Zahtjev za izdavanje duplikata potvrde o sudjelovanju na:

  • izobrazbi i usavršavanju iz područja javne nabave
  • stalnom stručnom usavršavanju za ovlaštene revizore

Naknada TEB-u za pregled evidencije i izdavanje jednog primjerka duplikata s uključenim PDV-om i troškovima dostave u Republici Hrvatskoj iznosi:

a) 3,50 EUR naplaćuje se izdavanje potvrde ako tražitelj zahtjeva zna podatke o datumu sudjelovanja na edukaciji za koju traži duplikat

b) 7,00 EUR naplaćuje se izdavanje potvrde ako tražitelj zahtjeva ne zna podatke o datumu sudjelovanja na edukaciji za koju traži duplikat

Svaki daljnji primjerak duplikata koji se traži (istovremeno) naplaćuje se po 0,70 EUR kom.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

U pozivu na broj primatelja obavezno upisati OIB pravne ili fizičke osobe na koju će glasiti račun.

TEB će izdati i poslati duplikat najkasnije u roku od 7 dana po primitku zahtjeva i uplate.