Ovlašteni revizori mogu u skladu s čl. 11. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Nar. nov., br. 104/2018) uputiti svoje prigovore i pritužbe TEB-u elektroničkom poštom na adresu: ines@teb.hr (Ines Štor).

O rješenju podnesenih prigovora i pritužbi izvjestit ćemo podnositelja u roku od 15 dana od njihovog zaprimanja.   

 

TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb

 

Prethodna suglasnost na Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2019. godinu

Prethodna suglasnost na Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2019. godinu - dodatna aktivnost izvan godišnjeg plana

 

Rekapitulacija godišnjeg plana i programa aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2019. godinu

Rekapitulacija godišnjeg plana i programa aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2019. godinu - dodatna aktivnost izvan godišnjeg plana

 

Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2019. godinu

Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2019. godinu-dodatna aktivnost izvan godišnjeg plana