S toplim vremenom stižu i bolji uvjeti za zaposlene u ugostiteljstvu

Kolektivni ugovor ugostiteljstva od 27.3.2018. (Nar. nov., br. 36/18; u nastavku: Kolektivni ugovor) primjenjuje se od 1.4.2018. i sklopljen je na određeno vrijeme do 31.12.2019. godine.

Odlukom ministra nadležnog za rad od 7.5.2018. (Nar. nov., br. 49/18) primjena Kolektivnog ugovora proširena je počevši od 15.5.2018. na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/2007).

Dana 25.2.2019. ugovorne strane (Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije s jedne, te Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga ugostiteljstva i turizma s druge strane) sklopili su Dodatak I. Kolektivnom ugovoru (Nar. nov., br. 28/19) kojim je od 1.4.2019. ugovoreno uvećanje osnovne plaće na način prikazan u Tablici 1.

Tablica 1. – Usporedni prikaz osnovne plaće po grupama složenosti poslova do i nakon 1.4.2019.

Dakle, ukoliko kod poslodavca ne postoji kakav drugi kolektivni ugovor, odnosno tarifni prilog, poslodavac je dužan isplaćivati osnovnu plaću za tipične poslove u djelatnosti najmanje u iznosima navedenim u Tablici 1 (čl. 30. st. 4. Kolektivnog ugovora).

Odlukom ministra nadležnog za rad (Nar. nov., br. 45/19), primjena Dodatka I. također je proširena na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. Odluka se primjenjuje od 1. lipnja 2019., što znači da od tada vrijedi i proširena primjena.

U slučaju da poslodavci koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost imaju radne odnose drugačije uređene ugovorom o radu, pravilnikom o radu i/ili kućnim kolektivnim ugovorom, u tim slučajevima primjenjuje se čl. 9. st. 3. Zakona o radu, Nar. nov., br. 93/14 i 127/17), kojim je propisano da se u slučaju različitog uređenja kakvog prava iz radnog odnosa, primjenjuje za radnika najpovoljnije pravo.

Možda vas zanima:

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

Natrag