Kada nastaje obveza PDV-a temeljem unaprijed ispostavljenih računa?

U praksi se ponekad javljaju pitanja u svezi nastanka obveze PDV-a u situacijama kada se računi ispostavljaju prije nego je isporuka uopće i...

Osiguranje od nezgode/ozljede na radu

Sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom, odnosno ugovora o životnom osiguranju osim obveznih zdravstvenih, mirovinskih i socijalnih osiguranja...

Tko podnosi Obrazac PD-IPO za 2018.?

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama na Obrascu PD-IPO se dostavlja samo ukoliko su u poslovnim knjigama poduzetnika tijekom poreznog...

Sretan Uskrs!

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma – akontacije

Konačni obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2018. godinu izvršen je prema novom Zakonu o šumama (Nar. nov., br. 68/18), ali na...

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2019.

Tko može iznajmljivati apartmane?

Sobe, apartmane, kuće za odmor i objekte za robinzonski smještaj odnosno zemljišta za kamp i kamp-odmorište u RH mogu iznajmljivati: državljani RH,...

S toplim vremenom stižu i bolji uvjeti za zaposlene u ugostiteljstvu

Kolektivni ugovor ugostiteljstva od 27.3.2018. (Nar. nov., br. 36/18; u nastavku: Kolektivni ugovor) primjenjuje se od 1.4.2018. i sklopljen je na...

Prijava obveze konsolidacije Fini

Društva koja imaju status matice (matična društva) obvezna su do 30. travnja 2019. godine Registru godišnjih financijskih izvještaja prijaviti obvezu...

Upis u Registar udruga

Zakonom o udrugama (Nar. nov., br. 74/14 i 70/17; u nastavku: Zakon) je propisano da je upis u Registar udruga dobrovoljan, a obavlja se na zahtjev...

Isplaćujete dividendu? Ne zaboravite porez i JOPPD!

Primiče se vrijeme utvrđivanja rezultata za prethodnu godinu, održavanja skupština i donošenja odluka, pored ostalog, i o raspodjeli dobiti. Svi su...

Što mislite jesu li programi identični?

Narodne novine prepisale od TEB-a program seminara o porezu na dobit...

Vođenje neprofitnog računovodstva - dvojno ili jednostavno knjigovodstvo?

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (u nastavku: Zakon) uređen je, između ostaloga, okvir financijskog...

Objavljena prosječna bruto i neto plaća za 2018.

U Nar. nov., br. 25 od dana 13.3.2019. objavljena je Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike...

Pad industrijske proizvodnje u 2018. nakon četverogodišnjeg rasta

Trend industrijske proizvodnje Hrvatske od 2010. do 2013. godine pokazuje prosječni godišnji pad industrijske proizvodnje od 2,5%. Unutar ukupne...

Označavanje vozila u javnom cestovnom prijevozu

Novim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (Nar. nov., br. 41/18) propisani su uvjeti i način obavljanja djelatnosti javnog prijevoza putnika i...

Naplaćivanje vrećica, izvješćivanje i plaćanje naknade

Trgovci i druge osobe koje nabavljaju vrećice da bi u njih pakirali prodane proizvode obvezni su plaćati naknadu za zbrinjavanje otpadne ambalaže, te...

Stanje sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru

U listopadu prošle godine Vlada RH usvojila je Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2017. godinu (u...