Otpremine

Pravo na otpremninu uređuje se izvorom radnog prava kojeg primjenjuje poslodavac, tj. ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom,...

Mirovine - elementi za izračun i uvjeti za 2020.

Pregledajte elemente za izračun mirovine te uvjete za odlazak u mirovinu u 2020.

Osnovice za obračun doprinosa za obrtnike i slobodna zanimanja za 2020.

Osnovica za obračun doprinosa za 2020. utvrđena je kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta za konkretnu osnovu osiguranja. Pojam ''prosječna...

Neoporezivi primici, naknade i nagrade u 2020.

Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti neoporezivo, ako su to utvrdili izvorom radnoga prava, naknade, potpore i nagrade te druge primitke koji se...

Fond sati, kalendar, blagdani i neradni dani za 2020.

Pregledajte na jednom mjestu fond sati, blagdane i neradne dane te kalendar (sa oznakama izvješča za Obrazac JOPPD) za cijelu 2020.

TEB-ov podsjetnik

Sve podatke za obračun propisanih davanja iz plaće i ostalih izvora dohodaka, iznose neoporezivih davanja radnicima, osnovice za obračun doprinosa...