Ovlašteni revizori mogu u skladu s čl. 11. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Nar. nov., br. 104/2018) uputiti svoje prigovore i pritužbe TEB-u elektroničkom poštom na adresu: ines@teb.hr (Ines Štor).

O rješenju podnesenih prigovora i pritužbi izvjestit ćemo podnositelja u roku od 15 dana od njihovog zaprimanja.   

Stručna usavršavanja za vrijeme posebnih okolnosti:

Poštovani revizori,

programi TEB-a za ovlaštene revizore koje je odobrilo Ministarstvo financija i koje smo objavili na našem web portalu (dolje niže) ne mogu se radi novonastale situacije održati na planirani način i u najavljenim rokovima.

Programe namijenjene ovlaštenim revizorima, za koje će se stjecati bodovi, pripremiti ćemo i održati putem on line edukacija i webinara.

O datumima održavanja on line edukacija i o dostupnosti webinara, te o postupku prijave kako bi se revizorima priznali bodovi za očuvanje revizorske licence, obavijestit ćemo vas tijekom narednih dana.

 

TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb

 

OBRAZAC - Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog revizora

Prethodna suglasnost na Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2020. godinu

Rekapitulacija godišnjeg plana i programa aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2020. godinu

Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2020. godinu

 

Plan aktivnosti za 2019. - Ovlašteni revizori - informacije, prigovori i pritužbe