Mišljenje HZZO-a uz određivanje osnovica za naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad za slučajeve kada se ta naknada isplaćuje na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja...

Obavijest o novom postupku izdavanja doznake za bolovanje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO) na svojoj web stranici obavijestio je 15.2.2024. sve poslodavce o novom postupku vezanom...

Mirovine - elementi za izračun i uvjeti za 2024.

Pregledajte elemente za izračun mirovine te uvjete za odlazak u mirovinu u 2024.

Osnovica za određivanje naknade plaće

Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14 - 151/22; u nastavku: ZR) je opći radnopravni propis kojim su uređeni radni odnosi u Republici Hrvatskoj (u...

Zdravstveno osiguranje - pregled visina osnovica i naknada po vrstama bolovanja i isplatiteljima

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti (u nastavku: bolovanje) zbog korištenja zdravstvene zaštite/drugih okolnosti određuje se od...

Nova osnovica za plaće državnih i javnih službenika i namještenika od 1.10.2023.

Potpisan Dodatak III Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za državne službenike i...

Početak i dužina trajanja privremene nesposobnosti za rad

Početak i dužinu trajanja privremene nesposobnosti utvrđuje izabrani doktor ovisno o vrsti bolesti koja utječe na privremenu nesposobnost osiguranika...

Što ulazi u osnovicu za određivanje naknade plaće za vrijeme bolovanja?

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad (u nastavku: bolovanje) zbog korištenja zdravstvene zaštite i drugih...

Nova tiskanica Potvrde o plaći

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog...

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14 - 98/19; u nastavku: ZR) propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće za razdoblja u kojima ne radi zbog...

Pravo na smještaj uz dijete na bolničkom liječenju

Uvjeti i način ostvarivanja i financiranja prava iz obveznog zdravstveno zdravstvenog osiguranja uređeni su Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju...

Mirovanje radnog odnosa

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu kojim se određuju prava i obveze ugovornih strana, s jedne strane radnika, a s druge poslodavca i temelj je...

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad na teret HZZO-a

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad na teret...

Što se smatra ozljeda na radu?

Ozljedom na radu smatra se: 1. ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem te ozljeda prouzročena...

Ostvarivanje mirovine iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Ostvarivanje mirovine iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja"....

Zdravstvena zaštita članova obitelji u pratnji upućenog radnika

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Zdravstvena zaštita članova obitelji u pratnji upućenog radnika"....

Prijava o početku osiguranja (M-1P/eM-1P)

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "Prijava o početku osiguranja (M-1P/eM-1P)". Autorica članka je Vesna...

Naknada plaće za vrijeme izolacije zbog COVIDA - 19

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "Naknada plaće za vrijeme izolacije zbog COVIDA - 19". Autorica članka...