Otpremnine

Pravo na otpremninu uređuje se izvorom radnog prava kojeg primjenjuje poslodavac, tj. ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom, Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14 – 151/22; u nastavku: ZR). U tablici se daje način prestanka radnog odnosa, visina otpremnine te neoporezivi iznos otpremnine.

1 Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14 - 151/22; u nastavku: ZR)

Natrag