arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2018

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Dubravka Miljković: Uvodnik

Aktualno

Financije i računovodstvo

Porezi i doprinosi

Proračunsko računovodstvo

Neprofitne organizacije

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Kontrolni postupci pri verifikaciji porezne prijave obrtnika na obrascima DOH I DOH-Z za 2017. - Pročitajte sažetak članka

Plaće i naknade plaća

Radno pravo

Carinsko poslovanje

Javna nabava

Zdravstveno osiguranje

Mirovinsko osiguranje

Obvezno pravo

Pitajte TEB

 • Jasminka Rakijašić: Obveza doprinosa za člana uprave koji radi u dopunskom radu
 • Dinko Lukač: Utvrđivanje dohotka od imovine i sklapanje ugovora sa samim sobom
 • Nikolina Bičanić: Proračunsko računovodstvo - Namjenski prihodi korisnika JLP(R)S-a
 • Ljubica Đukanović: Ugovor o djelu i rodiljni dopust

TEB-ov podsjetnik

 • Fond sati po mjesecima za 2018. (2088 sati)
 • Pravilnik o porezu na dohodak
 • Dnevnice u inozemstvu
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja - osnovice za 2017. i 2018.
 • Zdravstveno osiguranje
 • Drugi dohodak, dohodak od kapitala i imovine
 • Naknade i članarine za 2018.
 • Da se ne zaboravi!
 • Ovrha na primicima i izuzeća od ovrhe
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • Pregled oporezivosti kamata
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja za 2018.