Zahtjev za izdavanje duplikata potvrde o sudjelovanju na:

  • izobrazbi i usavršavanju iz područja javne nabave
  • stalnom stručnom usavršavanju za ovlaštene revizore

Naknada TEB-u za pregled evidencije i izdavanje jednog primjerka duplikata s uključenim PDV-om i troškovima dostave u Republici Hrvatskoj iznosi:

a) 25,00 kn (3,32 EUR) naplaćuje se izdavanje potvrde ako tražitelj zahtjeva zna podatke o datumu sudjelovanja na edukaciji za koju traži duplikat

b) 50,00 kn (6,64 EUR) naplaćuje se izdavanje potvrde ako tražitelj zahtjeva ne zna podatke o datumu sudjelovanja na edukaciji za koju traži duplikat

Svaki daljnji primjerak duplikata koji se traži (istovremeno) naplaćuje se po 5,00 kuna (0,66 EUR) kom.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

U pozivu na broj primatelja obavezno upisati OIB pravne ili fizičke osobe na koju će glasiti račun.

TEB će izdati i poslati duplikat najkasnije u roku od 7 dana po primitku zahtjeva i uplate.