Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

U Narodnim novinama br. 57 od 20.5.2022. objavljen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Ovim se Zakonom uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, pravila za preračunavanje, opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni optjecaj, dvojno iskazivanje, primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata, proračuni, financijski planovi, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi u procesu uvođenja eura, nadzor nad primjenom ovoga Zakona te prekršajne odredbe.

Sukladno čl. 5. ovog Zakona, Vlada RH će Odlukom (koja će biti objavljena u Narodnim novinama) objaviti dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, fiksni tečaj konverzije, dan početka i završetka dvojnog optjecaja, dan početka i završetka dvojnog iskazivanja utvrđene u skladu s odredbama ovoga Zakona i druga pitanja potrebna za uvođenje eura.

Zakon je podijeljen u deset dijelova:

  • DIO PRVI - OPĆE ODREDBE
  • DIO DRUGI - PRAVILA ZA PRERAČUNAVANJE
  • DIO TREĆI - OPSKRBA I ZAMJENA GOTOVOG NOVCA KUNE ZA GOTOV NOVAC EURA
  • DIO ČETVRTI - DVOJNI OPTJECAJ
  • DIO PETI - DVOJNO ISKAZIVANJE
  • DIO ŠESTI - PRIMJENA NAČELA NEPREKIDNOSTI PRAVNIH INSTRUMENATA
  • DIO SEDMI - PRORAČUNI, FINANCIJSKI PLANOVI I PROPISIVANJE KAZNI I DRUGIH NOVČANIH OBVEZA, POSLOVNE KNJIGE, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I POREZI
  • DIO OSMI - NADZOR
  • DIO DEVETI - PREKRŠAJNE ODREDBE
  • DIO DESETI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Zakon stupa na snagu prvog dana od dana objave odluke Vijeća EU-a o usvajanju eura u skladu s čl. 140. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u Službenom listu Europske unije, osim čl. 13., 16. i 17., čl. 25. do 31., čl. 39. do 41., čl. 54. do 59., čl. 64. do 68., čl. 88. i čl. 92. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura.

Cjelovit tekst Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj možete pronaći u TEB-ovom Poslovnom infu br. 6-7/2022.

Iako je ulazak u euro zonu planiran od  1. siječnja 2023., Zakon o uvođenju eura propisuje, između ostalog, obveze koje pravni subjekti trebaju ispuniti već tijekom 2022. godine, u svrhu prilagodbe za cjelovitu primjenu Zakona. Sve o pripremama pravnih subjekata za uvođenje eura te obvezama za 2022. kao i za početak 2023. godine možete saznati na TEB-ovom seminaru - Pripreme pravnih subjekata za uvođenje eura i porezne aktualnosti - na primjerima iz prakse.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag