Potpisan Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

Dodatkom Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama koga su 5.12.2019. zaključili Vlada Republike Hrvatske i Sindikati javnih službenika i namještenika utvrđena je osnovica za izračun plaće za 2020., iznos regresa i božićnice i dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2020. o čemu pišemo u nastavku.

Vlada Republike Hrvatske (u nastavku: Vlada RH) i Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara, Sindikat hrvatskih učitelja, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Sindikat zaposlenih u hrvatskom školstvu - Preporod, Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, Hrvatski liječnički sindikat, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske (u nastavku: Sindikati) zaključili su Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (u nastavku: Dodatak TKU) koji se primjenjuje od dana potpisa.

Ugovorne strane su Dodatkom TKU-u utvrdile:

 • visinu osnovice za izračun plaće za 2020. službenika i namještenika u javnim službama i
 • iznos materijalnih prava za 2020. službenika i namještenika u javnim službama.

Potpisom Dodatka TKU-a ugovorne strane suglasno su utvrdile da je osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u javnim službama od 1.1.2017., temeljem uspješno završenih pregovora socijalnih partnera, rasla sljedećom dinamikom:

 • od 1.1.2017. do 31.7.2017. - 2% i iznosila 5.211,02 kn,
 • od 1. 8.2017. do 31.10.2017. - 2% i iznosila 5.315, 24 kn,
 • od 1.11.2017. do 31.12.2018. - 2% i iznosila 5.421,54 kn,
 • od 1.1.2019. do 31.8.2019. - 3% i iznosila 5.584,19 kn, a
 • od 1.9.2019. 2% i iznosi 5.695,87 kn.

Dodatkom TKU-a ugovorne strane suglasno su utvrdile da će osnovica za izračun plaće za službenika i namještenika u javnim službama za 2020. iznositi:

 • od 1.1.2020. do 31.5.2020. -5. 809,79 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za siječanj 2020., koja se isplaćuje u veljači 2020.,
 • od 1.6.2020. do 30.9.2020. - 5.925,99 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za lipanj 2020., a koja se isplaćuje u srpnju 2020., a
 • od 1.10.2020. - 6.044,51 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za listopad 2020., koja se isplaćuje u studenom 2020. i nadalje.

Ugovorne strane su se ujedno dogovorile da će o visini osnovice za izračun plaće za službenike i namještenike u javnim službama za 2021. pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za 2021. i ugovoriti je dodatkom TKU-a, pri čemu će, između ostalog, voditi računa o povećanjima ugovorenima Dodatkom TKU-a i financijskim opterećenjima koja ona predstavljaju za Državni proračun RH.

Pored osnovice za izračun plaće za službenika i namještenika u javnim službama za 2020. ugovorne strane su se usuglasile da će regres i godišnja nagrada za božićne blagdane za 2020. iznositi 1.500,00 kn, a dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2020. 600,00 kn.

Ugovorne strane su se ujedno usuglasile da će o visini jednokratnih materijalnih prava (regres, dar u prigodi dana Sv. Nikole i nagrada za božićne blagdane) ugovorenih TKU-om, za 2021. pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za 2021. i ugovoriti ih dodatkom TKU-a, pri čemu će voditi računa o povećanjima ugovorenima Dodatkom TKU-a i financijskim opterećenjima koja ona predstavljaju za Državni proračun RH.

Pored navedenog, ugovorne strane su sporazumno utvrdile da iznos dnevnice za službena putovanja u RH iz čl. 63. st. 2. TKU-a  i iznos dodatka za rad na terenu iz čl. 64. st. 3. TKU-a iznosi 200,00 kn.

Nadalje, ugovorne strane su sporazumno utvrdile da će otpremnina prilikom odlaska u mirovinu službenika i namještenika u javnim službama od 1.1.2020. iznositi dvije osnovice za izračun plaće državnog službenika i namještenika, koje će biti važeće na zadnji dan rada u javnoj službi prije odlaska službenika i namještenika u mirovinu.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag