Mirovanje radnog odnosa

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu kojim se određuju prava i obveze ugovornih strana, s jedne strane radnika, a s druge poslodavca i temelj je...

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad na teret HZZO-a

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad na teret...

Zdravstveno osiguranje - pregled visina osnovica i naknada po vrstama bolovanja i isplatiteljima

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti (u nastavku: bolovanje) zbog korištenja zdravstvene zaštite/drugih okolnosti određuje se od...

Što se smatra ozljeda na radu?

Ozljedom na radu smatra se: 1. ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem te ozljeda prouzročena...

Ostvarivanje mirovine iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Ostvarivanje mirovine iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja"....

Zdravstvena zaštita članova obitelji u pratnji upućenog radnika

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Zdravstvena zaštita članova obitelji u pratnji upućenog radnika"....

Prijava o početku osiguranja (M-1P/eM-1P)

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "Prijava o početku osiguranja (M-1P/eM-1P)". Autorica članka je Vesna...

Naknada plaće za vrijeme izolacije zbog COVIDA - 19

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "Naknada plaće za vrijeme izolacije zbog COVIDA - 19". Autorica članka...

Privremene nesposobnosti za rad i naknada plaće u posebnim slučajevima

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Privremene nesposobnosti za rad i naknada plaće u posebnim slučajevima"....

Izmjene i dopune Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Izmjene i dopune Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju"....

Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu

Prava za slučaj ozljede na radu ostvaruju se nakon prethodno provedenog postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede za ozljedu na radu, koji provodi...

Prijava o prestanku osiguranja (M-2P/eM-2P)

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Prijava o prestanku osiguranja (M-2P/eM-2P)". Autorica članka je Vesna...

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje kao neoporezivi primitak

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje (III. stup) temelji se na dobrovoljnom sklapanju ugovora fizičke osobe s odabranim dobrovoljnim mirovinskim fondom....

Obavijest HZZO-a od 30.3.2020.

HZZO je omogućio da se ortopedska i druga pomagala serijskog načina proizvodnje, a koja propisuje izabrani doktor, ako to listama pomagala nije...

Obavijest HZZO-a od 26.3. i 30.3.2020.

Obavijest HZZO-a od 26.3.2020. - eDoznake - privremena nesposobnost za rad i Obavijest HZZO-a od 30.3.2020 - VAŽNO: Kontakti za ostvarivanje prava iz...

Obavijest HZZO-a od 17.3.2020. - Periodični pregledi radnika u sklopu specifične zdravstvene zaštite u uvjetima aktualne epidemiološke situacije

Temeljem učestalih upita vezano uz aktualnu epidemiološku situaciju te obavljanje preventivnih periodičnih pregleda u sklopu specifične zdravstvene...

Zdravstvena zaštita radnika upućenih u treće države

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Zdravstvena zaštita radnika upućenih u treće države". Autorica članka je...

Roditeljski dopust - povećan maksimalni iznos naknade plaće od 1.4.2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Roditeljski dopust - povećan maksimalni iznos naknade plaće od 1.4.2020....