Novi iznos naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom

Novčana naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom plaća se mjesečno u visini od 30% od iznosa propisane minimalne plaće. S obzirom da je od 1....

Članovi uprave u sustavu osiguranja

Sukladno čl. 187.c Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj...

PROMJENE NA TEB-ovom TELEFONSKOM SERVISU OD 1.1.2019.

S ciljem unaprjeđenja kvalitete usluge TEB-ovog telefonskog servisa i smanjenja vremena čekanja do javljanja TEB-ovih savjetnika, od 1.1.2019. umjesto...

Podsjetnik na godišnje financijsko izvještavanje za 2018.

Sve neprofitne organizacije obvezne su sastaviti godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu. Vrsta financijskih izvještaja koja se sastavlja...

TEB-ov podsjetnik

Sve podatke za obračun propisanih davanja iz plaće i ostalih izvora dohodaka, iznose neoporezivih davanja radnicima, osnovice za obračun doprinosa...

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2019.

Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, pror. i izvanpror. korisnika za I-XII 2018.

Obavještavamo vas da je Ministarstvo financija objavilo okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i...

Zatezne kamate od 1.1.2019.

U Nar. nov., br. 1/19 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

Povećanje plaće u državnim i javnim službama od 1.1.2019. (Nar. nov., br. 2/19)

U Nar. nov., br. 2/19 od 4. siječnja 2019. objavljeni su Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i Sporazum o osnovici za...

Objavljeni novi Pravilnici za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 1/19)

U Nar. nov., br. 1 od dana 2. siječnja 2019. objavljeni su novi Pravilnici za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma...

Objavljeni novi Pravilnici za provedbu novog Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 1/19)

U Nar. nov., br. 1 od 2. siječnja 2019. objavljeni su novi Pravilnici za provedbu novog Zakona o trošarinama koji je objavljen u Nar. nov., br. 106/18...

Aktualnosti za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu Obveznici vođenja proračunskog računovodstva godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu...

Objavljeni novi porezni Pravilnici te izmjene i dopune postojećih poreznih Pravilnika u sklopu porezne reforme (Nar. nov., br. 1/19)

U Nar. nov., br. 1 od 2. siječnja 2019. Objavljeni novi porezni Pravilnici te izmjene i dopune postojećih poreznih Pravilnika u sklopu porezne...

Que sera, sera, ili – što će (računovođama) donijeti 2019.?

Ljudi se oduvijek brinu za svoju budućnost, ponekad i nepotrebno, strahujući od onog što se možda nikada neće dogoditi. Mnogi psihijatri, psiholozi,...

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec siječanj 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec siječanj 2019.

Nove obveze za iznajmljivače

Dana 17.11.2018. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 99/18; u nastavku: Zakon,...