Oporezivanje dohotka trenera

Fizičke osobe u sustavu sporta jesu sportaši, treneri, menadžeri i osobe koje sudjeluju u organiziranju i vođenju sportskog natjecanja (sportski...

NOVO - TEB-ova mišljenja na portalu POREZI

Obavještavamo vas da je sadržaj TEB-ovog portala POREZI dopunjen novom (petom) razinom koja se sastoji od TEB-ovih pisanih mišljenja. Trenutno se na...

Novi TEB-ov priručnik: Računovodstvo i porezi za poduzetnike

TEB-ov priručnik "Računovodstvo i porezi za poduzetnike" izašao je iz tiska u srpnju 2021. Opseg priručnika je 930 stranica, a njegova cijena iznosi...

Nagrade učenicima na praksi – moraju li se isplatiti i koliko?

Način organizacije praktične nastave i vježbi u strukovnim školama propisan je Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim...

Određivanje dnevnica kod službenog puta u inozemstvo

Kod službenih putovanja koja uključuju i inozemstvo, javljaju se pitanja vezana za utvrđivanje broja inozemnih dnevnica kao i dnevnica koje se odnose...

Ugovorna kazna za kašnjenje u isporuci i obračun PDV-a

U praksi se često događa da isporučitelji (npr. izvođači građevinskih radova) kasne sa svojim isporukama prema primateljima isporuke odnosno...

Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu

Priznavanje poreza na dobit plaćenog u inozemstvu, uračunavanjem u tuzemnu poreznu obvezu temeljem potvrde ino-poreznog tijela, regulirano je čl. 30....

TEB-ov portal POREZI - obavijest o dopuni sadržaja

Sadržaj portala POREZI dopunili smo poveznicama na članke objavljene u TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 te na novo mišljenje...

Poslovni subjekti - vrste, broj i poslovanje u 2020.

Poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj su poduzetnici, čije podatke o broju i poslovanju prema klasifikaciji prikazanoj u zaglavlju tablica...

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u rujnu 2021.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 92/21.

Mirovine - elementi za izračun i uvjeti za 2021.

Pregledajte elemente za izračun mirovine te uvjete za odlazak u mirovinu u 2021.

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2021. Kao i u svim prethodnim brojevima časopisa, ovaj broj...

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 83/21 - 92/21.

Evidentiranje nekih rashoda

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Evidentiranje nekih rashoda". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Izjave o fiskalnoj odgovornosti u postupku primopredaje dužnosti

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Izjave o fiskalnoj odgovornosti u postupku primopredaje dužnosti"....

Planiranje za razdoblje od 2022. do 2024. godine

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Planiranje za razdoblje od 2022. do 2024. godine". Autorica članka je...