Naknada plaće za vrijeme bolovanja blagdanom

Ako je radnik na bolovanju naknada plaće isplaćuje se pod uvjetima i na način ...

Minimalna plaća - smanjenje osnovice za obračun doprinosa

Olakšicu mogu primijeniti poslodavci na zatečene radnike koji su u prosincu 2017. imali ugovorenu minimalnu plaću ili do iznosa minimalne plaće koja...

Ograničenja od ovrhe na plaći u 2018. godini

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće,...

Ugovorna zabrana natjecanja

Ugovornu zabranu natjecanja uređuje Zakon o radu. Smisao iste ogleda se u činjenici da poslodavac i radnik mogu ugovoriti da se određeno vrijeme nakon...

Tko više neće biti uzdržavani član u 2018. godini?

Zakon o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, u svojim je prijelaznim odredbama zadržao odredbe uz poimanje uzdržavanih...

Isplata radničkih potraživanja

Od 27.7.2017. primjenjuju se nova pravna pravila o zaštiti materijalnih prava iz radnog odnosa radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad...

Određivanje naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora

Pravo na naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i način izračunavanja te naknade propisano je čl. 81. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14; u...

Pravo na povećanu plaću

Pravo na povećanu plaću propisano je čl. 94. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14) prema kojem radnik ima pravo na povećanje plaće za: otežane uvjete...

Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca

Uvjeti za prijenos ugovora o radu na novog poslodavca propisani su...

Isplata naknade za odvojeni život od obitelji u 2017.

Naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje se radniku za vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne...

Minimalna bruto plaća u 2017.

Radi se o najnižem mjesečnom iznosu bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu ...

Predstavnik radnika u nadzornom odboru poslodavca

Radnici zaposleni kod poslodavca, kao i sam poslodavac, imaju prava i obveze i dužni su se pridržavati svih prava i obveza koje proizlaze iz Zakona o...

Pridržavate li se pravila o prekovremenom radu?

Podatak o uvećanju plaće za prekovremeni rad obvezni je sadržaj ugovora o radu ...

Pravo na plaću i materijalni primici za rad u nepunom radnom vremenu

uređeni su čl. 63. Zakona o radu ...

Mogućnosti dopunskog rada prema Zakonu o radu

S ciljem suzbijanja rada „na crno”, čiji najčešći oblik je obavljanje jednokratnih povremenih poslova kraćeg trajanja ...

Dopunski rad kod drugog poslodavca

Radnik koji u punom radnom vremenu radi kod jednog poslodavca može sklopiti ugovor o radu i s drugim poslodavcem ...

Naknade prema obveznom zdravstvenom osiguranju

tko isplaćuje i na čiji teret?

Što poslodavci moraju znati o pravu na godišnji odmor

Do kraja lipnja svaki poslodavac mora prema svojim radnicima ispuniti dvije obveze ...