Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike? Pogledajte snimku!

Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike?

Pogledajte snimku!

Ukoliko ste propustili neki od TEB-ovih webinara koje smo pripremili za proračune i proračunske korisnike, pogledajte snimku webinara u vrijeme koje Vam najviše odgovara, uz mogućnost postavljanja pitanja! Ili naručite samo pisane materijale s održanog webinara.

Kako izgleda TEB-ov webinar odnosno snimka webinara besplatno možete pogledati ovdje.

U nastavku izdavajamo samo neke snimke webinara za proračune i proračunske korisnike, a cjelokupnu ponudu održanih webinara uključujući programe iz područja, plaća i doprinosa, drugih poreza, javne nabave, radnih odnosa i ostaloga, pogledajte ovdje.

Blagajničko poslovanje, računovodstvena dokumentacija i evidencije za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike, predavačice: Nikolina Bičanić, mag. oec. i , TEB-ove više savjetnice, snimljeno: 23.5.2023., više ovdje.

Dugotrajna nefinancijska imovina za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike (20.4.2023.), predavačice: Nikolina Bičanić, mag. oec. i Irena Slovinac, dipl. oec., TEB-ove više savjetnice, snimljeno: 20.4.2023., više ovdje.

Tromjesečni financijski izvještaji i druge aktualnosti za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike (28.3.2023.), predavači: Nikolina Bičanić, mag. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec., TEB-ovi viši savjetnici, snimljeno: 28.3.2023., više ovdje.

Aktualnosti za proračune i proračunske korisnike (godišnji financijski izvještaji za 2022., plaće, materijalna prava i ovrha na plaći od 1.1.2023. i dr.) (20.1.2023.), predavačice: Mladenka Karačić, dipl. oec., Ljubica Đukanović, mag. iur., TEB-ova viša savjetnica, snimljeno: 20.1.2023., više ovdje.

Natrag