Pravo na otpremninu kod prestanka ugovora o radu

Ugovor o radu može prestati na način propisan čl. 112. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23; u nastavku: ZR), a jedan od...

Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije (Nar. nov., br. 37/24)

U Nar. nov., br. 37/24 od 27. ožujka 2024. objavljena je Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije,...

Minimalna plaća za 2024. godinu

Sukladno Zakonu o minimalnoj plaći, svakom se radniku za njegov rad u punom radnom vremenu mora isplatiti minimalna plaća što se smatra najnižim...

Rad na dan izbora 17.4.2024.?

Sve je više upita u vezi mogućnosti rada na dan izbora za Hrvatski sabor koji će se održati 17. travnja 2024. u srijedu. Činjenica je da je...

Kolektivni ugovor za graditeljstvo – sedme izmjene i dopune

HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) i Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) sklopili su dana 20.2.2024. Kolektivni ugovor o izmjenama i...

Plaće u pravosuđu i reviziji Produljena primjena prava u javnim službama iz granskih kolektivnih ugovora

Zakonom o izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika (Nar. nov., br. 35/23: u nastavku: Zakon) utvrđena je, od...

Kolektivni ugovori za državne i javne službe

Sindikati državnih službenika i namještenika i Vlada Republike Hrvatske sklopili su 1.3.2024. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne...

Prevođenje radnih mjesta u državnoj i javnim službama

Iako je novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Nar. nov., br. 155/23; u nastavku: Zakon) stupio na snagu 1.1.2024. godine, od...

Propisi od značaja za pomorce (Nar. nov., br. 21/24)

U Nar. nov., br. 21/24 od 23. veljače 2024. objavljeni su sljedeći podzakonski propisi na temelju Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04,...

Dnevnice u inozemstvu – službena putovanja i rad na terenu

U Nar. nov., br. 16/24 od 9. veljače 2024., objavljena je nova Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se...

Osnovica za određivanje naknade plaće

Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14 - 151/22; u nastavku: ZR) je opći radnopravni propis kojim su uređeni radni odnosi u Republici Hrvatskoj (u...

Stope poreza na dohodak od 1.1.2024.

Sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 114/23), jedinice lokalne samouprave su nadležne za utvrđivanje poreznih stopa godišnjih...

Otpremnine

Pravo na otpremninu uređuje se izvorom radnog prava kojeg primjenjuje poslodavac, tj. ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom,...

Neoporezivi primici, naknade, nagrade i stipendije

Poslodavac može svojim radnicima neoporezivo isplatiti primitke propisane čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 143/23; u...

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Nar. nov., br. 155/23)

U Nar. nov., br. 155/23 od 22. prosinca 2023. objavljen je Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, koji stupa na snagu 1.1.2024.

Ovrha na plaći – ograničenja i izuzeća u 2024.

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr. plaći, naknadi umjesto plaće,...

Ugovaranje i trajanje probnog rada

Probni rad je institut radnog prava koji je uređen čl. 53. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14 - 151/22; u nastavku: ZR), koji se može, a i ne mora...

Nova osnovica za plaće državnih i javnih službenika i namještenika od 1.10.2023.

Potpisan Dodatak III Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za državne službenike i...