arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2016

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Dubravka Miljković: Katalog dobrote

Aktualno

 • mr. sc. Mladen Štahan: Računovodstvene aktualnosti od 1.1.2016.
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
 • mr. sc. Ida Dojčić: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
 • Renata Kalčić: Izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u
 • Ivana Vargašević: Izmijenjen je Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2015.
 • Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2015. godinu
 • mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2015.
 • mr. sc Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2015.
 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2015.
 • Domagoj Zaloker: Ostala sveobuhvatna dobit za 2015.
 • Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Godišnji obračun članarine turističkim zajednicama, spomeničke rente i drugih davanja za 2015.
 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Faktoring - računovodstveni i porezni tretman

Porezi i doprinosi

 • Dražen Opalić, Jasna Prepeljanić: Obveza doprinosa od 1.1.2016. za osiguranike koji su obveznici doprinosa za svoje osobno osiguranje
 • mr. sc. Ida Dojčić: Godišnje usklađenje PDV-a za 2015.
 • Željka Marinović: Trošarinska izvješća za 2015. godinu
 • Iva Uljanić Škreblin, Silvija Bartolec: Porez na dohodak u prekograničnim slučajevima
 • Danijela Rudić, Igor Andraković: Porezni dug u predstečajnom i stečajnom postupku

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Utvrđivanje rezultata za 2015. i druga knjiženja na kraju proračunske godine
 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2015. godinu

Neprofitne organizacije

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Novi Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola i planiranju - 2. dio
 • Irena Slovinac: Porez na dobit kod neprofitnih organizacija

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Paušalno oporezivanje dohotka od samostalnih djelatnosti

Plaće i naknada plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun obveza iz plaća u 2016. godini

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Konsignacijska skladišta

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Obavljanje poslova zaštite na radu od 1.1.2016.
 • Ljubica Đukanović: Osiguranje potraživanja u slučaju stečaja i blokade računa poslodavca

Stečajno pravo

 • Jelena Čuveljak: Pokretanje stečajnog postupka po službenoj dužnosti od strane Fine

Trgovačko pravo

 • Vlatka Cikač: Status poslovnog udjela kroz aspekt „obiteljskog poduzeća“

Javna nabava

 • Ivica Pranjić: Izrada plana nabave za 2016. - pitanja i odgovori

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Izmjene Pravilnika o vođenju matične evidencije HZMO

Gospodarstvo

 • Lidija Tošić: Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima

TEB-ov podsjetnik

 • Sadržaj
 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2015.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • Razvrstavanje gradova, općina i naselja u turističke razrede
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja za 2016.