Procedure za neke poslovne procese iz Upitnika o samoprocjeni

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/21 objavljen je članak "Procedure za neke poslovne procese iz Upitnika o samoprocjeni"....

Evidentiranje nekih rashoda

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Evidentiranje nekih rashoda". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnog računovodstva

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. sastaviti polugodišnji financijski...

Donacije udrugama bez javnog natječaja i poziva

Zakonom o udrugama propisano je da nadležna državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S/JLPS) i druge...

Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja...

Godišnji popis imovine i obveza za 2020. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Godišnji popis imovine i obveza za 2020. godinu". Autorica članka je...

Planiranje za 2021. kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "Planiranje za 2021. kod neprofitnih organizacija". Autorica članka je...

Volontiranje stranaca u RH

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Volontiranje stranaca u RH". Autorica članka je mr. sc. Sanja Živko.

Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija". Autor...

Uputa neprofitnim ogranizacijama o ispravku financijskih izvještaja

Obavještavamo vas da je Ministarstvo financija objavilo Uputu neprofitnim oraganizacijama o ispravku financijskih izvještaja – koju možete preuzeti...

Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa". Autorica članka je...

Način prestanka postojanja udruga

Udruga svoje postojanje završava kad zbog određenih okolnosti prestaje djelovati. Pritom se može primijeniti postupak likvidacije i skraćeni postupak...

Izbor i imenovanje revizora kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Izbor i imenovanje revizora kod neprofitnih organizacija". Autorica...

Očuvanje rada organizacija civilnoga društva u uvjetima pandemije

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Očuvanje rada organizacija civilnoga društva u uvjetima pandemije"....

Skupština udruge

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Skupština udruge". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Financiranje udruga iz javnih izvora – objavljeni natječaji

Rad udruga osim sredstvima uplaćenih članarina, dobrovoljnih priloga i darova, obavljanjem djelatnosti na tržištu, često se kod velikog broja udruga...

Samoprocjena kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola". Autorica...

Godišnji financijski izvještaji za 2019. u neprofitnom računovodstvu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Godišnji financijski izvještaji za 2019. u neprofitnom računovodstvu"....