arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Online izdanja

Časopis "Financije, pravo i porezi" (FIP)

Časopis

TEB-ov časopis/mjesečnik za poduzeća, banke, obrtnike, proračune i proračunske korisnike, neprofitne i ostale organizacije.

pregledaj

TEB-ov priručnik o porezima (TPP)

TEB-ov priručnik o porezima

Sve o porezima i drugim davanjima na jednom mjestu u obliku registratora koji se kontinuirano dopunjuje kroz godinu kako bi priručnik u svakom trenutku bio aktualan i ažuran.

pregledaj

Zbirka mišljenja Ministarstva financija (ZMF)

Zbirka mišljenja Ministarstva financija

Mišljenja koja Ministarstvo financija - Središnji ured Porezne uprave daje kao odgovore na upite poreznih obveznika.

pregledaj

Sustav javne nabave (SJN)

Sustav javne nabave

TEB-ov priručnik Sustav javne nabave je registar koji se ažurira ulaganjem novih propisa, stručnih članaka i komentara, aktualne upravne i sudske prakse, odgovarajućih obrazaca te direktiva i prakse Suda Europske unije u području javne nabave i koncesija.

pregledaj

Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR)

Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave

Proračunsko planiranje - Izvršavanje proračuna - Tumačenja kolektivnih ugovora (državne i javne službe) - Okružnice i druge upute Ministarstva financija - Pročišćeni tekstovi propisa

pregledaj