arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2018

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Predrag Bejaković: Mirovinska reforma i opravdanost podizanja zakonske dobi za odlazak u mirovinu

Aktualno

 • Domagoj Zaloker: Nabava i korištenje osobnih automobila od 1.1.2018. - prema novoj Uputi Porezne uprave
 • Marijana Herceg: Novosti u sustavu poreza na dobit
 • Ljubica Đukanović: : Uredba o zaštiti osobnih podataka – GDPR
 • Darko Marečić: Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Predujmovi - računovodstveni i porezni aspekt
 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2017. godinu

Porezi i doprinosi

 • Jasminka Rakijašić: Dividende i udjeli u dobiti fizičkih osoba izravno iz inozemstva
 • Sandra Pezo: Iskazivanje obračunatih zateznih kamata na doprinos za MO II. stup na obrascu JOPPD
 • Andreja Sertić Tomiček: Multilateralni instrument
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Sezonski rad u poljoprivredi

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Dugotrajna nefinancijska imovina (i sitni inventar)

Neprofitne organizacije

 • Irena Slovinac: Novine u pružanju usluga u turizmu kod neprofitnih organizacija

Poslovanje obrtnika

 • Vranar Krešimir: Sezonsko poslovanje obrta

Plaće i naknade plaća

 • Dražen Opalić: Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa
 • Dinko Lukač: Isplata plaće od diplomatskog i konzularnog predstavništva s imunitetom

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Određivanje i ostvarivanje prava na godišnji odmor

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Carinsko i porezno postupanje u slobodnoj zoni, privremenom smještaju i postupku unutarnje proizvodnje

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda

Upravno pravo

 • Franciska Dominković: Odjava prebivališta po službenoj dužnosti

Pitajte TEB

 • Domagoj Zaloker: Čuvanje knjigovodstvenih isprava u elektroničkom obliku
 • mr. sc. Ida Dojčić: Oporezivanje elektroničkih usluga
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Rad za poslodavca u drugoj državi članici – obračun obveza i izvješćivanje
 • Vedran Jelinović: Obveze obrtnika na adresi sjedišta i izdvojenih pogona

TEB-ov podsjetnik

 • Fond sati po mjesecima za 2018. (2088 sati)
 • Pravilnik o porezu na dohodak
 • Dnevnice u inozemstvu
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja - osnovice za 2017. i 2018.
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak, dohodak od kapitala i imovine
 • Naknade i članarine za 2018.
 • Da se ne zaboravi!
 • Ovrha na primicima i izuzeća od ovrhe
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • Pregled oporezivosti kamata
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja za 2018.