Samoprocjena kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola". Autorica...

Godišnji financijski izvještaji za 2019. u neprofitnom računovodstvu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Godišnji financijski izvještaji za 2019. u neprofitnom računovodstvu"....

Obračun poreza na dobit za 2019. kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Obračun poreza na dobit za 2019. kod neprofitnih organizacija". Autorica...

Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu". Autorica članka je Irena...

Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja...

Okružnica Ministarstva financija

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo financija objavilo okružnicu: Uputu za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za...

Prestanak postojanja i likvidacija udruge

Prestanak postojanja, likvidacija i brisanju udruge iz Registra udruga RH, prema Zakonu o udrugama (Nar. nov., br. 74/14 i 70/17.; u nastavku: Zakon)...

Humanitarne pomoći

Zakon o humanitarnoj pomoći propisuje uvjete prikupljanja i pružanja humanitarne pomoć u Republici Hrvatskoj. Prema Zakonu organizator prikupljanja i...

Nadzor nad radom udruge

Zakonom o udrugama (u nastavku: Zakon) propisuje se između ostalog i nadzor nad radom i poslovanjem udruge. Nadzor može biti unutarnji, inspekcijski,...

Može li postupak financiranja udruga biti jednostavniji?

Udrugama se godišnje dodijeli više od 1,7 mlrd. kn iz javnih izvora . To su značajna sredstva, i još od 2015., dodjeljivanje sredstava udrugama iz...

Dvojno ili jednostavno knjigovodstvo?

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (u nastavku: Zakon) uređen je, između ostaloga, okvir financijskog...

Novi TEB-ov priručnik: Poslovanje neprofitnih organizacija

Ovaj priručnik daje sveobuhvatan pregled primjene propisa kojima je uređeno pravno, računovodstveno i financijsko poslovanje neprofitnih organizacija,...

Upis u Registar udruga

Zakonom o udrugama (Nar. nov., br. 74/14 i 70/17; u nastavku: Zakon) je propisano da je upis u Registar udruga dobrovoljan, a obavlja se na zahtjev...

Vođenje neprofitnog računovodstva - dvojno ili jednostavno knjigovodstvo?

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (u nastavku: Zakon) uređen je, između ostaloga, okvir financijskog...

Podsjetnik na godišnje financijsko izvještavanje za 2018.

Sve neprofitne organizacije obvezne su sastaviti godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu. Vrsta financijskih izvještaja koja se sastavlja...

Neprofitne organizacije - službena putovanja vanjskih suradnika

Neprofitne organizacije (kojima se, pored ostalih, smatraju i tijela državne uprave i tijela LP(R)S), osim zaposlenika, upućuju na službena putovanja...

Donacije (i sponzoriranje) udruga iz javnih izvora

Udruge i druge organizacije civilnog društva u velikom se dijelu financiraju iz donacijskih sredstava. Kada se radi o donacijama iz javnih izvora,...

Udruge - Prelazak na jednostavno knjigovodstvo u 2018.?

Svaka NO prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo ...