Godišnji popis imovine i obveza

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/23 objavljen je članak "Godišnji popis imovine i obveza". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Javna objava financijskih i revizorskih izvještaja neprofitnih organizacija

Sve neprofitne organizacije obvezne su sastavljati financijske izvještaje. Pritom one koje vode dvojno knjigovodstvo sastavljaju polugodišnje i...

Otvoren javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva u 2023.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Otvoren javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga...

Obveza revizije kod neprofitnih organizacija

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija , kojim je između ostaloga uređena i revizija financijskih izvještaja...

Ispravci i naknadna predaja financijskih izvještaja

Sve NO obvezne su izrađivati godišnje financijske izvještaje koji se predaju do kraja veljače (za prethodnu godinu). NO obveznice vođenja dvojnog...

Izjava o neaktivnosti - ne predaje se u roku propisanom za predaju polugodišnjih izvještaja

Često pitanje koje primamo putem TEB-ovog telefonskog servisa u vrijeme predaje polugodišnjih izvještaja neprofitnih organizacija je i pitanje: Mora...

Status i ovlaštenja tajnika neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Status i ovlaštenja tajnika neprofitnih organizacija". Autor članka je...

Djelovanje i financiranje neprofitnih organizacija – odgovori na česta pitanja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/22 objavljen je članak "Djelovanje i financiranje neprofitnih organizacija – odgovori na česta...

Godišnji financijski (i drugi) izvještaji neprofitnih organizacija za 2021. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/22 objavljen je članak "Godišnji financijski (i drugi) izvještaji neprofitnih organizacija za...

Obračun poreza na dobit za 2021. kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/22 objavljen je članak "Obračun poreza na dobit za 2021. kod neprofitnih organizacija". Autorica...

Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/22 objavljen je članak "Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja...

Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu za 2021.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/22 objavljen je članak "Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu za 2021.". Autorica članka je...

Planiranje kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/21 objavljen je članak "Planiranje kod neprofitnih organizacija". Autorica članka je Nikolina...

Godišnji popis imovine i obveza za 2021. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/21 objavljen je članak "Godišnji popis imovine i obveza za 2021. godinu". Autorica članka je...

Procedure za neke poslovne procese iz Upitnika o samoprocjeni

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/21 objavljen je članak "Procedure za neke poslovne procese iz Upitnika o samoprocjeni"....

Evidentiranje nekih rashoda

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Evidentiranje nekih rashoda". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnog računovodstva

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. sastaviti polugodišnji financijski...

Donacije udrugama bez javnog natječaja i poziva

Zakonom o udrugama propisano je da nadležna državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S/JLPS) i druge...