Kako dokazati/osporiti tvrdnje o pogodovanju određenom gospodarskom subjektu?

Žalbeni navodi o pogodovanju određenom gospodarskom subjektu ili proizvođaču prilikom određivanja predmeta nabave i izrade tehničkih specifikacija...

Jesu li sredstva utrošena u skladu s proračunom odnosno financijskim planom?

Zakon o proračunu i Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna obvezuju proračune i izvanproračunske korisnike na...

Članovi uprave i mirovanje obveze doprinosa

Članovi uprave (kojim razumijevamo i izvršne direktore trgovačkih društava, likvidatore i upravitelje zadruga) obvezno su osigurani na mirovinsko...

Produžen rok trajanja posebnih okolnosti

Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o produženju roka trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br. 83/20)

Oporezivanje ulaganja u tuđu imovinu kod raskida (prestanka) govora o zakupu

Pod uvjetom da je zakupnik obavio ulaganja u poslovni prostor u zakupu koja nije zaračunavao zakupodavcu, u trenutku prestanka ugovora o zakupu dolazi...

Isplata regresa u 2020.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora u 2020. radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili...

Vaučeri za neizvršene ugovore o putovanju

Zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, Zakon o pružanju usluga u turizmu dopunjen je odredbama kojima se uređuje pravo...

Potpore radnicima zbog posljedica potresa

Nakon nedavnog potresa koji je zadesio područje Grada Zagreba i druga područja u okolici, postavilo se pitanje i poreznog tretmana pomoći odnosno...

Obročna otplata odgođenih poreznih obveza

Sa 20. lipnja 2020. završilo je 3-mjesečno razdoblje u kojem su porezni obveznici mogli zatražiti odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza, sukladno...

Obvezna izvješća poduzetnika prema ZTD-u

Uz ZOR, financijskim izvještavanjem bavi se i Zakon o trgovačkim društvima (dalje: ZTD). Prema ZTD-u, uprava svakog d.d.-a, d.o.o.-a i j.d.o.o.-a...

Zatezne kamate od 1.7.2020.

U Nar. nov., br. 75/20 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

Nove potpore – skraćivanje radnog vremena uz posebno iskazivanje u JOPPD i potpora mikropoduzetnicima za srpanj

Nakon potpora za očuvanje radnih mjesta u iznosu od 3.250,00/4.000,00 kn, HZZ je prihvatio i objavio novu mjeru za očuvanje radnih mjesta –...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2020.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2020. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke.

Uputa neprofitnim ogranizacijama o ispravku financijskih izvještaja

Obavještavamo vas da je Ministarstvo financija objavilo Uputu neprofitnim oraganizacijama o ispravku financijskih izvještaja – koju možete preuzeti...

Potpore za lipanj – izmijenjeni i dopunjeni kriteriji

Upravno vijeće HZZ-a je potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za lipanj izmijenilo i dopunilo na...

Od 15.6.2020. promijenjeni su Orijentacijski kriteriji za utvrđivanje visine neimovinske štete

Na sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 29.11.2002., posl. broj: Su-1331-VI/02 i 1372-11/02, prihvaćeni su i doneseni...

Nove mjere HZZ-a za lipanj

Budući su izmijenjeni uvjeti za ostvarivanje potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID-19) za lipanj, a krajnji rok za predaju zahtjeva je 30. lipanj,...

Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.