U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/24 objavljen je članak "Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija". Autor članka je Krešimir Vranar.

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 31/15 – 21/21) propisuje se, između ostaloga, oblik i sadržaj financijskih izvještaja, razdoblja za koja se financijski izvještaji sastavljaju te obveza i rokovi njihovog podnošenja, te način vođenja, upis, brisanje i promjena podataka u Registru neprofitnih organizacija.

Neprofitna organizacija koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva i neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz čl. 9. st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14 i 114/22) za vođenja jednostavnog knjigovodstva, a nije donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, obvezna je sastaviti polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. na Obrascu PR-RAS-NPF, i predati ga Fini najkasnije do 30. srpnja 2024. Nakon propisanog roka Fina ne može zaprimati financijski izvještaj (vidjeti obavijest Ministarstva financija Klasa: 007-01/18-01/07, Urbroj: 513-05-03-18-1 od 17.4.2018.).

U članku autor pojašnjava sastavljanje ovog izvještaja.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag