Nova osnovica za plaće državnih i javnih službenika i namještenika od 1.10.2023.

Potpisan Dodatak III Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za državne službenike i...

Minimalna plaća za 2024. godinu – je li potrebno mijenjati postojeće ugovore o radu?

Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu (Nar. nov., br. 125/23) utvrđena je minimalna plaće za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024. u bruto...

Dnevnice se ne iskazuju na isplatnoj listi

Neoporezive isplate primitaka koje radnik ostvaruje temeljem radnog odnosa, a koji se prema Zakonu o radu ne smatraju plaćom, mogu se iskazati na...

Šeste izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Nar. nov., br. 94/23) – Proširena primjena od 1.9.2023. (Nar. nov., br. 100/23)

U Nar. nov., br. 94/23 od 14. kolovoza 2023. objavljen je Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna...

Plaća i druga materijalna prava za rad u nepunom radnom vremenu

Pravo na plaću i druga materijalna prava radnika koji radi u nepunom radnom vremenu uređeni su čl. 62. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17,...

Nagrade učenicima na praksi

Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama i Pravilnikom o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju propisana je,...

Zadnja isplata plaće radniku i osobni odbitak

Po prestanku radnog odnosa radnika, poslodavac je u obvezi isplatiti mu plaću za zadnji mjesec rada, odnosno dio plaće ako je radni odnos prestao u...

Privremeni dodatak na plaću - Odgovori, pojašnjenja i primjeri obračuna

Ministarstva pravosuđa i uprave je na svojoj web stranici objavilo Odgovore, pojašnjenja i primjere obračuna i isplate privremenog dodatka na plaću...

MROSP o sklapanju ugovora o radu sa strancima

S obzirom na upite iz prakse na koji rok se može sklopiti ugovor o radu sa stranim radnicima – državljanima trećih zemalja (na određeno ili neodređeno...

Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donio je Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade...

Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva

Ministar nadležan za rad donio je Odluku o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br....

Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu (Nar. nov., br. 65/23)

U Nar. nov., br. 65/23 od 16.6.2023. objavljena je Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i...

Privremeni dodatak na plaću državnim i javnim službenicima i namještenicima

Vlada Republike Hrvatske je temeljem Memoranduma o razumijevanju sklopljenog između Vlade Republike Hrvatske i reprezentativnih sindikata, 15.6.2023....

Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 58/23)

U Narodnim novinama br. 58 od 31. svibnja 2023. objavljen je Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike. koji se...

Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 58/23)

U Narodnim novinama br. 58 od 31. svibnja 2023. objavljen je Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama...

Dodatak I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br. 55/23)

U Nar. nov., br. 55/23 od 24. svibnja 2023. objavljen je Dodatak I o izmjenama i dopunama KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA sklopljenog dana 11....

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika (Nar. nov., br. 55/23)

U Nar. nov., br. 55/23 od 24. svibnja 2023. objavljen je Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika koji stupa na snagu 1....

Neisplata plaće i rok za JOPPD obrazac

Rok za podnošenje JOPPD obrasca u slučaju neisplate plaće ostao je nepromijenjen. U slučaju neisplate plaće JOPPD obrazac se dostavlja na dan kada...