Fiskalizacija u internet trgovini

Obveznici fiskalizacije (fizičke osobe obveznici poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti i fizičke i pravne osobe obveznici poreza na dobit) koji prodaju svoje proizvode ili robu putem interneta (web shopa) obvezni su za izdane račune naplaćene gotovinom provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa odnosno putem elektroničkih naplatnih uređaja povezanih s Ministarstvom financija poslati ih Poreznoj upravi kako bi im dodijelila Jedinstveni identifikator računa (JIR). Postupak fiskalizacije provodi se u trenutku izdavanja računa koji se zajedno s kupljenom robom dostavlja kupcu. Gotovinom se u smislu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom smatra gotov novac (novčanice i kovanice), kartice, čekovi i drugi slični načini plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka.

Mora li web shop fiskalizirati račune?

Obveznici fiskalizacije dužni su za robu prodanu putem web shopa izdati račune te provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa kada su ti računi naplaćeni:

  • novčanicama i kovanicama dostavljaču,
  • kreditnim ili debitnim karticama,
  • putem servisa PayMill,
  • čekovima i slično.

Postupak fiskalizacije računa nije potrebno provesti kada kupac robu kupljenu putem web shopa plaća:

  • na transakcijski račun (nalogom za plaćanje, općom uplatnicom, internet bankarstvom i sl.),
  • pouzećem, dostavljaču Hrvatske pošte ili kurirske službe koja obavlja naplatu u ime i za račun trgovca i primljeni novac uplaćuje na transakcijski račun trgovca,
  • putem servisa PayPall.

Prodaja preko OSS sustava

Kada tuzemni porezni obveznik prodaje robu na daljinu građanima u drugu državu članicu Europske unije (u nastavku: EU) i prijeđe propisani prag u iznosu od 77.000,00 kn (koji obuhvaća prodaju dobara na daljinu unutar EU i telekomunikacijski i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama), mjesto oporezivanja prodaje dobara na daljinu unutar EU je tamo gdje završava prijevoz dobara kupcu. U tom slučaju hrvatski porezni obveznik koji prodaje robu na daljinu unutar EU, PDV u državi članici potrošnje može plaćati na dva načina: registriranjem za potrebe PDV-a u drugoj državi članici EU ili prijavljivanjem u sustav OSS. Tuzemni porezni obveznik  (obveznik fiskalizacije) koji se prijavio za primjenu posebnog postupka oporezivanja putem OSS sustava, prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost nije obvezan izdati račun za te isporuke, te u tom slučaju nije obvezan provesti ni postupak fiskalizacije izdavanja računa. O navedenom mišljenje je dalo Ministarstvo financija, Porezna uprava (Klasa: 410-01/21-01/1348 od 30.06.2021.) iz kojeg izdvajamo: „Vezano za dio upita o fiskalizaciji napominjemo da su odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20) propisane za porezne obveznike na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno predmet fiskalizacije je promet gotovinom obveznika fiskalizacije u Republici Hrvatskoj. Kod prodaje na daljinu unutar Europske unije osobama koje nisu porezni obveznici, mjestom isporuke smatra država članica Europske unije u kojoj otprema kupcu završava te takva prodaja ne podliježe fiskalizaciji. Međutim, obveznik može izdati fiskalizirani račun te sustav fiskalizacije neće odbiti račun koji sadrži stope PDV-a od 19 ili 22%.“ Dakle, kada hrvatski porezni obveznik koji se prijavio u OSS sustav prodaje robu putem svojeg web shopa građaninu u drugu državu članicu EU (npr. Sloveniju), pri čemu je kupac kupljenu robu platio karticom (ili drugim sredstvom koje se smatra gotovinom) nije obvezan izdati račun niti provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa.

DETALJNIJE O TEMI:

FIP br. 8/21, mr. sc.: I. Dojčić, E-trgovina – PDV kod isporuka dobara na daljinu od 1.7.2021.
FIP br. 6/20, I. Slovinac: Internet trgovina – porezni i računovodstveni aspekt

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pregledajte posebnu ponudu za pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" za 2022. za postojeće i nove pretplatnike!

Natrag