Iz sadržaja izdvajamo:

 • Proračunsko planiranje
 • Izvršavanje proračuna
 • Tumačenja kolektivnih ugovora (državne i javne službe)
 • Okružnice i druge upute Ministarstva financija
 • Pročišćeni tekstovi propisa

Pretplata na SDR uključuje:

 • osnovno izdanje s dopunama za 2019.
 • INTERNET IZDANJE zakonskih pročišćenih tekstova iz 7. dijela priručnika
 • neograničene telefonske konzultacije s TEB-ovim savjetnicima putem PIN-a
  (PIN je tajni broj, namijenjen isključivo konkretnom pretplatniku, a izdaje ga i prema potrebi mijenja TEB, o čemu pretplatnika izvješćuje mailom.  Svaki pretplatnik dužan je svoj PIN pažljivo čuvati i ne smije ga obznaniti drugima. U suprotnom pretplatnik će odmah izgubiti pravo na besplatne telefonske konzultacije.)

Pretplata na SDR uključuje i TEB-ove knjige:

 • Proračunsko računovodstvo – Primjena Računskog plana s primjerima knjiženja
 • Računski plan

SADRŽAJ SDR-a