Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2024.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" u godini 2024., za mjesec srpanj.

Aktualne promjene Zakona o reviziji - stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora

Obveza stalnog stučnog usavršavanja ovlaštenih revizora propisana je Zakonom o reviziji i Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju, još od 2018....

Promet u trgovini na malo u prvom kvartalu 2024. u Hrvatskoj, zemljama EU-a i eurozone

U ožujku 2024. u odnosu na isti mjesec 2023. godine promet od trgovine na malo u Hrvatskoj realno je porastao za 8,9%. Od toga je promet od trgovine...

Rast plaća u Hrvatskoj u prvom kvartalu 2024.

Prosječna neto plaća u ožujku ove godine u Hrvatskoj je iznosila 1.326 eura i veća je za 196 eura, nominalno za 17,3% i realno za 12,7% više nego u...

Troškovi žalbenog postupka u javnoj nabavi

Stranke žalbenog postupka u postupcima javne nabave su žalitelj, naručitelj, odabrani natjecatelj i odabrani ponuditelj. Podnošenjem žalbe u...

Uskrata isplate dijela plaće

Prijeboj potraživanja koje poslodavac ima prema radniku moguć je pod uvjetom propisanim čl. 96. Zakona o radu (Nar. nov., br. 14/93 - 64/23; u...

Propisane nove poslovne knjige

Krajem prošle godine stupio je na snagu novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (u nastavku novi Pravilnik), a prestao je...

Proračunska zaliha – planiranje, izvršavanje, izvještavanje

Planiranje proračunske zalihe, odlučivanje o njenom korištenju, utrošak sredstava te izvještavanje utvrđeni su odredbama Zakona o proračunu (Nar....

PDV na elektronički obavljene usluge

Direktiva Vijeća 2006/112/EZ-a propisuje, a sukladno njoj i naš Zakon o PDV-u, mjesto obavljanja / oporezivanja usluga. Prema općim načelima,...

Akcije, sniženja i popusti

Sezonsko sniženje, akcijska prodaja, rasprodaja, prodaja robe s greškom i prodaja robe kojoj istječe rok smatraju se posebnim oblicima prodaje pri...

Oporezivanje primitaka iz inozemstva

Fizička osoba građanin može ostvarivati različite vrste dohodaka kako u Republici Hrvatskoj (RH) tako i u inozemstvu, a tako ostvareni dohodak...

Prodaja poslovnih udjela – porezne obveze

Fizičke osobe koje su vlasnici poslovnih udjela u trgovačkim društvima mogu odlučiti prodati svoje udjele drugim fizičkim ili pravnim osobama. U...

Isplata dobiti inozemnim pravnim osobama

Isplata dividendi ili udjela u dobiti inozemnim pravnim osobama podliježe plaćanju poreza na dobit po odbitku (eng. withholding tax). Porez po odbitku...

Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike? Pogledajte snimku!

Ukoliko ste propustili neki od TEB-ovih webinara koje smo pripremili za proračune i proračunske korisnike, pogledajte snimku webinara u vrijeme koje...

Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/24 objavljen je članak "Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija". Autor...

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/24 objavljen je članak "Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana". Autorica članka...

Polugodišnji financijski izvještaji za 2024. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/24 objavljen je članak "Polugodišnji financijski izvještaji za 2024. godinu". Autorica članka je...

Fond sati, kalendar, blagdani i neradni dani za 2024.

Pregledajte na jednom mjestu fond sati, blagdane i neradne dane te kalendar (sa oznakama izvješća za Obrazac JOPPD) za cijelu 2024.