Zdravstveno osiguranje  - pregled visina osnovica i naknada po vrstama bolovanja  i isplatiteljima

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti (u nastavku: bolovanje) zbog korištenja zdravstvene zaštite/drugih okolnosti određuje se od osnovice osiguranja za određene slučajeve bolovanja propisane Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13, 98/19 i 33/23) i Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 152/22).

U nastavku se daje Tablica slučajeva bolovanja, isplatitelja na čiji teret se naknada plaće isplaćuje za te slučajeve kao i osnovice za određivanje naknade i to kada su u prethodnih šest mjeseci prije otvaranja bolovanja isplaćene dvije ili više plaća kao i ako je u tom razdoblju isplaćena jedna ili niti jedna plaća (kada se naknada određuje od najniže osnovice osiguranja).

Osnovica:

Ako je isplaćena jedna ili nijedna plaća osnovica za naknadu se određuje od najniže osnovice (592,80 eura)

Naknada na teret HZZO-a:

70% ▶ za prvih šest kalendarskih mjeseci neprekidnog bolovanja

80% ▶ od prvog dana nakon isteka šest mjeseci do 18 mjeseci

50% zadnje isplaćene naknade plaće ▶ nakon isteka 18 mjeseci neprekidnog bolovanja

- ne umanjuje se na 50% u slučaju privremene nesposobnosti zbog liječenja zloćudnih bolesti, njege djeteta oboljelog od zloćudne bolesti, provođenja hemodijalize ili peritonijske dijalize i uzimanje i presađivanjem dijelova ljudskog tijela.

Uvjet za isplatu naknade:

Prethodno osiguranje - najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine.

Ako nije ispunjen uvjet: 25% proračunske osnovice za sve vrijeme trajanja bolovanja.

Natrag