Cijene stambenih nekretnina - Hrvatska/EU

Cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj nakon sedmogodišnjeg pada, točnije od 2009. do 2015., u posljednje dvije godine bilježe rast (u 2016. i...

Povrati sredstava u proračun

Za obavljanje djelatnosti radi kojih su osnovani, proračunski korisnici sredstva, u pravilu, dobivaju iz nadležnih proračuna (državnog proračuna ili...

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2018

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2018

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec kolovoz 2018.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec kolovoz 2018.

NOVA TEB-ova KNJIGA: Obrazac JOPPD – primjeri popunjavanja

Treća knjiga u izdanju TEB-a koja obrađuje problematiku sastavljanja Obrasca JOPPD, a koju smo dopunili primjerima sukladno važećoj zakonskoj...

Materijalna prava radnika

Materijalnim pravima radnika smatraju se jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane, darovi u naravi, darovi za djecu i sl. Pored ovih...

Što se smatra sredstvima osobnog prijevoza u svrhu odbitka pretporeza?

Sredstva za osobni prijevoz, a uglavnom su to osobni automobili, česta su dugotrajna materijalna imovina poduzetnika, ali i imovina koja se vrlo često...

Iznajmljivači nerezidenti

Osim iznajmljivača državljana Republike Hrvatske, usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor kojih je vlasnik, može pružati i državljanin...

Taxi prijevoz na službenom putu

Kada govorimo o poreznom tretmanu taxi prijevoza na službenom putu u obzir moramo uzeti tri porezna propisa - Zakon o porezu na dohodak, Zakon o...

Nova TEB-ova knjiga "Automobili i službena putovanja"

Iz tiska je izašla nova TEB-ova knjiga "Automobili i službena putovanja" u kojoj autori na velikom broju praktičnih primjera otklanjaju nedoumice u...

Zatezne kamate od 1.7.2018.

U Nar. nov., br. 59/18 objavljena je nova Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim...

Najviša godišnja osnovica za 2018.

Najviša godišnja osnovica najviši je iznos do kojega je obveza uplatiti doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (MO I....

BRAVO VATRENI!

ČESTITAMO NAŠIM VATRENIMA NA POVIJESNOM USPJEHU!

Neprofitne organizacije - službena putovanja vanjskih suradnika

Neprofitne organizacije (kojima se, pored ostalih, smatraju i tijela državne uprave i tijela LP(R)S), osim zaposlenika, upućuju na službena putovanja...

Obveznici revizije financijskih izvještaja za 2018. godinu

Obveznici revizije godišnjih financijskih izvještaja, kako pojedinačnih tako i konsolidiranih, propisani su čl. 20. Zakona o računovodstvu. Obvezi...

Kako otkriti skrivene gubitke?

Prikrivanje gubitaka vrlo je opasno, jer može uzrokovati iznenadni stečaj i likvidaciju poduzetnika, ali i nenadane gubitke i nelikvidnost kod...

Okružnica o sastavljanju i predaji fin. izvještaja proračuna, pror. i izvanpror. korisnika za I-VI 2018

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo financija objavilo uputu za sastavljanje i predaju polugodišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu.

Jeste li voditelji obrade ili izvršitelji obrade prema GDPR-u?

Obveznike primjene Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (u nastavku: GDPR) dijeli na voditelje obrade i izvršitelje obrade. Za organizacije koje su...