Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom

Sukladno odredbama čl. 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13), poslodavci koji...

Primjena Zakona o proračunu - koje još podzakonske propise očekujemo?

Zakonom o proračunu koji je u primjeni od 1. siječnja prošle godine propisano je da će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu toga Zakona...

Novi rok za popunjavanje Upitnika o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma – računovodstvene profesije

Obavijest Financijskog inspektorata Ministarstva financija RH o novom roku za popunjavanje Upitnika o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja...

Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/23 objavljen je članak "Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2023....

Umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO I. stup

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/23 objavljen je članak "Umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO I. stup"....

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 125/23 - 144/23

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec prosinac 2023.

Iz tiska uskoro izlazi novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec prosinac 2023.

Fond sati, kalendar, blagdani i neradni dani za 2023.

Pregledajte na jednom mjestu fond sati, blagdane i neradne dane te kalendar (sa oznakama izvješća za Obrazac JOPPD) za cijelu 2023.

Neoporezive naknade troškova službenih putovanja vanjskih suradnika u neprofitnim organizacijama

U neprofitnim organizacijama česti su slučajevi da se na službena putovanja upućuju osobe koje nisu njihovi zaposlenici, tzv. vanjski suradnici. Zbog...

Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike? Pogledajte snimku!

Ukoliko ste propustili neki od TEB-ovih webinara koje smo pripremili za proračune i proračunske korisnike, pogledajte snimku webinara u vrijeme koje...

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Ulazak u sustav PDV-a

Zakonom o PDV-u propisan je (čl. 90.) posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike. Malim poreznim obveznikom smatra se tuzemna pravna ili...

Otpis potraživanja po osnovi danih predujmova

Polako se približavamo kraju godine i vremenu u kojem poduzetnici intenzivnije razmišljaju o računovodstvenim i poreznim učincima obveznih procjena...

EU pragovi – za postupke javne nabave pokrenute u 2024. i 2025.

Europska komisija donijela je 15. studenoga 2023. akte kojima će se od 1. siječnja 2024. primjenjivati nove vrijednosti europskih pragova, kojima se...

Obračun doprinosa za drugu djelatnost za 2023. godinu

Druga djelatnost je samostalna djelatnost (npr. obrt, slobodno zanimanje, poljoprivreda i šumarstvo, ostale djelatnosti) koju nositelj djelatnosti...

Prilagodba usporednih podataka iz 2022. u godišnjim financijskim izvještajima za 2023.

Službena valuta u Republici Hrvatskoj do 31.12.2022. godine bila je hrvatska kuna, pa su u skladu s time i svi iznosi u poslovnim knjigama i...

Što s imovinom kod prestanka društva?

Najčešći postupci prestanka društva su likvidacija i prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije. Preostala imovina, nakon što se podmire...

Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu (Nar. nov., br. 131/23)

U Nar. nov., br. 131/23 od 3. studenoga 2023. objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom...