Zdravstveno osiguranje  - pregled visina osnovica i naknada po vrstama bolovanja  i isplatiteljima

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti (u nastavku: bolovanje) zbog korištenja zdravstvene zaštite/drugih okolnosti određuje se od osnovice osiguranja za određene slučajeve bolovanja propisane Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13 i 98/19) i Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 152/22).

U nastavku se daje Tablica slučajeva bolovanja, isplatitelja na čiji teret se naknada plaće isplaćuje za te slučajeve kao i osnovice za određivanje naknade i to kada su u prethodnih šest mjeseci prije otvaranja bolovanja isplaćene dvije ili više plaća kao i ako je u tom razdoblju isplaćena jedna ili niti jedna plaća (kada se naknada određuje od najniže osnovice osiguranja).

Osnovica:

Ako je isplaćena jedna ili nijedna plaća osnovica za naknadu u svim slučajevima bolovanja je najniža osnovica – 519,53 eura 3.624,06 kn.

Naknada na teret HZZO-a:

70% ▶ za prvih šest kalendarskih mjeseci neprekidnog bolovanja

80% ▶ od prvog dana nakon isteka šest mjeseci do 18 mjeseci 50% zadnje isplaćene naknade plaće

50% zadnje isplaćene plaće  ▶ nakon isteka 18 mjeseci neprekidnog bolovanja

Uvjet za isplatu naknade:

Prethodno osiguranje najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine.

Ako nije ispunjen uvjet: 25% proračunske osnovice za sve vrijeme trajanja bolovanja 110,36 eura (831,50 kn).

Natrag