SEMINAR - Pripreme pravnih subjekata za uvođenje eura i porezne aktualnosti
- na primjerima iz prakse

Početak (u svim gradovima) u 9,30 sati
Prijam: od 9,00 sati
Završetak: oko 14,30 sati

*4 boda za revizore

Donošenje Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj očekuje se početkom svibnja 2022. godine. Iako je ulazak u euro zonu planiran od  1. siječnja 2023., Zakon o uvođenju eura propisuje i obveze koje će trebati ispuniti već tijekom 2022. godine, pri čemu treba na vrijeme provesti i brojne aktivnosti i prilagodbe koje će omogućiti cjelovitu primjenu tog Zakona.
Na seminaru će se kroz rad na primjerima iz prakse polaznici upoznati s odredbama Zakona o uvođenju eura -  s obvezama koje taj zakon propisuje za 2022. godinu, te za početak 2023. godine. Obraditi će se i utjecaj uvođenja eura na računovodstvo i porezne prijave.
Također, polaznici seminara upoznat će se s aktualnostima kod obračuna plaća i vezano za primjenu propisa o  porezu na dohodak i PDV, a nakon izlaganja TEB-ovi savjetnici odgovoriti će na sva pitanja.

Mjesta i termini održavanja:

Osijek, 31.5.2022. (utorak), Hotel Osijek, Šamačka 4
Zagreb, 1.6.2022. (srijeda)
, Sheraton Hotel Zagreb, Ul. kneza Borne 2
Rijeka, 2.6.2022. (četvrtak)
, Grand Hotel Bonavia, Dolac 4
Pula, 3.6.2022. (petak)
, Županijska Komora Pula, Carrarina 5
Dubrovnik, 6.6.2022. (ponedjeljak)
, Hotel Lero, Iva Vojnovića 14
Split, 7.6.2022. (utorak)
, Hotel Art, Slobode Ulica 41
Šibenik, 8.6.2022. (srijeda)
, Hotel Jadran, Obala Dr. Franje Tuđmana 52
Zadar, 9.6.2022. (četvrtak)
, Hotel Kolovare, Bože Peričića 14
Varaždin, 10.6.2022. (petak)
, Park Boutique Hotel, Juraja Habdelića 6
Bjelovar, 13.6.2022. (ponedjeljak)
, Ekonomski Fakultet, A. B. Šimića 1.
Webinar, 14.6.2022. (utorak)

Program:

1. Proces uvođenja eura u RH

 • Radnje i aktivnosti koje je potrebno provesti do 1.9.2022.
 • Radnje i aktivnosti koje je potrebno provesti do i nakon 31.12.2022.

2. Načela i opća pravila o primjeni eura

3. Načelo neprekidnosti pravnih instrumenata

 • važenje pravnih instrumenata u kunama
 • ugovori u kunama

4. Pravila za preračunavanje kuna u euro

 • pravila preračunavanja i zaokruživanja

5. Obveza dvojnog iskazivanja

 • obveznici  i razdoblje obveze
 • dvojno iskazivanje cijena
 • iznimke od dvojnog iskazivanja
 • dvojno iskazivanje na računima

6. Dvojni optjecaj i opskrba gotovim novcem eura

 • razdoblje dvojnog optjecaja
 • načini i rokovi opskrbe gotovim novcem eura
 • zamjena kuna za euro

7. Preračunavanje novčanih sredstava i drugih iznosa

 • postupanje s novčanim sredstvima na računima
 • preračunavanje temeljnog kapitala

8. Plaće i naknade te ugovori o djelu i autorski ugovori

 • dvojno iskazivanje kod plaća i naknada
 • putni nalozi
 • obračun plaće za prosinac 2022.
 • izvještavanje na JOPPD obrascu
 • ispravak i dopuna JOPPD nakon 1.1.2023.
 • dvojno iskazivanje kod ugovora o djelu/autorskih ugovora

9. Knjigovodstvene isprave i poslovne knjige*

 • potraživanja i obveze u stranoj valuti - preračun u kune u 2022.
 • obveza dvojnog iskazivanja na računima
 • preračun potraživanja i obveza u stranoj valuti na 31.12.2022.
 • preračun kuna u euro na 1.1.2023. primjenom fiksnog tečaja konverzije
 • preračun drugih valuta u euro na dan 1.1.2023.
 • evidentiranje razlika nastalih iz preračunavanja na 1.1.2023.
 • evidentiranje otpisa potraživanja i obveza zbog zaokruživanja po sili zakona
 • izdavanje računa od 1.1.2023. (za isporuke iz 2022. i za isporuke od 1.1.2023.)
 • obračun predujmova plaćenih/primljenih u 2022.
 • postupanja s odobrenjima/terećenjima u 2023. i dr.

10. Financijski izvještaji*

 • sastavljanje financijskih izvještaja za 2022.
 • sastavljanje financijskih izvještaja za poslovnu godinu različitu od kalendarske
 • prezentiranje usporednih podataka za prethodnu godinu
 • ispravci računovodstvenih pogrešaka nakon uvođenja eura i dr.

11. Porezne prijave

 • sastavljanje Obrasca PD za 2022.
 • plaćanje i predujmovi poreza na dobit na temelju Obrasca PD za 2022.
 • sastavljanje Obrasca PD za porezno razdoblje različito od kalendarskog
 • prijava PDV-a za zadnje razdoblje oporezivanja u 2022.
 • knjigovodstvena stanja u Poreznoj upravi
 • ispravci poreznih prijava nakon uvođenja eura i dr.

12. Porezne aktualnosti

 • aktualnosti kod obračuna plaća i poreza na dohodak
 • aktualnosti kod PDV-a 

13. Odgovori na pitanja

* U primjerima knjiženja i kod godišnjih financijskih izvještaja prikazat će se evidentiranje poslovih događaja prema TEB-ovom kontnom planu za trgovačka društva.

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Jasminka Rakijašić, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje uključuje pisani materijal, radni pribor, topli napitak i iznosi:

 1. Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada za sudjelovanje na seminaru s uključenim popustom iznosi  550,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.
 2. Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2022. godinu podmirena. Drugi i svaki slijedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 550,00 kn po polazniku.
 3. Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 650,00 kn po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Dobili smo od Ministarstva financija prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom seminaru revizorima priznati 4 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.