Neprofitne organizacije obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva obvezne su izrađivati planske akte za svaku poslovnu godinu (prema Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija). Godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu usvajaju najviša tijela neprofitne organizacije, do kraja tekuće za sljedeću poslovnu godinu. Zakonski zastupnik odgovoran je za zakonito i pravilno izvršavanje financijskog plana, a sva financijska sredstva smiju se koristiti prema namjenama i u visini utvrđenoj financijskim planom neprofitne organizacije. Tijekom godine mogu se provoditi izmjene i dopune financijskog plana, po postupku za donošenje financijskog plana.

Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola i izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija  propisana je metodologija izrade financijskog plana, izmjena i dopuna financijskog plana, kao i način i uvjeti izvršavanja financijskog plana neprofitne organizacije. U ovome članku detaljnije se pojašnjava način izrade planskih akata, rokovi, odgovornosti te se daju i neki primjeri iz prakse.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag