KAKO JE SVE POČELO?

Davne 1950. godine, odlukom Vlade NR Hrvatske utemeljen je institut za kemijsku industriju: Tehnološko - ekonomski biro, tj. TEB - biro za privredno savjetovanje.

Pod ravnanjem prof. dr. Roka Brauta i prof. dr. Vladimira Krala TEB je započeo svoj razvoj i rast, a usprkos ograničenjima tadašnjeg vremena predvođen direktorom mr.sc. Mladenom Ljubimirom u razdoblju od 1957. do 1986. godine, izrastao je u vodeću konzultantsku tvrtku u tadašnjoj Hrvatskoj. Slijedeće razdoblje karakteriziraju velika društveno-ekonomska previranja koja kulminiraju ratom i konačno raspadom bivše države - Jugoslavije. Usprkos tome i u mladoj, samostalnoj hrvatskoj državi, s mr.sc. Franom Katićem koji je na čelu TEB-a od 1986. do 2001. godine, TEB zadržava mjesto vodeće konzultantske tvrtke te uspješno provodi pretvorbu, privatizira se i usvaja današnji naziv: TEB - Poslovno savjetovanje. Od 2001. do 2024. godine TEB je uspješno vodio mr. sc. Mladen Štahan, a od 2024. TEB vodi Domagoj Zaloker.

Kroz to dugo razdoblje, TEB-ovi savjetnici su često kao istraživači struke, uspješno odgovarali na izazove i zahtjeve vremena te pronalazili nove putove financijske i računovodstvene prakse.

Vremena se mijenjaju, mijenjaju se potrebe klijenata, a s tim promjenama mijenja se i TEB. Na sve veće zahtjeve odgovaramo permanentnim učenjem i najmodernijom tehnologijom, kako bismo mogli i nadalje, na najvišoj stručnoj razini opsluživati naše brojne klijente.

I danas je TEB vodeća konzultantska i nakladnička kuća. Zapošljava dvadesetak djelatnika - magistara znanosti i drugih visoko obrazovanih priznatih stručnjaka - koji odgovorno i profesionalno savjetuju poduzeća i banke, obrtničke, proračune i proračunske korisnike, neprofitne i ostale organizacije iz gotovo svih poslovnih, gospodarskih i inih područja.

Današnji TEB baštini vrline i dobru praksu koje su godinama postavljali i razvijali TEB-ovi savjetnici - zaposlenici, u mirovini i oni kojih više nema - a to su poglavito stručnost, pouzdanost i susretljivost.

O desetljećima rada i druženja moglo bi se puno toga reći. O nama ali i o našim dugogodišnjim prijateljima, kolegama i poslovnim partnerima. To je sada povijest. Međutim, nove avanture ponovo su pred nama. Europa je naš najnoviji izazov, od svih nas očekuje se stjecanje novih znanja i savladavanje novih vještina. Pozivamo Vas da i nadalje ostanete s nama, jer zajedno ćemo ih brže, lakše i uspješnije savladati.

Nećemo se baviti sami sobom, niti samo promatrati sa strane, već ćemo i dalje kao aktivan i važan sukreator svojim stručnim i samoprijegornim radom nastaviti povećavati kvalitetu, značaj i ugled financijsko - računovodstvene struke u Hrvatskoj.

DJELATNOST I SJEDIŠTE

TEB opslužuje svoje klijente usmenim ali i pisanim savjetima iz gotovo svih gospodarskih područja, kao što su:

 • financije, računovodstvo i porezi,
 • mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 • radni odnosi
 • vanjskotrgovinsko, devizno i carinsko poslovanje,
 • obvezni odnosi, ovrhe i sl.,
 • javna nabava,
 • investicije i ocjena investicijskih ulaganja,
 • menadžment konzalting,
 • revizija finacijskih izvještaja i sustava internih kontrole, revizija poslovanja,
 • organizacija poslovanja,
 • planiranje i analiza,
 • procjene vrijednosti poduzeća i dr.

Usluge savjetovanja obuhvaćaju organiziranje znanstveno-stručnih konferencija, savjetovanja i seminara, treninga, ciljanih "in house" programa, osobne konzultacije i stručno praćenje, telefonski i e-mail servis, sudjelovanje u posebnim projektima, te nakladničku djelatnost. U sklopu nakladništva TEB izdaje:

 • časopis/mjesečnik "Financije pravo i porezi" - FIP,
 • TEB-ov priručnik o porezima - TPP,
 • priručnik "Zbirka mišljenja Ministarstva financija" - ZMF,
 • priručnik "Sustav javne nabave" - SJN,
 • priručnik "Sustav državne riznice" - SDR i
 • priručnik "Međunarodni ugovori" - TPU i
 • brojne druge ekonomske i pravne priručnike iz svih navedenih područja

Sjedište TEB-a je u Zagrebu, na adresi: Trg žrtava fašizma 15/1.

POSLOVNI PARTNERI

TEB-ovi poslovni partneri su, uz domaće pravne i fizičke osobe (poduzeća, banke i financijske organizacije te osiguravajuće tvrtke, investicijski fondovi, proračuni, proračunski korisnici, neprofitne organizacije i ustanove, obrtnici) i mnoga inozemna poduzeća, banke i međunarodne revizorske i konzultantske tvrtke.

TEB-ovi poslovni partneri su i brojni stručnjaci znanstvenici i praktičari, kao i svi drugi koji dolaze na TEB-ove skupove i koji svojim prisustvom potvrđuju kvalitetu TEB-ovih usluga.

SURADNJA S TEB-OM

Uz pretplatu na stalna i/ili povremena izdanja te susrete na stručnim skupovima, klijenti mogu s desetak TEB-ovih savjetnika putem tradicionalnog telefonskog servisa u izravnom ili telefonskom razgovoru, klasičnom ili elektroničkom poštom raspraviti svoje dileme glede primjene poreznih, računovodstvenih, financijskih, vanjskotrgovinskih i inih propisa, te razriješiti ponekad i najsloženija stručna pitanja.

S TEB-om se mogu dogovoriti i posebni projekti po zahtjevu i potrebama poslovnih partnera.