Nagrađivanje menadžera/članova uprave dodjelom vlastitih dionica

Ako se vlastite dionice dodjeljuju osobama koje su ujedno i zaposlenici toga društva taj će se primitak smatrati dohotkom od nesamostalnog rada ...

Obračunski PDV kod uvoza

Opće pravilo je da se PDV-om oporezuje uvoz dobara tj. svaki unos dobara u Europsku uniju (EU) koja nisu u slobodnom prometu na području EU u skladu s...

Stanje sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru

U listopadu prošle godine Vlada RH usvojila je Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2016. godinu ...

Pozajmice pravnim i fizičkim osobama – koju kamatnu stopu primijeniti?

Posuđivanje novca između pravnih osoba, koje nisu banka ili druga financijska institucija, te između pravnih i fizičkih osoba predmet je ugovora o...

Evidentiranje podataka o nabavi i korištenju automobila na Obrascu PDV

Zadnjim izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koje se primjenjuju od 1.1.2018., izmijenjena je odredba čl. 178. st. 1. toč. 1. Pravilnika...

Mogu li revizori otkriti/spriječiti prijevaru?

Revizore možemo podijeliti na interne - unutarnje revizore koji su sastavni dio SIK-a, i vanjske – komercijalne revizore, koji nisu dio tog sustava. I...

Okružnice Ministarstva financija

Obavještavamo vas da je Ministarstvo financija objavilo dvije okružnice za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja za 2018.

Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Prijava obveze konsolidacije

Društva koja imaju status matice (matična društva) obvezna su Registru godišnjih financijskih izvještaja prijaviti obvezu konsolidacije najkasnije do...

Nova Uputa Porezne uprave u vezi oporezivanja osobnih automobila

Predmetna Uputa Porezne uprave na ponešto drugačiji način određuje porezni tretman i obračune korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za...

Novine u kupoprodajnim odnosima između sudionika lanca opskrbe hranom od 1.4.2018.

U cilju sprječavanja nepoštenih trgovačkih praksi, odnosno uspostave i osiguranja poštenih trgovačkih praksi među sudionicima u lancu opskrbe hranom...

Agencija - strukturne gospodarske slabosti, privatna zaduženost

Hrvatska je suočena s dugogodišnjim problemom demografskog  zaostajanja. Teče  već deseta  godina  da se gospodarstvo ne može izvući iz minusa koji je...

Raskid ugovora zbog neispunjenja – rok bitan sastojak ugovora

Sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu RH, prisilnim propisima i moralu društva ...

Donacije (i sponzoriranje) udruga iz javnih izvora

Udruge i druge organizacije civilnog društva u velikom se dijelu financiraju iz donacijskih sredstava. Kada se radi o donacijama iz javnih izvora,...

Podnošenje GFI-a za statističke i druge potrebe

Polako se bliži i 30. travnja 2018. odnosno konačni rok za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za statističke i druge potrebe koje su...

Članovi uprave – obveza doprinosa

Članovi uprave, izvršni direktori trgovačkih društava te upravitelji zadruga su, prema čl. 12. Zakona o mirovinskom osiguranju, obvezno osigurani ako...

Novo oslobođenje od doprinosa na plaću

Radi se o oslobođenju od doprinosa za zdravstveno osiguranje, zaštitu zdravlja te zapošljavanje  koji se obračunavaju na bruto plaću (ukupno...

Obavljanje druge djelatnosti i obračun doprinosa

Druga djelatnost je samostalna djelatnost (npr. obrt, slobodno zanimanje, poljoprivreda i šumarstvo, ostale djelatnosti) koju nositelj djelatnosti...