Drugi dohodak - ugovor o djelu

  • može se sklopiti za naknade po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te za druge slične djelatnosti
  • obračun propisanih obveza istovjetan je za članove nadzornih odbora, skupština, povjerenstva i sl.

Primjer: Ugovor o djelu

S vanjskim suradnikom sklopljen je ugovor za prijevod službenih dopisa. Dogovorena je isplata naknade u iznosu od 400,00 EUR (bruto). Suradnik ima prebivalište u Zagrebu.

Napomena: Ako je dogovoren neto iznos potrebno je isti preračunati na bruto primjenom koeficijenata (vidjeti tablicu Drugi dohodak – koeficijenti za preračun neto iznosa drugog dohotka u bruto iznos).

Primjer: Ugovor o djelu – preračun neto iznosa u bruto

S vanjskim suradnikom sklopljen je ugovor o djelu te dogovorena naknada u neto iznosu od 300,00 EUR. Prirez se plaća po stopi od 14%.

Ukupni trošak isplatitelja dobio bi se i množenjem neto iznosa i koeficijenta iz kol. 3 (bruto 2) Tablice 1., odnosno 300,00 x 1,547208.

Tablica 1. Koeficijenti za preračun neto iznosa drugog dohotka u bruto iznos

Napomena: Koeficijenti u koloni bruto 1 koriste se pri utvrđivanju bruto iznosa naknade s uključenim doprinosom za mirovinsko osiguranje, porezom i prirezom te neto iznosom, bez doprinosa za zdravstveno osiguranje. Koeficijenti u koloni bruto 2 koriste se pri utvrđivanju bruto iznosa naknade s uključenim doprinosom za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, porezom i prirezom te neto iznosom (ukupni trošak isplatitelja).

Natrag