Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima (Nar. nov., br. 14/24)

U Nar. nov. br. 14 od 7. veljače 2024. objavljen je Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika doprinosima...

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija humanitarne pomoći (Nar. nov., br. 14/24)

U Nar. nov. br. 14 od 7. veljače 2024. objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija humanitarne pomoći koji stupa na snagu 8. veljače...

Zakon o hrvatskom jeziku (Nar. nov., br. 14/24)

U Nar. nov. br. 14 od 7. veljače 2024. objavljen je Zakon o hrvatskom jeziku koji stupa na snagu 15. veljače 2024.

Obavještavanje potrošača o visini povratne naknade

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Obavještavanje potrošača o visini povratne naknade". Autorica članka je...

Nova pravila otkupa i naplate potraživanja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Nova pravila otkupa i naplate potraživanja". Autor članka je Bernard...

Novi Pravilnik o vođenju matične evidencije

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Novi Pravilnik o vođenju matične evidencije". Autorica članka je Vesna...

Novi Zakon o državnim službenicima

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Novi Zakon o državnim službenicima". Autorica članka je Ljubica...

Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave". Autor članka je...

Umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa – pitanja i odgovori

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa – pitanja i odgovori"....

Primjena osnovica za obračun doprinosa za 2024. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Primjena osnovica za obračun doprinosa za 2024. godinu". Autor članka je...

Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2023.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2023.". Autor članka je...

Jednostavno knjigovodstvo kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Jednostavno knjigovodstvo kod neprofitnih organizacija". Autorica članka...

Obračun poreza na dobit za 2023. kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Obračun poreza na dobit za 2023. kod neprofitnih organizacija". Autorica...

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i...

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu". Autorice članka su Ana...

Neoporezive nagrade, naknade i potpore radnicima u 2024. godini

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Neoporezive nagrade, naknade i potpore radnicima u 2024. godini"....

Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2023. godinu – obveznici poreza na dohodak

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2023. godinu – obveznici...

Godišnja prijava poreza na dohodak i primjena posebnog postupka za 2023. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Godišnja prijava poreza na dohodak i primjena posebnog postupka za 2023....