr....

Odgođena porezna imovina i obveze za 2022.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Odgođena porezna imovina i obveze za 2022.". Autor članka je Domagoj...