Podnošenje obrasca U-RA putem sustava ePorezna

Radi velikog broja pitanja naših pretplatnika u svezi podnošenja evidencije o primljenim računima (knjiga U-RA) uz Obrazac PDV za siječanj 2019., svim...

Uvjeti za mirovinu u 2019. i ostale izmjene od 1.1.2019.

Izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 115/18) izmijenjeni su, pored ostalog, i uvjeti za odlazak u mirovinu. Tako je propisano da...

PROMJENE NA TEB-ovom TELEFONSKOM SERVISU OD 1.1.2019.

S ciljem unaprjeđenja kvalitete usluge TEB-ovog telefonskog servisa i smanjenja vremena čekanja do javljanja TEB-ovih savjetnika, od 1.1.2019. umjesto...

Uništenje i otpis dugotrajne imovine

Uporabom dugotrajne materijalne imovine ista se troši i jednog dana postaje neupotrebljiva. Neupotrebljivu imovinu poduzetnik treba zbrinuti sukladno...

Obvezni sadržaj ugovora o radu

Obvezni oblik i sadržaj ugovora o radu je propisan Zakonom o radu. Ugovor o radu sklapa se u pisanom obliku i mora sadržavati podatke o...

Jeste li spremni za eRačune u javnoj nabavi?

1. srpnja 2019. završava prijelazno razdoblje za implementaciju elektroničkih računa sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi...

Po kojem datumu prijaviti isporuku u PDV prijavi?

U praksi često dolazi do nedoumica u svezi odabira razdoblja u kojem će se određena obavljena ili primljena isporuka dobara ili usluga prijaviti u PDV...

Novi iznos naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom

Novčana naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom plaća se mjesečno u visini od 30% od iznosa propisane minimalne plaće. S obzirom da je od 1....

Podsjetnik na godišnje financijsko izvještavanje za 2018.

Sve neprofitne organizacije obvezne su sastaviti godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu. Vrsta financijskih izvještaja koja se sastavlja...

TEB-ov podsjetnik

Sve podatke za obračun propisanih davanja iz plaće i ostalih izvora dohodaka, iznose neoporezivih davanja radnicima, osnovice za obračun doprinosa...

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2019.

Članovi uprave u sustavu osiguranja

Sukladno čl. 187.c Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj...

Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, pror. i izvanpror. korisnika za I-XII 2018.

Obavještavamo vas da je Ministarstvo financija objavilo okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i...

Zatezne kamate od 1.1.2019.

U Nar. nov., br. 1/19 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

Povećanje plaće u državnim i javnim službama od 1.1.2019. (Nar. nov., br. 2/19)

U Nar. nov., br. 2/19 od 4. siječnja 2019. objavljeni su Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i Sporazum o osnovici za...

Objavljeni novi Pravilnici za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 1/19)

U Nar. nov., br. 1 od dana 2. siječnja 2019. objavljeni su novi Pravilnici za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma...