Neprofitne organizacije - službena putovanja vanjskih suradnika

Neprofitne organizacije (kojima se, pored ostalih, smatraju i tijela državne uprave i tijela LP(R)S), osim zaposlenika, upućuju na službena putovanja...

Donacije (i sponzoriranje) udruga iz javnih izvora

Udruge i druge organizacije civilnog društva u velikom se dijelu financiraju iz donacijskih sredstava. Kada se radi o donacijama iz javnih izvora,...

Udruge - Prelazak na jednostavno knjigovodstvo u 2018.?

Svaka NO prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo ...

Financijski planovi kod neprofitnih organizacija

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisuje da se poslovanje neprofitne organizacije treba temeljiti na načelu...

Objavljeni su podaci o financiranju udruga iz javnih izvora u 2015. godini

Ured za udruge Vlade RH, već devetu godinu zaredom, u okviru svojih nadležnosti, prikupio je i obradio podatke o financiranju projekata i programa...

Službena putovanja vanjskih suradnika u neprofitnim organizacijama

U neprofitnim organizacijama, osim svojim zaposlenicima, često se troškovi službenih putovanja nadoknađuju i drugim osobama ...

Aktualnosti za neprofitne organizacije

Financijsko izvještavanje za 2015. godinu ...

Primljene donacije kod neprofitnih organizacija

Zbog nastale katastrofalne situacije uzrokovane poplavom u Istočnoj Slavoniji neke neprofitne organizacije primat će više nego uobičajeno donacije u...

Neprofitne udruge

Udruga je slobodno i dragovoljno udruženje više osoba (fizičkih ili pravnih) osnovano radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu prava...