arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2020

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

  • mr. sc. Mladen Štahan: 70. rođendan TEB-a

Aktualno

Financije i računovodstvo

Porezi i doprinosi

Proračunsko računovodstvo

Neprofitne organizacije

Poslovanje obrtnika

Plaće i naknade plaća

Radno pravo

Ovršno pravo

Pitajte TEB

  • Domagoj Zaloker: Upis direktora koji nije vlasnik d.o.o.-a u Registar stvarnih vlasnika
  • Vedran Jelinović: Otkaz za vrijeme bolovanja
  • Nikolina Bičanić: Prihodi od prodaje osobnih automobila kod proračuna i proračunskih korisnika

TEB-ov podsjetnik