Poklon bon 200 kn!

Uplatom pretplate za svako od TEB-ovih stalnih izdanja do 30.11.2018. ostvarili ste pravo na jedan Poklon bon od 200,00 kn!

Ukida se licenciranje računovođa

Na sastanku Radne skupine u svezi analize tržišta računovodstvenih usluga u RH održanom u Ministarstvu financija dana 12.10.2018., predstavnici...

Zašto se (i kako) ponekad skriva dobit?

U prethodnim brojevima Infa pisali smo zašto i kako poduzetnici prikrivaju gubitke, te kakve mogu biti posljedice takvog postupanja. Međutim, ponekad...

Izmjene Zakona o fiskalizaciji – prijedlog

U cilju osiguravanja evidentiranja svakog prometa ostvarenog u gotovini, sprječavanja poreznih utaja, unapređenja postupka poreznog nadzora,...

Uvjeti zabrane obračunskih plaćanja od 4.8.2018.

Prema čl. 14. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koji se primjenjivao do 4.8.2018. (Nar. nov., br. 91/10 i 112/12; u nastavku: raniji...

Izmjene Zakona o doprinosima – prijedlog

Jedan od zakona čiji se prijedlog izmjena bio na sjednici Vlade RH je i Zakon o doprinosima. Od predloženih izmjena, čije se stupanje na snagu očekuje...

Okružnica – devetomjesečni financijski izvještaji

Obavještavamo vas da je Ministarstvo financija objavilo okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i...

Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Najavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak od 1.1.2019.

S 1.1.2019. planirana je primjena trećeg kruga porezne reforme, čiji je sastavni dio i izmjena važećeg Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br....

Kako otvoriti j.d.o.o.?

J.d.o.o. predstavlja jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Radi se o obliku trgovačkog društva kod kojeg najniži iznos temeljnog kapitala...

Kako otvoriti obrt?

Obzirom na sve manje mogućnosti zaposlenja u privatnim i javnim sektorima, sve se više pojedinaca odlučuje na otvaranje obrta i pokretanje vlastitog...

Koliko je manja plaća na bolovanju?

Tijekom bolovanja ili privremene nesposobnosti za rad, osiguranik i dalje ima pravo na naknadu plaće, no plaća se može smanjiti tijekom određenih...

Cijene stambenih nekretnina - Hrvatska/EU

Cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj nakon sedmogodišnjeg pada, točnije od 2009. do 2015., u posljednje dvije godine bilježe rast (u 2016. i...

Povrati sredstava u proračun

Za obavljanje djelatnosti radi kojih su osnovani, proračunski korisnici sredstva, u pravilu, dobivaju iz nadležnih proračuna (državnog proračuna ili...

NOVA TEB-ova KNJIGA: Obrazac JOPPD – primjeri popunjavanja

Treća knjiga u izdanju TEB-a koja obrađuje problematiku sastavljanja Obrasca JOPPD, a koju smo dopunili primjerima sukladno važećoj zakonskoj...

Materijalna prava radnika

Materijalnim pravima radnika smatraju se jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane, darovi u naravi, darovi za djecu i sl. Pored ovih...

Što se smatra sredstvima osobnog prijevoza u svrhu odbitka pretporeza?

Sredstva za osobni prijevoz, a uglavnom su to osobni automobili, česta su dugotrajna materijalna imovina poduzetnika, ali i imovina koja se vrlo često...

Iznajmljivači nerezidenti

Osim iznajmljivača državljana Republike Hrvatske, usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor kojih je vlasnik, može pružati i državljanin...