Velika akcija TEB-a - knjige na popustu do 80!

VELIKA akcija TEB-a! Do 80% niže cijene na aktualne, praktične i kvalitetne TEB-ove priručnike

Samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/24 objavljen je članak "Samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola". Autorica...

Jednostavno knjigovodstvo kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Jednostavno knjigovodstvo kod neprofitnih organizacija". Autorica članka...

Obračun poreza na dobit za 2023. kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Obračun poreza na dobit za 2023. kod neprofitnih organizacija". Autorica...

Umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO I. stup

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/23 objavljen je članak "Umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO I. stup"....

Neoporezive naknade troškova službenih putovanja vanjskih suradnika u neprofitnim organizacijama

U neprofitnim organizacijama česti su slučajevi da se na službena putovanja upućuju osobe koje nisu njihovi zaposlenici, tzv. vanjski suradnici. Zbog...

Godišnji popis imovine i obveza

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/23 objavljen je članak "Godišnji popis imovine i obveza". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Javna objava financijskih i revizorskih izvještaja neprofitnih organizacija

Sve neprofitne organizacije obvezne su sastavljati financijske izvještaje. Pritom one koje vode dvojno knjigovodstvo sastavljaju polugodišnje i...

Otvoren javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva u 2023.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Otvoren javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga...

Obveza revizije kod neprofitnih organizacija

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija , kojim je između ostaloga uređena i revizija financijskih izvještaja...

Ispravci i naknadna predaja financijskih izvještaja

Sve NO obvezne su izrađivati godišnje financijske izvještaje koji se predaju do kraja veljače (za prethodnu godinu). NO obveznice vođenja dvojnog...

Izjava o neaktivnosti - ne predaje se u roku propisanom za predaju polugodišnjih izvještaja

Često pitanje koje primamo putem TEB-ovog telefonskog servisa u vrijeme predaje polugodišnjih izvještaja neprofitnih organizacija je i pitanje: Mora...

Status i ovlaštenja tajnika neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Status i ovlaštenja tajnika neprofitnih organizacija". Autor članka je...

Djelovanje i financiranje neprofitnih organizacija – odgovori na česta pitanja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/22 objavljen je članak "Djelovanje i financiranje neprofitnih organizacija – odgovori na česta...

Godišnji financijski (i drugi) izvještaji neprofitnih organizacija za 2021. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/22 objavljen je članak "Godišnji financijski (i drugi) izvještaji neprofitnih organizacija za...

Obračun poreza na dobit za 2021. kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/22 objavljen je članak "Obračun poreza na dobit za 2021. kod neprofitnih organizacija". Autorica...

Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/22 objavljen je članak "Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja...

Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu za 2021.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/22 objavljen je članak "Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu za 2021.". Autorica članka je...