Želite izračunati ili provjeriti izračun plaće ili drugog dohotka? Zanima li Vas koliko će iznositi anuitet Vašeg kredita?

Pripremili smo za Vas kalkulatore plaće i drugog dohotka od 1.1.2024. te kalkulator kredita.

  • Upišite bruto ili neto iznos plaće ili drugog dohotka i izračunajte što se sve mora podmiriti iz plaće da bi došli do Vašeg neto iznosa.
  • Izračunajte anuitet Vašeg kredita, iznos plaćene kamate, iznos godišnje otplate kao i ukupan iznos koji ćete vratiti kreditoru.

Napominjemo da su izračuni informativni i ne mogu se koristiti za druge svrhe.

Kalkulatori su izrađeni u suradnji sa Zagreb data d.o.o.