Potpisan Sporazum o visini dodatka i dinamici isplate dodatka  u osnovnoj plaći za policijske službenike

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (u nastavku: Vlada RH), sa sjednice održane 18.12.2019. pod toč. 14. dnevnog reda, prihvaćen je Prijedlog sporazuma o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike. Na temelju navedenog Zaključka sklopljen je Sporazuma o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike (u nastavku: Sporazum) koji stupa na snagu danom potpisivanja.

Vlada RH i reprezentativni sindikati i to Sindikat policije Hrvatske, Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH sklopljenim Sporazumom su se usuglasili da se dodatak u osnovnoj plaći policijskih službenika raspoređenih na radna mjesta za koja je kao uvjet rasporeda propisana isključivo srednja stručna sprema isplaćuje po modelu 3% + 1% + 2% sljedećom dinamikom:

  • dodatak u osnovnoj plaći od 1.12.2019. iznosi 3% sa isplatom u siječnju 2020.
  • dodatak u osnovnoj plaći od 1.6.2020. uvećat će se za dodatnih 1% sa isplatom u srpnju 2020. i
  • dodatak u osnovnoj plaći od 1.1.2021. godine uvećat će se za dodatnih 2% sa isplatom u veljači 2021.

Sukladno potpisanom Sporazumu ukupna visina dodatka u osnovnoj plaći policijskih službenika raspoređenih na radna mjesta za koja je kao uvjet rasporeda propisana isključivo srednja stručna sprema od 1.1.2021. iznosit će 6,11%.

Strane Sporazuma, isto tako, suglasne su da se za  policijske službenike koji nisu obuhvaćeni čl. 2. Sporazuma uvede dodatak u osnovnoj plaći od 3% od 1.9.2020. sa isplatom u listopadu 2020.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag