Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu (Nar. nov., br. 65/19)

U Nar. nov., br. 65 od 5.7.2019. objavljen je Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu koji stupa na snagu...

Očekivani prihodi od turizma u 2018. u Hrvatskoj

Broj ostvarenih noćenja stranih turista u Tablici 2. pokazuje da grupa od petnaest zemalja u 2017. (od Njemačke do Švicarske), izravno određuje ukupan...

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (Nar. nov., br. 64/19)

U Nar. nov., br. 64/19 od 3.7.2019. objavljene su Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita.

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 64/19)

U Nar. nov., br. 64/19 od 3.7.2019. objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim...

Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (Nar. nov., br. 64/19)

U Nar. nov., br. 64/19 od 3.7.2019. objavljen je Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (u...

Zatezne kamate od 1.7.2019.

U Nar. nov., br. 64/19 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu (Nar. nov., br. 63/19)

U Nar. nov., br. 63 od 28.6.2019. objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku...

Zakon o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 63/19)

U Nar. nov., br. 63 od 28.6.2019. objavljen je Zakon o zemljišnim knjigama koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2019.

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini (Nar. nov., br. 61/19)

U Nar. nov., br. 61/19 objavljena je Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za...

Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (Nar. nov., br. 62/19)

U Nar. nov., br. 62/19 od 26.6.2019. objavljen je Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji stupa na snagu 1. srpnja 2019....

Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika (Nar. nov., br. 62/19)

U Nar. nov., br. 62/19 od 26.6.2019. objavljen je Pravilnik o upisniku poljoprivrednika koji stupa na snagu 1. srpnja 2019. godine.

Od 1.7.2019. ukinut je prirez porezu na dohodak u Gradu Iloku (Nar. nov., br. 58/19)

U Nar. nov., br. 58/19 od 12. lipnja 2019. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka, kojom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu...

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ogulina (Nar. nov., br. 56/19)

U Nar. nov., br. 56/19 od 5.6.2019. objavljena je Odluka izmjeni Odluke o porezima Grada Ogulina (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.7.2019.

Odluka o općinskim porezima Općine Donji Andrijevci (Nar. nov., br. 56/19)

U Nar. nov., br. 56/19 od 5.6.2019. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Donji Andrijevci (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu prvoga...

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Nar. nov., br. 56/19)

U Nar. nov., br. 56/19 od 5.6.2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom (Nar. nov., br. 56/19)

U Nar. nov., br. 56/19 od 5.6.2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom (u nastavku:...

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 56/19)

U Nar. nov., br. 56/19 od 5.6.2019. objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada u Republici Hrvatskoj i registra stranih...