Obrazac JOPPD

Sastavni dio Pravilnika o porezu na dohodak su i prilozi (prilozi 1. – 5.) kojima su propisane oznake za popunjavanje Obrasca JOPPD te šifarnik INO-DOH, koje možete pogledati ovdje.

Natrag