Bliži se rok za imenovanje revizora

Skupština obveznika revizije je dužna imenovati revizorsko društvo ili samostalnog revizora za odnosnu godinu najkasnije do 30.9. te godine. To znači...

Upis adrese elektroničke pošte i e-komunikacija sa sudovima

Izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Nar. nov., br. 40/19) koje su stupile na snagu 20.4.2019. uvedena je obveza za subjekte upisa da...

Nova mobilna aplikacija “Stop COVID-19”

Na jučerašnjoj (27.7.2020.) konferenciji za medije u Ministarstvu zdravstva predstavljena je mobilna aplikacija “Stop COVID-19”. Aplikaciju su...

Plaće

Pri obračunu plaće, kao i ostalih primitaka koji se smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, isplatitelji su obvezni obračunati, obustaviti i uplatiti...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 94/20.

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2020.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2020. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke

Kategorije radnika zaštićene od otkaza ugovora o radu

Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR), kao osnovni zakon radnog zakonodavstva, uređuje radne odnose kao ugovorne odnose...

Kako dokazati/osporiti tvrdnje o pogodovanju određenom gospodarskom subjektu?

Žalbeni navodi o pogodovanju određenom gospodarskom subjektu ili proizvođaču prilikom određivanja predmeta nabave i izrade tehničkih specifikacija...

Jesu li sredstva utrošena u skladu s proračunom odnosno financijskim planom?

Zakon o proračunu i Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna obvezuju proračune i izvanproračunske korisnike na...

Članovi uprave i mirovanje obveze doprinosa

Članovi uprave (kojim razumijevamo i izvršne direktore trgovačkih društava, likvidatore i upravitelje zadruga) obvezno su osigurani na mirovinsko...

Produžen rok trajanja posebnih okolnosti

Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o produženju roka trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br. 83/20)

Oporezivanje ulaganja u tuđu imovinu kod raskida (prestanka) govora o zakupu

Pod uvjetom da je zakupnik obavio ulaganja u poslovni prostor u zakupu koja nije zaračunavao zakupodavcu, u trenutku prestanka ugovora o zakupu dolazi...

Isplata regresa u 2020.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora u 2020. radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili...

Vaučeri za neizvršene ugovore o putovanju

Zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, Zakon o pružanju usluga u turizmu dopunjen je odredbama kojima se uređuje pravo...

Potpore radnicima zbog posljedica potresa

Nakon nedavnog potresa koji je zadesio područje Grada Zagreba i druga područja u okolici, postavilo se pitanje i poreznog tretmana pomoći odnosno...

Obročna otplata odgođenih poreznih obveza

Sa 20. lipnja 2020. završilo je 3-mjesečno razdoblje u kojem su porezni obveznici mogli zatražiti odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza, sukladno...

Obvezna izvješća poduzetnika prema ZTD-u

Uz ZOR, financijskim izvještavanjem bavi se i Zakon o trgovačkim društvima (dalje: ZTD). Prema ZTD-u, uprava svakog d.d.-a, d.o.o.-a i j.d.o.o.-a...

Zatezne kamate od 1.7.2020.

U Nar. nov., br. 75/20 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...