Prijava o prestanku osiguranja (M-2P/eM-2P)

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Prijava o prestanku osiguranja (M-2P/eM-2P)". Autorica članka je Vesna...

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje kao neoporezivi primitak

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje (III. stup) temelji se na dobrovoljnom sklapanju ugovora fizičke osobe s odabranim dobrovoljnim mirovinskim fondom....

Obavijest HZZO-a od 30.3.2020.

HZZO je omogućio da se ortopedska i druga pomagala serijskog načina proizvodnje, a koja propisuje izabrani doktor, ako to listama pomagala nije...

Obavijest HZZO-a od 26.3. i 30.3.2020.

Obavijest HZZO-a od 26.3.2020. - eDoznake - privremena nesposobnost za rad i Obavijest HZZO-a od 30.3.2020 - VAŽNO: Kontakti za ostvarivanje prava iz...

Obavijest HZZO-a od 17.3.2020. - Periodični pregledi radnika u sklopu specifične zdravstvene zaštite u uvjetima aktualne epidemiološke situacije

Temeljem učestalih upita vezano uz aktualnu epidemiološku situaciju te obavljanje preventivnih periodičnih pregleda u sklopu specifične zdravstvene...

Zdravstvena zaštita radnika upućenih u treće države

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Zdravstvena zaštita radnika upućenih u treće države". Autorica članka je...

Roditeljski dopust - povećan maksimalni iznos naknade plaće od 1.4.2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Roditeljski dopust - povećan maksimalni iznos naknade plaće od 1.4.2020....

Uvjeti za mirovinu u 2020. godini

Izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 102/19) povoljnije su propisani uvjeti za ostvarivanje mirovine u 2020. u odnosu na...

Novčana naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom – novi iznos za 2020.

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika obvezni su...

Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja". Autorica članka...

Obavijest HZZO-a Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa (2019nCov)

26.02.2020. Zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (2019nCov) i učestalih upita medija u svezi s pravima osiguranika...

Mirovine - elementi za izračun i uvjeti za 2020.

Pregledajte elemente za izračun mirovine te uvjete za odlazak u mirovinu u 2020.

Zdravstveno osiguranje redovnih učenika i studenata

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak " Zdravstveno osiguranje redovnih učenika i studenata". Autorica članka...

Od kada u mirovinu od 1.1.2020.?

Hrvatski sabor je u mjesecu listopadu, uvažavajući volju hrvatskih građana, prihvatio izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 102/19)...

Obrtnik ste i koristite bolovanje? Obrazac JOPPD…

Trebate podnijeti vodeći računa da i razdoblje bolovanja morate iskazati na JOPPD-u, a posebno treba paziti na izračun osnovice za plaćanje doprinosa...

Moraju li prokuristi ući u sustav osiguranja?

Upis i ovlasti prokuriste prema ZTD-u Prokura je, sukladno čl. 44. Zakona o trgovačkim društvima, trgovačka punomoć i daje se isključivo u pisanom...

Uvjeti za mirovinu u 2019. i ostale izmjene od 1.1.2019.

Izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 115/18) izmijenjeni su, pored ostalog, i uvjeti za odlazak u mirovinu. Tako je propisano da...

Ukinute određene odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju

Ova odluka stupa na snagu 15.7.2018. u kojem roku zakonodavac može izmijeniti ZOMO kako bi ukinute odredbe bile suglasne s Ustavom Republike Hrvatske...