arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Online izdanja

Časopis "Financije, pravo i porezi" (FIP)

Časopis

TEB-ov časopis/mjesečnik za poduzeća, banke, obrtnike, proračune i proračunske korisnike, neprofitne i ostale organizacije.

pregledaj

TEB-ov priručnik o porezima (TPP)

TEB-ov priručnik o porezima

Sve o porezima i drugim davanjima na jednom mjestu u obliku registratora koji se kontinuirano dopunjuje kroz godinu kako bi priručnik u svakom trenutku bio aktualan i ažuran.

pregledaj

Zbirka mišljenja Ministarstva financija (ZMF)

Zbirka mišljenja Ministarstva financija

Mišljenja koja Ministarstvo financija - Središnji ured Porezne uprave daje kao odgovore na upite poreznih obveznika.

pregledaj

Priručnik o trgovačkom poslovanju (PTP)

Priručnik o trgovačkom poslovanju

Za sve subjekte koji se bave tuzemnom i inozemnom trgovinom, otpremništvom, platnim prometom i drugim gospodarskim djelatnostima!

pregledaj

Sustav javne nabave (SJN)

Sustav javne nabave

Prijeko potrebno svim sudionicima postupaka javne nabave!

pregledaj

Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR)

Lokalna i područna (regionalna) samouprava (LPS)

Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Priručnik sadrži važnije propise razvrstane u sedam cjelina te ostale propise relevantne za djelatnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave.

pregledaj