Aktualnosti za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu Obveznici vođenja proračunskog računovodstva godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu...

Que sera, sera, ili – što će (računovođama) donijeti 2019.?

Ljudi se oduvijek brinu za svoju budućnost, ponekad i nepotrebno, strahujući od onog što se možda nikada neće dogoditi. Mnogi psihijatri, psiholozi,...

PROMJENE NA TEB-ovom TELEFONSKOM SERVISU OD 1.1.2019.

S ciljem unaprjeđenja kvalitete usluge TEB-ovog telefonskog servisa i smanjenja vremena čekanja do javljanja TEB-ovih savjetnika, od 1.1.2019. umjesto...

Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, pror. i izvanpror. korisnika za I-XII 2018.

Obavještavamo vas da je Ministarstvo financija objavilo okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i...

Objavljeni novi Pravilnici za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 1/19)

U Nar. nov., br. 1 od dana 2. siječnja 2019. objavljeni su novi Pravilnici za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma...

Objavljeni novi Pravilnici za provedbu novog Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 1/19)

U Nar. nov., br. 1 od 2. siječnja 2019. objavljeni su novi Pravilnici za provedbu novog Zakona o trošarinama koji je objavljen u Nar. nov., br. 106/18...

Objavljeni novi porezni Pravilnici te izmjene i dopune postojećih poreznih Pravilnika u sklopu porezne reforme (Nar. nov., br. 1/19)

U Nar. nov., br. 1 od 2. siječnja 2019. Objavljeni novi porezni Pravilnici te izmjene i dopune postojećih poreznih Pravilnika u sklopu porezne...

Nove obveze za iznajmljivače

Dana 17.11.2018. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 99/18; u nastavku: Zakon,...

Godišnji popis imovine i obveza za 2018. godinu

Što se popisuje? Popisati se moraju cjelokupna imovina i sve obveze. Popisuje se i tuđa imovina, na posebnim popisnim listama (kako se ta imovina ne...

Obveza naplaćivanja vrećica od 1.1.2019.

Dana 1. siječnja 2019. stupaju na snagu odredbe čl.14.a Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Nar. nov., br. 85/15 – 116/17) prema kojima...

Pravno uređenje ugovora o djelu

Ugovor o djelu je ugovor obveznog, građanskog prave koji je uređen čl. 590. do 619. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 - 29/18; u...

Uzdržavane osobe u 2018. i 2019.

Zakonom o porezu na dohodak propisani su koeficijenti povećanja osnovnog osobnog odbitka za porezne obveznike koji uzdržavaju djecu i druge članove...

Sretan Božić i uspješna 2019. godina!

Sretan Božić i uspješnu 2019. godinu svim kolegicama i kolegama želi vaš TEB!

Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Radnik kojemu kod poslodavca prestaje radni odnos ima pravo na naknadu za dane neiskorištenog godišnjeg odmora od poslodavca uz uvjet da radnik nije...

Stjecanje dobara u drugim državama članicama

Kada tuzemni porezni obveznici nabavljaju dobra/robu unutar EU-a često se događa da se kupljena roba doprema u neku drugu državu članicu, a ne u...

Koji prihodi ulaze u cenzus za ulazak u sustav PDV-a?

Zakonom o PDV-u propisan je posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike. Malim poreznim obveznikom smatra se tuzemna pravna ili fizička...