Vrijednosni kuponi – kada se plaća PDV?

U poslovnoj praksi često se koriste različiti oblici vrijednosnih kupona, a najčešće se radi o prepaid telekomunikacijskim karticama, poklon karticama...

Plaćanja i naplata u devizama u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti

Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja (devize, strana gotovina, čekovi i dr.) mogući su između rezidenata, te rezidenata i nerezidenata...

Provjerite ovlaštenje revizora – prije imenovanja!

Prema Zakonu o reviziji, obveznici revizije dužni su odabrati i imenovati revizorsko društvo najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog...

Mogu li se eRačuni čuvati (arhivirati) na papiru?

U duhu obveznog slanja elektroničkih računa (eRačuna) prema obveznicima javne nabave od 1.7.2019. prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u...

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2019.

Obavijest o registru stvarnih vlasnika

Dana 24. svibnja 2019. na temelju čl. 32. st. 8. i čl. 148. st. 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17...

SAFU objavio natječaj za zapošljavanje za više radnih mjesta

Ovim putem Vas obavještavamo da je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) s danom 17.5.2019. raspisala Javni natječaj za zapošljavanje...

Obrtnik ste i koristite bolovanje? Obrazac JOPPD…

Trebate podnijeti vodeći računa da i razdoblje bolovanja morate iskazati na JOPPD-u, a posebno treba paziti na izračun osnovice za plaćanje doprinosa...

Očekivani prihodi od turizma u 2018. u Hrvatskoj

U Hrvatskoj se petu godinu zaredom nastavlja porast dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista. Tako je 2018. ostvareno čak 89,7 mil. noćenja, što...

Dvojno ili jednostavno knjigovodstvo?

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (u nastavku: Zakon) uređen je, između ostaloga, okvir financijskog...

Što poslodavci moraju znati o pravu na godišnji odmor

S gledišta prava radnika na godišnji odmor, svibanj i lipanj su bitni mjeseci u godini. To stoga što do kraja lipnja svaki poslodavac mora prema...

Rok zastare komunalne naknade

Zastara (lat. praescriptio) je institut obveznog prave koja je uređena Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov. br. 35/05 – 29/18; u nastavku: ZOO)...

Likvidacija društva – obveza GFI i prijave poreza na dobit

Zakonom o računovodstvu je za poduzetnike propisana obveza podnošenja godišnjeg financijskog izvještaja (u nastavku: GFI) za statističke i druge...

Primjenjujete li HSFI-e ili MSFI-e?

Svi poduzetnici obveznici poreza na dobit dužni su godišnje financijske izvještaje (u nastavku: GFI) sastavljati i objavljivati primjenom Hrvatskih...

Evidencija o primljenim računima - što se šalje u Poreznu upravu?

Sukladno posljednjim izmjenama Zakona o PDV-u, za razdoblja oporezivanja od 1. siječnja 2019. porezni obveznici uz Prijavu poreza na dodanu vrijednost...

PDV na usluge pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača

Od 1.1.2019. PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su...

Otpis dionica/udjela ovisnog društva u likvidaciji

Prilikom vrijednosnog usklađenja ili otpisa financijske imovine za poduzetnika nastaje rashod od umanjenja vrijednosti takve imovine imovine koji se...

Moraju li prokuristi ući u sustav osiguranja?

Upis i ovlasti prokuriste prema ZTD-u Prokura je, sukladno čl. 44. Zakona o trgovačkim društvima, trgovačka punomoć i daje se isključivo u pisanom...