Prestanak postojanja i likvidacija udruge

Prestanak postojanja, likvidacija i brisanju udruge iz Registra udruga RH, prema Zakonu o udrugama (Nar. nov., br. 74/14 i 70/17.; u nastavku: Zakon)...

Humanitarne pomoći

Zakon o humanitarnoj pomoći propisuje uvjete prikupljanja i pružanja humanitarne pomoć u Republici Hrvatskoj. Prema Zakonu organizator prikupljanja i...

Nadzor nad radom udruge

Zakonom o udrugama (u nastavku: Zakon) propisuje se između ostalog i nadzor nad radom i poslovanjem udruge. Nadzor može biti unutarnji, inspekcijski,...

Može li postupak financiranja udruga biti jednostavniji?

Udrugama se godišnje dodijeli više od 1,7 mlrd. kn iz javnih izvora . To su značajna sredstva, i još od 2015., dodjeljivanje sredstava udrugama iz...

Dvojno ili jednostavno knjigovodstvo?

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (u nastavku: Zakon) uređen je, između ostaloga, okvir financijskog...

Novi TEB-ov priručnik: Poslovanje neprofitnih organizacija

Ovaj priručnik daje sveobuhvatan pregled primjene propisa kojima je uređeno pravno, računovodstveno i financijsko poslovanje neprofitnih organizacija,...

Upis u Registar udruga

Zakonom o udrugama (Nar. nov., br. 74/14 i 70/17; u nastavku: Zakon) je propisano da je upis u Registar udruga dobrovoljan, a obavlja se na zahtjev...

Vođenje neprofitnog računovodstva - dvojno ili jednostavno knjigovodstvo?

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (u nastavku: Zakon) uređen je, između ostaloga, okvir financijskog...

Podsjetnik na godišnje financijsko izvještavanje za 2018.

Sve neprofitne organizacije obvezne su sastaviti godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu. Vrsta financijskih izvještaja koja se sastavlja...

Neprofitne organizacije - službena putovanja vanjskih suradnika

Neprofitne organizacije (kojima se, pored ostalih, smatraju i tijela državne uprave i tijela LP(R)S), osim zaposlenika, upućuju na službena putovanja...

Donacije (i sponzoriranje) udruga iz javnih izvora

Udruge i druge organizacije civilnog društva u velikom se dijelu financiraju iz donacijskih sredstava. Kada se radi o donacijama iz javnih izvora,...

Udruge - Prelazak na jednostavno knjigovodstvo u 2018.?

Svaka NO prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo ...

Financijski planovi kod neprofitnih organizacija

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisuje da se poslovanje neprofitne organizacije treba temeljiti na načelu...

Objavljeni su podaci o financiranju udruga iz javnih izvora u 2015. godini

Ured za udruge Vlade RH, već devetu godinu zaredom, u okviru svojih nadležnosti, prikupio je i obradio podatke o financiranju projekata i programa...

Službena putovanja vanjskih suradnika u neprofitnim organizacijama

U neprofitnim organizacijama, osim svojim zaposlenicima, često se troškovi službenih putovanja nadoknađuju i drugim osobama ...

Aktualnosti za neprofitne organizacije

Financijsko izvještavanje za 2015. godinu ...

Primljene donacije kod neprofitnih organizacija

Zbog nastale katastrofalne situacije uzrokovane poplavom u Istočnoj Slavoniji neke neprofitne organizacije primat će više nego uobičajeno donacije u...

Neprofitne udruge

Udruga je slobodno i dragovoljno udruženje više osoba (fizičkih ili pravnih) osnovano radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu prava...