Ustavni sud RH o pravnoj zaštiti u postupku zapošljavanja u javne službe

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Ustavni sud RH o pravnoj zaštiti u postupku zapošljavanja u javne...

Obveze poslodavaca koji zapošljavaju dvadeset i više radnika

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Obveze poslodavaca koji zapošljavaju dvadeset i više radnika". Autorica...

Plaće radnika izaslanih na rad u inozemstvo

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Plaće radnika izaslanih na rad u inozemstvo". Autorica članka je Sandra...

Kategorije radnika zaštićene od otkaza ugovora o radu

Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR), kao osnovni zakon radnog zakonodavstva, uređuje radne odnose kao ugovorne odnose...

Plaćeni i neplaćeni dopust

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Plaćeni i neplaćeni dopust". Autor članka je Vedran Jelinović.

Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa". Autorica članka je...

Plaća i dodaci na plaću

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Plaća i dodaci na plaću". Autor članka je Dinko Lukač.

Plaća u naravi

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Plaća u naravi". Autorica članka je Jasminka Rakijašić.

Iskazivanje isplate plaće radnicima za koje je poslodavac ostvario potporu HZZ-a (COVID – 19) u Obrascu JOPPD

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Iskazivanje isplate plaće radnicima za koje je poslodavac ostvario...

Potpora za očuvanje radnih mjesta – raskid ugovora/odustajanje

HZZ je na svojim internetskim stranicama objavio upute o načinu raskida ugovora o korištenju mjere potpore za očuvanje radnih mjesta te povratu...

Ustavni sud RH o pravu radnika da komentira svog poslodavca na društvenim mrežama

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Ustavni sud RH o pravu radnika da komentira svog poslodavca na...

Godišnji odmor iz prethodne godine

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Godišnji odmor iz prethodne godine". Autorica članka je Ljubica...

Obračun plaće zaposlenih umirovljenika i prava iz radnog odnosa

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Obračun plaće zaposlenih umirovljenika i prava iz radnog odnosa"....

Mlade osobe - oslobođenje od doprinosa na plaću

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Mlade osobe - oslobođenje od doprinosa na plaću". Autorica članka je...

Nove mjere HZZ-a za lipanj i dopuna kriterija za svibanj 2020.

Na sjednici održanoj 29.5.2020. Upravno vijeće HZZ-a uvelo je Potporu za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) za lipanj 2020. te izmijenilo i dopunilo...

Isplata plaće temeljem sudske presude

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Isplata plaće temeljem sudske presude". Autorica članka je Sandra...

Najmanje trajanje otkaznog roka u slučaju otkaza ugovora o radu

Za razliku od izvanrednog otkaza, redovitim otkazom se ugovor o radu otkazuje uz otkazni rok. Najkraće trajanje otkaznog roka propisano je u čl. 122....

Plan i raspored godišnjih odmora

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Plan i raspored godišnjih odmora". Autorica članka je Ljubica...