Nabava rabljenog vozila iz EU

Nabavlja li poduzetnik – obveznik PDV-a za potrebe poslovanja rabljeno vozilo iz EU, njegove obveze ovise o tome nabavlja li teretno ili osobno vozilo, te je li porezni obveznik iz druge države članice EU primijenio redovni postupak oporezivanja (prijenos porezne obveze) ili posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra, ili se vozilo kupuje od osobe koja nije porezni obveznik.

Rabljenim vozilom za potrebe oporezivanja PDV-om smatra se  kopneno motorno vozilo radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW, isporučeno nakon 6 mjeseci od datuma prve uporabe i koje je prešlo više od 6.000 km.

Nabava teretnog vozila

Poduzetnik – obveznik PDV-a koji nabavlja rabljeno teretno vozilo za potrebe poslovanja za koje je:

  • prodavatelj – porezni obveznik iz druge države članice EU primijenio redovan postupak oporezivanja, tj. prijenos porezne obveze na kupca- obvezan je obračunati PDV po stopi 25% te prijaviti stjecanje u: - obrascu PDV-S i - obrascu PDV pod toč. II.7. i. III.7. Porezna osnovica je vrijednost po računu dobavljača bez PDV-a;
  • preprodavatelj iz druge države članice primijenio posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra (što je naveo kao napomenu na računu) - nema obvezu plaćanja poreza u Republici Hrvatskoj (u nastavku: RH).

Nabava osobnih automobila

Osobnim automobilima, za potrebe oporezivanja, smatraju se motorna vozila namijenjena za prijevoz osoba koja, osim sjedala za vozača, imaju najviše osam sjedala.

Poduzetnik – obveznik PDV-a koji nabavlja rabljeni osobni automobil za potrebe poslovanja za koji je:

  • prodavatelj – porezni obveznik iz druge države članice EU primijenio redovni postupak oporezivanja - obvezan je prijaviti stjecanje, tj. platiti (obračunati) hrvatski PDV po stopi 25%. Porezna osnovica je vrijednost po računu dobavljača bez PDV-a, a Poreznoj upravi podnosi se: obrazac PDV u kojem je iskazana: - obveza PDV pod toč. II.7. i - pretporez od stjecanja dobara unutar EU pod toč. III.7. (u iznosu 50% obveze PDV-a iskazane pod toč. II.7.). Naime, porezni obveznik ne može odbiti 50% pretporeza obračunatog za nabavu osobnih automobila (osim ako se osobni automobil nabavlja za obuku vozača, testiranje, servisnu službu, djelatnost prijevoza, iznajmljivanja ili za daljnju prodaju, ili se nabavlja motorno vozilo kategorije N1 koje je razvrstano u oznaku 8703 Carinske tarife i nije predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila, u kojem slučaju poduzetnik ima pravo odbiti pretporez u cijelosti) i obrazac PDV-S;
  • preprodavatelj iz druge države članice primijenio posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra (što je naveo kao napomenu na računu) - nema obvezu plaćanja poreza u RH.

Ako poduzetnik osobni automobil nabavlja od građanina, malog poreznog obveznika ili druge osobe koja nije porezni obveznik obvezan je platiti upravnu pristojbu. Upravna pristojba plaća se prema propisanom iznosu po kilovatu (KW) odnosno kubičnom centimetru (cm³)​, ovisno o godini starosti rabljenog motornog vozila, a obračun i naplatu obavljaju stanice za tehnički pregled.

PPMV

Nadalje, porezni obveznik koji unosi/stječe/uvozi rabljeni ili novi osobni automobil radi uporabe na cestama u RH obvezan je, carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu radi obračuna i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila u roku od 15 dana od dana unosa, uvoza ili nabave motornog vozila. PPMV obračunava i naplaćuje Carinska uprava temeljem izdanog rješenja.

Ostale obveze

Osim PDV-a i PPMV-a, osoba koja unosi/ stječe/uvozi vozilo, obvezna je platiti naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima i naknadu za gospodarenje otpadnim gumama. U tu svrhu putem nadležnoga carinskog ureda dostavljaju se podaci o vozilu na obrascu OV1, a podaci o gumama na obrascu IPG. Naknada gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama plaća se temeljem Rješenja.

DETALJNIJE O TEMI:

FIP br. 5/19 i 5/18, D. Zaloker
FIP br. 4/17, A. Zakarija
FIP br. 3/17 i 1/16, L. Tošić

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag