Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija". Autor...

Uputa neprofitnim ogranizacijama o ispravku financijskih izvještaja

Obavještavamo vas da je Ministarstvo financija objavilo Uputu neprofitnim oraganizacijama o ispravku financijskih izvještaja – koju možete preuzeti...

Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa". Autorica članka je...

Način prestanka postojanja udruga

Udruga svoje postojanje završava kad zbog određenih okolnosti prestaje djelovati. Pritom se može primijeniti postupak likvidacije i skraćeni postupak...

Izbor i imenovanje revizora kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Izbor i imenovanje revizora kod neprofitnih organizacija". Autorica...

Očuvanje rada organizacija civilnoga društva u uvjetima pandemije

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Očuvanje rada organizacija civilnoga društva u uvjetima pandemije"....

Skupština udruge

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Skupština udruge". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Financiranje udruga iz javnih izvora – objavljeni natječaji

Rad udruga osim sredstvima uplaćenih članarina, dobrovoljnih priloga i darova, obavljanjem djelatnosti na tržištu, često se kod velikog broja udruga...

Samoprocjena kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola". Autorica...

Godišnji financijski izvještaji za 2019. u neprofitnom računovodstvu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Godišnji financijski izvještaji za 2019. u neprofitnom računovodstvu"....

Obračun poreza na dobit za 2019. kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Obračun poreza na dobit za 2019. kod neprofitnih organizacija". Autorica...

Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu". Autorica članka je Irena...

Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja...

Okružnica Ministarstva financija

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo financija objavilo okružnicu: Uputu za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za...

Prestanak postojanja i likvidacija udruge

Prestanak postojanja, likvidacija i brisanju udruge iz Registra udruga RH, prema Zakonu o udrugama (Nar. nov., br. 74/14 i 70/17.; u nastavku: Zakon)...

Humanitarne pomoći

Zakon o humanitarnoj pomoći propisuje uvjete prikupljanja i pružanja humanitarne pomoć u Republici Hrvatskoj. Prema Zakonu organizator prikupljanja i...

Nadzor nad radom udruge

Zakonom o udrugama (u nastavku: Zakon) propisuje se između ostalog i nadzor nad radom i poslovanjem udruge. Nadzor može biti unutarnji, inspekcijski,...

Može li postupak financiranja udruga biti jednostavniji?

Udrugama se godišnje dodijeli više od 1,7 mlrd. kn iz javnih izvora . To su značajna sredstva, i još od 2015., dodjeljivanje sredstava udrugama iz...