Stope poreza na dohodak od 1.1.2024.

Sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 114/23), jedinice lokalne samouprave su nadležne za utvrđivanje poreznih stopa godišnjih...

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 39/24 - 51/24

Videonadzor i GDPR

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Videonadzor i GDPR". Autor članka je Mateo Gulam.

Obavljanje trgovine, ugostiteljstva i turizma stranih osoba u Republici Hrvatskoj

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Obavljanje trgovine, ugostiteljstva i turizma stranih osoba u Republici...

Prijava o promjeni podataka – M-3P/eM-3P

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Prijava o promjeni podataka – M-3P/eM-3P". Autorica članka je Vesna...

Godišnji odmori, dopusti i (ne)opravdani izostanci

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Godišnji odmori, dopusti i (ne)opravdani izostanci". Autorica članka je...

Izuzetno niske ponude

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Izuzetno niske ponude". Autor članka je Vedran Jelinović.

Rashodi u neprofitnom računovodstvu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Rashodi u neprofitnom računovodstvu". Autorica članka je Nikolina...

Proračunske klasifikacije

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Proračunske klasifikacije". Autorica članka je Mladenka Karačić.

Evidentiranje predujmova

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Evidentiranje predujmova". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Isplata otpremnine u 2024. godini

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Isplata otpremnine u 2024. godini". Autor članka je Dinko Lukač.

Naknade za rad članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Naknade za rad članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora"....

Mirovanje obveze doprinosa obveznika doprinosa za osobno osiguranje

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Mirovanje obveze doprinosa obveznika doprinosa za osobno osiguranje"....

Oporezivanje naknada šteta radnicima i drugim osobama

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Oporezivanje naknada šteta radnicima i drugim osobama". Autorica članka...

Porez na dobit po odbitku

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Porez na dobit po odbitku". Autorica članka je mr. sc. Ida Dojčić.

Ambalaža, naknada gospodarenja i povratna naknada

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Ambalaža, naknada gospodarenja i povratna naknada". Autorica članka je...

Operativni najmovi kod obveznika MSFI-a

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Operativni najmovi kod obveznika MSFI-a". Autorica članka je mr. sc....

Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva". Autorica članka je Ljubica...