Upravljanje poduzećem ostvaruje se kroz odlučivanje. Na prošle već nastale događaje ne može se utjecati. Prošlost se ne može mijenjati i stoga se o prošlosti ne može odlučivati. Međutim, na buduće događaje može se utjecati. Budućnost je podložne ljudskom djelovanju i upravo zato se menadžerske odluke odnose na budućnost.

Odluka usmjerena budućnosti je plan. Analiza je skup kontrolnih postupaka kojima se ocjenjuje prošlost, odnosno ostvarenje plana, i zato predstavlja nezamjenjivi alat koji menadžerima pomaže u upravljanju. Osim toga, vješti analitičar uočiti će rizike čije bi pravovremeno uočavanje moglo biti ključno za uspješnost budućeg poslovanja.

Stoga da bi poduzeće poslovalo uspješno, mora planirati i analizirati. Postoje različite vrste planova i mnogi pokazatelji financijske i ekonomske analize.

Prema potrebama i željama klijenata TEB može:

 • samostalno ili u suradnji i zajedničkom radu s djelatnicima klijenta pomoći izraditi poslovni i druge planove (projekcije ekonomskog i financijskog toka, diskontirani tok itd.),
 • samostalno ili u suradnji i zajedničkom radu s djelatnicima klijenta izraditi financijsku analizu s dijagnosticiranjem glavnih rizika i komentarom pokazatelja,
 • samostalno ili u suradnji i zajedničkom radu s djelatnicima klijenta pomoći kod pronalaženja primjerenog pristupa poslovnom planiranju,
 • samostalno ili u suradnji i zajedničkom radu s djelatnicima klijenta pomoći kod odabira pokazatelja koji najbolje opisuju konkretno poslovanje,
 • samostalno ili u suradnji i zajedničkom radu s djelatnicima klijenta pomoći kod ustroja primjerenog interni sustav praćenja, analiziranja, kontrole i izvješćivanja i dr.

Dugogodišnje iskustvo TEB-ovih stručnjaka i primjena najmodernijih metoda i saznanja garancija su kvalitetne ove važne i korisne usluge. Kao korisnike ovih usluga navodimo neke klijente TEB-a:

 • INDUSTROGRADNJA d.d. Zagreb,
 • VODOVOD OSIJEK d.o.o. Osijek
 • TEHNIKA d.d. Zagreb,
 • DALEKOVOD d.d. Zagreb
 • NARODNE NOVINE d.d. , Zagreb
 • ATLANTIC TRADE d.o.o. Zagreb,
 • VETROPACK - STRAŽA d.d., Hum na Sutli,
 • AUTO PROMET d.d. Sisak
 • AUTOMEHANIKA d.d. Zagreb,
 • IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. Zagreb,
 • i mnogi drugi.