Naknada TEB-u za pregled evidencije i izdavanje jednog primjerka duplikata s uključenim PDV-om i troškovima dostave u Republici Hrvatskoj iznosi:

a) 25,00 kn naplaćuje se izdavanje potvrde ukoliko tražitelj zahtjeva zna podatke o datumu sudjelovanja na Izobrazbi/Usavršavanju za koji traži duplikat

b) 50,00 kn naplaćuje se izdavanje potvrde ukoliko tražitelj zahtjeva ne zna podatke o datumu sudjelovanja na Izobrazbi/Usavršavanju za koji traži duplikat

Svaki daljnji primjerak duplikata koji se traži (istovremeno) naplaćuje se po 5,00 kuna kom.

Naknada se uplaćuje na transakcijski račun TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

U pozivu na broj primatelja obavezno upisati OIB pravne ili fizičke osobe na koju će glasiti račun.

TEB će izdati i poslati duplikat najkasnije u roku od 7 dana po primitku zahtjeva i uplate.