Neoporezivi primici, naknade, nagrade i stipendije

Poslodavac može svojim radnicima neoporezivo isplatiti primitke propisane čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 143/23; u nastavku: Pravilnik) čiji pregled dajemo u nastavku.

Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada (čl. 7. Pravilnika)

Člankom 6. Pravilnika propisani su i neoporezivi iznosi stipendija, nagrada i naknada fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak, a čiji se pregled daje u tablici u nastavku.

 

Natrag