Božićnice, darovi djeci i darovi u naravi

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Božićnice, darovi djeci i darovi u naravi". Autorica članka je mr. sc....

O potporama za očuvanje radnih mjesta za listopad - prosinac 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "O potporama za očuvanje radnih mjesta za listopad - prosinac 2020."...

Izmjene i dopune Ovršnog zakona – od 28.11.2020. nova izuzeća od ovrhe

U Nar. nov., br. 131/20 od 27. studenoga 2020. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona.

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 127/20.

Dnevnice u inozemstvu – službena putovanja i rad na terenu

Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov., br. 8/06)...

Neoporezivi primici, naknade, nagrade i stipendije

Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti neoporezivo, ako su to utvrdili izvorom radnoga prava, naknade, potpore i nagrade te druge primitke koji se...

Postupanja koje dovode do obveze povrata Potpora za očuvanje radnih mjesta

Izmjenama i dopunama kriterija za dobivanje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom za svibanj 2020., utvrđene su...

Prestanak radnog odnosa radniku koji je dobio otkaz za koji je utvrđeno da je nedopušten i nije tražio ovrhu vraćanjem na posao

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Prestanak radnog odnosa radniku koji je dobio otkaz za koji je utvrđeno...

Prava i obveze radnika i poslodavaca za vrijeme posebnih okolnosti - pitanja i odgovori

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Prava i obveze radnika i poslodavaca za vrijeme posebnih okolnosti -...

Neopravdani izostanci s posla - obračun plaće ili doprinosa?

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Neopravdani izostanci s posla - obračun plaće ili doprinosa?" Autorica...

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada". Autorica...

Od 1.11.2020. proširena primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

U Nar. nov., br. 115/20 od 21.10.2020. objavljena je Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za...

Što poslodavci moraju znati o nastavku ovrha nakon 18.10.2020.?

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 uveden je od 18.4. odnosno od...

Sud Europske unije o pravu radnika na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor nakon utvrđenja da je otkaz bio nedopušten

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "Sud Europske unije o pravu radnika na naknadu za neiskorišteni godišnji...

Ustavni sud RH o pravnoj zaštiti u postupku zapošljavanja u javne službe

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Ustavni sud RH o pravnoj zaštiti u postupku zapošljavanja u javne...

Obveze poslodavaca koji zapošljavaju dvadeset i više radnika

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Obveze poslodavaca koji zapošljavaju dvadeset i više radnika". Autorica...

Plaće radnika izaslanih na rad u inozemstvo

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Plaće radnika izaslanih na rad u inozemstvo". Autorica članka je Sandra...

Kategorije radnika zaštićene od otkaza ugovora o radu

Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR), kao osnovni zakon radnog zakonodavstva, uređuje radne odnose kao ugovorne odnose...