Godišnji financijski i porezni izvještaji za 2019. godinu

i druge aktualnosti

seminar za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

 

Varaždin, 13.1.2020. (ponedjeljak), Park Boutique Hotel, Juraja Habdelića 6

Split, 15.1.2020. (srijeda), HGK, Županijska komora Split, Trumbićeva obala 4

Zadar, 16.1.2020. (četvrtak), Hotel Kolovare, Bože Peričića 14

Rijeka, 20.1.2020. (ponedjeljak), Grand hotel Bonavia, Dolac 4

Osijek, 22.1.2020. (srijeda), Hotel Osijek, Šamačka 4

Bjelovar, 23.1.2020. (četvrtak), Ekonomski fakultet, A. B. Šimića 1

Zagreb, 24.1.2020. (petak), Hotel International Zagreb, Miramarska 24

 

Početak u svim mjestima u 9,30 sati
Prijam od 9,00 sati

Program seminara:

1. Računovodstvene aktualnosti

 • Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
  • Primjena od 1.1.2020.
  • Sitni inventar – novo uređenje
  • Novi računi u Računskom planu, novi obrazac: BIL

 • Knjiženja na kraju proračunske godine
  • Ispravak vrijednosti potraživanja Obveza ispravka • Naplata ranije ispravljenih potraživanja • Otpis potraživanja • Primjeri
  • Ispravno utvrđivanje rezultata za 2019. godinu Sučeljavanje prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po aktivnostima i izvorima financiranja te korekcija rezultata na dan 31.12.2019. – pojašnjenja na primjerima
  • Utvrđivanje i korištenje prenesenih viškova i manjkova prihoda iz 2019. u 2020. Mogućnosti korištenja viškova i načini pokrića manjkova iz 2019. godine • Sastavljanje odluka o rasporedu rezultata i primjeri knjiženja
  • Iskazivanje rezultata u financijskim izvještajima – za 2019. i 2020. godinu
 • Financijski izvještaji za 2019. godinu
  • Upute Ministarstva financija o sastavljanju izvještaja Upute o povratima sredstava u proračun i njihovo evidentiranje
  • Vrste, sadržaj i rokovi godišnjih financijskih izvještaja za pojedine obveznike
  • Napomene o popunjavanju pojedinih AOP-a izvještaja
  • Napomene o izradi konsolidiranih izvještaja za 2019. godinu

2. Aktualnosti u porezu na dohodak i doprinosima

 • Novine kod poreza na dohodak od 1.1.2020. i izmjene Pravilnika o porezu na dohodak
  • Obračun plaće za siječanj 2020. – novi iznos osnovnog osobnog odbitka
  • Mlade osobe – oslobođenje/umanjenje poreza i doprinosa za obvezna osiguranja, JOPPD
  • Kako utvrditi nesamostalan rad i pravne posljedice nepravilnog postupanja
  • Novi neoporezivi primitci i JOPPD
  • Minimalna plaća za 2020. i JOPPD
  • Nove osnovice za obračun doprinosa

 • Poseban postupak utvrđivanja poreza
  • Zašto je bitno razlikovati godišnji i konačni dohodak?
  • Obveznici podnošenja godišnje porezne prijave
  • Tko se smatra uzdržavanim članom uže obitelji/djetetom u 2019.?

 • Podsjetnik za isplatu mogućih neoporezivih primitaka

3. Način određivanja i izračuna naknade plaće

 • Kako se određuje naknada plaće?
 • Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 • Određivanje naknade plaće za vrijeme plaćenog dopusta i obustave rada
 • Iznosi i visina naknade plaće za vrijeme bolovanja
 • Naknada plaće na teret poslodavca i HZZO-a
 • Uvjeti za povrat naknade plaće od HZZO-a

4. Plaće i materijalna prava državnih i javnih službenika od 1.1.2020.

 • Sporazum Vlade RH i sindikata u djelatnosti obrazovanja i znanosti
 • Izmjene i dopune Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
 • Uvećanje osnovne plaće u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
 • Uvećanje osnovne plaće u ustanovama znanosti i visokog obrazovanja
 • Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
 • Dodatak TKU-a za službenike i namještenike u javnim službama
 • Novi iznosi dnevnice za službena putovanja u RH i dodatka za rad na terenu

5. Ostale aktualnosti

 • Novosti uz izvršavanje Državnog Proračuna za 2020.
  • Potraživanja od HZZO-a za isplaćenu naknadu plaće za vrijeme bolovanja
  • Materijalna i ostala prava
 • Iznosi izuzeti od ovrhe u 2020.

 6. Odgovori na pitanja

 

Predavačice:

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo (Ministarstvo financija; samo na seminaru u Zagrebu)
 • Nikolina Bičanić, Ljubica Đukanović i mr. sc. Mirjana Paić Ćirić (TEB-ove savjetnice)

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 700,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2020. godinu podmirena;

Pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2020. plaćaju kotizaciju za seminar u iznosu od 600,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, e-maila: teb@teb.hr, ili faxa: 01 46 11 411.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.