TEB-ov priručnik Sustav javne nabave je registar koji se ažurira ulaganjem novih propisa, stručnih članaka i komentara, aktualne upravne i sudske prakse, odgovarajućih obrazaca te direktiva i prakse Suda Europske unije u području javne nabave i koncesija.


9 razloga za pretplatu na TEB-ov priručnik Sustav javne nabave:

 • Zakonodavni okvir javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji (direktive, zakoni, uredbe i podzakonski propisi)
 • Stručni radovi o institutima javne nabave i koncesija
 • Ogledni primjeri dokumentacije i obrazaca vezanih uz javnu nabavu i koncesije
 • Sentence iz odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
 • Praksa upravnih sudova i Visokog upravnog suda RH
 • Mišljenja Uprave za politiku javne nabave
 • Praksa Suda Europske unije iz područja javne nabave i koncesija
 • Popusti na TEB-ovim seminarima i redovitim usavršavanjima u području javne nabave
 • Mjesečno obavještavanje o aktualnostima u javnoj nabavi i koncesija putem e-adrese


Pretplatom na SJN dobivate:

 • osnovno izdanje - registrator s dopunama za 2019.
 • dopune za 2019. godinu
 • internet izdanje sadrži pročišćene tekstove propisa


SADRŽAJ SJN-a

Prelistajte izabrane stranice Priručnika klikom OVDJE!