Odluka o porezima Općine Škabrnja (Nar. nov., br. 6/20)

U Nar. nov., br. 6/20 od 16.1.2020. objavljena je Odluka o porezima Općine Škabrnja (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.2020.

Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra (Nar. nov., br. 6/20)

U Nar. nov., br. 6/20 od 16.1.2020. objavljen je Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon...

Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini (Nar. nov., br. 6/20)

U Nar. nov., br. 6/20 od 16.1.2020. objavljen je Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 6/20)

U Nar. nov., br. 6/20 od 16.1.2020. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (u nastavku: Pravilnik)...

Kolektivni ugovor ugostiteljstva (Nar. nov., br. 5/20)

U Nar. nov., br. 5/20 od 15.1.2020. objavljen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva.

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Promina (Nar. nov., br. 5/20)

U Nar. nov., br. 5/20 od 15.1.2020. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Promina koja stupa na snagu prvoga dana od dana objave u...

I. izmjene i dopune Odluke o općinskim (lokalnim) porezima Općine Gorjani (Nar. nov., br. 5/20)

U Nar. nov., br. 5/20 od 15.1.2020. objavljene su I. izmjene i dopune Odluke o općinskim (lokalnim) porezima Općine Gorjani.

Odluka o porezima Općine Hrvace (Nar. nov., br. 5/20)

U Nar. nov., br. 5/20 od 15.1.2020. objavljena je Odluka o porezima Općine Hrvace.

Odluka o porezima Grada Vrlike (Nar. nov., br. 5/20)

U Nar. nov., br. 5/20 od 15.1.2020. objavljena je Odluka o porezima Grada Vrlike koja stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim...

Odluka o porezima Grada Virovitice (Nar. nov., br. 5/20)

U Nar. nov., br. 5/20 od 15.1.2020. objavljena je Odluka o porezima Grada Virovitice koja stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine koja stupa na snagu...

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2019. (Nar. nov., br. 5/20)

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2019. u odnosu na studeni 2019. iznosi 100,0.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća (Nar. nov., br. 5/20)

U Nar. nov., br. 5/20 od 15.1.2020. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća koji stupa na snagu...

Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda (Nar. nov., br. 5/20)

U Nar. nov., br. 5/20 od 15.1.2020. objavljen je Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda koji stupa na snagu 16.1.2020.

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore (Nar. nov. br. 4/20)

U Nar. nov., br. 4/20 od 10.1.2020. objavljena je Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore koja se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Bilje (Nar. nov., br.3/20)

U Nar. nov., br. 3 od 8.1.2020. objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Bilje koja stupa na snagu osmoga dana od...

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina (Nar. nov., br.3/20)

U Nar. nov., br. 3 od 8.1.2020. objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina koja stupa na snagu osmoga dana od dana...

Odluka o lokalnim porezima Grada Našica (Nar. nov., br. 3/20)

U Nar. nov., br. 3 od 8.1.2020. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Grada Našica kojom se utvrđuju lokalni porezi koji su izvor prihoda Grada...

Uredba o Središnjem registru državne imovine (Nar. nov., br. 3/20)

U Nar. nov., br. 3 od 8.1.2020. objavljena je Uredba o Središnjem registru državne imovine koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim...