Osnovica za određivanje naknade plaće

Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14 - 151/22; u nastavku: ZR) je opći radnopravni propis kojim su uređeni radni odnosi u Republici Hrvatskoj (u...

Zdravstveno osiguranje - pregled visina osnovica i naknada po vrstama bolovanja i isplatiteljima

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti (u nastavku: bolovanje) zbog korištenja zdravstvene zaštite/drugih okolnosti određuje se od...

Nova osnovica za plaće državnih i javnih službenika i namještenika od 1.10.2023.

Potpisan Dodatak III Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za državne službenike i...

Početak i dužina trajanja privremene nesposobnosti za rad

Početak i dužinu trajanja privremene nesposobnosti utvrđuje izabrani doktor ovisno o vrsti bolesti koja utječe na privremenu nesposobnost osiguranika...

Što ulazi u osnovicu za određivanje naknade plaće za vrijeme bolovanja?

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad (u nastavku: bolovanje) zbog korištenja zdravstvene zaštite i drugih...

Nova tiskanica Potvrde o plaći

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog...

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14 - 98/19; u nastavku: ZR) propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće za razdoblja u kojima ne radi zbog...

Pravo na smještaj uz dijete na bolničkom liječenju

Uvjeti i način ostvarivanja i financiranja prava iz obveznog zdravstveno zdravstvenog osiguranja uređeni su Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju...

Mirovanje radnog odnosa

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu kojim se određuju prava i obveze ugovornih strana, s jedne strane radnika, a s druge poslodavca i temelj je...

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad na teret HZZO-a

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad na teret...

Što se smatra ozljeda na radu?

Ozljedom na radu smatra se: 1. ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem te ozljeda prouzročena...

Ostvarivanje mirovine iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Ostvarivanje mirovine iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja"....

Zdravstvena zaštita članova obitelji u pratnji upućenog radnika

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Zdravstvena zaštita članova obitelji u pratnji upućenog radnika"....

Prijava o početku osiguranja (M-1P/eM-1P)

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "Prijava o početku osiguranja (M-1P/eM-1P)". Autorica članka je Vesna...

Naknada plaće za vrijeme izolacije zbog COVIDA - 19

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "Naknada plaće za vrijeme izolacije zbog COVIDA - 19". Autorica članka...

Privremene nesposobnosti za rad i naknada plaće u posebnim slučajevima

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Privremene nesposobnosti za rad i naknada plaće u posebnim slučajevima"....

Izmjene i dopune Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Izmjene i dopune Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju"....

Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu

Prava za slučaj ozljede na radu ostvaruju se nakon prethodno provedenog postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede za ozljedu na radu, koji provodi...