Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 18/20.

Otpremine

Pravo na otpremninu uređuje se izvorom radnog prava kojeg primjenjuje poslodavac, tj. ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom,...

Neoporezivi primici, naknade i nagrade u 2020.

Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti neoporezivo, ako su to utvrdili izvorom radnoga prava, naknade, potpore i nagrade te druge primitke koji se...

Prikriveni radni odnosi u sudskoj i upravnoj praksi

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Prikriveni radni odnosi u sudskoj i upravnoj praksi". Autor članka je...

Neisplata plaće radnicima i članovima uprave i obveza obračuna poreza i doprinosa

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Neisplata plaće radnicima i članovima uprave i obveza obračuna poreza i...

Poduzetnička plaća za 2020. godinu i obračun propisanih obveza

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Poduzetnička plaća za 2020. godinu i obračun propisanih obveza"....

Ograničenja i izuzeća od ovrhe u 2020. godini

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Ograničenja i izuzeća od ovrhe u 2020. godini". Autor članka je Vedran...

Prijeboj potraživanja poslodavca s plaćom radnika

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Prijeboj potraživanja poslodavca s plaćom radnika". Autor članka je...

Uvid poslodavca u osobni odbitak te isplaćene neoporezive primitke radnika

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Uvid poslodavca u osobni odbitak te isplaćene neoporezive primitke...

Isplate plaća u 2020. i obračun poreza i doprinosa

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Isplate plaća u 2020. i obračun poreza i doprinosa". Autorica članka je...

Sporazum Vlade Republike Hrvatske i sindikata u djelatnosti obrazovanja i znanosti

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Sporazum Vlade Republike Hrvatske i sindikata u djelatnosti obrazovanja...

Sklopljen Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Sklopljen Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i...

Primjena minimalne plaće u 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Primjena minimalne plaće u 2020.". Autor članka je Dražen Opalić.

MRMS o mogućnostima zapošljavanja stranaca koji su istodobno zaposleni u drugoj državi

Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava Klasa: 110-01/20-01/01 Urbroj: 524-03-01-01/1-20-2 8. siječnja 2020.

Što je izmijenjeno u objavljenom Pravilniku o porezu na dohodak u odnosu na Prijedlog?

U Nar. nov., br. 1/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (s primjenom od 3.1.2020.) koji se, u odnosu na...

Podsjećamo – uvećani osnovni osobni odbitak od 4.000,00 kn treba primijeniti na sve plaće koje isplaćujete u siječnju 2020

Novi osnovni osobni odbitak od 4.000,00 kn primjenjuje se pri isplati plaća u siječnju 2020., bez obzira za koje razdoblje isplaćujete plaću. To znači...

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2020. više nije mjera aktivne politike zapošljavanja

Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine na svojim stranicama objavljuje Mjere aktivne politike zapošljavanja iz njegove nadležnosti. Tako je i za...

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji stupa na snagu dana 1.1.2020.