Oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću pri zapošljavanju mladih osoba

Razmišljate li o zapošljavanju novih radnika podsjećamo vas da je za određene kategorije radnika zakonodavac propisao oslobođenja od plaćanja...

Darivanje poslovnih partnera

Poslovnim partnerima smatraju se osobe s kojima postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti. Prigodno darivanje ili...

Prodaja poslovnih udjela – oporezivanje i izvješćivanje

Oporezivanje kapitalnih dobitaka, odnosno razlike između ugovorene prodajne cijene financijske imovine koja se otuđuje i njene nabavne vrijednosti, u...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Nar. nov., br. 124/20)

U Nar. nov., br. 124 od 12. studenoga 2020. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za...

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (Nar. nov., br. 124/20)

U Nar. nov., br. 124 od 12. studenoga objavljene su Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i...

Revizori, jeste li sakupili bodove nužne za održavanje revizorske licence?

U skladu sa Zakonom o reviziji i Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora, ovlašteni revizori su se dužni stručno usavršavati....

Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike? Pogledajte snimku!

Ukoliko ste propustili neki od TEB-ovih webinara koje smo pripremili za proračune i proračunske korisnike, pogledajte snimku webinara u vrijeme koje...

Obavijest Porezne uprave - porez na potrošnju Grad Zagreb

Ministarstvo financija – Porezna uprava: Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada...

Minimalna plaća za 2021. - 4.250,00 kn

Uredbom o visini minimalne plaća (Nar. nov., br. 119/20) propisana je minimalna plaća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. u bruto iznosu...

Popis Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklapaju se u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja do kojeg bi došlo u slučajevima međunarodnih...

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 104/20 – 114/20.

Značajan pad prometa trgovine na malo u Hrvatskoj i u zemljama EU-a zbog bolesti COVID-19

Nakon kontinuiranog rasta realnog prometa od trgovine na malo u Hrvatskoj na godišnjoj razini od rujna 2014., ukupan realni promet u trgovini na malo...

Dnevnice u inozemstvu – službena putovanja i rad na terenu

Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov., br. 8/06)...

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u studenom 2020.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...

Zdravstveno osiguranje - pregled visina osnovica i naknada po vrstama bolovanja i isplatiteljima

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti (u nastavku: bolovanje) zbog korištenja zdravstvene zaštite/drugih okolnosti određuje se od...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 114/20.

Neoporezivi primici, naknade, nagrade i stipendije

Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti neoporezivo, ako su to utvrdili izvorom radnoga prava, naknade, potpore i nagrade te druge primitke koji se...

Postupanja koje dovode do obveze povrata Potpora za očuvanje radnih mjesta

Izmjenama i dopunama kriterija za dobivanje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom za svibanj 2020., utvrđene su...