Podsjećamo – uvećani osnovni osobni odbitak od 4.000,00 kn treba primijeniti na sve plaće koje isplaćujete u siječnju 2020

Novi osnovni osobni odbitak od 4.000,00 kn primjenjuje se pri isplati plaća u siječnju 2020., bez obzira za koje razdoblje isplaćujete plaću. To znači...

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2020. više nije mjera aktivne politike zapošljavanja

Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine na svojim stranicama objavljuje Mjere aktivne politike zapošljavanja iz njegove nadležnosti. Tako je i za...

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Sporazum Vlade Republike Hrvatske i sindikata u djelatnosti obrazovanja i znanosti

Zajedničkom izjavom utvrđenoj između Vlade Republike Hrvatske (u nastavku: Vlada RH) i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Sindikata...

Sklopljen Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Vlada Republike Hrvatske i Sindikat policije Hrvatske, Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova i Sindikat državnih i lokalnih...

Ograničenja od ovrhe na plaći u 2020. godini

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće,...

Ostvarivanje prednost pri zapošljavanju

Pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju ostvaruje se prilikom prijama i zapošljavanja u državnoj ili javnoj službi. Da bi pojedina osoba...

Rad kod dva ili više poslodavaca – izjave za isplatu neoporezivih primitaka

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 80/19) propisana je mogućnost isplate nekoliko novih neoporezivih primitaka,...

Koje se neoporezive naknade radnicima moraju isplatiti na račun?

Zakonom o porezu na dohodak, čl. 86., za isplate primitaka fizičkim osobama, kako onih oporezivih tako i neoporezivih, načelno je propisana obveza...

Isplata nagrade za radne rezultate

Od 1. prosinca 2018. godine poslodavcima je omogućeno da svoje radnike nagrade za radne rezultate u obliku novčane nagrade ili kao dodatak uz mjesečnu...

Ovršni tretman paušalne naknade za prehranu, troškova smještaja radnika te troškova jaslica i vrtića?

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1.9.2019. (Nar. nov., br. 80/19) proširena je lista neoporezivih...

Objavljena uputa Porezne uprave u vezi izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak od 1.9.2019.

Porezna uprava je na svojim internet stranicama objavila uputu u vezi primjene izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak objavljenima u Nar....

Na koju dnevnicu za službeni put i rad na terenu imate pravo od 1.9.2019.?

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1.9.2019. (Nar. nov., br. 80/19) povećan je neoporezivi iznos dnevnice za...

NOVI neoporezivi primici od 1.9.2019. i nove oznake u JOPPD

U Nar. nov., br. 80/19 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak čije su odredbe stupile na snagu 1.9.2019. Što nam...

Osobni odbitak zaposlenog umirovljenika

Umirovljenik koji je nastavio raditi kod poslodavca nakon umirovljenja ili se ponovo zaposlio, time je ponovno, osim umirovljenika, stekao i status...

Prestanak radnog odnosa istekom vremena na koji je ugovor sklopljen

Iako je moguće radni odnos na određeno vrijeme prestane i na drugi način (npr. izvanrednim otkazom, redovitim otkazom ako je ugovorena takva mogućnost...

Pravo na naknadu plaće

Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14 i 127/17; u nastavku: ZR), kao osnovnim zakonom radnog zakonodavstva, propisano je da radnik ima pravo na naknadu...

Od 1.7.2019. ukinut je prirez porezu na dohodak u Gradu Iloku (Nar. nov., br. 58/19)

U Nar. nov., br. 58/19 od 12. lipnja 2019. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka, kojom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu...