Prijava poreza na dobit za 2021. godinu - uputa Porezne uprave

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2021.

Kako je i navedeno u predmetnoj Uputi, Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2017. godinu, KLASA: 410-01/18-01/312, URBROJ: 513-07-21-01/18-1 od 23. travnja 2018. godine, Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2018. godinu, KLASA: 410-23/19-16/1, URBROJ: 513-07-21-01-19-1 od 2. svibnja 2019. godinu, Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2019. godinu, KLASA: 410-23/19-16/815, URBROJ: 513-07-21-01-20-1 od 25. svibnja 2020. godine, KLASA: 410-01/21-01/815, URBROJ: 513-07-21-01-21-1 od 17. lipnja 2021. primjenjuje se na odgovarajući i prilagođen način u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2021. godinu, uvažavajući izmjene propisa koje su stupile na snagu tijekom 2021. godine.

Sukladno prethodno navedenome, u predmetnj Uputi po rednim brojevima Obrasca PD i PD-NN navode se izmjene i dopune koje se uz do dosada objavljene Upute za 2017., 2018., 2019. i 2020. primjenjuju u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2021. godinu. 

Podsjećamo da smo o sastavljanju i podnošenju prijave poreza na dobit na Obrascima PD i PD-NN te popunjavanju Obrasca PD-IPO pisali u našem časopisu "Financije, pravo i porezi" za siječanj i veljaču 2022. u člancima:

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag