Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 42/20)

U Nar. nov., br. 42/20 od 7.4.2020. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (u nastavku: Zakon) koji stupa na...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 42/20)

U Nar. nov., br. 42/20 od 7.4.2020. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (u nastavku: Zakon) koji stupa na...

Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi (Nar. nov., br. 42/20)

U Nar. nov., br. 42/20 od 7.4.2020. objavljen je Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 8.4.2020.

Zakon o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Nar. nov., br. 42/20)

U Nar. nov., br. 42/20 od 7.4.2020. objavljen je Zakon o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u nastavku: Zakon)...

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 42/20)

U Nar. nov., br. 42/20 od 7.4.2020. objavljen je Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 8.4.2020.

Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 42/20)

U Nar. nov., br. 42/20 od 7.4.2020. objavljen je Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 8.4.2020.

Pravilnik o sustavu eVisitor (Nar. nov., br. 43/20)

U Nar. nov., br. 43 od 8. travnja 2020. objavljen je Pravilnik o sustavu eVisitor koji stupa na snagu dana 16.4.2020.

Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/89, urbroj: 50301-25/14-20-2 od 2. travnja 2020. (Nar. nov., br. 41/20)

U Nar. nov., br. 41/20 od 3.4.2020. objavljen je Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/89, urbroj: 50301-25/14-20-2 od 2. travnja...

Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/91, urbroj: 50301-25/14-20-1 od 2. travnja 2020. (Nar. nov., br. 41/20)

U Nar. nov., br. 41/20 od 3.4.2020. objavljen je Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/91, urbroj: 50301-25/14-20-1 od 2. travnja...

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (Nar. nov., br. 41/20)

U Nar. nov., br. 41/20 od 3.4.2020. objavljen je Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu.

Odluka o usvajanju Izmjena i dopune Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj« (Nar. nov., br. 41/20)

U Nar. nov., br. 41/20 od 3.4.2020.objavljena je Odluka o usvajanju Izmjena i dopune Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj« koja stupa na...

Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi (Nar. nov., br. 41/20)

U Nar. nov., br. 41/20 od 3.4.2020.objavljena je Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i...

Odluka o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (Nar. nov., br. 41/20)

U Nar. nov., br. 41/20 od 3.4.2020.objavljena je Odluka o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju...

Odluka o usvajanju Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva« (Nar. nov., br. 41/20)

U Nar. nov., br. 41/20 od 3.4.2020.objavljena je Odluka o usvajanju Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva« koja stupa na snagu danom donošenja.

Odluka o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila (Nar. nov., br. 41/20)

U Nar. nov., br. 41/20 od 3.4.2020.objavljena je Odluka o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila koja stupa na snagu 3. travnja 2020. koja...

Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom RH i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu (Nar. nov., br. 41/20)

U Nar. nov., br. 41/20 od 3.4.2020.objavljena je Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i...

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Nar. nov., br. 39/20)

U Nar. nov., br. 39 od 1. 4. 2020. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog...

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta i Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta (Nar. nov., br. 39/20)

U Nar. nov., br. 39 od 1. 4. 2020. objavljena je Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta koje je dužan...