U nastavku ukratko o aktualnostima za proračune i proračunske korisnike. 

Izmjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu – primjena za 2020. godinu

U Narodnim novinama br. 126/19 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. Pročišćeni tekst ovoga Pravilnika možete pronaći na on-line izdanju TEB-ovog priručnika Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR) (poglavlje 7.2.1.).

Od 2020. godine propisano je novo uređenje sitnog inventara i dugotrajne imovine male vrijednosti. Naime, čl. 27. st. 1. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu sada je propisano da skupinu računa 04 – Sitni inventar čine predmeti proizvedene nefinancijske imovine male vrijednosti koji se ne utroše jednokratnom upotrebom u procesu poslovanja. Iz navedenoga proizlazi da se sitnim inventarom smatraju kao i do sada predmeti kratkotrotrajne nefinancijske imovine koji se ne utroše jednokratnom upotrebom, ali je novo da to mogu biti i predmeti dugotrajne nefinancijske imovine male vrijednosti koji se ne utroše jednokratnom upotrebom. Prema novoj odredbi iz čl. 18. st. 4., odluku o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar te odluku o jednokratnom ispravku vrijednosti iz čl. 18. st. 2. navedenoga Pravilnika donosi čelnik.

Nova je i odredba u čl. 18. st. 3. kojom se propisuje da se predmeti iste vrste dugotrajne nefinancijske imovine razvrstavaju u istu skupinu računa.

Računski plan dopunjen je s novim računima i podskupinom 125 Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo, a primjenjuje se u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2020. i u financijskom izvještavanju za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2020. godine.

O dosadašnjem uređenju sitnog inventara i dugotrajne nefinancijske imovine male vrijednosti možete pročitati ovdje.

 

Izmjene Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu – primjena za 2020. godinu

U Narodnim novinama br. 126/19 objavljen je Pravilnik o izmjenama o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. Pročišćeni tekst ovoga Pravilnika možete pronaći na on-line izdadnju TEB-ovog priručnika Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR) (poglavlje 7.2.2.).

S ovim izmjenama dosadašnji obrazac BIL zamjenjuju se novim obrascem BIL, a predavat će se prvi puta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

 

Godišnje financijsko izvještavanje za 2019. godinu

Za proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave rok predaje godišnjih financijskih izvještaja je 31. siječnja 2020., za JLP(R)S-e i izvanproračunske korisnike 17. veljače 2020., a za konsolidirane financijske izvještaje 28. veljače 2020.

Financijski izvještaji za 2019. godinu predaju se na istim obrascima kao i za prethodnu izvještajnu (2018.) godinu.
Očekuje se objava okružnice Ministarstva financija, o kojoj ćemo vas obavijestiti u posebnom newsletteru.

Više o sastavljanju i prezentiranju godišnjih financijskih izvještaja možete pročitati u TEB-ovom časopisu Financije, pravo i porezi br. 1/2020, u članku mr. sc. Ivane Jakir Bajo:Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2019. godinu.

 

Primanja u državnom i javnom sektoru od 1.1.2020.

Na TEB-ovim internetskim stranicama i putem newslettera već smo vas izvijestili o zadnjim izmjenama propisa koji uređuju primanja zaposlenih u javnim i državnim službama kojima možete pristupiti i na ovim poveznicama:

Vezano za izmjene poreznih propisa, najvažnije informacije možete pročitati na našim internetskim stranicama (www.teb.hr) te u TEB-ovom časopisu Financije, pravo i porezi br. 12/2019 i 1/2020.

 

Ostale aktualnosti

Obavještavamo pretplatnike TEB-ovog priručnika Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR) da je od ove godine omogućen on-line pristup cijelom sadržaju toga priručnika, uz PIN. Ukoliko, kao pretplanik, još uvijek nemate PIN koji je potreban za on-line pristup, molimo zatražite ga pisanim putem (teb@teb.hr).

Tiskano izdanje ovoga priručnika i nadalje će se dostavljati tijekom godine, a sa svakom izmjenom i dopunom propisa i objavom stručnih članaka koji će biti postavljeni na on-line izdanje ovoga priručnika, pretplatnici toga izdanja bit će obaviješteni putem newslettera.

Ukoliko još uvijek ne primate TEB-ov newsletter, molimo prijavite se ovdje.

Urednički pročišćeni tekstovi izmjena i dopuna te novih propisa s kraja 2019. i početka 2020. godine koji se mogu preuzeti na on-line izdanju TEB-ovog priručnika SDR:

  • 7.1.2. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Nar. nov., br. 117/19)
  • 7.3.2. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Nar. nov., br. 26/10, 120/13 i 1/20)
  • 7.3.5. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Nar. nov., br. 24/13, 102/17 i 2/20)
  • 7.4.6. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08, 61/11, 4/18 - Uredba i 112/19)
  • 7.4.2.b. Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br.  119/19)
  • 7.4.5.b. Dodatak TKU-u za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 123/19)

Pretplatu na TEB-ov priručnik Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR) možete naručiti ovdje.

Pretplatu na TEB-ov časopis Financije, pravo i porezi možete naručiti ovdje.

Ne propustite TEB-ov seminar za proračune i proračunske korisnike u siječnju: Godišnji financijski i porezni izvještaji za 2019. godinu i druge aktualnosti. Više o programu, prijavi i ostalome možete vidjeti ovdje.

Natrag