S toplim vremenom stižu i bolji uvjeti za zaposlene u ugostiteljstvu

Kolektivni ugovor ugostiteljstva od 27.3.2018. (Nar. nov., br. 36/18; u nastavku: Kolektivni ugovor) primjenjuje se od 1.4.2018. i sklopljen je na određeno vrijeme do 31.12.2019. godine.

Odlukom ministra nadležnog za rad od 7.5.2018. (Nar. nov., br. 49/18) primjena Kolektivnog ugovora proširena je počevši od 15.5.2018. na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/2007).

Dana 25.2.2019. ugovorne strane (Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije s jedne, te Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga ugostiteljstva i turizma s druge strane) sklopili su Dodatak I. Kolektivnom ugovoru (Nar. nov., br. 28/19) kojim je od 1.4.2019. ugovoreno uvećanje osnovne plaće na način prikazan u Tablici 1.

Tablica 1. – Usporedni prikaz osnovne plaće po grupama složenosti poslova do i nakon 1.4.2019.

Dakle, ukoliko kod poslodavca ne postoji kakav drugi kolektivni ugovor, odnosno tarifni prilog, poslodavac je dužan isplaćivati osnovnu plaću za tipične poslove u djelatnosti najmanje u iznosima navedenim u Tablici 1 (čl. 30. st. 4. Kolektivnog ugovora).

Podsjećamo da se ovaj Dodatak I. ne primjenjuje automatski prošireno na sve poslodavce, već samo na članice ugovornih strana koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost. Do proširene primjene Dodatka I. doći će kad i ako bude podnesen prijedlog za proširenje nadležnom tijelu i donesena odgovarajuća odluka o tome. U suprotnom, ministar nadležan za rad trebao bi donijeti odluku o opozivu odluke o proširenju Kolektivnog ugovora koji je izmijenjen (čl. 203. st. 6. Zakona o radu, Nar. nov., br. 93/14 i 127/17).

Možda vas zanima:

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

 

Zanimaju li vas posebnosti radnih odnosa u ugostiteljskoj djelatnosti?

Pridružite nam se na TEB-ovom seminaru "Novosti i aktualnosti za ugostitelje" koji se održava 17.4.2019. (srijeda), a na kojem ćemo govoriti od: najčešćim pitanjima i nepravilnostima prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti; posebnostima radnih odnosa u ugostiteljskoj djelatnosti; primjeni GDPR-a u ugostiteljstvu i obračunu plaća i neoporezivih isplata u ugostiteljstvu.

Natrag