Doplatak za djecu u 2021.

Roditelj koji želi ostvariti doplatak za djecu treba podnijeti zahtjev ustrojstvenoj jedinici HZMO-a i dokazati da ispunjava uvjete propisane Zakonom...

Grad Petrinja – prirez porezu na dohodak se ukida 1.3.2021.

Sukladno Zakonu o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom, pored ostalih...

Upućivanje radnika u RH i prekogranična provedba odluka o novčanoj kazni

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "Upućivanje radnika u RH i prekogranična provedba odluka o novčanoj...

O potporama za očuvanje radnih mjesta u 2021.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "O potporama za očuvanje radnih mjesta u 2021.". Autor članka je Dinko...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 146/20.

Novi Zakon o strancima

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Novi Zakon o strancima". Autorica članka je Ljubica Đukanović

Plaće u 2021. - obračun poreza i doprinosa Obračun predujma

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Plaće u 2021. - obračun poreza i doprinosa Obračun predujma". Autorica...

Ograničenja od ovrhe na plaći u 2021. godini

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće,...

Novi Zakon o strancima (Nar. nov., br. 133/20)

U Nar. nov., br. 133 od 2. prosinca 2020. objavljen je Zakon o strancima koji stupa na snagu dana 1.1.2021. uz određene izuzetke propisane čl. 261....

Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti

Pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti nezaposlena osoba ostvaruje u postupku i pod uvjetima...

Što mora sadržavati ugovor o radu za rad kod kuće

Rad kod kuće je rad na izdvojenom mjestu rada i ugovor o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika mora sadržavati i dodatne podatke iz čl. 17. st....

Primanja iz Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Primanja iz Kolektivnog ugovora za graditeljstvo". Autor članka je...

Božićnice, darovi djeci i darovi u naravi

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Božićnice, darovi djeci i darovi u naravi". Autorica članka je mr. sc....

O potporama za očuvanje radnih mjesta za listopad - prosinac 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "O potporama za očuvanje radnih mjesta za listopad - prosinac 2020."...

Izmjene i dopune Ovršnog zakona – od 28.11.2020. nova izuzeća od ovrhe

U Nar. nov., br. 131/20 od 27. studenoga 2020. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona.

Dnevnice u inozemstvu – službena putovanja i rad na terenu

Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov., br. 8/06)...

Neoporezivi primici, naknade, nagrade i stipendije

Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti neoporezivo, ako su to utvrdili izvorom radnoga prava, naknade, potpore i nagrade te druge primitke koji se...

Postupanja koje dovode do obveze povrata Potpora za očuvanje radnih mjesta

Izmjenama i dopunama kriterija za dobivanje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom za svibanj 2020., utvrđene su...