Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2021. (Nar. nov., br. 100/21)

Državni zavod za statistiku objavio je da Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2021. u odnosu na srpanj...

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Čabra (Nar. nov., br. 100/21)

Odluka o porezima Grada Čabra (Nar. nov., br. 144/20 i 100/21) donesena je temeljem Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17)....

Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Nar. nov., br. 99/21)

U Nar. nov., br. 99 od 10. rujna 2021. objavljena je Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba,...

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2021. godinu (Nar. nov., br. 96/21)

U Nar. nov., br. 96/21 od 1.9.2021. objavljena je Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2021. godinu (u nastavku: Odluka) koja...

Odluka o prestanku važenja Odluke o kontnom planu za kreditne institucije (Nar. nov., br. 96/21)

U Nar. nov., br. 96/21 od 1.9.2021. objavljena je Odluka o prestanku važenja Odluka o kontnom planu za kreditne institucije (u nastavku: Odluka) koja...

Odluka o općinskim porezima Općine Pušća (Nar. nov., br. 96/21)

U Nar. nov., br. 96/21 od 1.9.2021. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Pušća (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.2022. godine,...

TEB-ov portal POREZI - obavijest o dopuni sadržaja

Sadržaj portala POREZI dopunili smo poveznicama na članke objavljene u TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 te na novo mišljenje...

Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 95/21)

U Nar. nov., br.95 od 31.8.2021. objavljene su sljedeće odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske:

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 92/21.

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2021. Kao i u svim prethodnim brojevima časopisa, ovaj broj...

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 83/21 - 92/21.

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Pobijanje dužnikovih pravnih radnji". Autor članka je Antonio Marečić.

Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata". Autor članka je Vedran...

Dopunski rad – radni i porezni status

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Dopunski rad – radni i porezni status". Autorice članka su Ljubica...

Promjene u carinskoj tarifi za 2022. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Promjene u carinskoj tarifi za 2022. godinu". Autor članka je mr. sc....

Mlada osoba – isplata plaće i ostalih primitaka

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Mlada osoba – isplata plaće i ostalih primitaka". Autor članka je Dinko...

Evidentiranje primitaka od potpora, poticaja, subvencija i pomoći kod obavljanja samostalnih djelatnosti

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Evidentiranje primitaka od potpora, poticaja, subvencija i pomoći kod...