Iz sadržaja izdvajamo:

 • Proračunsko planiranje
 • Izvršavanje proračuna
 • Tumačenja kolektivnih ugovora (državne i javne službe)
 • Okružnice i druge upute Ministarstva financija
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti
 • Pročišćeni tekstovi propisa

Pretplata na SDR uključuje:

 • osnovno izdanje s dopunama za 2024.
 • INTERNET IZDANJE uključeno je u cijenu
 • neograničene telefonske konzultacije s TEB-ovim savjetnicima putem PIN-a
  (PIN je tajni broj, namijenjen isključivo konkretnom pretplatniku, a izdaje ga i prema potrebi mijenja TEB, o čemu pretplatnika izvješćuje mailom. Svaki pretplatnik dužan je svoj PIN pažljivo čuvati i ne smije ga obznaniti drugima. U suprotnom pretplatnik će odmah izgubiti pravo na besplatne telefonske konzultacije.)

Pretplata na SDR uključuje i TEB-ove knjige:

 • Proračunsko računovodstvo – Primjena Računskog plana s primjerima knjiženja (novo izmijenjeno i dopunjeno izdanje u 2024.)
 • Sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti - Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (samo novi pretplatnici)
 • Računski plan proračunskog računovodstva

SADRŽAJ SDR-a