Drugi dohodak – autorska i umjetnička djela

Drugi dohodak – autorska djela

  • primjenjuje se za naknade za djela koja se smatraju autorskim djelom sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 111/21)

Primjer: Autorska naknada

Ugovor o autorskom djelu sklopljen je s osobom koja ima prebivalište u Zagrebu. Dogovorena je isplata naknade u iznosu od 500,00 EUR (bruto).

Napomena: Ako je dogovoren neto iznos potrebno je isti preračunati na bruto primjenom koeficijenata (tablica s koeficijentima za preračunavanje dana je u nastavku).

Primjer: Autorska naknada - preračun neto iznosa u bruto

Ugovor o autorskom djelu sklopljen je s osobom koja ima prebivalište u Zagrebu, Ugovorena je naknada u iznos od 200,00 EUR neto.

Drugi dohodak – umjetnička djela

priznaje se dodatni izdatak od 25%, temeljem potvrde nadležne udruge ili agencije iz koje je vidljivo da se radi o umjetničkom djelu, te izdatak od 30%

Primjer: Naknada umjetnika - preračun neto iznosa u bruto

S umjetnikom, koji živi u gradu s propisanom stopom prireza 10%, ugovoren je iznos neto naknade od 380,00 EUR.

Koeficijenti za preračun neto iznosa drugog dohotka po osnovi autorskog/umjetničkog djela u bruto iznos:

Natrag