Upravljanje poduzećem ostvaruje se kroz odlučivanje. Na prošle već nastale događaje ne može se utjecati. Prošlost se ne može mijenjati i stoga se o prošlosti ne može odlučivati. Međutim, na buduće događaje može se utjecati. Budućnost je podložne ljudskom djelovanju i upravo zato se menadžerske odluke odnose na budućnost.

Odluka usmjerena budućnosti je plan. Analiza je skup kontrolnih postupaka kojima se ocjenjuje prošlost, odnosno ostvarenje plana, i zato predstavlja nezamjenjivi alat koji menadžerima pomaže u upravljanju. Osim toga, vješti analitičar uočiti će rizike čije bi pravovremeno uočavanje moglo biti ključno za uspješnost budućeg poslovanja.

Stoga da bi poduzeće poslovalo uspješno, mora planirati i analizirati. Postoje različite vrste planova i mnogi pokazatelji financijske i ekonomske analize.

Prema potrebama i željama klijenata TEB može:

  • samostalno ili u suradnji i zajedničkom radu s djelatnicima klijenta pomoći izraditi poslovni i druge planove (projekcije ekonomskog i financijskog toka, diskontirani tok itd.),
  • samostalno ili u suradnji i zajedničkom radu s djelatnicima klijenta izraditi financijsku analizu s dijagnosticiranjem glavnih rizika i komentarom pokazatelja,
  • samostalno ili u suradnji i zajedničkom radu s djelatnicima klijenta pomoći kod pronalaženja primjerenog pristupa poslovnom planiranju,
  • samostalno ili u suradnji i zajedničkom radu s djelatnicima klijenta pomoći kod odabira pokazatelja koji najbolje opisuju konkretno poslovanje,
  • samostalno ili u suradnji i zajedničkom radu s djelatnicima klijenta pomoći kod ustroja primjerenog interni sustav praćenja, analiziranja, kontrole i izvješćivanja i dr.

Dugogodišnje iskustvo TEB-ovih stručnjaka i primjena najmodernijih metoda i saznanja garancija su kvalitetne ove važne i korisne usluge.