Želite izračunati ili provjeriti izračun plaće ili drugog dohotka? Zanima li Vas koliko će iznositi anuitet Vašeg kredita?

Pripremili smo za Vas kalkulatore plaće, drugog dohotka te kredita.
Upišite bruto ili neto iznos plaće ili drugog dohotka i izračunajte što se sve mora podmiriti iz plaće da bi došli do Vašeg neto iznosa.
Izračunajte anuitet Vašeg kredita, iznos plaćene kamate, iznos godišnje otplate kao i ukupan iznos koji ćete vratiti kreditoru.

Podsjećamo i na pretplatu na naš časopis "Financije, pravo i porezi" gdje možete pratiti sve aktualnosti.

Napominjemo da su izračuni informativni i ne mogu se koristiti za druge svrhe.

Kalkulatori su izrađeni u suradnji sa Zagreb data d.o.o.