Oslobođenja od doprinosa na plaću

Na snazi su oslobođenja za tri skupine osoba: osobe koje se prvi puta zapošljavaju, mlade osobe te djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih...

Naknada plaće za vrijeme bolovanja blagdanom

Ako je radnik na bolovanju naknada plaće isplaćuje se pod uvjetima i na način ...

Minimalna plaća - smanjenje osnovice za obračun doprinosa

Olakšicu mogu primijeniti poslodavci na zatečene radnike koji su u prosincu 2017. imali ugovorenu minimalnu plaću ili do iznosa minimalne plaće koja...

Ograničenja od ovrhe na plaći u 2018. godini

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće,...

Ugovorna zabrana natjecanja

Ugovornu zabranu natjecanja uređuje Zakon o radu. Smisao iste ogleda se u činjenici da poslodavac i radnik mogu ugovoriti da se određeno vrijeme nakon...

Tko više neće biti uzdržavani član u 2018. godini?

Zakon o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, u svojim je prijelaznim odredbama zadržao odredbe uz poimanje uzdržavanih...

Isplata radničkih potraživanja

Od 27.7.2017. primjenjuju se nova pravna pravila o zaštiti materijalnih prava iz radnog odnosa radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad...

Određivanje naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora

Pravo na naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i način izračunavanja te naknade propisano je čl. 81. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14; u...

Pravo na povećanu plaću

Pravo na povećanu plaću propisano je čl. 94. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14) prema kojem radnik ima pravo na povećanje plaće za: otežane uvjete...

Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca

Uvjeti za prijenos ugovora o radu na novog poslodavca propisani su...

Isplata naknade za odvojeni život od obitelji u 2017.

Naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje se radniku za vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne...

Minimalna bruto plaća u 2017.

Radi se o najnižem mjesečnom iznosu bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu ...

Predstavnik radnika u nadzornom odboru poslodavca

Radnici zaposleni kod poslodavca, kao i sam poslodavac, imaju prava i obveze i dužni su se pridržavati svih prava i obveza koje proizlaze iz Zakona o...

Pridržavate li se pravila o prekovremenom radu?

Podatak o uvećanju plaće za prekovremeni rad obvezni je sadržaj ugovora o radu ...

Pravo na plaću i materijalni primici za rad u nepunom radnom vremenu

uređeni su čl. 63. Zakona o radu ...

Mogućnosti dopunskog rada prema Zakonu o radu

S ciljem suzbijanja rada „na crno”, čiji najčešći oblik je obavljanje jednokratnih povremenih poslova kraćeg trajanja ...

Dopunski rad kod drugog poslodavca

Radnik koji u punom radnom vremenu radi kod jednog poslodavca može sklopiti ugovor o radu i s drugim poslodavcem ...

Naknade prema obveznom zdravstvenom osiguranju

tko isplaćuje i na čiji teret?