Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika (Nar. nov., br. 55/23)

U Nar. nov., br. 55/23 od 24. svibnja 2023. objavljen je Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika koji stupa na snagu 1....

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 53/23.

Neisplata plaće i rok za JOPPD obrazac

Rok za podnošenje JOPPD obrasca u slučaju neisplate plaće ostao je nepromijenjen. U slučaju neisplate plaće JOPPD obrazac se dostavlja na dan kada...

U kojim slučajevima je poslodavac dužan tražiti od zaposlenika izjavu o dobrovoljnom pristanku na rad?

Poslodavac je obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama koje poslodavac...

Nova tiskanica Potvrde o plaći

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog...

Dnevnice u inozemstvu – službena putovanja i rad na terenu

Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov., br. 8/06)...

Otpremnine

Pravo na otpremninu uređuje se izvorom radnog prava kojeg primjenjuje poslodavac, tj. ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom,...

Neoporezivi primici, naknade, nagrade i stipendije

Poslodavac može svojim radnicima neoporezivo isplatiti primitke propisane čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 1/23; u...

Ovrha na plaći – ograničenja i izuzeća u 2023.

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr. plaći, naknadi umjesto plaće,...

Kolektivni ugovor za graditeljstvo – proširena primjena od 1.11.2022.

Nakon što su 13.7.2022. sklopljene četvrte izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Nar. nov., br. 93/22), sklopljene su dana 15.9.2022....

Obveze poslodavca po prestanku radnog odnosa

Nakon što prestane radni odnos, za poslodavca nastaju određene obveze, kako prema nadležnim tijelima, tako i prema tom radniku. Te obveze izviru iz...

Izvanredni otkaz ugovora o radu

Izvanredni otkaz ugovora o radu uređen je čl. 116. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR), na način da omogućuje prekid...

Odluka o proširenoj primjeni Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donio je Odluku o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama...

Plaćeni dopust za važne osobne potrebe

Zakonom o radu pravo na plaćeni dopust ustanovljeno je u tri svrhe: • za određene važne potrebe radnika, • za obrazovanje ili stručno...

Zastara potraživanja iz radnog odnosa

Zastara je gubitak prava zahtjeva zbog ne vršenja sadržaja subjektivnoga prava protekom roka određenoga zakonom. Zastarom tražbine gubi se spravo...

Obavijest Porezne uprave uz izmijenjeni Pravilnik o porezu na dohodak iz Nar. nov., br. 112/22

Na stranicama Porezne uprave obavljena je obavijest o primjeni Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika iz Nar. nov., br. 112/22.

Novi neoporezivi iznosi određenih primitaka od 1.10.2022.

U Nar. nov., br. 112 od 28.9.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1.10.2022., osim...

Dopune Pravilnika o porezu na dohodak – očinski dopust i iskazivanje plaće temeljem sudske presude

Pravilnikom o dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 102/22), a zbog uvođenja korištenja očinskog dopusta temeljem Zakona o izmjenama...