Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec prosinac 2022.

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec prosinac 2022.

Obveza revizije kod neprofitnih organizacija

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija , kojim je između ostaloga uređena i revizija financijskih izvještaja...

Odbitak pretporeza po ulaznim računima od poreznih obveznika koji PDV obračunavaju prema naplaćenim naknadama (presuda Europskog suda pravde C-9/20)

Iz presude Europskog suda pravde u predmetu C-9/20 proizlazi da pravo na odbitak pretporeza kod računa primljenih od poreznih obveznika koji...

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 129/22 - 140/22

Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike? Pogledajte snimku!

Ukoliko ste propustili neki od TEB-ovih webinara koje smo pripremili za proračune i proračunske korisnike, pogledajte snimku webinara u vrijeme koje...

Fond sati, kalendar, blagdani i neradni dani za 2022.

Pregledajte na jednom mjestu fond sati, blagdane i neradne dane te kalendar (sa oznakama izvješća za Obrazac JOPPD) za cijelu 2022.

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu

Pravo radnika na dnevnicu za vrijeme službenog putovanja nije propisano niti Zakonom o radu niti poreznim propisima već se to pravo utvrđuje nekim od...

Zamjensko ispunjenje kvote

Svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika dužan je zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom na primjerenom radnom mjestu prema...

Uvođenje nulte stope PDV-a i novi PDV obrazac

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 113/22), s primjenom od 1.10.2022, uvedena je nulta stopa (0%)...

Novosti u prehrani radnika od 1.1.2023.

Zadnjim izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 112/22) kojima se od 1. listopada 2022. povećavaju neoporezivi iznosi...

Plaćanja od 1.1.2023. godine

Od 1.1.2023. sva plaćanja u Republici Hrvatskoj obavljati će se u eurima. Iznimno, u razdoblju dvojnog optjecaja, od 1.1. do 14.1.2023., plaćanja u...

Kolektivni ugovor za graditeljstvo – proširena primjena od 1.11.2022.

Nakon što su 13.7.2022. sklopljene četvrte izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Nar. nov., br. 93/22), sklopljene su dana 15.9.2022....

Stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora u 2022.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora, od 1.1.2021. godine ukinuta je obveza jednogodišnjeg...

Sklopljen Dodatak I. kolektivnim ugovorima za državne i javne službenike i namještenike

Vlada Republike Hrvatske i Sindikat policije Hrvatske i Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova zaključili su 31.10.2022....

Trend rasta izvoza i uvoza Hrvatske nastavlja se i u polugodištu 2022.

Pristupanjem Hrvatske u članstvo EU sredinom 2013. i potpunim otvaranjem zajedničkog tržišta započelo je razdoblje dinamičnog rasta robnog izvoza na...

Obveze poslodavca po prestanku radnog odnosa

Nakon što prestane radni odnos, za poslodavca nastaju određene obveze, kako prema nadležnim tijelima, tako i prema tom radniku. Te obveze izviru iz...

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u studenom 2022.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...