Obavijest poduzetnicima o mjerama plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je Obavijest poduzetnicima o mjerama plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti koju...

Obavijest poreznim obveznicima o smanjenju visine mjesečnih predujmova poreza na dobit odnosno dohodak

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je Obavijest poreznim obveznicima o smanjenju visine mjesečnih predujmova poreza na dobit odnosno...

Obavijest HZZO-a od 17.3.2020. - Periodični pregledi radnika u sklopu specifične zdravstvene zaštite u uvjetima aktualne epidemiološke situacije

Temeljem učestalih upita vezano uz aktualnu epidemiološku situaciju te obavljanje preventivnih periodičnih pregleda u sklopu specifične zdravstvene...

Zabrana napuštanja mjesta prebivališta i boravišta (propusnice)

U Nar. nov., br. 35/20 od 23. ožujka 2020. objavljena je Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. Ova...

Prijevremeni raskid ugovora o financijskom leasingu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Prijevremeni raskid ugovora o financijskom leasingu". Autorica članka je...

Najčešće postavljena pitanja - posebne mjere zbog izvanrednog stanja izazvanog širenjem virusa COVID-19

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena su najčešće postavljena pitanja i odgovori vezani uz posebne porezne mjere donesene zbog izvanrednog...

Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti

Na internet stranicama Porezne uprave objavljeno je tumačenje u svezi poreznog tretmana naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti koje...

Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Odgoda predaje financijskih izvještaja i druge važne obavijesti

Poštovani pretplatnici, u nastavku donosimo najvažnije obavijesti za proračune i proračunske korisnike.

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Kako bi se očuvala radna mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost,...

Novi iznos novčane naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom

Izmjenama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 32/20), koji je stupio na snagu 20. ožujka...

Detaljan popis mjera u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom

Od ponoći su u Hrvatskoj na snazi odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojima na snagu stupa čitav niz mjera u svrhu sprječavanja širenja...

Mišljenja MRMS-a u vezi radnih odnosa u okolnostima proglašene epidemije Covid-19

Na internetskim stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava objavljena su mišljenja u vezi radnih odnosa u okolnostima proglašene epidemije...

Obavijest HZZO-a: HZZO priznaje prava temeljem profesionalne bolesti, ako se radi o zaraznoj bolesti

Donesen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na...

Prijedlog mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2020. godine donijela Prijedlog mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije...

Obavijest obveznicima fiskalizacije kod prijave podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je obavijest obveznicima fiskalizacije o postupanju kod prijave podataka o privremenom zatvaranju...

Razmjerni dio godišnjeg odmora

Zakonom o radu je propisano da radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu od najmanje četiri tjedna. Radnik koji se prvi...

Radni odnosi u vrijeme pandemije

Globalno gledano, koronavirus je prvenstveno zdravstveni, ali odmah potom i ekonomski problem. U svijetu gotovo pa nema djelatnosti koja nije i neće...