Zdravstveno osiguranje redovnih učenika i studenata

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak " Zdravstveno osiguranje redovnih učenika i studenata". Autorica članka...

Od kada u mirovinu od 1.1.2020.?

Hrvatski sabor je u mjesecu listopadu, uvažavajući volju hrvatskih građana, prihvatio izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 102/19)...

Obrtnik ste i koristite bolovanje? Obrazac JOPPD…

Trebate podnijeti vodeći računa da i razdoblje bolovanja morate iskazati na JOPPD-u, a posebno treba paziti na izračun osnovice za plaćanje doprinosa...

Moraju li prokuristi ući u sustav osiguranja?

Upis i ovlasti prokuriste prema ZTD-u Prokura je, sukladno čl. 44. Zakona o trgovačkim društvima, trgovačka punomoć i daje se isključivo u pisanom...

Uvjeti za mirovinu u 2019. i ostale izmjene od 1.1.2019.

Izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 115/18) izmijenjeni su, pored ostalog, i uvjeti za odlazak u mirovinu. Tako je propisano da...

Ukinute određene odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju

Ova odluka stupa na snagu 15.7.2018. u kojem roku zakonodavac može izmijeniti ZOMO kako bi ukinute odredbe bile suglasne s Ustavom Republike Hrvatske...

Naknada plaće za vrijeme bolovanja blagdanom

Ako je radnik na bolovanju naknada plaće isplaćuje se pod uvjetima i na način ...

Prava nezaposlenih osoba na naknadu i mirovinsko osiguranje

Prava koja ostvaruju nezaposlene osobe propisana su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ...

Utvrđivanje i priznavanje ozljede na radu

Prava za slučaj ozljede na radu ostvaruju se nakon prethodno provedenog postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede ...

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uređena je mogućnost stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa ...

Ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu

Pokreće se na prijedlog izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite ...

Mirovine u 2016. – uvjeti i određivanje

Osiguranik može ostvariti ili prijevremenu starosnu mirovinu ili starosnu mirovinu odnosno starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranja. Osnovni...

Neusklađenost zakonskih propisa

S obzirom na veliki broj zakonskih propisa, a onda i onih pratećih, podzakonskih, nije neobično da dođe do njihove međusobne neusklađenosti. Pritom...

Od 1. siječnja 2015. promjena roka za dostavu prijave o početku osiguranja

Obveznik (poslodavac) dužan je Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti prijavu o početku osiguranja najranije 8 dana prije početka rada, a...

Profesionalna rehabilitacija i rad osoba s invaliditetom

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju stječe osoba s invaliditetom kojoj je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo preostalu radnu sposobnost. Trajanje...

Pod kojim uvjetima u mirovinu od 1. siječnja 2014.?

U Hrvatskom saboru je usvojen novi Zakon o mirovinskom osiguranju čija primjena počinje 1. siječnja 2014.