Ugovor o uslugama savjetovanja je najobuhvatnija, pa stoga i najkvalitetnija usluga koju pruža TEB. Ugovor obuhvaća konzultantske usluge, sudjelovanje na seminarima TEB-a i stručnu literaturu te znatno smanjuje troškove edukacije i poslovanja.

ZATRAŽITE SVOJ UGOVOR ili dodatne informacije na teb@teb.hr ili 01 4571 640

Uz konzultantske usluge TEB organizira i seminare diljem Hrvatske, npr.: Zagreb, Varaždin, Bjelovar, Osijek, Dubrovnik, Split, Šibenik, Zadar, Rijeka i Opatija, te Pula. Na seminarima se obrađuju sastavljanje prijava i propisi o porezu na dobit, dohodak i dodanu vrijednost te nekretnine, doprinosi i sl., računovodstvo i sastavljanje financijskih izvješća, radno, trgovačko i obvezno pravo, javna nabava, vanjsko-trgovinsko, devizno i carinsko poslovanje, proračuni i proračunski korisnici i druga aktualna područja i teme.

Kako se s vremenom interes naših klijenata za usluge savjetovanja iz područja javne nabave, radnih odnosa, ovrha i sl. povećao, od početka 2013. godine proširili smo ponudu naših usluga, pa sada u suradnji s odvjetnicima, uz osnovni ugovor o uslugama savjetovanja iz područja financija nudimo i osnovni ugovor o uslugama savjetovanja iz područja javne nabave, radnih odnosa, ovrhe i sl.

Također, uz osnovne ugovore o uslugama savjetovanja za područja financija ili javne nabave, radnih odnosa, ovrhe i sl. nudimo mogućnost sklapanja dodatnog ugovora o uslugama savjetovanja iz navedenih područja po znatno sniženim cijenama!

Ovakvim proširenjem naše najkvalitetnije usluge, sklapanjem ugovora o uslugama savjetovanja, našim klijentima nudimo sveobuhvatnu uslugu savjetovanja.

1. Osnovni ugovor o uslugama savjetovanja za područje financija

Sklapanjem ugovora o uslugama savjetovanja za područje financija TEB se obvezuje klijentima (potpisnicima ugovora) pružati konzultantske usluge i stručnu pomoć u primjeni propisa iz područja računovodstva, financija i poreza.

Potpisnici osnovnog ugovora o uslugama savjetovanja za područje financija stječu sljedeće pogodnosti:

 • neograničen broj besplatnih telefonskih konzultacija uz PIN,
  (PIN je tajni broj, namijenjen isključivo konkretnom pretplatniku, a izdaje ga i prema potrebi mijenja TEB, o čemu pretplatnika izvješćuje mailom.  Svaki pretplatnik dužan je svoj PIN pažljivo čuvati i ne smije ga obznaniti drugima. U suprotnom pretplatnik će odmah izgubiti pravo na besplatne telefonske konzultacije.)
 • neograničen broj besplatnih pisanih odgovora,
 • godišnja pretplata na tiskano izdanje TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" (FIP),
 • godišnja pretplata na TEB-ov priručnik o porezima (TPP) s uključenim godišnjim dopunama priručnika,
 • godišnja pretplata na internet izdanje TEB-ovog priručnika "Zbirka mišljenja Ministarstva financija" (ZMF),
 • besplatno sudjelovanje na pojedinim seminarima koje TEB organizira i izvodi samostalno,
 • sudjelovanje na TEB-ovim webinarima, besplatno ili uz velike popuste,
 • poslovne obavijesti putem e-mail-a i dr.

1.1. Dodatni ugovor o uslugama savjetovanja za područje javne nabave, radnih odnosa, ovrhe i sl. uz osnovni ugovor za područje financija

Sklapanjem dodatnog ugovora o uslugama savjetovanja za područje javne nabave, radnih odnosa, ovrhe i sl. uz sklopljeni osnovni ugovor o uslugama savjetovanja za područje financija TEB se obvezuje klijentima (potpisnicima ugovora) pružati konzultantske usluge i stručnu pomoć za područja javne nabave, radnih odnosa, ovrhe i sl., u suradnji s odvjetnicima.

Potpisnici dodatnog ugovora o uslugama savjetovanja za područje javne nabave, radnih odnosa, ovrhe i sl. uz osnovni ugovor za područje financija uz ostale pogodnosti stječu pravo na:

 • neograničeni broj besplatnih telefonskih konzultacija putem uz PIN i pisanih odgovora iz područja javne nabave, radnih odnosa, ovrhe i sl.

2. Osnovni ugovor o uslugama savjetovanja za područje javne nabave, radnih odnosa, ovrhe i sl.

Sklapanjem ugovora o uslugama savjetovanja za područje javne nabave, radnih odnosa, ovrhe i sl. TEB se obvezuje klijentima (potpisnicima ugovora) pružati konzultantske usluge i stručnu pomoć za područja javne nabave, radnih odnosa, ovrhe i sl., u suradnji s odvjetnicima.

Potpisnici ugovora stječu sljedeće pogodnosti:

 • neograničen broj besplatnih telefonskih konzultacija uz PIN,
 • neograničen broj besplatnih pisanih odgovora,
 • godišnja pretplata na tiskano izdanje TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" (FIP),
 • godišnje besplatno sudjelovanje na TEB-ovim seminarima koje TEB organizira i izvodi samostalno,
 • poslovne obavijesti putem e-mail-a i druge pogodnosti.

2.1. Dodatni ugovor o uslugama savjetovanja za područje financija uz osnovni ugovor za područje javne nabave, radnih odnosa, ovrhe i sl.

Sklapanjem dodatnog ugovora o uslugama savjetovanja za područje financija uz sklopljeni osnovni ugovor o uslugama savjetovanja za područje javne nabave, radnih odnosa, ovrhe i sl. TEB se obvezuje klijentima (potpisnicima ugovora) pružati konzultantske usluge i stručnu pomoć u primjeni propisa iz područja računovodstva, financija i poreza.

Potpisnici dodatnog ugovora o uslugama savjetovanja za područje javne nabave, radnih odnosa, ovrhe i sl. uz osnovni ugovor za područje financija stječu pravo na:

 • neograničeni broj besplatnih telefonskih konzultacija i pisanih odgovora TEB-ovih savjetnika iz područja računovodstva, financija i poreza.

Detaljnije informacije možete dobiti na:

TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
Trg žrtava fašizma 15/1, 10000 Zagreb
Tel: 01/4571 640
Fax: 01/46 11 411
e-mail: teb@teb.hr