Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnog računovodstva

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. sastaviti polugodišnji financijski...

Donacije udrugama bez javnog natječaja i poziva

Zakonom o udrugama propisano je da nadležna državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S/JLPS) i druge...

Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja...

Godišnji popis imovine i obveza za 2020. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Godišnji popis imovine i obveza za 2020. godinu". Autorica članka je...

Planiranje za 2021. kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/20 objavljen je članak "Planiranje za 2021. kod neprofitnih organizacija". Autorica članka je...

Volontiranje stranaca u RH

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Volontiranje stranaca u RH". Autorica članka je mr. sc. Sanja Živko.

Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija". Autor...

Uputa neprofitnim ogranizacijama o ispravku financijskih izvještaja

Obavještavamo vas da je Ministarstvo financija objavilo Uputu neprofitnim oraganizacijama o ispravku financijskih izvještaja – koju možete preuzeti...

Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa". Autorica članka je...

Način prestanka postojanja udruga

Udruga svoje postojanje završava kad zbog određenih okolnosti prestaje djelovati. Pritom se može primijeniti postupak likvidacije i skraćeni postupak...

Izbor i imenovanje revizora kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Izbor i imenovanje revizora kod neprofitnih organizacija". Autorica...

Očuvanje rada organizacija civilnoga društva u uvjetima pandemije

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Očuvanje rada organizacija civilnoga društva u uvjetima pandemije"....

Skupština udruge

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Skupština udruge". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Financiranje udruga iz javnih izvora – objavljeni natječaji

Rad udruga osim sredstvima uplaćenih članarina, dobrovoljnih priloga i darova, obavljanjem djelatnosti na tržištu, često se kod velikog broja udruga...

Samoprocjena kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola". Autorica...

Godišnji financijski izvještaji za 2019. u neprofitnom računovodstvu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Godišnji financijski izvještaji za 2019. u neprofitnom računovodstvu"....

Obračun poreza na dobit za 2019. kod neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Obračun poreza na dobit za 2019. kod neprofitnih organizacija". Autorica...

Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu". Autorica članka je Irena...