Način prestanka postojanja udruga

Udruga svoje postojanje završava kad zbog određenih okolnosti prestaje djelovati. Pritom se može primijeniti postupak likvidacije i skraćeni postupak...

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO NAJNOVIJA PREPORUKA - donesena 11.5.2020.

Najnovija preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objavljena na web stranici HZJZ-a, odnosi se na prilagodbu mjera, za organizaciju hotelske...

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - NAJNOVIJE PREPORUKE - donesene 10.5.2020.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svoj web stranici objavio je 10.5.2020. najnovije preporuke koje su u primjeni od 11.5.2020.

Obavijest: Potpisan dodatak kolektivnom ugovoru u zdravstvu - Riješeno pitanje plaćanja prekovremenih sati

Zagreb, 7. svibnja 2020. - U Ministarstvu zdravstva potpisan Dodatak III. Kolektivnom ugovoru kojim se više vrednuje rad zdravstvenih radnika i...

Oporezivanje kamata po primljenim zajmovima od fizičkih osoba

Kada fizička osoba daje zajam pravnoj osobi, ugovorne kamate isplaćene fizičkoj osobi oporezuju se prema odredbama tuzemnih propisa (primjena tuzemne...

HZZ – potporu za zapošljavanje za travanj i svibanj mogu ostvariti i sezonci

I poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera mogu tražiti potporu za očuvanje radnih mjesta za mjesec travanj i svibanj 2020., bez...

Dopunjen Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

Državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora (u nastavku : EGP) i članovima njihovih obitelji izdaje se potvrda o prijavi privremenog...

Dopunjen Zakon o strancima

Dozvola boravka državljaninu treće zemlje, prema čl. 140. Zakona o strancima, kojem je odobren privremeni boravak izdaje se na rok važenja na koji mu...

Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

HZZ – 7. svibnja posljednji dan za zaprimanje Zahtjeva za dodjelu potpore za travanj

Isplate troškova plaće za mjesec travanj i svibanj odobravat će se temeljem Zahtjeva za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 8. travnja do 7....

Izmjene i dopune Pravilnika o Registru GFI

Izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i...

Iznosi trošarina/posebnog poreza od 1.4.2020.

Od 1.4.2020. primjenjuju se novi iznosi trošarina, odnosno posebnih poreza, a zbog činjenice da su na snazi od navedenog datuma Uredba o visini...

Potpora za očuvanje radnih mjesta kod obrtnika

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Potpora za očuvanje radnih mjesta kod obrtnika". Autorica članka je...

Potpora za očuvanje radnih mjesta - računovodstveni i porezni tretman

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Potpora za očuvanje radnih mjesta - računovodstveni i porezni tretman"....

Novosti vezane uz provedbu ovrhe na novčanim sredstvima

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Novosti vezane uz provedbu ovrhe na novčanim sredstvima". Autorica...

Potpora HZZ-a za očuvanje radnih mjesta i obračun plaće

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Potpora HZZ-a za očuvanje radnih mjesta i obračun plaće". Autorica...

Dopune Općeg poreznog zakona i Pravilnika o provedbi OPZ-a

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Dopune Općeg poreznog zakona i Pravilnika o provedbi OPZ-a". Autorica...

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje kao neoporezivi primitak

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje (III. stup) temelji se na dobrovoljnom sklapanju ugovora fizičke osobe s odabranim dobrovoljnim mirovinskim fondom....