Evidentiranje troška testiranja zaposlenika na virus SARS-CoV-2

Vezano za primjenu Odluke Stožera civilne zaštite RH od 12. studenoga 2021. o uvođenju posebne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih...

Naplate i plaćanja u stranim sredstvima plaćanja

Samo za poslove koji su propisani Odlukom o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji (u nastavku: Odluka) moguće je u Republici...

Nagrade stečajnim upraviteljima – visina i porezni status

Pravo na nagradu za rad i naknadu troškova stečajnim upraviteljima regulirano je Stečajnim zakonom, a kriterije i način obračuna i plaćanja nagrade...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 125/21.

Zdravstveno osiguranje - pregled visina osnovica i naknada po vrstama bolovanja i isplatiteljima

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti (u nastavku: bolovanje) zbog korištenja zdravstvene zaštite/drugih okolnosti određuje se od...

Promjena stopa amortizacije

U praksi se često postavljaju pitanja oko mogućnosti poduzetnika da promijeni stopu amortizacije. U velikom broju slučajeva glavni motiv za promjenu...

Izmijenjeni GFI i HSFI za 2021.

Bliži se kraj godine za koju će se godišnji financijski izvještaji (GFI) sastavljati prema izmijenjenom Pravilniku o strukturi i sadržaju GFI...

Usuglašavanje salda potraživanja (i obveza) – 31. listopada i/ili 31. prosinca?

Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti pitanjem pod red. br. 50 provjerava se jesu li s dužnicima usklađeni podaci o potraživanjima na datum 31....

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Godišnji popis imovine i obveza za 2021. godinu

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/21 objavljen je članak "Godišnji popis imovine i obveza za 2021. godinu". Autorica članka je...

Godišnji popis imovine i obveza

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/21 objavljen je članak "Godišnji popis imovine i obveza". Autorice članka su Mladenka Karačić i...

Kretanje cijena novih stanova u Hrvatskoj od 2016. do 2021.

U 2016. godini započinje oporavak gospodarstva u Hrvatskoj, a time i rast cijena stambenih nekretnina i novosagrađenih stanova.

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u studenom 2021.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...

Od 30.10.2021. - Izmjene i dopune Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom ... (Nar. nov., br. 117/21)

U Nar. nov., br. 117 od 29.10.2021. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba,...

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 108/21 - 115/21.

Rok za dostavu ponuda u otvorenom postupku

Kako bi postupci javne nabave bili brži i učinkovitiji, rokovi za sudjelovanje u njima trebali bi biti što kraći te bi trebalo izbjeći stvaranje...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec studeni 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec studeni 2021. Kao i u svim prethodnim brojevima časopisa, ovaj...

Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku

Zakonom o radu je propisana odgovornost poslodavca za štetu koju radnik pretrpi na radu i u svezi s radom. Prema čl. 111. ZR-a poslodavac je dužan...