Treba li izmirenje svih nepodmirenih obveza iz ranijih razdoblja biti planirano ovogodišnjim planskim aktima?

Od 1. siječnja ove godine primjenjuje se novi Zakon o proračunu . Taj Zakon više ne sadrži odredbu da se u proračunu planiraju sredstva za pokriće...

Neoporezivi smještaj radnika

Znate li da kao poslodavac možete svojem radniku osigurati smještaj, a da se pritom ne obračunava nikakav porez niti doprinosi, a ujedno je porezno...

O poreznoj zastari

Sudionici u porezno-dužničkom odnosu (porezno tijelo; porezni obveznik; porezni jamac) ostvaruju u tom odnosu svoja prava i obveze. Porezno tijelo ima...

Umirovljenici kao članovi uprave

Nema prepreke da članom uprave društva bude imenovan i umirovljenik. Međutim, da se umirovljeniku koji je ujedno i član uprave ne bi obustavilo...

Prolazne stavke na računu

U osnovicu za obračun PDV-a ne ulaze iznosi koje porezni obveznik zaračuna ili primi u ime i za račun druge osobe i koje u svoje porezne evidencije...

Obveze iznajmljivača u 2022.

Građani, vlasnici soba, apartmana, kuća za odmor, zemljišta za kamp, objekta za robinzonski smještaj (u nastavku: iznajmljivači), mogu pružati usluge...

Amortizacija ulaganja u tuđu imovinu u zakupu

Kada se ulaganje zakupnika u poslovni prostor u zakupu u njegovim poslovnim knjigama evidentira kao nematerijalna imovina, potrebno je voditi računa o...

Uvođenje eura i vrijednost temeljnog kapitala

Bliži se 1.1.2023., dan s kojim očekujemo uvođenje eura i prestanak postojanja sadašnje hrvatske valute - kune. U preostalom vremenu do konca ove...

Rast bruto domaćeg proizvoda RH i svih zemalja članica EU-a u 2021.

U razdoblju od 2015. do početka 2020. godine, bruto domaći proizvod Hrvatske je bilježio kontinuirani rast. Početkom 2020. i uslijed izbijanja...

Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti nakon prestanka radnog odnosa u 2022.

Pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti nezaposlena osoba ostvaruje u postupku i pod uvjetima...

Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva

Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Sindikat Istre, Kvarnera I Dalmacije i Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga ugostiteljstva i turizma sklopili su...

Status i ovlaštenja tajnika neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Status i ovlaštenja tajnika neprofitnih organizacija". Autor članka je...

Planiranje i evidentiranje EU sredstava kod JLP(R)S-a i korisnika iz nadležnosti

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Planiranje i evidentiranje EU sredstava kod JLP(R)S-a i korisnika iz...

Fond sati, kalendar, blagdani i neradni dani za 2022.

Pregledajte na jednom mjestu fond sati, blagdane i neradne dane te kalendar (sa oznakama izvješća za Obrazac JOPPD) za cijelu 2022.

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u svibnju 2022.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...

Privremena zaštita raseljenih osoba iz Ukrajine

Radi zaštite interesa raseljenih osoba i drugih osoba koje traže zaštitu čl. 78. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (u nastavku: Zakon)...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 48/22.

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...