Jeste li spremni za eRačune u javnoj nabavi?

1. srpnja 2019. završava prijelazno razdoblje za implementaciju elektroničkih računa sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Nar. nov., br. 94/18; u nastavku: Zakon). Naime, tog datuma stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa po sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi. Dakle, naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) više neće smjeti zaprimati papirnate račune, već isključivo elektroničke račune koji su usklađeni s europskom normom o elektroničkom računu. Dodatno podsjećamo da se Zakon jednako odnosi i na ugovore o jednostavnoj nabavi (tj. na ugovore o nabavi robe i usluga do 200.000 kn odnosno radova do 500.000 kn).

Usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava pružaju informacijski posrednici. Stoga, prvi korak za uspostavu kvalitetnog sustava za razmjenu elektroničkih računa je izbor informacijskog posrednika koji će omogućiti korisniku da ostvari automatsku i računalnu obradu što podrazumijeva da se elektronički račun dostavlja iz računala u računalo, digitalno upravljanje elektroničkim računom, digitalno potpisivanje, odobravanje i likvidaturu.

Izbor informacijskog posrednika

Svi javni naručitelji, osim jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S), te s njima povezanih tijela javnog prava, obvezni su usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa povjeriti Financijskoj agenciji (u nastavku: Fina). S druge strane, JLP(R)S-ovi i s njima povezana tijela javnog prava, te svi sektorski naručitelji i ostali gospodarski subjekti kao izdavatelji e-računa imaju pravo slobodnog izbora informacijskog posrednika (vidi Tablicu 1).

Tablica 1 – Prikaz izbora informacijskog posrednika

Detaljnije o obvezi izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi pročitajte u časopisu "Financije, pravo i porezi" u člancima:

 

Nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati!

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

 

Bavite se javnom nabavom? Odlično! Imamo za vas pravu stvar!

 

 

Natrag